G04D

Krabička na hodinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12963

Dátum: 29.09.2009

Autori: Ornelas Joao, Biedermann Remo

MPK: A47F 7/03, A47F 7/02, A45C 11/10...

Značky: krabička, hodinky

Text:

...v rôznych rovinách, pričom vrchná časť 2 a spodná časť 3 by boli potom prlslušne vyrobené.0020 Po druhé, držiak 5 zobrazený na obrázkoch 3 až 5 sa zmenl tak, že môže spočívať na bočniciach 11 krabičky 1. Špecifickejšie. držiak 5 sa zmeni tak, aby spočival na medzerách 4. Aby sa to urobilo, držiak má prldržné prostriedky 6. Tieto pridržné prostriedky nadobúdajú tvar odsadeni. Odsadenia 6 vyčnievajú za boky držiaka 5. Toto usporiadanie...

Mechanizmus fixovania koníka presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246049

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lazar Josef

MPK: G04D 3/02

Značky: fixovania, mechanizmus, koníka, hodinárskych, přesných, sústruhov

Text:

...čap, pevne spojený s ručn-ou pákou k-olikom a s excentrickým puzdrom najmenej dvoma kiolíkmi, pričom v nosnom telese, ktorým prechádza kruhové lože je-uložený segment opatrený drážkaml, do ktorých zasahujú skrutky zaskrutkované vi .nosnom tele-se.Vyná-lez mechanizmu fix-ovania konika presných hodinárskych süstruhov vylučuje akúkoľvek možnost natáčania konika okolo kruhového lože a centrické silové pôsobenie segmentu na kruhové lože zabezpe...

Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244997

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reiner Israel

MPK: G04D 3/02

Značky: přesných, pinoly, sústruhov, hodinárskych, posuvu, mechanizmus

Text:

...je znázornený príklad prevedenia mechanizmu posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus v náryse a v reze, na obr. 2 v ľavom bolkoryse a na obr. 3 v pravom bokoryse.V koníku 6 je v klzných ložiskách 7 posuvne uložená pinola 4, ktorá je proti otočeniu poistené perom B. Presná skrutka 2 je otočne uložená v otvore konika 6, v ktorom sú vymedzené axiálne vôle pomocoutrecích krúžkov 9, 1 U a vložkou...

Způsob zastříknutí feritu pro rotor a čelisťový přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247411

Dátum: 15.10.1987

Autor: Nimec Jioí

MPK: G04D 1/06, G04D 7/06

Značky: čelisťový, tohoto, feritů, provádění, rotor, přípravek, zastříknutí, způsob, způsobu

Text:

...jeho dodatečné odstranění. Tím je odstraněna zmetkovitost praskání feritu, úspora hmoty z dovozu a úspora výroby nástroje na ostřikování pomocného věnce z plastické hmoty.Zastříknutí feritu pro rotor hodín podle vynálezu je možno použít v elektroprůmyslu hlavně V hodinářském průmyslu. Příklad nově zkonstruovaného přípravku je znázorněn na obr. 2.Příklad provedení způsobu zastříknutí kroužkového feritu pro rotor hodin podle vynálezu je...

Vynálezy kategórie «G04D» v ZSSR.

Elektromagnetický akčný člen s polohovacím držiakom mechanických stopiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250894

Dátum: 14.05.1987

Autor: Doršic Pavol

MPK: G04D 7/12

Značky: stopiek, akčný, držiakom, mechanických, člen, polohovacím, elektromagnetický

Text:

...výhodou vynálezu je. že umožňuje vyvkonávať hromadné skúšky .mechanických stopiell nezávisle od subjektívneho činiteľa.Ďalšou prednosťou je možnosť ispojite menil silu ipôeolbiacu na IJ-vlšdauč fvonkcii mechanických stopiek v rozsahu 2 N až 100 N,pričom je miosahovaný reakčný cars v rozsahu 5 ms a-ž 15 ms. Realksčný čas je ,pre jednu hodnotu nastavene ovládacej -sily konštantný. Otočné uloženie základnej dosky .a pclohovacej vidlice...

Zapojenie na skúšanie mechanických stopiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250893

Dátum: 14.05.1987

Autor: Doršic Pavol

MPK: G04D 7/12

Značky: mechanických, stopiek, zapojenie, skúšanie

Text:

...vstup-om prvého výkonového słpínacleho člena 4 a druhý výstup rozzhodovacieho l-ogického bloku B je spojený s riadiacim vstupom druhého výkonového vspínaciehoi člena. 4. Zapojenie na skúšanie mechanických stoplek podľa tobr. 2 pozostáva z napájacieho zdroja 1, ktorý je spojený cez tyristor TY 1 s lk-ondtenzátorom C 1 štartu a cez tyristor TYl s kondenzátonom C 1 stopu. Vstupy-operaičného zosilňovače 0 Z 1 sú spojené s akon-denzátorom C 1...

Způsob seřizování plochých spirálových vlásků setrvačníků časoměrných přístrojů, zejména hodinových strojků, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237583

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jakubíček Oldřich, Sekera Josef, Jelínek Pavel

MPK: G04D 7/10, G04B 15/12

Značky: setrvačníku, spirálových, strojků, přístrojů, seřizování, tohoto, zejména, časoměrných, způsob, způsobu, hodinových, provádění, plochých, vlásků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby časoměrných přístrojů, zejména hodinových strojků a řeší jednak způsob seřizování plochých spirálových vlásků setrvačníků, jednak zařízení vhodné k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu seřizování vlásků setrvačníků je, že kompletní setrvačník s vláskem, upevněným na jeho hřídeli, se vloží do zářezu tvarovací šablony, na které je zobrazen požadovaný tvar zakřivení i ukončení volného konce vlásku, a po přesném...