G05B 13/02

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7286

Dátum: 03.11.2015

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Židek Kamil

MPK: G05D 23/00, G05B 11/00, G05B 13/02...

Značky: funkciou, systém, regulátora, pid-imunitného, regulácie, nelineárnou, kotlov, hybridného, báze, rozdeľovacou, teploty

Text:

...eXtrénmych dopravných oneskorení, resp. zmenách parametrov regulovanej sústavy, ktoré charakterizujú systémy ako regulačný obvod teploty vody kotla. Realizácia Varelovho imunitného regulátora na reguláciu teploty vody na výstupe kotlov bola popísaná v úžitkovom vzore Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora (číslo prihlášky 50061-2013).Optimálne nastavený PID regulátor pri regulácii sústavy s minimálnym dopravným...

Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7206

Dátum: 04.08.2015

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Vagaská Alena

MPK: G05B 11/36, G05B 13/02, G05B 11/42...

Značky: oneskorením, reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný, člen, regulátora, ústředny

Text:

...člen (R). Výstupy z týchto členov sú sčítané v súčtovom člene. Jeho výstup prechádza oneskorovacím členom (člen s dopravným oneskorením), ktorého výstup je privedený do ďalšieho súčtového člena. V ňom je sčítaný s výstupom bez oneskorenia (z predchádzajúceho súčtového obvodu) a tento výsledok je vyvedený do ďalšieho člena regulačného obvodu (do vstupu akčného člena regulátora). Reléový člen paralelne pripojený k PHD členu má pásmo...

Systém autonómnej kontroly trajektórie robota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7198

Dátum: 04.08.2015

Autori: Pokorný Peter, Šimák Vojtech, Horváth Dušan, Nikitin, Halenár Igor, Pivarčiová Elena, Božek Pavol, Pirnik Rastislav

MPK: B25J 9/16, B25J 19/02, B25J 13/08...

Značky: kontroly, systém, trajektórie, robota, autonómnej

Text:

...riadenia robota, naprogramovaná poloha bude neustále porovnávaná s jeho reálnou polohou v pracovnom priestore. Poloha robota bude kontinuálne kontrolovaná a kalibrovaná prostredníctvom navigačného počítača s využitím sériového periférneho rozhrania. Odchýlka tak nenarastie, čím nevzniknú rozdiely medzi reálnou a naprogramovanou polohou robota.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spôsob realizácie systému autonómnej...

Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6838

Dátum: 02.07.2014

Autori: Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Mižáková Jana, Mižák Jozef

MPK: G05B 13/02, H04B 15/00, G06F 9/44...

Značky: funkcií, signálov, filtrovania, využitím, spôsob, príslušnosti

Text:

...ñąnkcia (2), trojuholníková ñmkcia (3) a zvonovákde s definujeme ako citlivosť funkcie. Priraďovaním váh na základe hodnoty posledného ñltrovaného signálu ü(t) sa zabezpečí prepočet množiny, proti ktorej sa počíta príslušnosť funkcie.Navrhovaný spôsob filtrovania signálov je realizovaný pomocou blokov priraďovanía váh vzorkám vstupného nefiltrovaného signálu na základe predchádzajúcej hodnoty ñltrovaného signálu ü(t) a funkcie...

Hybridný adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6686

Dátum: 04.03.2014

Autori: Židek Kamil, Balara Milan, Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Mižáková Jana

MPK: G05B 13/02, B25J 13/06

Značky: adaptívny, aktuátora, riadenia, umelými, svalmi, hybridný, systém

Text:

...modelu predstavuje žiadanú hodnotu, ktorá je aj vstupom do diferenčného člena vytvárajúceho regulačnú odchýlku. Systém využíva aj druhý diferenčný člen, ktorý vytvára regulačnú odchýlku v dynamike (rozdiel medzi aktuálnou hodnotou regulovanej veličiny medzi referenčným modelom a sústavou) a túto odchýlku využíva na svoju činnosť adaptívny regulátor. Súčinnosťou konvenčného PD regulátora a adaptívneho regulátora dochádza ku kompenzácii...

