G05G

Stláčací a vyťahovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18553

Dátum: 03.03.2011

Autor: Kaya Erdogan

MPK: G05G 1/08

Značky: vytahovací, stláčací, mechanizmus

Text:

...je umiestnená na pohyblivej časti a ktorá umožňuje, aby pohyblivá časť bola uzamknutá a odomknutá, aspoň jednu pružinu, ktorá sa pohybuje V pohyblivej časti a pevnej časti a ktorá môže utiahnuť a povoliť pohyb pohyblivej časti na pevnej časti, aspoň jednu pružnú časť, ktorá je umiestnená na pohyblivej časti a ktorá umožňuje zapadnúť do pružiny použitím sily na uvedenú západku a upevniť ju na miesto, aspoň jednu pohyblivú časť, ktorá má duté...

Obslužný systém pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14169

Dátum: 20.11.2009

Autor: Schreiber Michael

MPK: G05G 9/047, A01B 69/00, G05D 1/02...

Značky: obslužný, vozidlo, systém, motorové

Text:

...modulárnych obslužných konceptov v zmysle uskutočnenia takzvanej funkcie Plug-and-Play( prípoj a hraj), u ktorých sa rozšírenie poprípade zmena funkcie uskutoční pripojením poprípade výmenou jednotlivých obslužnýchelementov alebo celých skupín obslužných elementov.prenos dát medzi nosičom dát, takzvaným RFID-transpondérom poprípade RFID-zariadením (RFID-tag) pozostávajúcim z čipu spamäťou, z antény, prepojenia a zapuzdrenia, a...

Postup simulácie riadiacej páky vydávajúcej elektrické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20602

Dátum: 14.05.2009

Autori: Wilwert Cédric, Malet Claire

MPK: F02D 11/10, F02D 41/14, G01D 3/08...

Značky: signály, riadiacej, postup, vydávajúcej, páky, elektrické, simulácie

Text:

...sa tým, že scieľom simulovať pri jednejdefinovanej polohe páky prvú konkrétnu hodnotu vysokého signálu alebonízkeho signálu, a tiež druhú konkrétnu hodnotu koherencie medzi týmitodvoma signálmi, treba postupne vykonať tieto úkony- počas prvej etapy sa merajú hodnoty vysokého a nízkeho signálu,- počas druhej etapy sa pridáva k prvému sériovému odporu na jednu z nasledujúcich troch prípojok, a to napájanie pedála, vysoký signál alebo nízky...

Indikačné a ovládacie zariadenie, ako aj sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15859

Dátum: 28.08.2008

Autori: Möller Uwe, Willing Thomas, Vedder Andreas

MPK: G05G 1/015

Značky: sedadlo, zariadenie, ovládacie, indikačné, vozidla

Text:

...zariadenímVýht. ie slv nie na uvoľnenie odblokovania a/alebo na uvoľnenie prevoduoperadlá u rota z užitkovej polohy do polohy na nakladanie.Ďalej budú vynálezy objasnenć na základe obrázkov l - 6. Tieto objasnenia sú iba príkladné aneobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu. Objasnenie platí pre všetky predmety vynálezuObrázok 1 znázorňuje ovládacie zariadenie podľa vynálezu.Obrázok 2 schematicky znázorňuje vykývnutie a k tomu príslušné sily...

Cylindrická zámková vložka s blokovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7091

Dátum: 27.05.2003

Autori: Hartmann Gernot, Bickert Peter

MPK: E05B 9/00, G05G 5/00, E05B 47/06...

Značky: vložka, zámková, blokovacím, cylindrická, mechanizmom

Text:

...pri zamýšlanom blokovaní jadra za účelom uvoľnenia pohybu blokovacejzápadky vytvorená na opačnú aktiváciu ovládacieho prvku.0012 Nerovnosti umiestnené na blokovacej západke vyžadujú mimoriadne nízkekonštrukčne náklady. keď je plocha plášte blokovacej západky vypuklá alebo zvlnená.0013 Sila zovretia potrebná na udržanie blokovacej západky sa podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže jednoducho nastaviť, ak je na strane blokovacej západky,...

Ručné koliesko, najmä na vyvodenie rotačného pohybu na držiak rotačnej kartotéky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 93

Dátum: 18.10.2002

Autor: Maier-hunke Horst-werner

MPK: G05G 1/10

Značky: kartotéky, najmä, pohybu, ručné, vyvodenie, držiak, koliesko, rotačného, rotačnej

Text:

...teleso 6 je nasúvateľný vonkajší kryt 9, na ktorého obvode sú otvory 10, cez ktoré vyčnievajú nad vonkajšiu plochu vonkajšieho krytu 9 zaoblenéZ obrázku 6 je zjavné, že vložka má strednú čast 13 kotúčového tvaru, ktorá v oblasti čelnej strany základného telesa 6 slúži na zakrytie otvoru 14 na vonkajšom kryte 9. Na strednú časť 13 kotúčového tvaru sa cez závesy 15 pripájajú ramená 16, ktoré nesú zaoblené výstupky 11. Zaoblené výstupky ll sú...

