G06F 11/14

Spôsob zachovania bezpečnostného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288372

Dátum: 08.06.2016

Autori: Klapka Štěpán, Kárná Lucie, Sukup Jaroslav, Harlenderová Magdaléna

MPK: B61L 1/20, G06F 11/14, G06F 21/00...

Značky: systémov, zachovania, zloženou, odtlačkov, zabezpečovacích, železnici, bezpečnostného, spôsob, stavu, najmä, datových, bezpečnosťou, vytváraní

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zachovania bezpečného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov, kde aspoň dve jednotky spoločne vytvárajú odtlačky dát, a pritom súčasne žiadna z nich sama osebe neumožňuje vytvorenie takéhoto dátového odtlačku. Podstata spočíva v tom, že postup vytvorenia odtlačku dát sa rozloží do postupností vytvárania čiastkových odtlačkov dát v stanovenom časovom slede, ktorých...

Kábel s pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19792

Dátum: 29.10.2008

Autor: Goel Anil

MPK: H04M 1/725, G06F 13/38, G06F 11/14...

Značky: kábel, pamäťou

Text:

...1158406 opisuje kábel s konektorom na nabíjanie mobilného telefónu na jednom konci a konektorom USB na druhom konci a s komunikačným zariadením 1vstavaným do nabíjacieho konektora na zisťovanie abnormálneho stavu pripojeného počítača a odpojenie komunikačnej linky.Je žiaduce poskytnúť používateľsky prívetivý systém na zálohovanie a obojsmerný prenos údajov do a z mobilného zariadenia, pričom takýto systém je nielen ľahko prenosný, ale aj...

Spôsob zálohovania databázy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2944

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 11/14

Značky: spôsob, zálohovania, spôsobu, tohto, zariadenie, uskutočnenie, databázy

Text:

...Zálohovacie médium, že sa dátový záznam pripojí na prvej diskovej jednotke a záznam o transakcií sa pridá do zoznamu transakcií na druhej diskovej jednotke. Okrem toho sa uskutoční kopírovanie doplneného zoznamu transakcií na Zálohovacie médium. 0013 Okrem toho je účelné inštalovať databázu na prvej diskovej jednotke a tam dáta zapamätať. Kópie týchto dát sa zapamätajú na druhej diskovej jednotke a na zálohovacom médiu. Ďalej sa pri pridaní...

Zapojení aritmetické a logické jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245142

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cautreels Werner

MPK: G06F 11/14

Značky: jednotky, aritmetické, zapojení, logické

Text:

...5, obvodu 6 stanovení parity binárního součtu, obvodu 7 stanovení parity logických funkcí a výberového obvodu 8 parity, přičemž vedení 00 s ovládlacími signály, zalkúdovanýnu v bezpečnostním kódu je připojeno na ovládací vstup vstupní-ho obvodu 0, výberového a korekčního obvodu 5, obvodu 3 logických funkcí a výberového obvodu 8 parity, vedení 010,020 nižší poloviny .prvého a druhého operandu je připojeno na prvý a druhý vstup vstupního...

Zapojení na testování rychlého kanálu intoligentních terminálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246684

Dátum: 15.10.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: G06F 11/14

Značky: zapojení, terminálu, kanálu, intoligentních, rychlého, testování

Text:

...výstupů lg čítače 19 je připojena na třetí skupinu datových vstupu Q výstupního přspínače gg. První přepínací výstup gł deködéru gg je připojen na první přepínací vstup g výstupního přepínače gg, kdežto jeho druhý přepínací výstup gg je připojen na druhý přepínací vstup QA výstupního přepínače gg. První volicí výstup gg dekôdéru gg je připçjen na první volicí vstup 1 čítače lg, kdežto jeho druhý volicí Výstup głg je připojen na druhý...

Zařízení pro testování číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237049

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hurych Pavel

MPK: G06F 11/14, G11C 29/00

Značky: zařízení, obvodů, testování, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení, které je určeno ke stimulaci číslicových obvodů při jejich testování. Podstata řešení spočívá v tom, že předvolené typy generátorů, které jsou zaznamenány v paměti, jsou postupně z paměti během testovaného cyklu vybírány a po jejich dekódování jsou určené signály zapisovány do expandovaného paměťového pole. Výstupní signály těchto pamětí přes třístavové budiče stimulují testovanou síť, kterou bývá nejčastěji výměnný...