G06D

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: průběhu, časového, nitě, prohozu, útkové, fluidický, rychlostí, bezčlunkovém, tkalcovském, během, snímač, stavu

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Fluidní snímač rychlosti zanášení útku pro diagnostický systém bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255249

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: bezčlunkového, útku, fluidní, diagnostický, systém, snímač, rychlostí, zanášení, stavu, tkalcovského

Text:

...současně s ostatními dutinami snímače v keramické destíčce.. Snímač je tedy V obou případech uspořádán sandwichovým způsobem, naskládáním z několika destiček majících stejný půdorysný tvar. Krycí destičky mohou být provedeny z kovu majípředevším úkol chránit na obrázcích nakreslené základní destičky lg z keramického materiálupřed mechanickým poškozením, například při náhodném pádu nářadí při montáži a podobně. Krycí destičky také uzavírají...

Diagnostický snímač pohybu útku pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255239

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: tkalcovské, diagnostický, stavy, bezčlunkové, útku, pohybu, snímač

Text:

...ultrafialové světlo, a jsou osvětleny ultrafialovou lampou na svém horním povrchu přes masku,mající právě tvar potřebných dutin. Na obrázku mají všechny znázorněné dutiny shodnou hloubku. Je tedy snadné dutiny vyhloubit leptáním pro předtím provedeném výše zmíněném osvícení ultrafialovou lampou. Výhodou fotosenzitivního keramického materiálu je nejen možnost takověto snadné výroby složitých tvarů dutín, ale i značná odolnost vůči...

Úsrojí pro fluidické měření rychlosti pohybu podélných útvarů, zejména útkových nití při jejich zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255238

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: jejich, pohybu, zpracování, rychlostí, zejména, podélných, nití, útkových, úsrojí, fluidické, měření, útvaru

Text:

...zhotovování fotochemickým postupem mít velmi malé rozměry, což je z hlediska umístění na stavu také příznivým faktorem. ústrojí je při funkci automaticky stále čištěno od eventuálních úsad tektilního prachu tím, že jím prochází pracovní tekutina, například je trvale profukováno vzduchem přiváděným do jeho trysek.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje...

Pneumatické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243120

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trúchly Marián

MPK: G01L 7/16, G06D 1/02

Značky: pneumatické, čidlo

Text:

...ke své subtilní konstrukci náchylná na poškození.vynález si klade za cíl navrhnout takové uspořádání pneumatického čidla, které odstraňuje zanášení trysek čidla nečistotami V oděvních provozech a zajišťuje bezporuchovou funkci.Podle vynálezu je pneumatické čidlo navrženo jako shora uzavřená komora a jeho podstatou je, že ve válcově dutině je uložen svisle pohyblivý píst, opírající se spodní plochou o páku hmatadla a kuželovou horní částí...