G03G

Vývojnicová kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19609

Dátum: 21.03.2011

Autor: Takagi Takeyuki

MPK: G03G 21/16, G03G 21/18, G03G 15/08...

Značky: vývojnicová, kazeta

Text:

...osipredĺženej V smere pretínajúcom kolmo bočný povrch vývojnice.Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovom povrchu detekčného prevodu s výnimkou určitej časti tohto povrchu. To znamená, že detekčný prevod je sčasti neozubený. Okrem toho je na bočnom povrchu vývojnice umiestnený hnací prevod otočný okolo osi rovnobežnej s osou detekčného prevodu. Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovonx povrchu hnacieho prevodu po celonl jeho obvode. S...

Vývojnicová kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19603

Dátum: 21.03.2011

Autor: Takagi Takeyuki

MPK: G03G 21/16, G03G 15/08, G03G 21/18...

Značky: vývojnicová, kazeta

Text:

...vývojnici na základe rotácie detekčného0007 Detekčný prevod je uspôsobený na rotáciu okolo osi predĺženej v smere pretínajúcom kolmo bočný povrch. vývojnice. Ozubenie prevodu je vytvorené na obvodovom povrchu detekčného prevodu s výnimkou určitej časti tohto povrchu. To znamená, že detekčný prevod je sčasti neozubený. Okrem. toho je na bočnom povrchu vývojnice umiestnený hnací prevod otočný okolo osi rovnobežnej s osou detekčného prevodu....

Vyvolávacie zariadenie a zariadenie na vytváranie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20981

Dátum: 22.12.2010

Autor: Mori Hiroki

MPK: G03G 15/08

Značky: vytváranie, vyvolávacie, zariadenie, obrazů

Text:

...opisu ilustrovaných uskutočnení predloženého vynálezu braných vObr. 1 je prierezový pohľad z pravej strany na tlačiareňpodľa ilustrovaného uskutočnenia predloženého vynálezuObr. 2 je prierezový pohľad z pravej strany na procesnúkazetu Obr. 3 je prierezový pohľad na vyvolávaciu kazetuObr. 4 je perspektívny pohľad na vyvolávaciu kazetu pripohľade zhora z ľavej prednej strany Obr. 5 je rozložený perspektívny pohľad na rám vyvolávačaObr. 6 je...

Nádoba doplňujúca vývojku a systém doplňujúci vývojku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18664

Dátum: 30.03.2010

Autori: Nagashima Toshiaki, Murakami Katsuya, Tazawa Fumio, Okino Ayatomo, Yamada Yusuke

MPK: G03G 15/08

Značky: doplňujúci, doplňujúca, vývojku, systém, nádoba

Text:

...vývojku na silu na ovládanie uvedenej čerpacej časti.Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu sa uvádza systém privádzajúci vývojku,obsahujúci zariadenie doplňujúce vývojku, nádobu privádzajúcu vývojku odpojiteľne namontovateľnú na uvedené zariadenie doplňujúce vývojku, pričom uvedený systém privádzajúci vývojku obsahuje uvedené zariadenie doplňujúce vývojku obsahujúce montážnu časť na demontovateínú montáž uvedenej nádoby privádzajúcej vývojku,...

Náplň s vyvíjacou farbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18724

Dátum: 25.03.2010

Autori: Hashimoto Junichi, Kishi Isao, Okabe Yasushi

MPK: G03G 21/16, G03G 15/01, G03G 15/08...

Značky: náplň, vyvíjacou, farbou

Text:

...bočných stien rukoväte. Inými slovami, rukoväť je vytvorená tak, že vyčnieva smerom nahor.0009 Keď je bubnová jednotka upevnená na puzdre hlavného telesa, a preto obvodový člen môže zhora prekážať rukoväti. V tomto prípade sa môže poškodiť prekážajúca rukoväť alebo0010 Napríklad, veľkosť vybrania kazety s tonerom sa dá zväčšiť, aby sa znížilo vyčnievanie rukoväte nahor, takžeobvodový člen menej prekáža rukoväti.0011 Ak sa však zväčší...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5197