Dávkovacie zariadenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287635

Dátum: 25.03.2011

Autori: Fandrich Jörg, Gerlach André, Gassmann Jörg

MPK: G05B 23/02, G05B 13/02

Značky: dávkovacie, hydrazinu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia hydrazínu pre vodný - parný obeh (22), ktorý obsahuje prvý merací člen (14), druhý merací člen (14), druhý merací člen (12), tretí merací člen (13), pripojené k expertného systému (31), ktorý prijíma ako vstupné signály nameranej hodnoty (6c, 6a, 6b), zistenej meracími členmi (14, 12, 13), na vytvorenie diagnózy porúch pokiaľ ide o nežiaduce vnikanie kyslíka do vodného - parného obehu (22), pomocou...

Kaskádovité regulovanie priemerných hodnôt parametrov procesu na požadované hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4108

Dátum: 03.08.2005

Autori: Boyden Scott, Piche Stephen

MPK: G05B 13/02, B01D 53/00, G05B 23/02...

Značky: priemerných, regulovanie, parametrov, požadované, hodnoty, hodnot, procesu, kaskádovité

Text:

...veži bez vzájomného fyzického oddelenia - zatiaľ čo prebiehajú rôzne funkcie (absorpcia V plynnej fáze a kryštalizácia v tekutej fáze), tieto dve funkcie sa vyskytujú v rovnakej procesnej nádobe. Odtiaľto je sadrový kal 146, ktorý obsahuje kryštalizovanú soľ, smerovaný z kryštalizátora 134 do odvodňovacej jednotky 136. Recyklovaný kal 148, ktorý môže a nemusí obsahovat rovnakú koncentráciu kryštalizovaných solí ako sadrový kal 146, je ďalej...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266038

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tůma Jiří, Maršík Jaroslav, Morávka Jan

MPK: G05B 13/02

Značky: adaptivního, zapojení, regulátoru, nelineárního

Text:

...výkresu na obr. 2. Na obr. 1 přiloženého výkresu je nakreslen graf závislostí doby g výtoku na převrácené hodnotě průřezu výtokového odporu, vyjádřené šířkou Q výtokové štěrbiny.Cidlo l doby výtoku posledné vysypané náplně zásobníku je svým výstupem zapojeno na prvý vstup prvého součtového bloku 1 a současně na prvý vstup bloku Q adaptace parametru. Výstup bloku g zadání doby výtoku náplně zásobníku je pŕipojen na první vstup druhého...

Zařízení pro nedestruktivní zjišťování orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263725

Dátum: 11.04.1989

Autori: Czerný Jiří, Neuhäusl Emil

MPK: G05B 13/02, G01N 21/49

Značky: kompozitních, orientace, materiálů, vrstev, zjišťování, zařízení, nedestruktivní, polymerních, povrchových

Text:

...sledovaných zpracovatelských podmínek vstřikování při různých teplotách taveniny,formy, za různého vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování, 5 různým obsahem skalných vláken apod.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení.Zařízení pro měření orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů ve výrobcích se skládá ze tří částí z části stacionární se zdrojem světla, 2...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jarkovský Jiří, Fessl Jaromír

MPK: G05B 13/02

Značky: orgánů, zapojení, regulátoru, necitlivé, omezení, regulačního, průběžnou, identifikaci

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Zařízení pro adaptaci proporcionálního a integračního kanálu PI regulátoru parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261489

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nový Ladislav, Toman Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátoru, adaptaci, integračního, proporcionálního, turbin, zařízení, kanálu, parních

Text:

...adaptačního napětí. U adaptace v I kanálu se volí horní mez základní časové konstanty. Pomocí adaptačního napětí tuto konstantu zmenšujeme a tím potlačujeme chybu vzniklou nepřesností nastavení základní časové konstanty a nepřesností a261 489 nestabilitou součástek v daném zařízení. Vliv výstupního offsetu analogpvých násobiček se projevuje méně než u dosud používaného způsobui Při poruše analogové násobićky zůstává regulační odchylw ka...

Univerzálny monitorizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 260782

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lipták Ján, Štovčík Martin, Buda Ján, Ábel Milan, Klinda Alexius

MPK: G05D 5/06, G05B 13/02

Značky: monitorizačný, systém, univerzálny

Text:

...so vstupom analogo-digitál neho prevodní-ka B, ktorý je pripojený nazbernicu 18 a na prvý vstup riadiaceho počítača 11, na ktorého druhý vstup je prípojená cez prvý digitálno-anal-oigový prevodník 12 jednotka 13 pohonu vretena, pričom na zbernicu 18 je pripojená cez druhý digitahle-analogový prevodník 16 jednotka 17 servopohonu priečneho. posuvu, dalej je na suporte 4 sústrouhu pripevnená termvovizna kamera 3, ktorá je pripojená cez...

