G04G

Zobrazovací prvok hodín, spôsob zobrazovania číselnej hodnoty času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6528

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sentpetery Pavol

MPK: G04C 19/00, G04B 19/00, G04G 9/00...

Značky: prvok, číselnej, času, zobrazovania, hodnoty, zobrazovací, spôsob, hodin

Text:

...jednou kockou namiesto páru kociek. Vo všeobecnosti však bude jednoduchšie, ak sa na hodnotu hodín použije len jeden pár, dvanástková sústava čísiel je veľmi vhodná na zobrazenie pomocou súčtu s maximálne šiestimi znakmi na dvoch plochách.Druhý pár kociek v poradí zľava doprava bude určený na zobrazenie číselnej hodnoty desiatok minút, na čo sa potrebujú vytvoriť čísla od 0 do 5, na čomuje k dispozícii kombinácia 8 plôch. Ide teda napríklad o...

Vynálezy kategórie «G04G» v ZSSR.

Pětiminutový strobovač pro signální hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269478

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jelínek Miroslav, Žejglic Vladimír, Laňka Zdeněk, Vilam Jaromír

MPK: G04C 21/36, G04G 3/02, G04C 23/18...

Značky: signální, pětiminutový, hodiny, strobovač

Text:

...mínutových impulzů.Výhoda takového uspořádání strobovače oproti kontaktnímu snímání je to, že ke konstrukcí může být použit podružný hodinový strojek s nízkým příkonem. Oproti elektronickému řešení potom má tu výhodu, že nepotrebuje napájecí zdroj, zvláště potom zdroj záloho vací.Na přípojeném výkresu je pŕíkladné uspořádání strobovače podle vynálezu v blokovém schematu. Ke vstupním svorkám l a g je připojen krokový motor à, na...

Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243501

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mácha Antonín

MPK: G04G 15/00

Značky: automat, nepravidelné, elektronický, spínání, času, časovací, anebo, pravidelně

Text:

...blokovém zapojení jednotlivých prvků.Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů sestává ze dvou časovacích obvodů ł, 3 opatřených regulátory 1, Q času. Časovací.obvody ł, 3 jsou paralelné přes pojistku 5 připojeny na síč, spojovanou přepínačem A a vypínačem 3.K přepínači 5 je zapojena samostatná zásuvka Q připojení k zemnicí svorce lg. K časovacímobvodům l, 3 jsou zapojeny rel鳧, il, přičemž jeden z...

Číslicové hodiny so záznamom na stereofonický magnetofón

Načítavanie...

Číslo patentu: 242500

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hecker Herbert

MPK: G04B 47/06, G04G 15/00

Značky: číslicové, stereofonický, magnetofon, záznamom, hodiny

Text:

...magnetoľónu je možné zaznamenávanie,prehrávanie a v oboch režimoch optické sledovanie údajov o čase, V ktorom hovory prebiehali, a to využitím displeja hodín,bez nutnosti použitia nepomerne drahšieho špeciálneho magnetoiónu a bez nutnosti trvalého obsadenia telefonickej linky, ktorá by tak slúžila len na prenos hovorených časových údajov z telefónnej ústredne.Prikladné zapojenie číslicových hodin sozáznamom na stereofonický...

Zapojení synchronizátoru elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244474

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brabec Vlastislav, Flšer Miroslav

MPK: G04F 8/02, G04G 3/02

Značky: elektrických, synchronizátoru, hodin, zapojení

Text:

...pro řízení kmitočtu nebo fáze poskytovaných časových impulsd je uveden na výkrese, který představujeVysokorrakvenční výstupy L 3, za, Na přijímačd L, z, n řídicích časových signálu jsou spojený s príslušnými vstupy u, R, m sdružovače g vysokofrekvenčních signáld, jehož výstup a je spoja so vstupem 5,1 detektoru 2 časových značek, jehož výstup za je spojen jednak se signálovým vstupsm § základního vzorkovaoího detaktoru § s paměti, jednak...

Zapojení synchronizační jednotky pro fázové řízení hodinových impulsů časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251142

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kutěj Svatopluk

MPK: G04G 3/00, G04G 5/02

Značky: řízení, zapojení, synchronizační, hodinových, impulsů, časově, fázové, základný, jednotky

Text:

...data ve formě stŕídajioích se logických nul a logických jedniček. V ideálním případě úplného synchronismu pŕijimaných dat a časové základny by se jednotlivé bity přijímaných dat měnily v okamžiku přechodu signálu na výstupu 9 §ł zapojení z logické jedničky do logické nuly a signál na výstupu Qlł vyhodnocovaciho obvodu 1 bude inversní vůči signálu na výstupu Qgł.Tím budou přičitací korekční obvod 3 a odečítací korekční obvod A blokovány pro...

Zapojení chronometrického zařízení pro vytváření časových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235468

Dátum: 15.11.1986

Autor: Jedlička Pavel

MPK: G04G 15/00

Značky: signálu, zařízení, vytváření, zapojení, časových, chronometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chronometrie a generování časových signálů a řeší problém volitelnosti intervalu a formátu časového signálu. Podstatou vynálezu je zapojení chronometrického zařízení pro vytváření časových signálů, jejichž interval je volitelný: 15 minut noho 5 minut nebo 1 minuta. Přitom je zároveň volitelný formát, který je tvořen buď 6 pulsy o trvání 0,1 s s intervaly 1 s, nebo 5 pulsy o trvání 0,1 s a šestým pulsem o trvání 0,5 s, vždy s...

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Musel Jan, Čermák Ján, Buzek Otokar, Červinka Stanislav

MPK: G04G 3/00

Značky: časově, kmitočtu, signálem, řízené, času, zapojení, základný, přesného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časové základny řízené signálem přesného času a kmitočtu obsahující anténu, jednotku zpracování signálu a hodinový dělič, vyznačeně tím, že výstup (11) antény (1) je propojen se vstupem (2001) jednotky (2) zpracování signálu, jejíž hodinový výstup (2002) je spojen s hodinovým vstupem (4002 ) hodinového děliče (4) a jejíž sekundový výstup (2003), první blokovací výstup (2004), druhý blokovací výstup (2005), výstup (2008) fázových značek...

Zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230689

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Miroslav, Šidlof Pavel

MPK: G04G 15/00

Značky: souvislé, bezprostředně, posloupností, digitální, zařízení, časových, vyhodnocení, intervalu, navazujících, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících intervalů. Zařízení sestává z čídla (11) které je přes kodér (2) připojeno na vstup měřicího magnetofonu (3), přičemž výstup tohoto magnetofonu (3) je přes dekodér (4) a interface (5) připojen na počítač (6). Vynález je především určen k číslovanému měření okamžité úhlové rychlosti hřídelů, např. u tkacích strojů.