Dátum: 05.06.2009

Autor: Hanula Dušan

MPK: G03G 15/08

Značky: zásobníka, uzáver, tonera

Text:

...montážnych držadiel umiestnených v blízkosti stredu uzáveru, obr. 5 uzáver s vytvorenými montážnymi držadlami z obr. 4, obr. 6 uzáver po inštalácii a odstránení horného stredového pásu, obr. 7 uzáver podľa obr. 1, ktorý je doplnený rámikom, ktorý je tvorený vrstvou permanentného lepidla a ochrannou vrstvou, ktorú tvori silikonizovaný papier alebo fólia, obr. 8 skladba uzáveru obr. 7.Technické riešenie rieši uzáver zásobníka toneru tonerových...

Tonerové zásobníky pre zariadenie na tvorbu obrázkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17245

Dátum: 01.12.2008

Autori: Kerley Matthew, Chaudhuri Akash, Gayne Jarrett, Gettelfinger Darin, Dawson Jedediah

MPK: G03G 21/16

Značky: obrázkov, tonerové, zariadenie, zásobníky, tvorbu

Text:

...Obrázok 17 je perspektívny pohľad na zásobník úplne zasunutý do zariadenia natvorbu obrázkov podľa jednej formy vynálezu. Detailný opis0025 Táto prihláška smeruje na tonerové zásobníky na použitie v zariadeniach na tvorbu obrázkov. Obrázok 1 schematicky ilustruje jednu formu vynálezu, ktorá zahŕňa tonerový zásobník 10 s jedným alebo viacerými zaberacími prvkami 11. Zariadenie 10 na tvorbu obrázkov zahŕňa prijímajúci priestor 101 dimenzovaný...

Mapa oddielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18374

Dátum: 15.10.2008

Autori: Bauman Joseph, Ward Jefferson, Panshin Stephen, Helterline Brian

MPK: G03G 15/00

Značky: oddielu

Text:

...pokynov procesorovou jednotkou. Hoci je ovládač 32 zobrazený ako súčasť tlačiarne 22 a ďalších uskutočnení,môže byt ovládač 32 predstavený v samostatnom elektronickom zariadení, ako napriklad v samostatnom počítači.0008 Náplň 24 so zásobou materiálu na vytváranie obrázkov obsahuje zariadenie na privádzanie zásoby materiálu pre tlač alebo značenie obrázkov na substrát alebo tlačové médium. V zobrazenom príklade obsahuje náplň 24 so...

Štočková kazeta, elektrofotografické zariadenie na vytváranie obrazu a elektrofotografický fotosenzitívny bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14881

Dátum: 25.12.2007

Autori: Hisano Masato, Morioka Masanari, Ueno Takahito, Miyabe Shigeo

MPK: G03G 21/18, G03G 21/16

Značky: bubon, obrazů, štočková, vytváranie, elektrofotografický, elektrofotografické, kazeta, zariadenie, fotosenzitívny

Text:

...tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku používanú v štočkovej kazete a elektrofotograñcké zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnímateľné vkladá štočková kazeta.0020 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa kompatibilne vyrobí tak, že štočková kazeta je odnímateľná od hlavnej zostavy vybavenej hnaclm hriadelom v smere v podstate kolmom na os hnacieho hriadeľa a je schopná...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4861

Dátum: 02.11.2007

Autor: Hanula Dušan

MPK: G03G 15/08

Značky: uzáver, zásobníka, tonera

Text:

...Na oddelenie stredového pásu 4 z tela 1 uzáveru sú v uzávere podľa predkladaného riešenia integrované strihacie nástroje. Homý strihací nástroj 9, ktorý je pevný a dolný strihaci nástroj 10, ktorý je pohyblivý, pri manuálnom ťahani za koniec chvostika 2 postupne od miesta chybu chvostika 2 po protiľahlý koniec uzáveru oddelia stredový pás 4 od tela l presne v požadovanej línii 3 otvárania. Telo 1 a chvostík 2 sú výhodne vytvorené v celosti z...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4527

Dátum: 03.08.2006

Autori: Hanula Dušan, Van Betsbrugge Alexander

MPK: G03G 15/08

Značky: uzáver, zásobníka, tonera

Text:

...vytiahnut iba časť potrebnú na rozrezanie uzáveru (vlákno, páska), čím sa eliminuje nebezpečenstvo zašpinenia obsluhy alebo okolia tonerom počas otvárania a navyše sa významne obmedzuje riziko, že sa vyťahovaná časť uzáveru V kazete za SK 4527 Ublokuje tonerom, ktorý môže byt priľnutý na vyťahovanej časti.Uzáver 2 má uzatvárací prvok vytvorený z elastickej predpätej vrstvy 3 (obr. 2, 3, 17), ktorá sa otvára na určenom mieste v línii 6...

Bezpečnostný/cenný dokument s bezkontaktným rozhraním a bistabilným displejon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11175

Dátum: 24.05.2006

Autori: Dressel Olaf, Leopold André, Hoppe Andreas, Kunath Christian, Beyer-meklenburg Günter, Pflughoefft Malte, Kuhn Christian, Muth Oliver, Paeschke Manfred

MPK: B41J 2/16, B41J 2/14, B41J 3/407...

Značky: bistabilným, displejon, dokument, rozhraním, bezkontaktným

Text:

...karty. Schopnosť RFID súčasne zahrnuje schopnosť komunikácie s externým zapisovacim a čítacím prístrojom. Tento spôsob sa má ďalej použiť priV spise US 2003/0156090 A 1, z ktorého vychádza vynález v patentovom nároku l, je podľa obr. l opísané bistabilne zobrazovaciepole pre cenovky, ktoré sú vybavené zariadením na bezkontaktnúkomunikáciu, a ktoré môžu byť opisované a aktualizované pomocou diaľkového ovládania. Týmto zobrazovacím poľom je...

Spôsob merania vlastností biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií elektrografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285081

Dátum: 18.05.2006

Autori: Komárek Karel, Herec Ivan

MPK: G03G 15/00, G03G 13/00

Značky: vzájomných, interakcií, spôsob, elektrografiou, biologických, objektov, vlastností, materiálov, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie na meranie vlastností biologických objektov, materiálov a vzájomných interakcií elektrografiou je tvorené rukou pokusnej osoby alebo iného biologického objektu (1), má medzi ukazovákom a prostredníkom ruky zovretý skúmaný materiál (4), ktorý je pozdĺžne položený alebo má prsty položené v rade na skúmaný materiál (4), ktorý je priečne položený alebo ruka pokusnej osoby, alebo iného biologického objektu (1) má prsty položené tak, že...

Spojka vyvolávacej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14312

Dátum: 26.04.2006

Autori: Sato Shougo, Takagi Takeyuki

MPK: G03G 21/18

Značky: vyvolávacej, spojka, kazety

Text:

...kazety nad vstupným ozubeným kolesom, kedy je do vstupnéhoozubeného kolesa vložená hnacia sila z hlavného tela zariadeniana vytváranie obrazu, je plniaca časť zriadená na druhej bočnej stene umiestnená mimo pozície, čo má za následok slabénapájanie, alebo dodávanie výkonu z hlavného tela zariadenia na0009 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť vyvolávaciu kazetu,ktorá stabilne dodáva, alebo dopĺňa energiu do hriadeľa vyvolávacieho valca...

Nádoba na vývojku a napájací systém vývojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16557

Dátum: 06.03.2006

Autori: Murakami Katsuya, Nagashima Toshiaki, Okino Ayatomo

MPK: G03G 15/08

Značky: vývojku, vývojky, systém, nádoba, napájací

Text:

...montážnej polohe,pričom (a) je perspektívny pohľad na ňu, (b) až (d) sú bočné pohľady v reze na ňu.Obrázok 11 zobrazuje nádobu privádzajúcu toner, ked je vo svojej nastavenej polohe, pričom (a) je perspektívny pohľad a (b) až (d) sú bočné pohľady v reze na ňu.Obrázok 12 zobrazuje nádobu privádzajúcu toner, keď je v napájacej polohe, pričom (a) je perspektívny pohľad na ňu a (b) až (d) sú bočné pohľady v reze.-3 zobrazuje model ilustrujúci...

