G05F

Regulačné zariadenie zamedzujúce elektrický šok pri prístrojoch využívajúcich elektroliečbu na liečenie a spôsob zamedzenia tohto elektrického šoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288395

Dátum: 28.07.2016

Autor: Kareš Jiří

MPK: A61N 1/08, A61N 1/18, G05F 1/10...

Značky: zamedzenia, liečenie, zariadenie, zamedzujúce, šoku, prístrojoch, elektricky, využívajúcich, tohto, elektroliečbu, spôsob, regulačné, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačné zariadenie zamedzujúce elektrický šok pri prístrojoch využívajúcich elektroliečbu na liečenie, pozostáva zo štartovacieho obvodu (5), ktorý je napojený na obvod (6) pomalého naregulovania výstupného prúdu, ktorý je ďalej napojený na zosilňovač (8) regulačnej odchýlky a ten je prepojený so stabilizátorom (7) výstupného prúdu s oneskorovacím členom a prepínačom (9) pokojového a pracovného režimu prístroja. Na zamedzenie elektrického...

Spojitý sínusový regulátor výkonu pre elektrické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7470

Dátum: 01.07.2016

Autor: Lopušný Ľubomír

MPK: G05F 1/20, G05F 3/04, G05F 1/625...

Značky: záťaže, spojitý, elektrické, výkonu, regulátor, sinusový

Text:

...regulátora výkonu pre elektrické záťaže,jeho jednotlivé časti a vzájomné prepojenia medzi nimi.Spojitý sínusový regulátor výkonu pre elektrické záťaže rezistívneho charakteru pozostáva zo vstupného filtra tvoreného kondenzátorom Q, na ktorý je antisériovo zapojená prvá dvojica MOSFET tranzistorov g a 2, pričom kondenzátor Q je pripojený na drain tranzistora g a kondenzátor Q je pripojený medzi vstupnú silovú svorku l pre fázový vodič a...

Fotovoltický menič s obmedzenou dodávkou výkonu do siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7149

Dátum: 02.06.2015

Autor: Sirotka Dušan

MPK: G05F 1/67, H02J 3/06, H02J 3/18...

Značky: dodávkou, siete, fotovoltický, výkonu, měnič, obmedzenou

Text:

...odberateľa j približuje (alebo dosiahlo) k požadovanej prahovej hodnote, dôjde k plynulému zníženiu výkonu meniča l tak, aby prahová hodnota dodávky do inej siete Q nebola prekročená. Vyhodnocovací obvod 3 dá pokyn obvodu z riadeného výkonu na zníženie výkonu meniča l. Hodnota výkonu meniča l, pri ktorej ešte nedochádza k prekročeniu prahovej hodnoty výkonu smerom do inej siete 2, sa dá nastaviť softvérovo na meniči l na ľubovoľnú...

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288245

Dátum: 09.01.2015

Autor: Baťko Ivan

MPK: G05F 1/565, G05F 1/12, G05F 1/10...

Značky: prúdový, potláčaním, aktívnym, zdroj, napätia, súčtového

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia využíva princíp, že má vetvu na vytváranie požadovaného prúdu, na ktorej výstup (107) je pripojený jeden koniec záťaže (3), a vetvu obvodu aktívnej kompenzácie (OAK) (200), na ktorej výstup (203) je pripojený druhý koniec záťaže (3). Pomocou najmenej jedného vstupu (201) OAK (200) sa sníma najmenej jeden signál na záťaži a následne sa spracuje tak, že výsledok spracovania najmenej jedného...

Zariadenie na presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocou jednosmerného prúdu z fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6382

Dátum: 04.02.2013

Autor: Lako Daniel

MPK: G05D 23/00, G05F 1/00, F24D 17/00...

Značky: pomocou, prúdu, presmerovanie, bojleri, jednosmerného, energie, elektrickej, regulovanom, ohreve, panelov, zariadenie, fotovoltických

Text:

...Technické riešenieje ďalej zobrazované pomocou výkresu, kde obrázok l znázorňuje schému zariadeniana presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocoujednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov.Fotovoltaické panely, s výkonom napríklad 250 W/ l panel, sa zapoja do série a vytvoria zdroj jednosmerného prúdu. Pri použití 8 ks panelov dosiahneme inštalovaný výkon 2 kW. Pomocou vodiča na jednosmemý prúd pripojíme...

Vynálezy kategórie «G05F» v ZSSR.

