G05D 23/19

Elektronický spínač fotovoltických panelov pre elektrické ohrievacie telesá a iné elektrické záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7495

Dátum: 01.08.2016

Autori: Šperka Pavol, Novák Milan

MPK: H05B 1/00, F24H 9/20, G05D 23/19...

Značky: záťaže, elektronický, fotovoltických, panelov, tělesa, ohrievacie, elektrické, spínač

Text:

...V danom zapojení vysokú životnosť.Ďalšou Výhodou spínača je napájanie riadiacich obvodov priamo z fotovoltických panelov, čím odpadá nutnosť použitia externého napájania. Zároveň nemôže dôjsť k stavu, keď pri výpadku externého napájania prestane spínač pracovať aj napriek tomu, že osvit je dostatočný.Ďalšie výhody tohto technického riešenia sú- použitie štandardného regulačného termostatu s kontaktom určeným na spínanie striedavého napätia...

Systém riadenia teploty média v uzavretom priestore so slučkou diferencie meranej teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7079

Dátum: 01.04.2015

Autori: Matisková Darina, Balara Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: uzavretom, media, priestore, riadenia, meranej, systém, slučkou, teploty, diferencie

Text:

...(člen s dopravným oneskorením). Na výstupe diferenčného bloku je rozdiel medzi súčasnou a predchádzajúcou teplotou média (diferencia meranej teploty). Tento údaj vstupuje do ústredného člena regulátora. Ten obsahuje príslušné diferenčné bloky, ústredný člen regulátora teploty média, ústredný člen regulátora diferencie teploty média a akčný člen. Jeho výstup je pripojený na vstup regulovanej sústavy, t. j. k zostave vyhrievacieho telesa, nádoby...

Spôsob úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja, systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6829

Dátum: 02.07.2014

Autori: Potásch Tomáš, Konczer Jozef, Lukovics Július

MPK: G05D 23/19, G05D 23/00

Značky: tepelného, zdroja, vykonávanie, úpravy, spôsob, systém, ekvitermickej, regulácie

Text:

...jednu zo súboru ekvitennických kriviek, ktoré sa budú líšiť stnnosťou a prípadne aj výškou počiatočného bodu ekvitermických kriviek. Zmena rozdielu Tuu, - T, vyvolá nový výber aktuálnej ekvitermickej krivky.Výber medzi rôznymi ekvitermickými krivkami z pamäte alebo korekcie pôvodnej ekvitermickej krivky pomocou korekčnej krivky bude možná pri novom programovaní riadiacej jednotky, ku ktorej sa pripojí ajvýstup zo snímačov teplôt...

Systém riadenia teploty objektov so slučkami derivácií snímaných veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6317

Dátum: 03.12.2012

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: G05D 23/19, G05D 23/00

Značky: slučkami, riadenia, snímaných, objektov, veličin, teploty, systém, derivácií

Text:

...vstupujú do riadiacej jednotky (prip. regulátora). Táto po ich spracovaní spolu s údajmi o vonkajších poruchových veličinách (vonkajšia teplota, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu a pod.) a ich časových zmenách (deriváciách) generuje takú hodnotu akčnej veličiny, ktorá zabezpečuje optimálny časový priebeh a ustálenú hodnotu (výstupnej) teploty vykurovaného priestoru.Riadiaci vstup zodpovedajúci žiadanej hodnote teploty vykurovaného priestoru...

Zariadenie na regulovaný ohrev vody pomocou fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5788

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: F24D 17/00, G05F 1/67, G05D 23/19...

Značky: panelov, pomocou, zariadenie, ohrev, fotovoltických, regulovaný

Text:

...obvodov zabezpečuje stykač, ktorý je certifikovaný na spínanie jednosmerného prúdu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomená schéma zariadenia na bezpečný ohrev vody v bojleri pomocou (DC) prúdu z fotovoltických panelov.Fotovoltieké panely, s výkonom napríklad 250 W/ 1 panel, sa zapoja do série a vytvárajú zdroj DC prúdu,pri použití 4 ks panelov dostaneme výkon l kWh. Pomocou vodiča pre DC prúd pripojíme FV panely k...

