G03H

Fotopolymérna formulácia s nastaviteľným mechanickým modulom Guv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11698

Dátum: 03.11.2009

Autori: Hönel Dennis, Weiser Marc-stephen, Bruder Friedrich-karl, Rölle Thomas, Fäcke Thomas

MPK: G03F 7/027, G11B 7/24, G03H 1/00...

Značky: fotopolymérna, formulácia, mechanickým, modulom, nastavitelným

Text:

...profilu použitia daných médií vyrobiť médiá s defmovanými modulmi, ktorésa v ich kontraste indexu lomu An sotva líšia. To má pre výrobcov fotopolymémych formu lácií tú výhodu, že pri obmedzenom počte vhodných zložiek môžu byť poskytnuté fotopolyméme formulácie, ktoré spĺňajú požiadavky ich aplikácie a ich použitia, medzi ktorými hrá rozhodujúcu úlohu mechanický modul, bez toho aby sa koncový užívateľ musel uchýliť kukompromisom...

Transparentné a semitransparentné difrakčné prvky, najmä hologramy, a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285788

Dátum: 16.07.2007

Autori: Vlček Miroslav, Sklenář Aleš

MPK: G03H 1/02

Značky: semitransparentné, spôsob, transparentné, najmä, prvky, difrakčné, výroby, hologramy

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentné a semitransparentné difrakčné prvky, najmä hologramy, obsahujú difrakčný obraz vytvorený najmenej v jednej z dvoch vrstiev s rozdielnym indexom lomu, pričom prvá nosná vrstva (1) je transparentný polymér alebo kopolymér s indexom lomu nižším ako 1,7 a na ňu je nanesená druhá vysokoindexová vrstva (2), zosilňujúca holografický efekt, s indexom lomu väčším ako 1,7 a s teplotou mäknutia nižšou ako 900 °C. Túto vrstvu tvoria látky na...

Tlačoviny s ochrannými prvkami ceninového charakteru s/alebo bez kópie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4624

Dátum: 03.11.2006

Autori: Ferenčík Viktor, Fekéte Stanislav

MPK: B41M 3/14, B44F 1/00, B42D 15/10...

Značky: prvkami, tlačoviny, ochrannými, charakteru, ceninového, kopie

Text:

...prvkami cenínového charakteru, podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že sa dosiahne vysoký stupeň zabezpečenia tlačovíny proti falšovaniu alebo pozmeňovaníu s jednoduchou identifikáciou originálu, čím sa výrazne sťa SK 4624 Uží páchanie ekonomickej lcriminality tohto druhu. Výber možných ochranných prvkov je variabilný podľa dôležitosti použitia tlačiva.Prehľad obrázkov...

Spôsob výroby viacvrstvového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17256

Dátum: 09.02.2006

Autori: Tompkin Wayne Robert, Staub René, Schilling Andreas

MPK: G03H 1/02, B44C 1/14, G03H 1/00...

Značky: viacvrstvového, tělesa, výroby, spôsob

Text:

...presnej osvetľovacej masky pre výrobný proces a za druhé vytvára na konci výrobného procesu vysoko presne umiestnenú funkčná vrstvu, napnklad vrstvu OVD, alebo vodivé dráhy, alebo ñmkčné vrstvy elektrického konštrukčného prvku, napriklad konštrukčného prvku vo forme organického polovodiča.0014 Ďalej je pomocou vynálezu možné získať štruktúrované vrstvy s veľmi vysokým rozlíšením. Dosiahnuteľná registrácia a rozlíšenie je asi o faktor 100...

Holografický nosič dát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3805

Dátum: 07.03.2005

Autori: Löer Thomas, Knebel Michael, Seidel Rainer, Ehreke Jens, Muth Oliver

MPK: B32B 33/00, G03H 1/00, B42D 15/10...