Regulátor prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18393

Dátum: 22.06.2012

Autor: Bannister Dave

MPK: G05F 3/16, H05B 33/08

Značky: prúdu, regulátor

Text:

...vĺn s elektromagnetickým rušením (EMI), čo si vyžaduje použitie ñltračných štruktúr EMI, ktoré zasa využívajú elektrolytické Kondenzátory. Z hľadiska snahy o maximalizáciu MTBF budiča môže byt preto výhodné skonštruovať budič konštantného prúdu LED, ktorý bude založený na obvode na reguláciu prúdu, ktorý nepoužíva žiadne spínané prvky, pokiaľ jemožné zachovat presnosť prúdu, vrátane stálosti prúdu pri rôznych teplotách.Predložený vynález sa...

Elektrické zariadenie na ohrev z alternatívnych zdrojov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6063

Dátum: 02.03.2012

Autor: Rožňo Peter

MPK: G05F 1/00, H02J 5/00, H02J 7/35...

Značky: elektrické, zdrojov, alternatívnych, ohrev, použitie, zariadenie

Text:

...600 W, ktorý dodáva elektrické zariadenie výstupného obvodu § do elektrokotla. Ohrevom vody sa rozdiel medzi aktuálnou a nastavenou hodnotou 40 °C mení, aktuálna teplota sa zvyšuje do hodnoty, kedy dosiahne nastavenú hodnotu 40 °C. Výkon pri ohreve plynulo klesá až do výkonu 0 . Celý priebeh je trvalo zobrazený na paneli signalizačného obvodu 5. Pri odbere vody z elektrokotla a pozvoľnom ochladzovaní sa aktuálna teplota mení po stupňoch °C...

Zariadenie na regulovaný ohrev vody pomocou fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5788

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: G05D 23/19, G05F 1/67, F24D 17/00...

Značky: fotovoltických, zariadenie, regulovaný, ohrev, pomocou, panelov

Text:

...obvodov zabezpečuje stykač, ktorý je certifikovaný na spínanie jednosmerného prúdu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomená schéma zariadenia na bezpečný ohrev vody v bojleri pomocou (DC) prúdu z fotovoltických panelov.Fotovoltieké panely, s výkonom napríklad 250 W/ 1 panel, sa zapoja do série a vytvárajú zdroj DC prúdu,pri použití 4 ks panelov dostaneme výkon l kWh. Pomocou vodiča pre DC prúd pripojíme FV panely k...

Zariadenie na kombinovaný ohrev vody pomocou AC a DC prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5787

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: G05D 23/19, G05F 1/67, F24D 17/00...

Značky: ohrev, prúdu, kombinovaný, pomocou, zariadenie

Text:

...pomocou svorkovnic X 1, X 1, Q. Zároveň sa cez svorkovnice E i pripojí na zdroj jednosmemého prúdu, ktorý tvoria fotovoltaické panely. Množstvo použitých FV panelov a tým dosiałmutý výkon DC prúdu musí byť rovnaký ako výkon špirály L 2, ktorá je napojená len na fotovoltaické panely. Napríklad 4 FV panely s výkonom 250 W/l panel tvoria zdroj elektrického prúdu s výkonom max. l kWh. Špirála Q bude mať taktiež max. výkon l kWh. Termostat Ľ sa...

Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu transformátora, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a transformátor vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284738

Dátum: 23.09.2005

Autori: Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria, Van De Water Cornelis Josephus, Griffioen Jan Hendrik, Bauer Pavol, Paap Gerardus Christoffel, De Haan Sjoerd Walter Hero

MPK: G05F 1/20

Značky: transformátor, spôsob, takýmto, převodů, vykonávanie, úpravy, plynulej, zariadenie, transformátora, tohto, spôsobu, regulácie, vybavený, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkonového transformátora (2), ktorý má aspoň jedno regulačné vinutie, je prvá z odbočiek (6a6b6c6d) zapnutá počas časti periódy striedavého napätia transformátora (2) a druhá z odbočiek (6a6b6c6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavého napätia. Na tento účel obsahuje zariadenie elektronické spínače (8a,...

Zariadenie na reguláciu napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8411

Dátum: 10.08.2005

Autori: Juby Lee, Mangan Stephen James, Derby James William, Redford Simon James

MPK: G05F 1/24, H02M 1/42, G05F 1/14...

Značky: zariadenie, napätia, reguláciu

Text:

...bytového napätia znižovaním napätia na nastavenú hodnotu, ak je privysoké, alebo jeho zvyšovaním na nastavenú hodnotu, ak je prinízke. Toto zariadenie opísané v US 574972 je realizované jeho pripojením na prívod energie do nehnutelnosti tak, aby zariadenie regulovalo celý prívod energie do danej nehnutelnosti vrátane prevažne odporových záťaži, ako sú napriklad elektrické sporáky a elektrické sprchy, ako ajvysoko indukčných záťaži, ako...

