G06F 11/00

Reštartovanie počítača v redundantnej konfigurácii počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2568

Dátum: 07.12.2004

Autor: Wenger Michael

MPK: G06F 11/00

Značky: reštartovanie, počítačov, redundantnej, počítača, konfigurácií

Text:

...iba do aktívneho počítača, a nie dopasívneho počítača. Takými dátami kritickými pre bezpečnosť môžu byť napríklad vopred stanovená najvyššia rýchlosť alebo dráha spätného pohybu, ktorá je monitorovaná pri ETCS (European Train Control System - Európskeho riadiaceho systému vlakov). Keď sa pri zmene smeru jazdy predtým pasívny počítač zmení na aktívny počítač, nachádza sa tento v zostarnutom prevádzkovom režime. To platí prinajmenšom tak...

Zapojení pro generaci kontrolního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269642

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malý Jiří, Žižka Martin, Jakovenko Alexej

MPK: G06F 11/00

Značky: signálu, zapojení, generaci, kontrolního

Text:

...nutné pro presun chránených dat v systému ve spolupráci s kontrolní» signálen, který testuje okamžitý stav a úroveň napájecího napětí. výhodou je í jednoduchost zapojení s maxímâlním využitím integrovaných obvodů, což dává záruku vysoké spolehlívostí zapojení při použití v níkroprocesorovém systému.zapojení pro generací kontrolního signálu podle vynálezu je znázorněno schématicky na připojeném výkrese.Jednotlivé prvky zapojení je možné...

Zapojení vazební jednotky počítačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268784

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kretzschmann Udo, Hübner Jörg, Nikolaizik Jürgen, Saffer Ulrich

MPK: G06F 11/00

Značky: zapojení, jednotky, vazební, počítačů

Text:

...aawenbnoñ casasn nr.8 Hpmmep npnmeaekus ycwpoñcmna COHDHEGHMH BBM B oóaenmneuun SEM n na n c Aononumwexbnoü268 784 - 3 QMr.l noxaauaaem ycmpoňcwao conpaxenua BB cornacno uaoůpewenmm, uowopoe cocwouw na cnenymruux OCI-IOEHHJC iĎyX-KHDJDHGĽBÍIHX YBJIOBS- onnuu snywpenunm nnmepóeücou SEM qepea Marncmpaxa 3 M RB owennnoä BB.- K auemnuun mnwepçeñcauu SEM uepea uarncmpaum sauna/auaoga E/AB 1 E/ABR. Hepaoe ynpaansnnee ycwpoñcwno 1...

Zařízení pro testovou kontrolu číslicových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266363

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šachmatov Lev, Beljajev Alexandr, Konstandi Georgij, Ťažev Valentin

MPK: G06F 11/00

Značky: číslicových, kontrolu, bloků, testovou, zařízení

Text:

...na anaku nuHBTM Tacvon 2 wapeu.KoMMyTuTuv 9 nac 1 ynamT na mxvu nmnwnuurmpywnnvw mamka 7. üTaaTMue eaxumm nnarnncrmpyanoľu GJOKB 7 Hapea KoMMyTaTOP 3 nununuuw Hu nxmn nnmnn mpnnnmmmm 4.twumuumnmMMa mn awyrmü mxmn nnmkm ununmnmn 4 na onmxa HUMHTM rnnwmm nmuiynmnv mmmnnunuu oTmmTHuu puukuwm. H cnywuu Mucnunnnmwww nxmaumnux M nnnyummmux uTmaTHu× peakumň onak caananmn 4 Hapeä apann. paBHoa vanvu nMaPHOĽTMPDünHM 9 ompMmpym 1 mmwuan nmmpanummmn....

Zapojení pro zkoušení uživatelských integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265377

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartůněk Ivan, Stroner Petr

MPK: G06F 11/00

Značky: uživatelských, integrovaných, obvodů, zapojení, zkoušení

Text:

...3 265377protože je řízene programem, který zpracovává procesorovájednotka. Informace o stavu a průběhu testu se zobrazují na připojeném zobrazovači. Zapojení podle vynálezu tak představuje ucelený zkoušecí systém s modifikovatelnou funkcí.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na přiloženém výkresu.Technické prostředky, z nichž jsou jednotlivé bloky zapojení vytvořeny, jsou vesměs známé obvody číslicové techniky a...