Značky: výroby, holografický, nosič, spôsob

Text:

...pomocou spôsobu podľa vynálezu na pripravuuvedeného nosiča dát, v ktorom priamo na vnútornú vrstvu nadväzujúca vrstva pred Iamináciou na svojom povrchu priliehajúcom k vnútornej vrstve je drsná,čo v laminovanom stave spôsobí posun vlnových dĺžok vytvoreného obrazu0011 Nosič dát podľa vynálezu má vyššiu bezpečnost voči falšovaniu pri uvedených možnostiach dizajnu. Spôsob podľa vynálezu nie je náročný ani na náklady, ani na materiál a je možné...

Vynálezy kategórie «G03H» v ZSSR.

Kovová identifikačná doštička a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7116

Dátum: 02.12.2004

Autor: Jermolajev Igor

MPK: B60R 25/00, G03H 1/26, G03H 1/02...

Značky: přípravy, identifikačná, kovová, doštička, spôsob

Text:

...savytvorenia krycej vrstvy elektroizolačného materiálu na podložke s holografickým motívom, kde krycia vrstva má tvar, ktorý definuje tvar identifikačných doštičiekgalvanizácie podložky v miestach nezakrytých uvedenou krycou vrstvou elektroizolačného materiálu a odobratia kompletných kovových identifikačných doštičiek0011 Za účelom zjednodušenia odobratia kompletných identifikačných doštičiek z podložky môže byť povrch podložky pasivovaný...

Fólia a optický bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1325

Dátum: 08.04.2004

Autori: Seitz Mathias, Katschorek Haymo

MPK: G03H 1/18, G02B 5/30, B42D 15/10...

Značky: fólia, prvok, opticky, bezpečnostný

Text:

...rieši prostrednictvom optického bezpečnostného prvku naochranu bankoviek, kreditných kariet a podobne, ktorý má replikačnú vrstvu a vrstvu z materiálu 2 kvapalných kryštálov,ktorá je nanesená na replikačnej vrstve, a pri ktorom je do povrchu replikačnej vrstvy, otočeného k vrstve 2 materiálu z kvapalných kryštálov, vyrazená difrakčná štruktúra na orientáciu materiálu z kvapalných kryštálov, ktorá má aspoňdve čiastkové oblasti s odlišnými...

Nanokompozitný materiál na výrobu fólie s gradientom indexu lomu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2542

Dátum: 03.01.2003

Autori: Zimmermann Andreas, Schmidt Helmut, Schneider Heike, Dellwo Ulrike, Harada Takamasa, Mennig Martin, Oliveira Peter, Kita Fumio

MPK: C08L 83/00, C09D 4/06, C08K 9/00...

Značky: gradientom, indexu, nanokompozitný, materiál, fólie, výrobu

Text:

...pomocnej látky pre zosieťovanie, pomocnejtermochromnej látky alebo ich kombinácie, vždy vzhľadom na0005 Dynamická viskozita nanokompozitného materiálu podľa predkladaneho vynálezu je (pri 25 °C) 2 až 1000 Pas, výhodne 5 až0006 Rozpustný polymer a) je polyakrylát, polymetakrylát,polyepoxid, polyvinylalkohol, polyvinyacetát rozpustný v organickom rozpúšťadle. Ako organické rozpúšťadlo je možné použiť predovšetkým alkohol ako etanol,...

Bezpečnostné prvky s vysokým stupňom ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2726

Dátum: 12.03.2001

Autor: Arvay Herman

MPK: G03H 5/00, G06K 19/16, G07D 7/00...

Značky: bezpečnostné, prvky, ochrany, vysokým, stupňom

Text:

...1350 až 1450 čiar.- 3 - Ochranné prvky s vizuálnym efektom môžu pozostávatkinetického efektu,farebného kinetického efektu, efektu všesmerovej viditeľnosti, klopných efektov, žiarivého mikrotextu, dvojdimenziálného alebo dvojdimenziálného/trojdimenziálneho grafického motívu alebo trojdímenziálneho grafického motívu.Ďalej bolo zistené, že inšpekčné ochranné prvky môžu byť tvorené mikrotextom a mikrografikou neviditeľnou voľným okom alebo...