Zariadenie na kombinovaný ohrev vody pomocou AC a DC prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5787

Dátum: 06.07.2011

Autor: Lako Daniel

MPK: G05F 1/67, F24D 17/00, G05D 23/19...

Značky: prúdu, kombinovaný, ohrev, zariadenie, pomocou

Text:

...pomocou svorkovnic X 1, X 1, Q. Zároveň sa cez svorkovnice E i pripojí na zdroj jednosmemého prúdu, ktorý tvoria fotovoltaické panely. Množstvo použitých FV panelov a tým dosiałmutý výkon DC prúdu musí byť rovnaký ako výkon špirály L 2, ktorá je napojená len na fotovoltaické panely. Napríklad 4 FV panely s výkonom 250 W/l panel tvoria zdroj elektrického prúdu s výkonom max. l kWh. Špirála Q bude mať taktiež max. výkon l kWh. Termostat Ľ sa...

Ovládací elektronický obvod, chladič a spôsob ovládania kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286781

Dátum: 27.04.2009

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Thiessen Marcio Roberto

MPK: G05D 23/19, F25B 49/02

Značky: spôsob, ovládania, obvod, ovládací, kompresora, chladič, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací elektronický obvod (TE) na ovládanie chladiaceho systému zahrnujúci elektricky napájaný kompresor (20) spočíva v tom, že zahrnuje merací obvod (ME) na meranie elektrického príkonu (Pn) dodávaného do kompresora (20). Ďalej zahrnuje mikroovládač (10) na zapamätanie porovnávacieho časového intervalu (td) na porovnávanie nameranej hodnoty elektrického príkonu (Pn) s hodnotami porovnávacích premenných (Prl) a (Prd) elektrického príkonu (Pn)...

Zariadenie na ovládanie ventilov vykurovacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10721

Dátum: 28.11.2008

Autori: Šulc Vladimír, Špička Jaroslav

MPK: F16K 31/04, F16K 37/00, F16K 31/53...

Značky: ovládanie, zariadenie, ventilov, telies, vykurovacích

Text:

...nákružku nesie ukazovateľ stupňa otvorenia ventilu.Nákružok môže mať z vonkajšej strany radiálny lem, z ktorého vybieha radiálny výstupok, kde radiálny lem vytvára dorazovú plochu pre vonkajšiu čelnú stenu výstupného ozubeného kolesa v zmontovanej polohe, v ktorej sú výstupné ozubené koleso a nákružok zaistené proti axiálnemu posunu tvarovým zaskakovacím spojom. Uhol natočenia nákružku voči výstupnému kolesu pri kalibrácií ukazovateľa...

Radiaca jednotka pre kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10840

Dátum: 04.03.2008

Autori: Nielsen Peter Gammeljord, Vraa Jesper, Steen Stephan

MPK: G05D 23/19

Značky: radiaca, jednotka, kúrenie

Text:

...2004/0245352 A 1 je navrhnutý ďalší programovateľný termostat. V termostate, tam opísanom, môžu byť pre každý deň v týždni jednotlivo naprogramované až štyri rôzne intervaly s individuálne nastaviteľnými hodnotami teplôt. Príslušné časové intervaly sú ľubovoľne programovateľné v 15 ~minútových krokoch. Na uľahčenie náročnosti programovania pre celý týždeň je ďalej implementovaná možnosť, skopírovať naprogramovanie dňa (napríklad pondelok) na...