Zapojení regulačního obvodu s jednovstupovým prediktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259350

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neumann Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: regulačního, prediktorem, jednovstupovým, zapojení, obvodů

Text:

...je rovněž opatřen druhým vstupem gg připojeným na třetí vstup 3 regulátoru 1 s vnitřní servosmyčkou s nastavenou hodnotou akční veličinypro režim ruční regulace.Na třetí vstup gg přepínacího koncového bloku g je připojen čtvrtý vstup gg regulátoru Q s vnitřní servosmyčkou, na němä je přepínací veličina přepínající režimy ruční a automatickéregu 1 ace.Výstup 25 přepínacího koncového bloku g je připojen jednak na vstup lg blokulg vnitřní...

Přepínač měřené a predikované veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259349

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: přepínač, veličiny, predikované, měřené

Text:

...bloku i chyby predikco podle bodu 2 vynálezu. r V súvislosti na výsledku vyhodnocsní je na výstupu vyhodnooovscího bloku i chyby predikcegenerována přepínací dvouhodnotovä veličina. Tato veličina je připojena na třetí přepínací vstup pžepínacího bloku l a podle její hodnoty je na výstup pŕepínacího bloku 1 prepnutsbud měřend veličina ylt) nebo predikovant veličina ýtt At) . vyhodnocovací blok g chyby predikce podle obr. 2 má...

Přírůstkový číslicový predikční proporcionálně integrační regulátor s přepínáním funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259348

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátor, číslicový, přírůstkový, integrační, přepínáním, predikční, funkcí, proporcionálne

Text:

...lg je připojen na první vstup Al součtováho bloku A v proporcionální větvi a druhý výstup ll je připojenna druhý vstup Ag součtového bloku 1 v proporcionální větvi, jehož výstup gg je připojenna vstup Zł bloku 1 pro změnu zesílení pzoporcionální větve, jehož výstup 13 je připojenna druhý vstup gg součtového bloku g obou větví. Na výstupu gg součtového bloku 3, který sečítá hodnoty v proporoionální a integrační větvi regulátoru, se objevuje...

Elektronický obvod pro ovládání vybraného objektu soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255207

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pošmourný Martin

MPK: G05B 13/02

Značky: ovládání, objektu, vybraného, obvod, soustavy, elektronický

Text:

...łLł, kde se nastaví logická 1. Při přivedení Ijtého impulsu na první řídící svorku g docházína výstupech řadiče łLł ke změně. Na prvním výstupu Q je logická úroveň 0, pomocí nížje připojen objekt 3 na společnou sběrnici § a na druhém výstupu g zůstává úroveň logické 0. Tato kombinace odpovídá stavu zapnutí. Objekt 5 zůstává připojen na sběrnici á podobu trvaní I-tého impulsu na první řídící svorce §.Třetím stavem, který řadič łł...

Zařízení pro predikci potřebného momentu poháněcího motoru válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255058

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šíp František, Novotný Ladislav, Pech Miroslav

MPK: G05B 13/02

Značky: momentu, stolice, predikci, motorů, poháněcího, válcovací, zařízení, potřebného

Text:

...prvého a druhého transformačního bloku l, g jež jsou sestaveny 2 aritmeticko~logických jednotek, umožňujících základní aritmerické operace, tří součtových bloků Ä, §, á, sestávajících z několika registru,invertorů a sčítaček, synchronizačního bloku g, sestávajícího např. z procesoru, hodin, 255058 4pak zařízení podle vynálezu sestává z prvého a druhého informačního bloku Q, ll, tvořených např. paměčmi typu RAM, z datového bloku ll, jež je...

Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241617

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pelyva Jenö, Söptei Csaba, Sebök Dezsö

MPK: G05B 13/02

Značky: optimalizaci, termosetů, tváření, zařízení, termoplastů, procesu, elastomerů, kontrolu

Text:

...materiálů. Jako polymerní materiály byly použitý různé typy polyclefinů, 3 241 817 polystyrenové materiály, melaminoformaldehydové pryskyřice, epo-.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení, znázorňujícím schéma jednotlivých.konstrukčních částí zařízení, včetně jejich vzájemných zapojení.Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů,termosetů a elaetomerů se...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: tváření, termoplastů, způsob, termosetů, optimalizace, procesu, kontroly, elastomerů

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Číslicový prediktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241171

Dátum: 15.08.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: G05B 13/02

Značky: číslicový, prediktor

Text:

...že je lze určit aktualizaci matic z minulého okamžiku vzorkoväní U k - 1,D k - 1 na základě nově naměřených hod not ĺk-1, ík. Konkrétne jsou vektory u k - 3, y k- 2 a hodnoty u k- 1, y k sdruženy do jednoho vektorud je vektor dat,dT je transponovaný vektor dat.Aktuaiizační prediktor je potom popsán maticovými rekursivniml rovnicemif,- je prvek vektoru aktualizačního algoritmu,D, je sloupec matice D, Uik 1 utk-1 ~ W 4U je prvek matice...

Zapojenie pre číslicovo-frekvenčné riadenie dlžiacich liniek chemických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252010

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lišiak Jozef, Sítek Jaroslav, Barbuščák Juraj

MPK: H02P 7/00, G05B 13/02

Značky: zapojenie, riadenie, chemických, vlákien, číslicovo-frekvenčné, liniek, dlžiacich

Text:

...udáva rýchlosť linky.Každá nastaviteľná delička 111 . 11 i . . 11 h je ešte spojená svojim výstupom s prislxúclíajząžcirii tyristorovým servopohonom 131 . 1123 i . 13 n cez irekvenčno-analogové prevodníky 12112-211211 a svojim čislicovým vstupom je spojená s prislúchajúcou predvoľbou 91 ttiSin pohonu,cez prislúchajúci rozbehový člen 101Tento spoj slúži na dodatočnú úpravu dlžiaceho pomeru zmenou nastaveného číslo V ľubovoľne...

Zařízení pro adaptivní řízení dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251571

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartík Jan, Hercik Petr, Schlegel Miloš, Lehečka Václav

MPK: G05B 13/02

Značky: dynamických, systému, řízení, zařízení, adaptivní

Text:

...funkce spočíva v tom, že kontrolní blok ll průběžně testuje funkční stav počítače §. V případě zjištění poruchy nebo absence počítače á je aktivován druhý řídící Vstup 9. Na základě toho blok 2 modifikuje řídící vstup l bloku lg a řídící32 ovládacího bloku vstup 3 bloku lg, čímž dojde k přepnutí na záložní parametry a záložní strukturu zpětnovazebního řídicího systému.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že slučuje výhody analogové...

Adaptívny číslicový predfilter

Načítavanie...

Číslo patentu: 239376

Dátum: 15.06.1987

Autor: Špaeek František

MPK: G05B 13/02

Značky: adaptívny, číslicový, predfilter

Text:

...2, ktorého prvý výstup je pripojený na vstup korekčného bloku 3,ktorého výstup je spojený s druhým výstupom druhého rozhodovacieho bloku 2 a s výstupom nastavovacieho bloku 4, ktorého vstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku 1.V zapojení na obr. 1 je korekcia riadiacej veličiny wk regulátora realizovaná v korekčnom bloku 3. Korekcia môže byť aditivna na základe priradeniakde e je okamžitá hodnota skutočnej regulačnej...

Zapojenie pre reguláciu a optimalizáciu rezných podmienok pre zariadenie na trieskové obrábanie a delenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249899

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šutta Peter, Frais Jindřich

MPK: G05B 13/02

Značky: řezných, zapojenie, optimalizáciu, podmienok, zariadenie, reguláciu, delenie, dřeva, trieskové, obrábanie

Text:

...elektromotora 1 p-ohonu rezneho nástroja. Na usmerňovací obvod 3 je pripojený analögovočíslicový prevodník 4, ktorý je riadený mikropočítačom 5. Mikropočítač 5 sleduje okamžitú hodnotu prúdu z analógovočíslicovéhow prevodnika 4, prekročenie hodnoty obvodu 9 predvoľby teploty rezného nástroja, snímač 11 prítomnosti rezaneho »materiálu a porovnáva ich s obvodom 11 predvoľby hodnoty prú-du elektromotora 1 pohonu rezného nástroja a obvodom 12...