Obvod pro kompenzaci výstupní veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264056

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 19/04, G06F 11/00

Značky: obvod, kompenzaci, výstupní, veličiny

Text:

...bloku l mikropočítače. Hromadný první výstup lg bloku 1 mikropo čítače je spojen s hromadným vstupem gl bloku 2 índikace a současně s hromadnou třetí výstupní svorkou já. Hromadný druhý výstup 14 bloku l mikropočítače je spojen s hromadným třetím vstupem 5 mul tiplexeru 4.hým vstupem gg analogové paměti 8. Hromadný čtvrtý výstup lg bla ku 1 mikropočítače je spojen s hromadným vstupem Ěl D/A převodníkuÉ a současně s hromadnou druhou výstupní...

Zapojení pro ochranu proti nežádoucímu výstupu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 260694

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mejta František

MPK: H02H 3/36, G06F 11/00

Značky: proti, řídicího, zapojení, výstupu, nežádoucímu, ochranu, systému

Text:

...1 je při» pojen na první vstup druhého obvodu łł logíckého součtu. jehož výstup je přípojen na druhý vstup obvodů Q výstupu. výstup čítače Q je připojen na první vstup prvního obvodu g logíckého součtu. jehož výstup je přípojen na první vstup klopného Q obvodu łg jehož výstup je současně přípojen na druhý vstup druhého obvodu łł logického součtu e k sígnalizační svorcs łg. třetí výstup řídící jednotky g je přípojen na druhý vstup prvního...

Zapojení pro sérioparalelní generování a vyhodnocování testů logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259454

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Ondřej, Golan Petr

MPK: G06F 5/02, G06F 11/00

Značky: obvodů, zapojení, logických, vyhodnocování, sérioparalelní, testu, generování

Text:

...modifikační vstup 33 bloku 3 pro qenerování kôdových slov a modifikační vstup 33 bloku 3 pro adresaci klopných obvodů a kontrolních bodů. Testovací jednotka 3 je płipojena k prvnímu externímu datovému vedení 33 a k druhému externímu datovému vedení 13, k nimž jsou připojeny neznázorněné testované jednotky.Funkce zapojení podle vynélezu je následujícíBlok 3 generovaní ködových slov vytváří postupně části kôdového slova lineárního kódu C ...

Klasifikátor pohybových funkcií číslicovo riadeného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259229

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ivánka Peter, Poláček Jozef, Máriássy Gustáv

MPK: G06F 11/00, G05B 19/18

Značky: funkcií, pohybových, stroja, číslicovo, klasifikátor, riadeného

Text:

...blok 3 tvorby príznakov, blok Q pamati etalonu, komparátor § a výstupný blok Q sú s radičom 3 postupu klasifikácie prepojené konzultatívne, teda s obojsmerným tokom siqnálov. Týmto spôsobom je radič A postupne prepojený kanálom gł riadenia výberu vstupných údajov s blokom l vstupných údajov, kanálem 23 riadenia postupnej tvorby príznakov s blokom 3 tvorby príznakov, kanálom gg riadenia manipulácie s etalonmi a blokom 3 pamäti etalonov,...

Zapojení na vytváření cyklického zabezpečovacího kódu ze šestnáctibitových slov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258994

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bureš Jaroslav, Vlašín Jaromír, Kaška Zdeněk

MPK: G06F 11/00, G06F 11/08

Značky: cyklického, kódu, šestnáctibitových, vytváření, zabezpečovacího, zapojení

Text:

...Druhá skupina výstupů ggg obvodu ggmg součtu modulo 2 pro bit O až 15258 994 je připojena na první skupinu vstupu gl druhého posuvného re 7 gistru B, jehož první skupina výstupů 031 pro bit O až 15 jepřipojena na druhou skupinu vstupu gg obvodu OSM 2 součtu modulo 2 pro bit O až 15. Druhá skupina výstupů ggg druhého posuvného regístru,g pro bit O až 15 tvoří současně skupinu výstupů gg zapojení pro bit 9 až 15 cyklického zabezpečovacího...

Zapojenie pre autodiagnostiku porúch informačných jednotiek v systéme so spoločnou adresnou a údajovou zbernicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257808

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bednár Štefan

MPK: G06F 11/00

Značky: údajovou, informačných, poruch, adresnou, zbernicou, zapojenie, systéme, autodiagnostiku, spoločnou, jednotiek

Text:

...informačnej jednotky je zabezpečené pomocou permanentnej pamäte.Zapojenie podľa vynalezu je dalej vysvetlené pri popise výkresu, kde obr. 1 predstavuje schému doterajšich zapojenia riadiacieho počítača s informačnými jednotkami a obraz 2 konkrétne prevedenie zapojenia podľa vynálezu, ktoré obsahuje pamät vstupných údajov, sériovoparalelnýRiadiaci počítač l na obr. 1 je pripojená cez adresnú zbernicu gg na vstup informačných jednotiek g, Q,...