Testovacie zariadenie na testovanie vopriek pod teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9943

Dátum: 16.01.2008

Autor: Linnerbauer Horst-dieter

MPK: G05D 23/19, G01R 31/28

Značky: testovacie, testovanie, teplotou, zariadenie, vopriek

Text:

...staniciam), nachádzajú sa vjednotlivých komorách aj menšie hmoty, ktoré sa tým ľahšie temperujú.Nakoniec sa v rámci vynálezu môže temperovaný objem pre jeden hybrid udržiavať optimálne nízky.o Ďalej hybrid vrámci vynálezu nie je vystavený žiadnym záťažiam, pretože komoraposkytuje ochranné transportné puzdro.o Ako pozitívum sa musí zdôrazníť aj minimalizácia nebezpečenstva elektrostatickýchpoškodení na základe uzatvorenej...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13801

Dátum: 17.12.2007

Autori: Diril Orhan, Ercil Yavuz, Erenay Kerem

MPK: F25D 29/00, F24F 11/00, F25B 49/02...

Značky: chladiace, zariadenie

Text:

...drop-in, ktoré vyhodnocuje údaje o teplote metódou drop-in a kontrolnú jednotku (5) sériovej komunikácie, ktorá vyhodnocuje údaje o teplote a rýchlosti metódou sériovej komunikácie. Riadiaca karta (3) poháňa kompresor (2) bud iba kontrolnou jednotkou (4) drop-in, alebo kontrolnou jednotkou (5) sériovej komunikácie. ktoré sú na ňom pripevnené.0019 Kontrolná jednotka (4) drop-in deteguje, či je termoslat zapnutýlvypnutý v závislosti od...

Spôsob a zariadenie na regulovanie elektrického vykurovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12354

Dátum: 28.07.2005

Autor: Brieger Klaus-peter

MPK: G05D 23/20, G05D 23/19, F24H 9/20...

Značky: elektrického, zariadenie, systému, spôsob, regulovanie, vykurovacieho

Text:

...izby alebo podobne za používania najmenej jednéhoakumulačného vykurovacieho zariadenia. Určuje sa množstvo tepla,ktoré je potrebné nazhromaždiť podľa požadovanej nabíjacej hodnoty referenčnej funkcie v závislosti od vonkajšej, miestnej teploty, pričom táto požadovaná hodnota nabitia sa korigujev závislosti od krivky spotreby zásobníka tepla.0007 Dokument DE 44 32 745 Cl sa týka spôsobu riadenia prevádzky akumulačného vykurovacieho...

Elektronická tepelná ochrana pre elektrické bojlery na ohrev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9310

Dátum: 21.07.2004

Autori: Moreci Renato, Sampaolesi Roberto Merloni, Latini Lucio Merloni, Fioroni Fausto

MPK: F24H 9/20, G05D 23/19

Značky: elektronická, tepelná, bojlery, ochrana, ohrev, elektrické

Text:

...svoj vlastný snímač, svoj vlastný mechanizmus otvárania elektrických kontaktov a napokon aj svoje vlastné elektrické kontakty. Na záver - bezpečnost vyžaduje, aby obatermostaty mali svoju vlastnú elektromechanickú logiku.Čo sa týka elektronických regulačných termostatov, ich použitie bolo doteraz obmedzené na výrobky vyššej triedy vzhľadom na nemožnosť odstránenia nákladov elektromechanickej tepelnej ochrany, ktorá sa okrem iného pomerne ťažko...

Zariadenie na reguláciu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 120

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vávra Otakar

MPK: G05D 23/19

Značky: zariadenie, reguláciu, teploty

Text:

...krabici v každé míst»spínač 13, který ja spujen pruojmvaclm vujičem lg 5 každýmprostoravým teplotním ćidlem Z Dále je v jietici rutwwhürt5 spolećný stykač 1 a tři jĺälĺcĺ prvky QA, Qz ü-łš. H.ji 54 tićí rozvodnici 5 je připojen vytápéný objekt Q, vyLvnřwný re tří t 0 pnýchsekcí 1 , Ez R kg, x nichž každá má vaLní prv pojovaci kabel 1, Z a §. V každé lupné swhri Li, L 2 3 L jamu tři vvtápěñé-místnosti 2 5 naznačenlm možnosti připüjením...