Adaptívny proporcionály regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248470

Dátum: 12.02.1987

Autor: Huba Mikuláš

MPK: G05B 13/02

Značky: proporcionály, regulátor, adaptívny

Text:

...z predchádzajúceho zapojenia. kde najviac medzi prvý rozhodovací blok 1 a identifikačný blok 2 je pripojený druhý rozhodovaci blok s, kto 4rého druhý výstup je pripojený cez udržiavací blok 7 na výstup obmedzovacieho bloku 5 a na druhý výstup overovacieho bio-ku 4.V základnom určení rieši vynález problernatiku adaptívneho čislicového časovo optimálneho riadenia astatickej sústavy l. rádu s dlierenciálnou rovnicoux KS . y pri obmedzeniach...

Zapojení pro organizaci procesu učení v adaptivním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 247809

Dátum: 15.01.1987

Autor: Růžička Miroslav

MPK: G05B 13/02, B24B 49/02

Značky: organizaci, učení, procesu, systému, zapojení, adaptivním

Text:

...pomocné paměti 1 je propojen s řídicím vstupem 5 impulsního obvodu výstup lg řídicího obvodu l je napojen na klíčovací vstup 33 klíčovacího obvodu5. Po zapojení napájení vyšle nastavovací obvod 2 signál do nastavovacího vstupu 5 paměti§ a do budicího vstupu 13 pomocné paměti 1. Tím se obě paměti uvedou do výchozího stavu, kterýje u paměti § charakterizovän tím, že na jejím výstupu je signál odpovídající hodnotě přivedené základním...

Číslicový predikční regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236597

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátor, číslicový, predikční

Text:

...na vstupy je opatřen výstupom pro difecenoi akřní veličiny. Výhodou číslioového predikčního regulátoru podle vyrneílezu je, še se vyznačuje dostatečnou robustnostĺ a přizpůsobivostí k pomalu se níěnícínx dymamickyml charakteristiłcčml regulované soustavy. Použití preäikoe regulované veličiny zlepšuje lcvalitu regulace, predikční regulátor reaguje s předetihem na změny regulační odchýlky způsobené například změnou zatížení. Predikční...

Zapojení regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236596

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: obvodů, zapojení, regulačního

Text:

...je, že explioitně získaná hodnota predikce regulované veličiny pro příští okemžik vzorkování je využite v syntéze dostatečně robustního regulátoru, který je stabilní, neoitlivý k äumům a chybám v deteoh. Přizpůsohuje svou funkci ponnalým změnám dynamických charakteristík soustavy. Predikovená hodnota regulované veličiny umožnuje použít predikční regulátor omezující překmit regulované veličiny o. eliminující dopravní zpoždění regulované...

Číslicový regulátor s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229987

Dátum: 01.02.1986

Autor: Huba Mikuláš

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátor, premenlivou, číslicový, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechnika a rieši zapojenie číslicového regulátora s premenlivou štruktúrou pre číslicovo optimálne riadenie sústav 2. rádu a kvázioptimálne riadenie sústav vyšších rádov. Jeho podstata je v tom, že rozhodovací blok je pripojený na lineárny riadiaci blok, cez overovací blok na upravovací blok, pričom druhý výstup rozhodovacieho bloku je pripojený cez nelineárny riadiaci blok na vstup overovacieho bloku, ktorého...

Číslicový regulátor s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229986

Dátum: 01.02.1986

Autor: Huba Mikuláš

MPK: G05B 13/02

Značky: regulátor, premenlivou, číslicový, strukturou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zapojenie číslicového regulátora s premenlivou štruktúrou pre číslicové časovo optimálne riadenie sústav II. rádu s jedno-jednoznačnou optimálnou prepínacou krivkou pre kvázioptimálne riadenie sústav vyšších rádov. Jeho podstata je v tom, že komparátor je spojeny cez lineárny riadiaci blok, cez overovací blok na obmezovací blok, pričom na druhý výstup komparátora je pripojený nelineárny riadiaci...