Zařízení pro testování číslicových obvodů bez demontáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pokorný Zdeněk, Mattausch Pavel, Strnad Pavel, Kubát Richard, Uhlíř Karel, Kolliner René

MPK: G01R 31/00, G06F 11/00

Značky: testování, obvodů, zařízení, číslicových, demontáže

Text:

...objektu s blokem lg měřeného objektu.K bloku gg řídícího počítače je konečně připojen blok ll periferních zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Do bloku lg se prostřednictvím bloku ll periferních zařízení zavedou informace a programy potřebné pro zkoušení bloku lg měřeného objektu. Do bloku 13 meřeného objektu se dále zapojí měřicí sonda. Napájecí napětí bloku lg měřeněho objektu je řízeno blokem lg řídícího...

Zajišťovací obvod řízení zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zděnek Jiří, Bürger Milan

MPK: G06F 11/00, H03K 19/007, H03K 19/003...

Značky: řízení, zobrazení, obvod, zajišťovací

Text:

...napájecím napětím a jednak se vstupem gg aktivace přednastavitelného čítače g. Vstup gg přednastavení přednastavitelného čítače g je připojen na výstupPo připojení napájecího zdroje bude po určitou dobu na druhém vstupu zg součinového logiokého kombinačního obvodu Ž signál logické nuly, Signál projde součinovým Iogickým kombinačním obvodom žtna nastavovací vstup łž klopného obvodu a na jeho výstupu łł nastaví takovou logickou úroveň, aby...

Zapojenie na detekciu, lokalizáciu a samočinnú opravu jednej chyby a tiež detekciu všetkých dvojchýb v slove

Načítavanie...

Číslo patentu: 245872

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klement Ján

MPK: G06F 11/00

Značky: lokalizáciu, samočinnú, detekciu, tiež, zapojenie, slove, opravu, jednej, všetkých, chyby, dvojchýb

Text:

...11 registra 10 vstupných bitov, informačné bity z výstupu 12 registra 10 vstupných bitov sú prrivedené na vnútornú zbernicu 110, z ktorej informačné bity postupujú jednak k pamätovým elementom a tiež na vstup 21 prijímača 20 informačných bitov, výstup 22 prijímača 20 informačných bitov je vedený na prvý vstup 01 bloku 80 oprava jednochyby,ktorý sa pri zakódovani informácie neoplatňuje a tiež na- vstup 31 generátora 30 kontrolných bitov, v...

Zapojení pro potlačení nevýznamných nul číslicového ukazatele

Načítavanie...

Číslo patentu: 244490

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kůstka Miroslav

MPK: G06F 11/00, G06K 9/03

Značky: číslicového, nevýznamných, zapojení, ukazatele, potlačení

Text:

...jj. analogově číslicového převodníku |.je spojeni se prvním ŕídicím vstupom 1, Mdového spínače 2.třímístného sedmisogmsntováho zobrazovače 1. První výstup a řňdovóho spínače 2 je spojen s snodovým vstupom ü první číslice třímístnóho segmentovóho zobrstovače 1, s prvním vývodem prvního odporu 111, a se vstupom 51 prvního invertoru §.Výstup g prvního invertoru § je spojen s prvním vstupom 141, druhőho součinovdho ob vodu 11, a se vstupemzlL...

Zapojení rozhodovacího bloku procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252085

Dátum: 13.08.1987

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/00

Značky: zapojení, bloků, rozhodovacího, procesoru

Text:

...nastavovscí vstup šestého klopného obvodu je spojen se čtvrtou linkou sběrnice, přičemž ěestý-klopný obvod je spojen s druhým vstupom sedmémphradls, k němuž je připojen sedmý vstup bloku generace synchronizačních signálu, přičemž nastavovaí vstup eedmého klopného obvodu je spojen s druhým invertorem,jehož vstup je spojen se čtvrtou linkou aběrnice, přičemž přímý výstup sedmého klopného obvodu je spojen s devétým hradlem, k němuž je připojen...

Zapojení autonomně diagnostikovatelného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 230248

Dátum: 15.08.1986

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/00

Značky: autonomně, diagnostikovatelného, systému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení autonomně diagnostikovatelného systému, vyznačující se tím, že svorka (10) prvního počítače (1) je spojena se svorkou (60) prvního výstupního zařízení (6), s první svorkou (20) prvního komparátoru (2), s druhou svorkou (111) stykového modulu (11) a s druhou svorkou (92) sběrnicového rozpojovače (9), svorka (30) druhého počítače (3) je spojena se třetí svorkou (22) prvního komparátoru (2), se svorkou (70) druhého výstupního zařízení...