G05B 17/02

Aktuátor so sériovo spojenými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288299

Dátum: 15.07.2015

Autori: Balara Milan, Vagaská Alena, Piteľ Ján, Mižáková Jana

MPK: G05B 17/02, B25J 17/00, B25J 13/06...

Značky: sériovo, spojenými, svalmi, aktuátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor so sériovo spojenými umelými svalmi je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (3). Cez ne je vsunutý hnací hriadeľ (21), pevne spojený s hnacou kladkou (15). Umelé svaly (6) a (36) sú jedným koncom prichytené k predným držiakom (4) prostredníctvom príchytiek (14) a súčasne opačné konce umelých svalov (6) a (36) sú pripojené k umelým svalom (16) a (26)...

Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288298

Dátum: 15.07.2015

Autori: Balara Milan, Hošovský Alexander, Mižáková Jana, Piteľ Ján

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06, G05B 17/02...

Značky: svalmi, aktuátor, zapojenými, umelými, paralelně

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3), pevne spojený s hnacou kladkou (10). Umelé svaly (6), (16), (26), (36) sú jedným koncom prichytené k zadným držiakom (7), opačné konce sú v dvojici umelých svalov (6), (16) navzájom prepojené ohybným pásom (18), navlečeným na kladku (14), a...

Ľahký aktuátor s umelými svalmi – II.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6906

Dátum: 03.10.2014

Autori: Mižáková Jana, Hošovský Alexander, Balara Milan, Piteľ Ján

MPK: B25J 13/06, G05B 17/02

Značky: umelými, aktuátor, ľahký, svalmi

Text:

...spočíva v tom, že hlavné nosné časti aktuátora sú riešené ako tenkostenné škrupinové celky z ľahkých zliatin alebo kompozitných materiálov. Táto koncepcia riešenia konštrukcie aktuátora je daná situáciou, ktorá vznikla v oblasti konštrukčných materiálov, a od nich sa odvíjajúcich metód projektovania funkčných celkov. V súčasnosti sa stali ľahké(škrupinové) materiály a ich spracovanie už bežnými, a to umožňuje pomocou nich konštruovať...

Ľahký aktuátor s umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6905

Dátum: 03.10.2014

Autori: Balara Milan, Tóthová Mária, Vagaská Alena, Piteľ Ján

MPK: B25J 13/06, G05B 17/02

Značky: ľahký, aktuátor, svalmi, umelými

Text:

...hmotnostné pomery aktuátora s umelými svalmi.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie, ktorého podstata spočíva V tom, že hlavné nosné častí aktuátora sú riešené ako tenkostenné škmpinové celky z ľahkých zliatin alebo kompozitných materiálov. Táto koncepcia riešenia konštrukcie aktuátora je daná situáciou, ktorá vznilda v oblasti konštrukčných materiálov, a od nich sa odvíjajúcich metód projektovania funkčných...

Aktuátor s umelými svalmi I.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288195

Dátum: 22.05.2014

Autori: Piteľ Ján, Boržíková Jana, Hošovský Alexander, Balara Milan, Balara Alexander

MPK: G05B 17/02, B25J 13/06

Značky: aktuátor, umelými, svalmi

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s umelými svalmi, ktorý je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvomi stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (3). Cez ne je nasunutý hriadeľ (4), na ktorom je napevno nasunutá kladka (7), pričom na konci hriadeľa (4) je nasunutý náboj (6). Ten je pevne spojený s ramenom (5), na konci ktorého je naskrutkované zaťažovacie závažie (16). Umelé svaly (8) sú pomocou ťahadiel (11) spojené s pohyblivými...

Aktuátor so sériovo spojenými umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6547

Dátum: 02.10.2013

Autori: Balara Milan, Mižáková Jana, Piteľ Ján, Vagaská Alena

MPK: G05B 17/02, B25J 13/06, B25J 17/00...

Značky: spojenými, sériovo, aktuátor, umelými, svalmi

Text:

...príslušný hriadeľ kladky. Druhý umelý sval v dvojici je opačným koncom spojený s k nemu zndpovedajúcim svalom ďalšej dvojice umelých svalov hnacím ohybným pásom. Hnací ohybný pás súčasne dolieha na kladku hriadeľa aktuátora. Tento hriadeľ je nasunutý do ložiskových puzdíer aktuátora. Na hriadeľje súčasne pripojený náboj ramena aktuátora spojený s ramenom, na ktoromje pripojená úťaž.Každá dvojica umelých svalov nahradzujúca dlhý umelý sval...

Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6541

Dátum: 02.10.2013

Autori: Balara Milan, Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Mižáková Jana

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06, G05B 17/02...

Značky: svalmi, paralelně, zapojenými, umelými, aktuátor

Text:

...jedným koncom prichytené k zadným držiakom, opačné konce sú v každej dvojici navzájom prepojené ohybným pásom. Tento pás je v každej dvojici navlečený na kladku, ktorá je nasunutá do kovania kladky a do obidvoch je nasunutý hriadeľ kladky. Kovania kladiek od každej dvojice sú spojené ohybným pásom, ktorý je navlečený na hnaciu kladku,ktorá je pevne spojená s hriadeľom aktuátora. Ten je nasunutý do ložiskových puzdier aktuátora. Na hriadeľ je...

Aktuátor s umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5992

Dátum: 04.01.2012

Autori: Balara Milan, Balara Alexander, Piteľ Ján, Boržíková Jana, Hošovský Alexander

MPK: B25J 13/06, G01D 13/04, G05B 17/02...

Značky: svalmi, umelými, aktuátor

Text:

...navrhované technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že vychádza z koncepcie využívať rozsah rozpätia kontrakcie umelých svalov iba čiastočne, a tým aj využívať umelé svaly iba v počiatočnej časti nelineámej charakteristiky, kde má približne lineámy priebeh. Znamená to súčasnc aj zmenšenie uhla maximálneho pootočenía hriadeľa, čo je vykompenzované zavedením vhodného prevodu medzi umelým svalom a kladkou hriadeľa. Navrhované...

Zariadenie na meranie aktuátorov s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5969

Dátum: 05.12.2011

Autori: Piteľ Ján, Vojtko Imrich, Balara Milan

MPK: B25J 13/06, G05B 17/02, G01D 13/04...

Značky: umelými, aktuátorov, meranie, zariadenie, svalmi

Text:

...s proti pôsobiacou pružinou aj bez nej a pod.Zariadenie je možné situovať v polohe vodorovnej (na zemi, alebo na pracovnom stole) aj zvislej. V prípade ak nie je používané, je ho možné bez veľkého úsilia skladovať v iných priestoroch, v pripade potreby ďalšieho merania sa ho dá uviesť do prevádzky v minimálnom čase.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom obr. l znázorňuje celkové...

Elektrické zapojení krokovací jednotky pro řízení rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247363

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrstka Pavel, Eervinka Jan, Halašta Josef

MPK: G05B 17/02

Značky: rotačního, řízení, pohybu, zapojení, krokovací, jednotky, elektrické

Text:

...čítače časovacích impulsů ll, jehož vzorkovací výstup 2 je spojen s prvním vstupem D-klopného obvodu 2.Další výstupy go, ll až En čítače časovacích impulsů ll jsou jednotlivě spojeny seV vstupy go, gl až gn multiplexeru lg, jehož další vstupy 5, § až Q, jsou jednotlivé spojenyse stejnojmennými výstupy 5, Ě až g posuvného registru lg. První vstup posuvného registru lg je spojen jednak s výstupom multiplexeru lg, také ales druhým vstupem...

Elektronický simulátor spalovacího motoru s vratnou převodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238731

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pufler Karel, Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav

MPK: G05B 17/02

Značky: motorů, spalovacího, simulátor, elektronický, převodovkou, vratnou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektronického simulátoru spalovacího motoru s vratnou převodovkou, který představuje zařízení, jehož vstupy a výstupy jsou ekvivalentní skutečnému spalovacímu motoru, takže může všechny potřebné statické i dynamické funkce své soustavy napodobovat. Uvedený simulátor je sestaven z modelu spouštěče, modelu zastavovacího zařízení, modelu servomotoru převodovky, modelu převodovky, modelu prokluzu spojky, modelu snímače polohy...

Elektronický simulátor spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249410

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pufler Karel, Tlučhoř Drahoslav, Hošková Marie

MPK: G05B 17/02

Značky: spalovacího, elektronický, motorů, simulátor

Text:

...vzad a neutrál.Signál pro spouátění h se upraví v integrátoru 1 na logický signál s přes svorky bloku m, děliček s bloku ,LL sokvončních obvodu simulátor-u se uskutoční modelovsný start spslovacího motoru. Na druhém s třetím výstupu 1,29, 1,21, bloku ,LL sekvenčuích obvodu simulátoru se objuí příslušné hodnoty signálu n a h, tj. signálu počtu otáčok spalovacího motoru a signálu počtu otáček turbodmychadla.Po ukončení spouštění nastaví...