Otočné kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3297

Dátum: 18.07.2002

Autor: Sauter Karl-jürgen

MPK: B60N 2/235, G05G 5/00

Značky: kovanie, otočné

Text:

...Ďalšie znaky vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0014 Na priložených výkresoch sú znázornené príklady uskutočnenia vynálezu, ktoré sú bližšie opísané ďalej. Na výkresoch znázorňujeObrázok 1 otočné kovanie podľa vynálezu vrozobranom stavev perspektíve, Obrázok 2 čiastkový pohľad zhora na oblasť kĺbu otočného kovania podľapohľad v smere šípky lll na obrázku 2,rez pozdĺž čiary lVllV na obrázku 3.čiastkový pohľad zhora na oblasť kĺbu otočného...

Automatický regulátor hladiny kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2240

Dátum: 12.07.1999

Autor: Molnár Štefan

MPK: G05B 11/60, G05G 15/04, G05D 9/04...

Značky: kvapaliny, automatický, hladiny, regulátor

Text:

...podstatou riešenia je aj samotné zaradenie čerpadla s pneumatickým pohonom do automatického regulátora hladiny kvapaliny, kde toto čerpadlo je membránové.Výhody automatického regulátora hladiny kvapaliny podľa technického riešenia spočívajú V plynulej regulácii hladiny kvapaliny bez potreby nastavenia krajných minimálnych a maximálnych hladín a v absolútnej bezpečnosti z hľadiska OBP a PO.Ďalšie výhody automatického regulátora...

Ručná kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 642

Dátum: 09.11.1994

Autor: Grüdl Josef

MPK: E06B 9/76, G05G 1/08

Značky: kľuka, ručná

Text:

...a ktorými sa dá meniť šikmosť nastavenia lamiel. Pohonný hriadeľ Q má ďalej kužeľové koleso li, ktoré je v zábere s kužeľovým kolesom 15. Totokužeľové koleso l§ je kĺbovo spojené cez hriadeľ lg a kĺb lg s ručnou kľukou lg. spodný koniec ručnej kľuky lg je kĺbovo spojený s rukoväťou gg cez kĺb gľ a medzíkus gg ako aj cez kĺb gg. Pri ovládaní ručnej kľuky lg používateľ drží jednou rukou úsek 1 na držanie, ktorý je tvorený poťahom navlečeným na...

Mechanizmus ručných ovládačov traktora umiestnených po bokoch panela volantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270174

Dátum: 13.06.1990

Autori: Urbánek Henrich, Krajewski Tadeusz

MPK: G05G 5/18

Značky: bokoch, ručných, volantu, ovládačov, traktora, mechanizmus, panela, umiestnených

Text:

...g, Z jeuložený v telesa jg, gg valcorveho lol-lake upevnenon na rano l g panela 5. Hrisdele g, g,gž, ž sú na vnútornej strane panela g opatrenć ranenani ll, lg, 39, 52 s gulovým unáäao čom lg, ll, gg alebo s unašačom lg. Guĺove unaäače lg, lg ranien ll, lg sú vodorovnjni tiahlemi lg, lg spojene s ramenami lg, lg svislých hriadeĺov lg, gg ulolenýoh otočnev horných lošisktoh gg upoinonycu na som stene g kebiny. zum hriadele l. lg sú nedsi...

Vyhodnocovací a logický obvod regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269840

Dátum: 14.05.1990

Autori: Loukota Stanislav, Novotný Josef, Dlabač Jaroslav

MPK: G05G 15/08

Značky: logický, obvod, regulace, vyhodnocovací

Text:

...logických funkcí,čtvrtý vstup gâ šeeté jednotky 99 logických funkcí a čtvrtý vstup 105 šesté jednotky 100 lo gických funkcí jsou připojeny na kladný potenciál 1. První vstup 161 vyhodnocovacího obvo du 160 je spojen e prvním vstupom 173 kontrolního vyhodnocovacího obvodu 170 výstupů zesnímačů B 9 Výstkpem 15 g prvního snímače 140 regulované veličiny, například polohy, uhlo vého natočení, tlaku, teploty a podobné. Třetí vstup 165...