Použitie luminiscenčných pigmentov typu ruténium (II) v bezpečnostných dokumentoch, a spôsob a zariadenia k ich detekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6508

Dátum: 12.07.2005

Autori: Garcia Fresnadillo David, Sanchez Gonzalez Marcelino, Grande Vicente Cristina, Diez Lopez Raul, Garcia Alonso Jose Luis, Delgado Alonso Jesus, Gamo Aranda Francisco Javier, Orellana Moraleda Guillermo

MPK: B42D 15/00, C07F 15/00, C09K 11/06...

Značky: bezpečnostných, ruténium, pigmentov, dokumentoch, detekcii, zariadenia, spôsob, použitie, luminiscenčných

Text:

...na životnosti emitovaného žiarenia. Životnosť fotoluminiscencie (alebo jednoducho luminiscencia) môže byt definovaná. ako inverzia rýchlostnej konštanty kinetiky prvého rádu procesu, vdaka ktorému prebieha spontánna deaktivácia luminiscenčného elektronického stavu po jeho vytvorení. Pokiaľ prebieha deaktivácia kinetickým procesom, ktorý je komplexnejši než prvého rádu, je bežné odhadnúť priemernú životnost fotoluminiscencie (ako je opisané...

Tesniace prostriedky tonerového zásobníka a tonerový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 284324

Dátum: 23.12.2004

Autor: De Kesel Jan

MPK: G03G 15/08

Značky: zásobníka, tesniace, tonerový, tonerového, prostriedky, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniace prostriedky obsahujú jednako fóliu (3) s dvomi bočnými pruhmi (3A, 3B) a prostredným pruhom (4), ktorý má prvý koniec (3C1) a druhý koniec (3C2) ktorý je určený na odtrhnutie od prvého konca (3C1) až k druhému koncu (3C2) tak, aby vymedzil otvor medzi bočnými pruhmi (3A, 3B), pričom fólia (3) má dva opačné povrchy (3F1, 3F2), z ktorých prvý povrch (3F1) smeruje k okraju zásobníka (10) majúcemu otvor, jednako prostriedky (4) na ťahanie...

Fotografická vývojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 557

Dátum: 07.09.1994

Autor: Doležel Stanislav

MPK: G03G 5/00

Značky: vývojka, fotografická

Text:

...citróncvej (cóñóo 7), oj,1 až 1 o q hydrochinónu 3.53502), 1 aí 7 o q siričitanu sodného (Nazsos) a 1 ařloo g metaborítanu sodnéhoTáto vývojka je schopná, podľa pomeru s hydrochinónom,vyhovieť podľa potreby strmosti vyvolania a súčasne maximálne využít citlivosť filmu be nebezpečenstva Prevyvolania. Vývojka plne zachováva senzitometrické charakteristiky citlivého materiálu.Uvedená vývojka môže sa uchovávať buď V suchom stave na...

Podložka s negatívne pracujúcou svetlocitlivou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279003

Dátum: 06.04.1994

Autori: Lapčík Ľubomír, Kovalčík Martin, Mistr Adolf, Veselý Michal, Prachařová Marie, Čeppan Michal

MPK: G03G 7/00

Značky: podložka, pracujúcou, negatívne, vrstvou, svetlocitlivou

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka podložky s negatívne pracujúcou svetlocitlivou vrstvou na fotochemickú reprodukciu pri chemickom obrábaní, ktorá je tvorená kovovou podložkou a svetlocitlivou vrstvou, kde svetlocitlivá vrstva pozostáva z 90 až 98 % hmotn. fenolformaldehydovej alebo substituovanej fenolformaldehydovej živice, z 2 až 10 % hmotn. antracénu a z 0,01 až 0,5 % hmotn. singletového senzibilátora, pričom svetlocitlivá vrstva obsahuje 0,05 až 1 % hmotn....

