G05F 1/66

Obvod pro řízení výkonu elektronkového vysokofrekvenčního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267594

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Lubor

MPK: G05F 1/66

Značky: elektronkového, vysokofrekvenčního, obvod, výkonu, řízení, zesilovače

Text:

...inpulsů je přes oddčloveoí odpor z spojene. s mřížkou ga spínaeího tyristoru 6. Druhý vývod mřížkového odporu i a anoda Q spínaoího tyristoru Q jsou spolu spojený a nohou být připojeny na vodič nulovêho potenciálu. U těch řízenýoh elektronok g, u nichž mřížkové napätí přervyäuje dovolená blokovaoí napětí spínaoího tyristoru á, je nutno zařadlt více epínaeích tyristorů á do serie. Pak se mřížkový odpor i řízené elektroniky 1 rozdělí na...

Zapojení pro optickou kontrolu teploty pájecí smyčky transformátorové páječky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265707

Dátum: 14.11.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: G05F 1/66, G05D 23/19

Značky: páječky, transformátorové, smyčky, optickou, pájecí, teploty, zapojení, kontrolu

Text:

...obr. 1 je základní provedení bez nastavitelného odporu. Na obr. 2, 3 a 4 jsou tři varianty zapojení s nastavitel ným odporom.Na obr. l je znázorněné základní zapojení, kde první napájecí svorka je spojena přesvypínač 3 na žárovku 1 a přepínač É. Druhá nápajecí svorka je připojena k prímárním vinutím5 transformátoru l. Terciární vinutí § je propojeno s žárovkou 1 a svým druhým koncom Q je připojena k sekundárnímu vinutí4. Na obr. 2 je navíc...

Zapojení pro regulaci výkonu počtem spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263812

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G05F 1/66

Značky: výkonu, počtem, regulaci, zapojení, spotřebičů

Text:

...prvního dekodéru 3, jehož první až n-tý výstup 3 A 1 .až 3 An je spojen se vstupem 4.1 odpovídajícího prvního až n-tého invertoxru 4 A 1 až 4 An. Nulcvací výstup 31 m prvního dekoderu 3 je spojen se vstupem 4.1 nulovacího invertoru 4 An, jehož výstup 4.2 je spojen s druhým vstupem 7.2 druhého čítače 7 impulsů. Výstup 4.2 prvního .až n-tého invertoru 4 A 1 až 4 An je spojen s druhým vstupem 5.2 odpovídajícího prvního až n-tého vstupního...

Způsob regulace odběru energie a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253851

Dátum: 17.12.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G05F 1/66

Značky: regulace, zapojení, odběru, energie, způsobu, způsob, provádění

Text:

...l koordinuje časové činnost celého zapojení a její výstupy jsou napojeny na první hradlo á a simulační generátor ll. Obvod předvolby l času určuje dobu působení zapojení pro regulaci odběru energie a svými výstupy ovládá první hradlo §, druhé hradlo §, třetí hradlo ll, jakož i přepínač lg pracovního režimu. Obvod předvolby l limitu celkového odběru energie v pásmu špiček je napojen na první informační vstup prvního reverzibilního...

Automatický regulátor čtvrthodinového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253127

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koutek Jiří, Losa Evžen

MPK: G05F 1/66

Značky: výkonu, čtvrthodinového, regulátor, automatický

Text:

...prvního výstupního komparátoru ygł je připojen první obvod Ql nastavení žádané hodnoty a na další vstup druhého výstupního komparátoru ygg je připojen druhý obvod gg nastavení žádané hodnoty, přičemž na výstup prvního výstupního komparátoru ygl je připojen vstup první paměti El, na jejíž výstup je přes první impedanční převodník § 35 připojen první výkonový člen gel, přičemž na výstup druhého výstupního komparátoru ygg je připojen vstup...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helštýn Josef, Bachmann Jioí, Chlouba Stanislav

MPK: G05F 5/00, G05F 1/66

Značky: stroje, výkonu, synchronního, jalového, zapojení, regulaci

Text:

...jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potenciálem a jezdec je vyveden na výstup 11 obvodu 1 žádané hodnoty jalového výkonu. Porovnávací a integrační člen 2 obsahuje odpory 202, 203, 204, 205 potenciometr 215, kondenzátor 203, operační Zesilovač 201, výkonový zesilovač 207, stejnosměrný motorek 212, stejnosměrný techogenerátor 213, prevodovku 214. Prvý vstup 21 porovnávacího a integračního obvodu 2 je pripojen pres odpor...

Sposob regulácie energetického zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252354

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovič Jozef, Valo František, Oravec Rudolf

MPK: G05F 1/66, F01D 17/20

Značky: energetického, spôsob, regulácie, zdroja

Text:

...neprispôsohujeme výkon kotlov výkonu turbíny za cenu nutného a teda zbytočného plytvania plnohodnotného paliva, ale celý proces uskutočňujeme opačne, teda prispôsobíme výkon turbíny okamžitému výkonu kotlov, čím sa dosahuje zníženie ekonomickej náročnosti V súčasnosti vyrábaných zariadení.Tento spôsob je možne popísať na zariadení, uvedenom na pripojenom obrázku.Pre automatickú reguláciu tlaku pary v parovodnej sieti je použitý obvod...