Zařízení na blokování řadicí páky při dálkovém ovládání převodovek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268495

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Otakar, Štangl Vladimír

MPK: G05G 5/08, B60K 20/02

Značky: vozidla, motorová, převodovek, řadicí, ovládání, páky, dálkovém, blokování, zařízení

Text:

...vyhodnotí komplaxnő a řazení neumožní.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny zařízením na blokování řadící páky při dálkován ovládání převodovek pro motorová vozidle, podle vynálezu, jehož poďetetou je, že na řadící ekřínce je valec e piatom a lemelou upevněnou na řadící tyčce. Elektronegnetický ventil je jednak spojen potrubím a válcem a jednak a přívodem tlakováho média a elektrickým kebelem ee apínačem na převodovce.Použitím zařízení na...

Zapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tenzometrickým silovým snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262856

Dátum: 11.04.1989

Autor: Adam Josef

MPK: G05G 7/02

Značky: automatické, silovým, zapojení, hmotnostního, řízení, snímačem, dávkování, tenzometrickým

Text:

...dopravník pro odsun materiálu neměřeného v dávkách, šíčku pytlů, popřípadě jiné technologické zařízení souvisejíoí 3 dávkovánim, elektromagnet výpuetě materiálu odměřeného v dávkách, tárování případných hmotnosti odvažovacího systému, přerušení dávkování od jiného technologického zařízení, předávání údaje o okemžíté hmotnosti dávky na tískárnu. počítadlo počtu platných dávok,signalízací chodu dovažovacího dopravníku. druh provozu....

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blahušiak Branislav, Švec Stanislav, Ochodnický Vladimír

MPK: G05G 9/04

Značky: ovládacie, spojité, ručný, obvody, regulačné, elektrické, kombinované, ovladač

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255130

Dátum: 15.02.1988

Autori: Václavík Leoš, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Balek Pavel

MPK: G05G 5/06

Značky: měřidla, zařízení, aretační, vřeteno

Text:

...pracnádemontáž při přepravování něřidla a následná zpětná montáž. Pořizovací náklady celéhozařízení jsou poměrně nízké spolu s nenáročnou údržbou.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na výkrese, na němž je na obr. 1nárysný pohled na celkové uspořádání, na obr. 2 je tentýž pohled na toto zařízení po odsta vení vřetena z úložných plooh kuželových pánví.V tělese ł vřeteníku měřidla je otočné ve vedení 3 5 velkou vůlí uloženo...

Řadící mechanismus převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242056

Dátum: 01.02.1988

Autor: Paulíeek Milan

MPK: G05G 5/08

Značky: převodovek, mechanismus, řadicí

Text:

...závěru l,oputřenőho ozubením g zpětněho chodu e. vnitřním synnhronním ozubením 1, hnaným kolem 2 prvního stupně s vnějším synchronním ozubenín t, vloženým kolem j zpětného chodu uložená na čepu §, zasouvací vidlice z zpětného chodu, zasouvací tyče § zpětnáho chodu s Jednosměrným pojištovacím zápichevm lg a poJiětovacím čípkem g, který jistí vzájemně zasouvací tyč 8 zpětněho chodu s. zasouvací tyč 33 prvního a druhého stupně,uloženým v...

Zařízení k omezení síly vzniklé nárazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246730

Dátum: 15.12.1987

Autori: Uher Miroslav, Eerný Jaroslav

MPK: G05G 5/04

Značky: zařízení, vzniklé, síly, nárazem, omezení

Text:

...stlačování pružiny.zařízením podle vynálezu se podstatně sníží nebo vyloučí účinky nárazu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněíio na výkresech, na nichž obr. 1 značí boční pohled a částečně řez ocelového nebo jiného tlakového válce a obr. 2 příčný řez tohoto válce.Ocelový nebo jiný tlakový valec 1, na jehož jedné straně je upevněna stabilní dražkovaná hřídel 2, opatřená souběžnýmí draž 4kami 3 a spirálovýmí drážkami...

Unášeč středovky v kazetovém magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243685

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tejnorová Růžena, Sezima Edward, Ružieka Miroslav

MPK: G05G 15/00, G11B 19/20

Značky: unášeč, středovky, magnetofonu, kazetovém

Text:

...a magnetickým páekem a zajištění v této poloze po celou dobu, kdy je megnetofon v chodu.Tím jsou při záznamu 1 reprodukci zcela vyloučeny uvedené nezádoucí javy. úprave je výrobné nenáročná, nevyžaduje použití speciálních materiálů, je v provozu spolehlivá a nepotřebuja údržbu. Zvýši kvalitu celého zařízení.Blíže bude vynález abjasněn na přiložerwých výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn příklad uspořádání podle vynálezu a na obr. 2...