Zapojení vstupního můstku regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269235

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: regulátoru, vstupního, můstku, zapojení

Text:

...jejíž druhý vývod je přes druhý rozsahový odpor 3 spojen s prvním vývodem proměnného odporu 11 volby křivky, jehož druhý vývod je přes rozsahový odpor lg volby křivky spojen s prvním vývodem odporového snímače Z venkovní teploty. První vývod proměnného odporu 11 volby křivky je přes první rozsahový odpor § spojen se svorkou 1 napětového středu, která je přes potenciometr gg nočního útlumu spojena s anodou diody gl. Katoda diody 31 je...

Zapojení pro plynulou proporcionální regulaci výkonu plynových spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266725

Dátum: 12.01.1990

Autori: Eichler Zdeněk, Studnička Antonín, Pláteník Miroslav, Žďárský Josef, Pokorný Jan

MPK: G05D 23/19

Značky: plynulou, plynových, výkonu, zapojení, spotřebičů, regulaci, proporcionální

Text:

...než nastavené na komparátoru Q spouští startovaoí a ovládací obvod E čerpadlo Q a přes sepnutý kotlový termostat Q po otevření komínové klapky a sepnutí kontaktů komínové klapky Q ventilátor B. Sepnutím kontaktů komínové klaky Q dostává akční člen Q přes usměrňovač Q a přepínací obvod Q povel k otevření a monostahilní klopný obvod § přeš řídící obvod Q, druhý zesilovač Q a přepínací obvod Q dává akčnímu členu Q plné napětí po cca 10...

Zapojení pro optickou kontrolu teploty pájecí smyčky transformátorové páječky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265707

Dátum: 14.11.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: G05F 1/66, G05D 23/19

Značky: teploty, pájecí, optickou, transformátorové, páječky, zapojení, kontrolu, smyčky

Text:

...obr. 1 je základní provedení bez nastavitelného odporu. Na obr. 2, 3 a 4 jsou tři varianty zapojení s nastavitel ným odporom.Na obr. l je znázorněné základní zapojení, kde první napájecí svorka je spojena přesvypínač 3 na žárovku 1 a přepínač É. Druhá nápajecí svorka je připojena k prímárním vinutím5 transformátoru l. Terciární vinutí § je propojeno s žárovkou 1 a svým druhým koncom Q je připojena k sekundárnímu vinutí4. Na obr. 2 je navíc...

Přívod elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265471

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svoboda Pavel, Grobař Vlastimil, Fajkus Viktor, Trávník Petr, Vyležík Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: energie, vakuovací, vyzdívky, elektrické, nádoby, přívod, ohrev

Text:

...přívodu od svorek zdroje až ke svorkám topného elementu může být použit bez přerušení jeden typ vodičů.Provedení přívodu elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v zjednodušeném půdorysném řezu~znázorněno typické uspořádání zařízení pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby, na obr. 2 je v řezu rovinou A-A zobrazeno uspořádání vodičů...

Digitální termostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265403

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pantůček Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: termostat, digitální

Text:

...je přes převodník § 35 teplota-napětí spojen se vstupem převodníku § 35 napětí-kmitočet, jehož výstup je připojen na první vstup hradla g, na jehož druhý vstup je připojena časová základna Qg, přičemž na výstup hradla g.je připojen první čítač Šl a druhý čítač Ěg, přičemž první výstup prvního čítače Ěl je připojen přes blok EQ paměti-dekôdéru na blok 3 indikace, druhý výstup prvního čítače Šł je připojen na první vstup prvního komparátoru gł,...