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270657

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

MPK: G03G 5/00

Značky: materiál, dielektrický

Text:

...močovinoformeldehydové pryekyříce, melamínfermaldehydové pryekyřice, fenolová pryekyřice, polyvinylchloracetátove pryekyřice. kopolymery atyrenu e metylmetakrylátem, kopolymery etyrenu e vinylacetátem, polyetyren, acetáty celulózy, polyathylen o nízká nebo střední molekulove hmotnosti a podobné. Tato pojiva mohou být využite ve formě roztoku v orgenickám rozpustidle. ve vodě. případně ve formě latexů. vrstva organickáho pojiva je...

Zariadenie na vyhodnocovanie porúch fotopolovodivých vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267762

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svitok Laurenc, Rajkovič Milan, Rataj Jozef, Majer Jozef, Škultéty Otto

MPK: G03G 5/04

Značky: zariadenie, vyhodnocovanie, poruch, vrstiev, fotopolovodivých

Text:

...di kopie, pričom výhodnejäí je druhý sp 3 sob, tj. tmavé bodky na bielom pozadí, pri ktorom sa spotrebuje len minimálne nmožstvo elektrografiokého pigmentu a dochádza len k mínimálnomu znečisteniu fotopolovodivej vrstvy, Bloková schéma usporiadania pozostáva z upraveného kopírovacieho prístroja l, v ktorom je na izolačných čeláoh 2 uohytený valec s fotopolovodivou vrstvou 1 a ktorýje doplnený konektorom lg. Prostredníctvom tohoto konektora...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vlachovský Vladislav, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie

MPK: G03G 5/087

Značky: tiskové, materiálů, výroby, elektrografického, střední, způsob, náklady, vysoké, ofsetového

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Zariadenie na bezdotykovú kontrolu elektrografických vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 258735

Dátum: 16.09.1988

Autori: Škultéty Otto, Svitok Laurenc, Rajkovič Milan, Koštial Pavol, Jamnický Igor, Švecová Olga

MPK: G03G 13/00

Značky: bezdotykovú, kontrolu, zariadenie, vrstiev, elektrografických

Text:

...tmavá kôpisr-priamo v kopírovaoom prístroji a poruchy sa zobrazia ako nevvvolaue niesta na tmavom pozadí kópie. Nevýhodou tohoto spôsobu kontroly je velka spotreba elektrograficlçého pigmentu a potrehovanie elektro-grafickej vrstvy počas zhotovovani-a kontrolných, kópií. Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohoto vynálezu, ktoré sa sklade z HeNe laseru vlnovejdĺžky 0,6328 mikrometra), spojnej šošovky,rotačného a posuvného...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256926

Dátum: 15.04.1988

Autori: Voronin Jevgenij, Guba Galina, Jevglakova Rajsa, Smirnov Valentin, Morev Anatolij, Suško Roman, Golovkov Alexandr, Čujko Alexej, Zalogenajte Jolita, Pasvjanskas Arunas

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...H 3 ľ 0 TaBHHBaDT 3 neKTporpa®uqecKuñ MaTepuan, cnoü nnn npuema sapná KoTopQro coepmnr, Mac.Z 20 Tnrauoaapocuna,M 0 nHÓHMHp 0 BaHHOF 0 rexcauerunrpunuxnocHnoKcaHoM, 60 xnopuponauuoro nonuxnop ąnnnuna H 20 rnnTanéBoro nonmuepa. Monnçuuuposanuuñ ruranoaspocnn coepxnrHpnuep 2. Hsrorannnnamr Marepnan, choñ nnn npueua sapnna KoToporo conepIMT, Mac. Z 83 Turanoaspocuna, Monnůuunponauuoro oxTaMeTHn 7 eTpanHmnocnnoKcaKoM, H 17 nonucrupona....