Ekonomický regulátor osvetlenia a príkonu výbojkového osvetlenia ERVO

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2000

Dátum: 04.11.1998

Autori: Pavúr Peter, Stračiak Vladimír

MPK: G05F 3/02

Značky: ekonomický, osvetlenia, výbojkového, regulátor, příkonu

Text:

...optimálnu reguláciu svetelného toku osvetľovacej sústavy podľa určitých svetelných alebo časových podmienok .Pri SV regulačnom kroku sa dosahuje optimálna stabilizácia a zároveň je tento regulačný krok vyhovujúci aj ako skokovitá a kvázilineárna zmena zápalneho napätia na výbojke.Časová zmena kroku je plynule nastaviteľná v rozsahu 0-4 min .K elektronickému riadeniu je možnost pripojenia viackanálových denných, týždenných alebo...

Zapojenie pre reguláciu doby zapnutia a vypnutia elektricky ovládaných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 517

Dátum: 06.07.1994

Autor: Švec Anton

MPK: G05F 1/00

Značky: vypnutia, zapnutia, zariadení, reguláciu, ovládaných, elektricky, zapojenie

Text:

...znamienko signálu regulačnej odchýlky na vstupe analőgovofrekvenčného prevodníka tak, aby rezultujúca zmena frekvencie viedla k zmene výsleànej doby zapnutia, resp. vypnutia zariadenia a tým k zmenšeniu regulačnej odchýlky.Výhody zapojenia spočívajú v jeho jednoduchosti a v použití minimálneho počtu výhradne elektronických prvkov, z čoho vyplýva jeho vyššia presnost, spoĺahlivost a životnost v porovnaní napr. s elektromechanickými...

Časový obvod s oneskoreným vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 456

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bučko Vladimír

MPK: G05F 1/10

Značky: oneskoreným, časový, obvod, vypínaním

Text:

...spínať indukćnú xaťaž. Sériova postupnosť prvkov spotrebič, relé a diak w môže byť variabilna, čo umožňuje voľbou vhodnej postupnosti prispôsobiť sa zapojeniu existujúcej elektroinštalácie, napriklad schodišťoveho automatu. Ďalšie využitie tohto časového obvodu je u časových relé s oneskoreným odpadom. pri zabezpečení oneskoreneho vypínania ventilatorov NE a bytových jadier. Medzi hlavne výhody využitia tohto obvodu patria predovšetkým...

Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278238

Dátum: 02.02.1994

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: G05F 1/10

Značky: automatického, zapojenie, citlivosti, riadenia, senzora

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup CCD senzora (1) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R1), ktorý je pripojený na kolektor tranzistora (T1) a nulovací vstup CCD senzora (1). Na bázu tranzistora (T1) je pripojená svorka (5) signálu UGR...

Zapojenie regulátora prúdu tyristorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 30

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jágr Jan

MPK: G05F 1/30

Značky: regulátora, prúdu, zapojenie, striedača, tyristorového

Text:

...vhodnou vahou špičkovéZapojení. jehož příklad je znázorněn na připojeném výkresu. je tvořeno konvenčním tyristorovým střĺdačem 1 se seriovým resonančním obvodem. tvořeným zátěží Lg a resonančními kondenzátory L 2. Mezi uvedenou zátěží Lg a středovým vývodem seriové kombinace resonančních kondenzátorů łg je zapojeno čidlo 2 proudu. které je tvořeno proudovým transformátorem.k jehož sekundárnímu vlnutí je paralelně zapojen...

Impulsní zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274886

Dátum: 12.11.1991

Autor: Macháč Petr

MPK: G05B 11/26, G05F 1/10, G01R 31/26...

Značky: impulsní, zdroj, proudu

Regulační relé průměrného výkonu a práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268201

Dátum: 14.03.1990

Autor: Losa Evžen

MPK: G05F 5/00

Značky: průměrného, výkonu, regulační, relé, práce

Text:

...prvního převodníku Zlé s druhého převodníku Ali, bloku lg interního času e bloku §Š externího času, přičemž ne vstup prvního převodníku 211 je připojen výstup bloku § snímsčů, na vstupy druhého přsvodníku ALL je připojen druhý výstup prvního převodníku 31 a druhý výstup bloku gç interního času.Reguleční relé průměrného výkonu 8 práce pracuje následujícím způsobem ne sledovaných zeřízeních je umístčns sit snímečů. což jsou v podstdtě...

