G05D 23/01

Termostatický ventil pre mazacie okruhy spaľovacích motorov motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4154

Dátum: 30.12.2005

Autor: Triberti Franco

MPK: F01M 5/00, G05D 23/01

Značky: vozidiel, motorov, ventil, spalovacích, termostatický, okruhy, motorových, mazacie

Text:

...pripojené na jednotku tepelného výmenníka, tvorenú tepelným výmennikom, v ktorom cirkuluje chladivo motora, pričom druhý výtok definovaný otvormi 5, je pripojený na obtokové vedenie, ktoré sa priamo vracia do motora.0019 Obrázok 2 zobrazuje, ako už bolo povedané, zasunutý stav vretena 8 v plášti 7 jednotky 6 termcstatického ventilu. Uvedený stav zodpovedá teplote mazacieho oleja menšej alebo rovnej 83 t 2 °C. V uvedenom stave prstencové...

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5449

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fries Stefan

MPK: F24D 17/00, G05D 23/01

Značky: ventil, regulačný

Text:

...terrnostatu.Z nemeckého spisu DE 100 56 715 je známy ventil opatrený puzdrom pre zariadenie na dodávku teplej vody, ktorý je vybavený v nadväznosti na prívodná potrubie vstupom prúdua výstupom prúdu pre napojenie na odvádzacie potrubie. Tento známy ventil má ďalej lôžko,-3 do ktorého je vsadená ventilová vložka, ktorá má regulačný piest nastavovaný termočlánkom. Ventilová vložka je u tohto známeho Ventilu za účelom predbežného...

Termostatická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1537

Dátum: 18.02.2003

Autor: Bertolotti Umberto

MPK: F16K 35/00, G05D 23/01

Značky: termostatická, hlava

Text:

...ani tie neriešia problém. poskytovania bezpečného blokovania a súčasne ľahkého pohybu, aj keď sú prístupné len kvalifikovaným pracovníkom a sú0013 Dokument GB 1 564 047 znázorňuje termostatický regulačný ventil obsahujúci termostatickú ovládaciu jednotbi a ventilovépuzdro. Ovládacia jednotka obsahuje ovládací gombík otočnývzhľadom na spojovaciu jednotku, ktorá spája ovládaciu jednotku s ventilovým puzdrom na nastavenie požadovanej hodnoty...

Automatický dvojpolohový regulační prvok tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252744

Dátum: 15.10.1987

Autor: Perončík Miroslav

MPK: G05D 23/01

Značky: dvojpolohový, tekutiny, regulační, automatický, prvok

Text:

...účinkom predpätia pružiny do-chádza k zmene polohy regulačného prvku a tým k uzavretiu prítoku paliva.Použitím tohoto zariadenia na banských lokiomotívach je zabezpečené dodržanie maximálnej dovolenej teploty výfukového potrubia, čo zvyšuje bezpečnosť prevádzky vo výbušnom prostredí. Zariadenie je jednoduché, lahko kontrolovateľné, vhodné do výbušného a prašného prostredia s vibráciami a velkým teplotným rozpätím okolia pod bodom tavenia...