Elektrofotografická deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243748

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bohata Svatopluk, Žežulka Zdenik, Chlada Milan

MPK: G03G 5/14

Značky: elektrofotografická, deska

Text:

...vrstvami a je zabráněno vzniku úzkých oblastí s vysokými hodnotami elektrického pole, které mohou negativně ovlivnit transport elektrického náboje, generovaného ve fotovodivé selenové vrstvě.Na obr. 1 je znázorněna elektrofotografická deska. Hliníková podložka ł nese vrstvu g o složení Asgsx, kde 3,2 xB, na ní je pak napařena selenovú vrstva 1. Selen může být obohscen dalšími prvky jako arsenem, telurem, sírou a podobné.Na obr. 2 je...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Kopelent Jindřich, Stejskal Alois

MPK: G03G 5/087

Značky: způsob, elektrografických, výroby, materiálů

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Zařízení na zviditelňování tisku elektrostatické tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242131

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kunz Milan, Jelínek Jaromír

MPK: G03G 15/10

Značky: zviditelňování, tisku, elektrostatické, tiskárny, zařízení

Text:

...tiskárny podle obr. l sestává z nádrže l, vývojnice 3 s jednou nebo více dvojicemí drážek, kde první v každé dvojici je přisávací drážka g a druhá odsávací drážka 23, sušicí lišty j, přímočinného regulátoru podtlaku 1 doplněného signalizátorem mi d nina podtlaku, j a ventílkovou přípojkou § pro kontrolní ma nonetr 2 umístěnýmí v základním rozvodném tělese 5 a z čer~ padla 1. Jednotlivé členy zařízení jsou propojeny přisávací trubkou gł,...

Elektrofotografická deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Král Vladimír, Zohorna Jan, Selzer Rudolf, Chromý Ladislav

MPK: G03G 5/14

Značky: deska, elektrofotografická

Text:

...zabudovávají selŕi vytváření mezivrstvy tyto příměsi spolu se selenem a jejich obsah se s rostoucím obsahem selenu v mezivrstvě rovněž zvyšujePodle dalšího zjištění je vhodné vytvářet mezivrstvu o složení /As 2 S 3/xSelx, kde x se mění postupně od 0 do l v případě, že se vrstva o složení ASZS 3 použije jako vrstva vrchní. Jestliže je selenová vrstva dopována dalšími prvky, tyto prvky se zabudovávají i v mezivrstvě, 3 243547přičemž jejich...

Elektrografický práškový toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 253507

Dátum: 12.11.1987

Autori: Formánek Jan, Mostecký Jiří Akademik, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/08

Značky: toner, práškový, elektrografický

Text:

...tomu , že tyto tonery jsou tepelně fixovány při poměrně rychlém průchodu tepelnou zonou kopírovacího stroje , musí být teplota tavení v poměrně stanoveném rozmezí relativně nízkých teplot 90 - 1500 C . Přítomje nutno zabránit lepení nebo hrudkovatění částic při skladování tonerunebo v zásobnících při běžných provozních teplotách . Dále je požadovánodokonalé vybarvení částic toneru , tedy rovnoměrné rozptýlení barvící složky v termoplastické...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253473

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Koubková Marie, Formánek Jan

MPK: G03G 5/02

Značky: dielektrický, materiál

Text:

...a dalších podobných. látek , jejichž cha rakter umožní dosažení přiměřeně nízkého elektrického odporu . Rovněž253 473 tak pro úpravu papírové podložky mohou být použity různé anorganicke elektrolytyjna příklad NaNOS a podobně . Vlastní díelektrická vrstva je pak tvořena organickým polym.erem . Na příkład to může být pc-lyvinylbutyral , polyvinylacetal , močovinoformaldehydové pryskyřice , melamínformaldehydové pryskyřice , fenolové...

Nosič elektrografického práškového toneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235297

Dátum: 01.10.1987

Autori: Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G03G 9/08

Značky: nosič, práškového, elektrografického, toneru

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič elektrografického práškového toneru s vysokým kladným potenciálem částic a s vysokou stabilitou tohoto potenciálu ve funkční fázi. Nosič na bázi ferromagnetických kovů nebo slitin těchto,kovů nebo jejich kysličníků obsahuje v polymerním povlaku nebo v pojivu, kterým jsou granulované částice pojeny 0,01 - 35 % povrchově aktivní látky, které mohou být například deriváty kyseliny abietové, kalafunové pryskyřice, polyestery glycerinu,...