Zapojenie trojpolohového regulátora teploty chladiaceho média rezistívneho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264974

Dátum: 12.09.1989

Autori: Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: G05D 23/19

Značky: media, trojpolohového, zapojenie, elektromagnetů, teploty, regulátora, chladiaceho, rezistívneho

Text:

...člena 5 je spojený so vstupom prvého monostnbilného klopného obvodu g, ktorého výstup je spojený so vstupom prvého elektronického relé 1. Výstup elektronického reléZ je spojený s prvým vstupom servoventilu 2. Analogicky, druhý výstup vyhodnocovacieho člena É je spojený so vstupom druhého elektronického relé g. Výstup elektronického relé 5 je spojený s druhým vstupom servoventilu 2.snímač l teploty meria vo forme napätia výstupnú...

Regulátor teplotní diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 264226

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk, Sluka Zdeněk

MPK: F28F 27/00, G05D 23/19

Značky: regulátor, teplotní, diference

Text:

...hodnoty tlaku topné páry tlačítky více-méně z pracoviště obsluhy. Čidlo 14 tlaku páry v přírubě je tvořeno elektrickým přístroem, převádějícim tlak měřeného média (páryj na spojitý elektrický turbin při najíždění a provozu turbin a také možnost volby ručního nebo automatického řízení zadané hodnoty teplotní diference, nebo zadané hodnoty tlaku, nebo polohy regulačního ventilu na vstupu topné páry do příruby,anebo ruční nebo automatické...

Zařízení pro ohřev tekutiny, zejména plynu ve vypouštěcích regulačních stanicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264066

Dátum: 12.05.1989

Autori: Merašický Václav, Táborský Jaroslav

MPK: G05D 23/19

Značky: plynů, vypouštěcích, stanicích, zejména, ohrev, zařízení, tekutiny, regulačních

Text:

...snímač teploty kapaliny.j Vyesi učinek zařízení podle vynúlezu lze spatřovet v ton,V vv I o f u zo umoznuje nastavit teplotu plynu po redakci v zavislosti naobsahu vlhkosti v plynu a tlekovém spádu v pptimálním rozsahu teplot. Je tím dosažena s minimálními ekononickými nároky správná funkce regulátorů při jednostupňové i víoestupňové redukci plynu, a tím celé vypouštěcí regulační stanice.Příkled konkrétního provedení zařízení podle vynálezu...

Zapojení pro vlečnou regulaci teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263781

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šrubař Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, vlečnou, zapojení, regulaci

Text:

...funkce posuvných potenciometrů.zapojení regulátoru znázorňuje obr. 1. Na obr. 2 je ukázán možný způsob mechanickéhouspořádání posuvných potenciometrů. Cidlo 3 teploty otopné vody a čidlo 3 venkovní teploty jsou podle obr. 1 spojena do série. K čidlu 3 venkovní teploty je paralelně připojena jednak sériová větev prvního zdroje 3 opěrného napětí a prvního posuvného potenciometru3, jednak sériová větev druhého zdroje 3 opěrného napětí a druhého...

Řídicí koincidenční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261399

Dátum: 10.02.1989

Autori: Malát Vladislav, Wilhelm Ivan

MPK: H03K 5/26, G05D 23/19

Značky: jednotka, řídící, koincidenční

Text:

...obr. 2 je uspořádání převodníku proudových logických úrovní na úrovně ECL.V tomto konkrétním případě má řídící koincidenční jednotka na vstupu dva převodníky ł proudových logických úrovní na úrovně ECL. Výstup každého tohoto převodníku ł proudovýth logických úrovní na úrovně ECL je připojen jednak na jeden vstup prvního obvodu g logického součtu e jednak na S vstup příslušného klopného obvodu 2 typu RS. Těchto klopných obvodů 2 je n,. kde n...

Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245309

Dátum: 15.12.1988

Autori: Straka Jaromír, Rathuský Jioí

MPK: G05D 23/19

Značky: teplovzdušných, sušiaceho, automatické, procesu, sušiarní, riadenie, zariadenie

Text:

...je žiadaná sú klapky privierané a naopak pri nižšej teplote pootvárané, čím sa dodržiava optimálna teplota v sušiacej komore. V závere sušiaceho cyklu v čase klesajúcej rýchlosti sušenia je teplotná korekcie vyradená z činnosti a prietok sušlaceho media je riadený len automatickým programovým nastavovaním polôh teplovzdušnej a výdychovej klapky.Hlavná výhoda zariadenia pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni podľa...