Spôsob identifikovania vopred určenej farby hologramu a hologram

Načítavanie...

Číslo patentu: 281216

Dátum: 10.05.1995

Autor: Vivarelli Ulisse

MPK: G03H 1/02, G03H 1/24, G01B 11/26...

Značky: vopred, hologramu, identifikovania, farby, určenej, spôsob, hologram

Zhrnutie / Anotácia:

Hologramy a difrakčné mriežky, pri ktorých prítomnosť "kľúčovej farby" (Magenta) umožňuje pozorovateľovi zistiť polohu, z ktorej možno jednoznačne určiť všetky ostatné farby predmetného hologramu. Vytvoria sa také dve súpravy spektier (60 a 70), že referenčný lúč (10) dopadajúceho bieleho svetla, osvetľujúci hologram alebo kompozíciu difrakčných mriežok pod vopred stanoveným uhlom (13), spôsobí, že pozorovateľ (11) uvidí farbu "Magenta", ktorá...

Zařízení k měření rozměrů ok jemné mřížky s použitím Fournierovy transformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257532

Dátum: 16.05.1988

Autori: Keprt Jiří, Skopal Ján, Teska Jan, Hlavatý Ladislav

MPK: G03H 1/16, G02B 27/44

Značky: použitím, měření, jemné, transformace, mřížky, zařízení, rozměrů, fournierovy

Text:

...a to pravá šablona § 00 a levá šablona § 0 §, jejichž profil je symetrický k ose § 00 a shodný s odlehlou částí obvodu držáku 30 g měřeného síta g.Na neznázorněném tělese zařízení jsou v blízkosti šablon § 00, § 0 § upravena čidla § 00,§ 0 §, kupříkladu fotoelektrioká bezkontaktní čidla, která spolupracují s řídicím obvodem § 00. Měrný suport § 00 je uložen na suportu § 00 polohy, jehož osa § 00 je souběžná s vlákny § 0 útku měřeného sita §...

Způsob měření rozměrů čtvercových ok jemné mřížky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257531

Dátum: 16.05.1988

Autori: Skopal Ján, Keprt Jiří

MPK: G03H 1/16, G02B 27/44

Značky: jemné, měření, rozměrů, mřížky, čtvercových, způsob

Text:

...vyšší účinek V tom, že aplikováním Fourierovy transformace, resp. prostorové filtrace v ohnisková rovině a následné zobrazení vláken v měřicí rovině umožní vyloučení zobrazení vláken z nežádoucího směru mřížky, takže délka měřicí štěrbiny může být volena, s ohledem na její minimální šířku, dostatečně veliká. Mimoto se zajistí potřebná kvalita optického zobrazení bez nutnosti realizovat náročnom a tedy i nákladnou optickou soustavu s velkým...

Zařízení k bezdotykovému a průběžnému měření příčného rozměru předmětů rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255153

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skalský Miroslav, Miler Miroslav, Třísková Marta

MPK: H01S 3/10, G02B 27/00, G03H 1/22...

Značky: rozmítáním, příčného, zařízení, bezdotykovému, měření, laserového, rozměrů, průběžnému, předmětů, paprsků

Text:

...na nepřesnosti měření.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že na čele rozmítací jednotky je umístěn plochý holografioký difrakční rozmítač.výhody zařízení podle vynálezu spočívají v nízké hmotnosti funkční části rozmítací jednotky a jejím rovnoměrném rozložení, protože může být vyrobene jako plochý kotouč. současně nevytváří vířivý pohyb vzduchu při rychlé rotaci. Také bod dopadu zůstává na...

