G04C

Zobrazovací prvok hodín, spôsob zobrazovania číselnej hodnoty času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6528

Dátum: 02.10.2013

Autor: Sentpetery Pavol

MPK: G04B 19/00, G04C 19/00, G04G 9/00...

Značky: spôsob, číselnej, prvok, zobrazovania, hodin, času, hodnoty, zobrazovací

Text:

...jednou kockou namiesto páru kociek. Vo všeobecnosti však bude jednoduchšie, ak sa na hodnotu hodín použije len jeden pár, dvanástková sústava čísiel je veľmi vhodná na zobrazenie pomocou súčtu s maximálne šiestimi znakmi na dvoch plochách.Druhý pár kociek v poradí zľava doprava bude určený na zobrazenie číselnej hodnoty desiatok minút, na čo sa potrebujú vytvoriť čísla od 0 do 5, na čomuje k dispozícii kombinácia 8 plôch. Ide teda napríklad o...

Pětiminutový strobovač pro signální hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269478

Dátum: 11.04.1990

Autori: Laňka Zdeněk, Žejglic Vladimír, Vilam Jaromír, Jelínek Miroslav

MPK: G04G 3/02, G04C 23/18, G04C 21/36...

Značky: hodiny, strobovač, pětiminutový, signální

Text:

...mínutových impulzů.Výhoda takového uspořádání strobovače oproti kontaktnímu snímání je to, že ke konstrukcí může být použit podružný hodinový strojek s nízkým příkonem. Oproti elektronickému řešení potom má tu výhodu, že nepotrebuje napájecí zdroj, zvláště potom zdroj záloho vací.Na přípojeném výkresu je pŕíkladné uspořádání strobovače podle vynálezu v blokovém schematu. Ke vstupním svorkám l a g je připojen krokový motor à, na...

Zapojení linkového spínače pro podružné hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265817

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laňka Zdeněk, Vilam Jaromír, Žejglic Vladimír

MPK: G04C 13/00

Značky: hodiny, podružné, spínače, linkového, zapojení

Text:

...bezproudově . tedy nedochází k opolování kontaktů. Dále zapojení obsahuje jediný výkonnvý tranzistorový spínací obvod s ochranami, zapojení tedy není nákladné.Na přiloàeném výkresu je schéma zapojení podle vynálezu,kde l a g jsou vstupní svorky pro liohé a sudé impulsy, Q je napájecí zdroj napětí. Ke vstupu g je připojen spínací tranzis~ tor 3 s relé Q v kolektorovém obvodu. Relé § má tři přepínací kontakty gł, gg a Qg. Kontakty gg n...

Časovacie zariadenie so signalizáciou pre zdroje infračerveného a ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 255306

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kováčik Peter, Pilát Jozef, Popelka Květoslav

MPK: G04C 23/38, A61B 6/00

Značky: zdroje, infračerveného, časovacie, ultrafialového, signalizáciou, zariadenie, žiarenia

Text:

...pričom do tohoto spojenia je tiež zapojený prepínač funkcií,ktorý je jedný-m kontaktom zapojený na napájací prívod a druhým kontaktom je napojený na uzol a zdroj žiarenia, ktorý je zase prepojený na napájací bod.Ďalej predmetom vlynálezu je i to, že motorček s klznou spojkou je- opatrený vačkou ovládajúcou prepínač.jednoduchosť, informovanosť o zostávajúcom čase dĺžky procedúry, vypnutie zdroja žiarenia po skončení procedúry so súčasnou...

Krokový motorek pro elektronické hodiny s analogovým znázorněním času

Načítavanie...

Číslo patentu: 249826

Dátum: 15.04.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00

Značky: analogovým, znázorněním, krokový, elektronické, hodiny, motorek, času

Text:

...tlouštce, jan je podrobně znázorněno na obrázku 2, a dále z diametrálně magnetoveného.nejméně dvoupőlového rotoru g, vyrobeného z permenentního magnetu s výhodou z feritu nebo plea d toferitu, 5 rovnoměrně rozloženýmippőly na obvodu, a dále z budícídívky Q. p v K rotoru g jsou neaouetředně situovány dve pőlové nástavce łg,łg pouze dvou a proti sobě situovaných atatorových plechů, čímž.vzníká neeoustředná vzduchové mezeravg mezi rotorem g e...

Krokový mechanismus s nastavením základní polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Borges Michal, Stupka Slavoj

MPK: G04C 3/14, G04C 3/16

Značky: nastavením, krokový, základní, mechanismus, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém krokového mechanismu s jednoduchým a spolehlivým bezkontaktním ovládáním. Každá poloha takového mechanismu je jednoznačně určena základní polohou a počtem kroků od této polohy. Předmětem vynálezu je mechanismus, u kterého se základní poloha nastavuje mechanickou zarážkou (6) ovládanou pomocným zařízením. Vyřešeno je to tak, že výstupní kolo (4) je opatřeno kolíkem (5), do jehož dráhy zasahuje zarážka (6) upevněná na kyvné...

Zapojení pro spínání zařízení v závislosti na čase a dnu v týdnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234262

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rambousek Jan

MPK: G04C 23/08

Značky: zapojení, spínání, zařízení, závislosti, týdnu, čase

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro spínání zařízení v závislosti na čase a dnu v týdnu, zejména osvětlení, bezpečnostní ochrany, topných těles apod., které má prostředky pro údaje o čase. Účelem vynálezu je zajistit požadovanou dobu zapnutí nebo vypnutí zařízení nezávisle na výpadku sítě, a to i v požadovaný den. Podstata řešení je v tom, že ke vstupu paměti spínacího času a ke vstupu paměti vypínacího času je připojen druhý výstup adresáře pamětí,...

Zapojení pro spínání zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234261

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rambousek Jan

MPK: G04C 23/08

Značky: spínání, zařízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro spínání zařízení, zejména osvětlení, bezpečnostní ochrany, topných těles apod., které má prostředky pro údaje o čase. Účelem vynálezu je zajistit požadovanou dobu sepnutí nebo rozepnutí zařízení nezávisle na případném výpadku sítě pro napájení hodin. Podstata řešení je v tom, že k prvnímu vstupu vyhodnocovače intervalu je připojen výstup paměti spínacího času, ke třetímu vstupu vyhodnocovače intervalu je připojen...

Krokový motorek pro elektronické hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232378

Dátum: 01.01.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00, H02K 37/00

Značky: hodiny, motorek, elektronické, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový motorek pro elektronické hodiny řeší problém zvýšení zatěžovacího kroutícího momentu při současném snížení středního odběru proudu, s přihlédnutím k možnosti výroby rotorku z permanentního magnetu z levných materiálů, především z feritu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pólové nástavce statorových plechů 1a, 1b nebo 1c, 1d, 1e, 1f jsou vůči rotorku tvarovány nesymetricky a buď vybráním 11b v celé tloušťce statorových plechů 1c, 1d je...

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230003

Dátum: 15.09.1986

Autor: Larisch Vilém

MPK: G04C 9/00

Značky: elektrických, automatickou, zapojení, hodin, časového, opravu, údaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou opravu časového údaje elektrických hodin. Vynález se týká oboru automatické regulace a řeší automatické nastavení správného časového údaje elektrických hodin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektromechanická část podružných hodin je upravena tak, že po pevně stanoveném počtu impulsů normální délky musí následovat korekční impuls, jinak se mechanická činnost zastaví. Obnovení činnosti v jednotlivých podružných...