Zapojení pro spouštění stejnosměrných elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267844

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Stanislav

MPK: G05F 1/16

Značky: spouštění, prvků, stejnosměrných, elektromagnetických, zapojení

Text:

...průchodu proudu lze nastavit velikosti nabíjecího odporu a nalíjecíhc kondenzátoru. Další výhodou je jednoduchost a epolehlivost tohoto zapojení, oproL řešení s lcgickými integrovanými obvody odpadá nutnost napájení ze stabilizcvanćhozdroje napätí. Na přiloženćm výkrese je znázorněno schema zapojení podle vynálezu.Mezi kladnou svorku zdroje štejnosmřrnćho napätí a jeho svorku 5 nulovým pcten ciálem jsou v sérii zapojeny elektromagnetický prvek...

Obvod pro řízení výkonu elektronkového vysokofrekvenčního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267594

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Lubor

MPK: G05F 1/66

Značky: výkonu, zesilovače, obvod, elektronkového, řízení, vysokofrekvenčního

Text:

...inpulsů je přes oddčloveoí odpor z spojene. s mřížkou ga spínaeího tyristoru 6. Druhý vývod mřížkového odporu i a anoda Q spínaoího tyristoru Q jsou spolu spojený a nohou být připojeny na vodič nulovêho potenciálu. U těch řízenýoh elektronok g, u nichž mřížkové napätí přervyäuje dovolená blokovaoí napětí spínaoího tyristoru á, je nutno zařadlt více epínaeích tyristorů á do serie. Pak se mřížkový odpor i řízené elektroniky 1 rozdělí na...

Vícepásmový korektor se skokovou regulací úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267498

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krchňák Ján

MPK: G05F 5/00

Značky: vícepásmový, regulaci, korektor, skokovou, úrovně

Text:

...dokonalý souběh regulačních skoků ve všechNa příloženěm výkresu je nnkreslený příklad vicepásmového korektoru se skokovou regulacíV zapojení vicepúsmověho korektoru paralelního typu se zápornou zpětnou vazbou s počtem skoků X u počtem pisem M je obsnžen jeden spoločný rezistorový dělič připojený mezi vstup Ejednotlivými rezistory R 1 až RA A na obou jeho koncíeh, přičemž kaž 3 Kz těchto odboček jepům intogrovnných nktivníchTiltruF 1 až F...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s mínusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267354

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: mínusovou, reguláciou, polovodičového, regulátoru, zapojenie, spínača

Text:

...kontrolnej žiarovky T 4 je zapojený na svorku B-, pričom kolektor tohoto tranzisto CS 267 354 Blru tvorí samostatnú svorku 61. Báza je cez napájací odpor R 7 spojená s uzlom ochranného odporu R 5, kolektoru zopínacieho tranzistora T 1 a bázy spínacieho tranzistora T 3. Ďalšia inverzná časť zapojenia je charakterizovaná tým,že emitor snímacicho tranzistora T 2 je spojený so svorkou Il» i jeho kult-klan je pripojený na bázu spínacíeho...

Obvod pro řízení hodnoty impedance

Načítavanie...

Číslo patentu: 267029

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: G05F 1/10

Značky: řízení, obvod, impedance, hodnoty

Text:

...řízených zdrojů napětí, přičemž rychlost změny hodnot zatězovacích odporu je závislá na rychlostí regulátoru a apínací rychlosti tranzistorů.l když se hodnota odporu mění stupňovitě, lze velikosti odporových stupňů navrhnout tak, že skoková změna hodnoty ímpedance řídícího transformátoru je výrazrě menší než povolené zkreslení sinusového průběhu napětí.Obvodem pro řízení hodnoty impedance podle vynálezu je dosaženo nových a vyšších...

Zapojení řídicí jednotky impulsně regulovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267012

Dátum: 12.02.1990

Autori: . Teršl Vladimír, Kapoun Pavel

MPK: G05F 1/10

Značky: jednotky, impulsně, řídící, zdroje, zapojení, regulovaného

Text:

...obvodu, jehož výstup je přípojen na vstup budícího obvodu,jehož výstup je připojen na bázi spínacího tranzístoru.Zapojení řídící jednotky podle vynálezu zajíštuje spolehlivá funkce budícího obvodu spínacího tranzístoru a obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí ve všech režimech činnosti impulsně regulovaného zdroje Pro spolehlívou funkci obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí vyhovuje rezistor 5 větším...