Zapojení patrového upínače s nejméně dvěma upínacími místy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243154

Dátum: 15.07.1987

Autor: Havlík Josef

MPK: B23Q 3/08, G05G 21/00

Značky: upínacími, upínače, dvěma, patrového, místy, nejméně, zapojení

Text:

...ll, které je napojeno přes dva jedno směrně ventily ll na tlakovou větev l.Do odpadniho vrtání ll jsou napojeny propojovací kanálky lg, které slouží k přívodu tlakového média do vysouvacího středicího náboje gg, jehož dopředný přepouštěoí kanálek ll jealternativně napojen na třetí přívod ll vysouvacího středicího válce lg, který je spojen jednak s funkční stranou druhého sklopněho válce lg i s jeho jisticím kanálkem g, jednak přes čtvrtý...

Zařízení pro řazení rychlostních stupňů převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243332

Dátum: 15.05.1987

Autori: Raclavský Vladimír, Prinz Karel

MPK: F16H 5/40, G05G 5/00

Značky: rychlostních, skříně, řazení, stupňů, zařízení, převodové

Text:

...Mezi tělesem a dvojčinným válcem je vytvořen kuličkový zámek, jehož kuličky odpovídají zářezům na pístnici. Mezi tělesem a dvoj činným válcem jsou ustaveny vymezovací odpružené dorazy.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu pro řazení rychlostních stupňů pŕevodové skříně v podélném řezu je znázorněno na výkrese.Zařízení pro řazení rychlostních stupňů sestává z tělesa ł, kterým prostupuje pístnice Z. Nos gł upevněný na pístnicił...

Zařízení pro pohon programového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243048

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gubiš Peter

MPK: G05B 19/06, G05G 21/00

Značky: programového, zařízení, pohon

Text:

...ktoré jsou opatřony pěti koncovými spínači,a to prvním koncovým spínače m, druhým koncovým spínačem L 1, třetím koncovým spínačem L 5,štvrtým koncovým spínačem L 9, a pátým koncovým spínačem 32, ktoré jsou svými vstupy paralelně připojeny k výstupu vstupního rozvaděče 21, k jehož vstupu jepřipojen přívod za tlakovćho prostředí.Výstup pdtdho koncového spínače Q je spojen se vstupom start-stop rozvaděče u, jehož výstup je připojen k hlavním...

Brzda odvíjeného unášeče v kazetovém magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247882

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jeníček Stanislav, Vojta Miroslav, Bozděch Josef

MPK: G05G 5/16

Značky: magnetofonu, kazetovém, unášeče, odvíjeného, brzda

Text:

...znázorněno principiální uspořádání, na obr. 2 A funkce brzdy při-převíjení agna obr. 3 fnnkce brzdy při chodu vpřed.Z principiálniho.uspořádání na obr. 1-je patrno, že-rameno brzdy 1 uložené na otočněm čepu 3, má brzdové obložení g, které je trvale přitisknutok.odvĺjenému unáäeči ł. Na něm je při provozu magnetofonu-nasazeną středovka.à magnetickým páskem V kazetě. Ke druhému konci ramenabrzdy 3 je připevněna pružina 5, která je-zakotvena ve...

Zariadenie pre riadenie základného pracovného cyklu posuvových pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232602

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šottník Peter, Mrva Michal, Halvoník Marian

MPK: G05G 5/04, G05G 5/02

Značky: jednotiek, riadenie, pracovných, posuvových, základného, zariadenie, cyklu, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti konštrukcie jednoúčelových stavebnicových strojov s použitím posuvových pracovných jednotiek. Účelom vynálezu je odstránenie prestojových časov jednoúčelového stavebnicového stroja nutných na prestavenie dorazov koncových spínačov posuvovej pracovnej jednotky v prípade, že sa na uvedenom stroji opracovávajú súčiastky rôznej šírky rovnakou operáciou. Uvedeného účinku sa dosiahne dotykovou narážkou na pohyblivej časti...

Aretačný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 230091

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: G05G 17/00

Značky: aretačný, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Aretačný mechanizmus, napríklad pre aretáciu polohy pohyblivých častí poháňaných valčekových dopravných tratí, ako je otočný stôl, vychylovací stol, priečny posuvný vozík apod. voči pevným častiam, pozostávajúcu z upevňovacieho uholníka, na ktorého stenu je na jednej strane upevnený priamočiary motor a na druhej strane vodiace teleso zarážky, na ktorom sú upevnené elektrické spínače orientované svojimi mechanickými ovládacími prostriedkami...