Způsob vytváření obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253254

Dátum: 15.10.1987

Autori: Burskij Vjačeslav, Vidmant Felix, Tanin Leonid, Vasiljeva Ljudmila, Rubanov Alexandr, Kalinin Anatolij

MPK: G03H 1/22

Značky: způsob, vytváření, obrazů

Text:

...Bocnpoussoarcx sanncaanue naoôpameHnxnooqepeHo B paaamx nnnaax BOHH, acnecwaue aucoxoä cnexrpanbuoü cenexwuaHOCTH-OőeMHOň ronorpauuu. Hpn öonbmoů cxopocwu nsmeuennn cneKTpanLHoro cocwasa Hanyqeunn ocruraercn swwexr BoCnpHHTHH usernoro usoôpaxenux, ananornummň ~~ ToMy,.KoTopuň-Hneer Mecro npu noccmanoanennn Tpex nepBnqHuxronorpaMM (sanHcaHHux B.pasnnqHmx nnnaax BOHH kaxnax)HcrouHuKoM c mHpOKHM CHQKTDHHBHHM cocTasoM. Honoőnym onepauum...

Způsob vytváření obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253253

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tanin Leonid, Kalinin Anatolij, Vasiljeva Ljudmila, Rubanov Alexandr

MPK: G03H 1/22

Značky: obrazů, způsob, vytváření

Text:

.../mopmyna HeHHcmKa/. Bonuosan ®yHkuHz cymapnoro Bonnonoro nonn sanncbmaewca B 3 TOM cnyqae TâKHM oőpasomK , as - amnnnwya nanammero Ha oőbexr nsnyqennn. HHTEHČHBHOCTB 3 TOP 0 nonz Momno Haňwn, yMHomanQ Ha Qä Ya a cewšesqš až Bpema sxcnosnuun C 0 cTaBnHeT 5 cex. Hpoxnnenne nponsnonnwca B npoaBnTene.1 BpeMH npoannennn 12 Mna. Temneparypa HpOXBHTenH 20 iO,5 °C. BOCCTQHOBHEHHE ocymecwsnaewca B usnyqennn ocnewnwenn. Haönmaewcn...

Trojsměrná polarizační dělicí kostka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249294

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 27/26, G02B 5/04, G03H 1/10...

Značky: dělicí, trojsměrná, kostka, polarizační

Text:

...snížených ekonomických nákladoch.Příklad konkxétního provedení trojsměrné polarizačni děllcí kostky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je půdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava. Směry šíření světla jsou vyznačený dvojitými šípkami a polarizační stavy jednoduchými šípkami, směry rychlých os čtvrtvlnových desek jsou označený symbolem F.Trojsměrnou polarizační dělicí...

Zařízení k vyhodnocování hologram-interferogramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234927

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pejša František, Mužík Vladislav

MPK: G03H 1/22, G01B 9/02

Značky: vyhodnocování, zařízení, hologram-interferogramů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k vyhodnocování hologram-interferogramů při měření deformací ve strojírenství. Při rekonstrukci hologram-interferogramů získaných konstrukcí podle obr. 1, se použije jako rekonstrukčního svazku přímo svazku laseru bez použití masky s otvorem. Rekonstrukčním svazkem lze zařízením podle vynálezu pohybovat po celé ploše hologram-interferogramu. Zařízení sestává z pevného ramene, na němž je pohyblivě umístěn držák se zrcadlem,...

Jemnozrnná emulze zejména pro holografický záznam optické informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233513

Dátum: 15.08.1986

Autor: Růžek Jiří

MPK: G03H 1/22, G03C 1/06

Značky: záznam, holografický, způsob, emulze, informace, zejména, výroby, jemnozrnná, optické, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší emulze, které lze použít pro holografický záznam optické informace. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z 1,5 až 4 % hmotnosti jodidu stříbrného a 5 až 20 mg na 1 g bromidu stříbrného anhydro-3,3´-di/?-sulfopropyl/-5,5´-difenyl-9-etyl-oxacarbocyanin- hydroxidu a/nebo 5 až 20 mg na 1 g bromidu stříbrného barviva vzorce anhydro-3,3´-/?-sulfopropyl/-5,5´-dimetyl-9-etyl-thiacarbocyanin- hydroxidu. Vynález dále řeší způsob výroby...