Zapojení zdroje referenčního napětí s termostatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244385

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koudelka Karel, Otava Rudolf, Dzierža Emil

MPK: G05D 23/19

Značky: zdroje, napětí, termostatem, referenčního, zapojení

Text:

...je spojen s kolektore prvního, čtvrtáho e pátého tranzistoru § 21, E 34, 125. Emitor druhého trenzistoru § 22 je spojen s jedním konce čtvrtáho rezistoru 54 a s bází pétého tranzíetoru § 25. Zdroj referenčního napětí QREF je spojen prvním pőlem se záporným pőlem -Q nepájecího napětí e druhým pőlem je přípojen přes první rezistor 51 k bázi třetího tranzietoru § 23. Druhý pől referenčního napätí QREF je přípojen dále přes první rezietor 31 v...

Zapojení k regulaci teploty přímotopných odporových ohřevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Klasna Miloš, Křiváček Ladislav

MPK: G05D 23/19

Značky: ohřevu, teploty, zapojení, přímotopných, regulaci, odporových

Text:

...kontaktním přenosovým zařízením 5 a napěčovým čidlem Q. Kontaktní přenosové zařízení l propojuje ohřívaný materiál ll. zářivá energie z ohřívaného materiálu gg je přenášena do teplotního čidla A s tím, že výstup teplotního čidla 1 je spojen s třetím vstupem ll konutačního obvodu lg a výstup čidla 3 efektivní hodnoty proudu, případně napěíového čidla § je spojen s prvním vstupem ll komutačního obvodu lg. K druhému vstupu lg komutačního obvodu...

Obvod progresívní regulace teploty transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256852

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šebela Arnošt

MPK: G05D 23/19

Značky: transkutánní, regulace, progresivní, obvod, sondy, teploty

Text:

...hodnotu a v okamžiku, kdy otáčky vzrostou nad jmenovitou hodnotu, jsou spínací prvky rozpojeny.V konkrétním výhodném provedení je zařízení podle vynálezu opatřeno čtyřmi spínacímí prvky a snímacím ústrojím pro snímání průohodu střídavého proudu v jednotlivých fázích nulou. Tato úprava slouží k rychlé změně otáček a popřípadě k rychlé reverzací chodu motoru a k synchronizaci spínání jednotlivých fází.S pomocí těchto čtyř spínacích...

Graficky programovatelný regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256317

Dátum: 15.04.1988

Autor: Příman Vojtěch

MPK: G05B 19/04, G05D 23/19

Značky: regulátor, programovatelný, grafický

Text:

...1, který je připojen na ovládané zařízení ll. Výstup 542 výběrového obvodu 5 je spejen 5 koncovým výkonovým stupnäm Q pro zesílení výstupního regulačního signálu, jehož okamžitou velikost udává měřidlo v něm obsažené. Koncový výkonový stupeň Q je spojen s výkonovou jednotkou 2 ovládaného zaříze ní ll. ovládané zařízení ll obsahuje zpětnovazební čidlo lg,- 3 I 255 317 které je spojene s liniovým zapisovačem §. Výhodným provedením vynálezu je,...

Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255762

Dátum: 15.03.1988

Autori: Terlecký Jiří, Vyležík Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: plynulou, zařízení, regulaci, topného, výkonu

Text:

...konatrukčně i výrobně jednoduchý o malých rozměrech, že jej lze instalovat jak do nově projektovaných, tak do stávajících objektů vakuovacích zařízení, že při regulaci nedochází k podstatnému zhoršení účiníku a že vlivem plynulé regulace se zvýší využití topných tyčí, čímž se eníží jejich spotřeba.Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno napřipoJených výkreeech, kde na obr....