Obvod pro postupnou změnu příkonu po zapnutí a vypnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240281

Dátum: 15.06.1987

Autor: Klapita Peter

MPK: G05F 1/66

Značky: změnu, zapnutí, příkonu, obvod, vypnutí, postupnou

Text:

...-optickofyziologický vjem, ale i prodlouží životnost žárovek na trojnásobek. je možno také značně snížit záběrový proud u točívých strojů. Rušení je omezeno pouze na přechodový stav, tríak je vždy buďąsepnut, či úplně rozepnut, a to i při zmenách síťového napětí o 40 0/0. Obvod podle vynálezu je blíže popsán a4 vysvětlen v následujíoím popisu poniocítvý kresu,který značí schematické ,Znäzorněnízapojení obvodu. I-.iplný obvod obsahuje...

Elektronický regulační a vypínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249735

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: G05F 1/66

Značky: obvod, vypínací, regulační, elektronický

Text:

...spínače 2 B. Připojením báse prvního tranzistoru l§ přes pátý odpor g ke společném uzla aátčše 2 e výkonového spínače gg a současně připojení báze druhého tronsistoru 11 přes šostý odpor g do téhoä uzla je tínto pomocným obvodom doseženo vybíjení prvního, druhéhoitřetího kondenzátora gg, 1 a 6 při poklesu napětí na výkonověm spínaěi 2 § k nulová úrovni, čímž je hystereze odstraněna.Jakmile veličina snímaná čidlem gg dosáhne své mezní...

Způsob kontroly tavby v elektrické obloukově peci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244533

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kulhánek Miloš, Tadra Milan, Helinger Jioí

MPK: G05F 1/66, H05B 7/148

Značky: provádění, tohoto, způsob, způsobu, kontroly, zařízení, elektrické, obloukové, tavby

Text:

...ITO na yqacnce samaranns ,Kym 110 IIOJIHHTGJILHaH 310, cosnasaeman MGHKKIKEJJIOH rorcewm nnyx Jgpymx ,uyr s nema KoHu-pwmpyemoü ayra, npamnąecm nocTOHHHB Tamv oópaaoM, Hanpamemce na nyre Ha yqacme aamztranna Momer Gun ormcauo tpopmynoüIIocKoJILKy U°« u B IGDBOM upnommeanu ee MOJEHOne yqnwunan. Ha Icaqecme Konwpom IIJIEBKE sro IlparcmmecKn He cxcaaunaerca. Onncammü mame cnocoó zamepemm MrHoneuxmc anauemañ Hanpmema na yqacTKe aaxnraxmx...

Zapojení pro stupňovou regulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248768

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malec Václav, Laňka Zdeněk

MPK: G05F 1/66

Značky: stupňovou, regulaci, zapojení

Text:

...pouze nižší váhy.Na přiloženém výkresu je uvedeno blokově schéma zapojení podle vynálezu.Řízaný zdroj 1 impulsů s řídicím vstupem l regulační odchýlky je svým výstupem Q připojen na čítací vstup 5 váhového vratného čítače Ž s hlavními výstupy g. Pomocný výstup § posouvacích ímpulsů váhověho vratného čítače § je připojen na sériový vstup 1 posuvného regi stru Q s paralelními výstupy gg.Při použití konkrétního regulátoru jalového výkonu...

Regulátor odběru elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248752

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pondikas Tanosaky, Šmíd Tomislav, Mikula Pavel, Neštický Jan, Petrák Martin, Šulc Zdeněk, Šnajdr Milan, Müller Rudolf

MPK: G05F 1/66

Značky: regulátor, odběru, energie, elektrické

Text:

...s výstupem přechodového modulu 3, svým drvhým vstupem s výstupem impulsního elektronického elektroměru i a svým třetím vstupem s de) ődérem 121 dál kového dispečerského ovládání.V činnosti přicházejí od impulsního elektronického elektroměru A přes desku gg dálkového dispečerského ovládání na čítačový vstup jednodeskového mikropočítače l impulsy, jejichž četnost vyjadřuje spotřebu elektrické energie. Přitom je zřejmě, že čím menší je...

Zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232667

Dátum: 15.12.1986

Autor: Filip Jaromír

MPK: G05F 1/66

Značky: odběru, energie, indikaci, záznam, zapojení, regulaci, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie, ve kterém je snímání výkonu střídavé sítě provedeno analogově analogovým převodníkem výkonu na stejnosměrný proud. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k výstupu analogově analogového převodníku (1) je v sérii připojen komparátor (2) a čárový zapisovač (3) okamžitého výkonu, přičemž k měřicímu výstupu (7) komparátoru (2) je připojen čárový zapisovač (6)...