Zapojení pro automatické ladění rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266933

Dátum: 12.01.1990

Autori: Waitzman Rudolf, Hăjek Miloš

MPK: G05F 1/10

Značky: obvodů, ladění, rezonančního, zapojení, automatické

Text:

...15 a na první vstup čtvrtého logického členu NAND 17 je přivedenvýstup třetího logického členu NAND 16, který je současně pozitivním výstupem tohoto druhého bistabilního klopného obvodu 10. Navrhované zapojení vyhodnocuje automaticky fázový posuv mezi proudem a napětím napájejícím rezonanční obvod, který může být paralelní nebo sériový. Získané informace o polaritě fázového posuvu pak působí na ovládání laditelné tlumivky nebo laditelného...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s plusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266265

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: regulátoru, zapojenie, polovodičového, spínača, plusovou, reguláciou

Text:

...kontrolnej žiarovky tvori samostatnú svorku pg. Ráza je coz napájací odpor B 1 spojená s uzlom ochranného kondenzátora çj, prcdpütovóho udporu 52 a bázy spínacieho tranzistora budenia EĚ. Ďalej je u inverznej časti omitor snímacieho tranzistora El spojený 5 házou spínacieho tranzistora kontrolnej žiarovky T 4 a kolektor snimacieho tranzistora El je zapojený na svorka Q. Medzibázou snímacicho tranzistora ľl a svorkou g je zapojený...

Způsob zpětnovazební stabilizace vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266168

Dátum: 13.12.1989

Autor: Petráček Martin

MPK: G05F 1/575

Značky: vysokého, způsob, zpětnovazební, napětí, stabilizace

Text:

...krystalu,se registruje laserovým interferometrem s velkou citlivostí nebo jiným vhodným zařízením a takto získaným signálem nesoucím informaci o hodnotě vysokého napětí se řídí zpětná vazba stabilízující vysoké napětí. Měření změn napětí je zde převedeno na měření změn délky, což umožňuje dosáhnout dostatečně citlivosti i pro velmi malé změny vysokého napětí.Uvedený způsob je možno realízovat např. takto Monokrystal Seignettovy soli se...

Zapojení pro optickou kontrolu teploty pájecí smyčky transformátorové páječky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265707

Dátum: 14.11.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: G05D 23/19, G05F 1/66

Značky: kontrolu, transformátorové, teploty, optickou, smyčky, zapojení, páječky, pájecí

Text:

...obr. 1 je základní provedení bez nastavitelného odporu. Na obr. 2, 3 a 4 jsou tři varianty zapojení s nastavitel ným odporom.Na obr. l je znázorněné základní zapojení, kde první napájecí svorka je spojena přesvypínač 3 na žárovku 1 a přepínač É. Druhá nápajecí svorka je připojena k prímárním vinutím5 transformátoru l. Terciární vinutí § je propojeno s žárovkou 1 a svým druhým koncom Q je připojena k sekundárnímu vinutí4. Na obr. 2 je navíc...

Zapojení pro řízení napětí rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265585

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hăjek Miloš, Rozprim Jan, Podzimek Oldřich

MPK: G05F 3/04

Značky: napětí, rezonančního, obvodů, řízení, zapojení

Text:

...zapojen mezi první výstupní svorku ggdruhého čtyřpôlu gg a první vstupní svorku ll prvního čtyřpólu gl. Třetí a čtvrtý tyristor ggg, X 5 je antiparalelně zapojen přímo nebo přes pomocnou impedanci gg mezi první a druhou vstupní svorku ll, gg prvního čtyřpôlu gl. Druhá výstupní svorka QA druhého čtyřpôlu gg a druhá vstupní svorka lg prvního čtyřpólu 5 jsou spolu propojeny.Předpokládejme, že mezi první a druhou svorkou 5, § zdroje...

Zapojení zpětnovazební smyčky pro regulaci proudu a napětí v obou polaritách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264656

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrdlička Lubomír

MPK: G05F 1/10

Značky: regulaci, zpětnovazební, proudu, napětí, smyčky, zapojení, polaritách

Text:

...Z 2 je za účelem získání požadované polarity snímanć veličiny spojen invertující vstup 412 dilerenciálního zesilovače Z 4, jehož výstup Z 42 je spojen se vstupem Z 11 zesilovače proudové odchýlky a zároveň s druhým vstupem 013 řídící veličiny napětí oboustranného omezovače za účelem výkompensování úbytku napětí na snímacím odporu RS.Na obr. 3 je blokové schéma zpětnovazební smyčky podle obr.1 a obr. 2, ve kterém je invertující vstup 2.412...