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, ovládání, vazebního, filtru, kompenzaci, okolí, teploty, dálkového, vysílačů, hromadného

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Zapojenie elektronického obvodu na reguláciu teploty zariadení napájaných striedavým elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254905

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kukuča Ján

MPK: G05D 23/19

Značky: reguláciu, zariadení, elektrickým, teploty, striedavým, prúdom, napájaných, obvodů, zapojenie, elektronického

Text:

...nastavená teplotu. Výstup prevodníka 1 napätie/frekvencia je pripojený cez prvý monostabilný klopný obvod 3 na jeden vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5. Druhý vstup druhého monostabilného klopného obvodu 5 je pripojený cez obvod synchronizácie 4 na napájacie napätie. Výstup druhého monostabilnêho klopného obvodu 5 je pripojený na riadiaci vstup spinacieho prv 4ku B, v ktorom silovom obvode je pripojený spotrebič 7. obvody 4, 5...

Regulační obvod chladicí skříně se signalizací teploty, zejména skříně pro přechovávání krevních konzerv a léčiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254601

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smýkal Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, regulační, konzerv, skříně, krevních, zejména, přechovávání, signalizaci, chladicí, obvod, léčiv

Text:

...kontakt g dvojitého přepínače 2 je připojen parelelně k rozpojovacímu kontaktu lg stykače g chladicího agregátu, přičemž pohyblivá kontaktová část lg přepínacího kontaktu l dvojitého přepínače 3 je přes první signalízační žárovku g přípojena k prvnímu pölu g zdroje ll elektrického proudu. Tento je u popísovaného příkladu provedení tvořen transformátorem, jehož prímární vinutí je připojeno k síti střídavého jednofázového proudu. Pevná...

Zapojení hlídače plamene s indikací velikosti signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246265

Dátum: 15.12.1987

Autori: Erbkamm Wolfgang, Heilmann Horst

MPK: G05D 23/19, G08B 21/00

Značky: signálu, plamene, indikaci, hlídače, zapojení, velikostí

Text:

...napětí prochází napětí od výbojů, které je kladné, diodou,zapojenou do přivodu ke vstupu spinacího zařízení. Pulsy V kladné půlperiodě se tedy zcela využiji k činnosti spínacího obvodu. V záporné půlperiodě jsou pulsy procháze 4jící iotonkovou výbojkou záporné a procházejí pouze přes diodu, která je zapojená před měřicim přístrojem a před doutnavkou. Znamená to, že pro indikaci a pro vlastní spínací obvod jsou využívány dva na sobě...

Regulátor oběhu topného média v topném systému s nuceným oběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247365

Dátum: 16.11.1987

Autor: Stach Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: regulátor, media, oběhem, systému, topného, nuceným, topném, oběhu

Text:

...a teplotou vytápěných prostoru. Automatiokou regulací chodu oběhového čerpadla podle rozdílu teplot topného media na vstupu vratného media do kotla a výstupu ahŕáté vody z kotle se stav systému s určitou odohylkou blíží výše popsanému optimdlnímu stavu pro dosaiení maximální účinnosti, respektive v důsledku tepelné setrvačnoati použitýcľvtepelných čidel a případné hystorese kcnkrétního elektrického zapojení osciluje kolem tohoto...

Zapojení číslicově nastavitelného regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243272

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filippov

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, číslicové, regulátoru, nastavitelného

Text:

...odporového vysílače 5 a jedním vstupem kompenzačního zesilovače 7. Neinvertující vstup měřícího zesilovače 3je připojen jednak k invertujícímu vstupu odečítaciho zesilovače 8, a jednak k výstupu říditelného zdroje 6 napětí. Výstup měřicího zesilovače 3 je připojen jednak k neinvertujícímu vstupu odečítaciho zesilovače 8 a jednak přes potenciometr 4 k zemí. Běžec potenciometru 4 je pak spojen s druhým koncern odporového vysílače 5 a...