Složení ochanného, elektricky vodivého povkaku elektrografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247134

Dátum: 28.09.1987

Autori: Králíeek Jaroslav, Kašáková Radka, Prokopová Irena, Kondelíková Jaroslava

MPK: G03G 5/14

Značky: elektrografického, papíru, ochanného, elektricky, vodivého, složení, povkaku

Text:

...sa cqer xunuqecxoro asaunoneäcmaua Memny Monexynxpnmun uenzuu cuonm ymensmaer ewekruocrb u pumnocrb n 0 KpHTHH,qro npnnouw K yuenbmenm nnnrumaeuocmn HM opraunqecxux.pacrBopTeneú.B KaľleCTBe öapbepuoro areI-ľra MOPYT Óbľľb HCIIOIIBSOBaI-łbł ramxe ram-le BemecwB 8, xax SMYHBCHH Ha ocuose nonnáuuunauerara, nuuunmneuxnopnna, nonnaxpunauua, nonncrnpona, óyranneacruponbuue narexcu, nonnnununonuň CHHpT,. amnpu uennmnosu, excrpnn, KpaxMan Hnn...

Vyvolávací jednotka kopírovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252344

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kovář Jiří

MPK: G03G 15/10

Značky: kopírovacího, prístroje, jednotka, vyvolávací

Text:

...Vyvolávscí jednotku lze ponechst naplněnou libovolně dlouho,poněvsdž vzhledem k uspořádání kanálku téměř nedochází k odpařování vyvolávací kapaliny.Příkladná provedení vyvolávací jednotky kopírovacího přístroje podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, znázorňujícím nárysný pohled na tuto jednotku v řezu.Jak z uvedeného obrázku vyplývá, je vyvolávací jednotka tvořens nádržkou 1, vodotěsné spojenou s víkem g....

Univerzální elektrografický tonerový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252168

Dátum: 13.08.1987

Autori: Formánek Jan, Štěpánová Jana, Vlachovský Vladislav, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/12

Značky: koncentrát, tonerový, elektrografický, univerzální

Text:

...a jednotné elektrické vlastnosti.Nevýhodou stávajících používaných systémů složení elektrografických vývojek je především to, že nezabrlaňuji zcela sedimentaci vytvořené disperze a zpětné koagulaci častíc bud v původní disperzi nebo v sedimentu. Po opětovném rozmichání usazené,má pak již vývojka změněné vlastnosti. Důvodem obyčejně bývá zvětšování původních častíc a změny v elektrické difuzní dvojvrstvě, respektive nekontrolovatelné změny...

Způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251643

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/08

Značky: tonerového, koncentrátů, způsob, výroby, elektrografického

Text:

...kopírování, například po pořízení asi 100 až 500 kopií z daného objemu vývojky a to zvláště po častějším přidávání tonerového koncentrátu. Je to zpúsobeno tím, že ve starší vývojce se postupně více a více hromadí častice nevhodné (opačné) polarity než ty, které tvoří obraz.Byl nyní nalezen a je předmětem tohoto vynálezu způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu homogenizací a dispergací piqmentů a nebo dalších složek tonerového...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251409

Dátum: 16.07.1987

Autori: Joura Petr, Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Hošek Jan

MPK: G03G 5/08

Značky: způsob, materiálů, elektrografických, výroby

Text:

...řízenou vydatností. Systém polevu obvykle spočívá v nanášení elektrografickě disperze pomocí rotujících válců na celou šíři papírová podložky. Těsně za nanášecím místem následuje formovaní nánosu do stanovené síly a rovnoměrnosti. To je obvykle prováděno spirálovou raklí a nebo dalšími válci s nastavitelnou polohou. Při formovaní nánosu se přebytek disperze stírá zpět do polěvací misy. Po polevu následuje sušení v impaktní sušárně. V...

Zařízení k čištění elektrické podložky elektrostatického obrazu v kopírovacích přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245488

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lhota Jan

MPK: G03G 21/00

Značky: čištění, přístrojích, podložky, elektrické, zařízení, obrazů, elektrostatického, kopírovacích

Text:

...mozem-am Hanpamnamrca vzepea cxpeóorc, Icon-opat noamen EĽMGTL onpelzexennoe paccromme no oumameü BTYJĽCE, B peaepsyap otmcrm.3 mm cnocoó ormcnm npovronpononnmca znamena onen. srmexcmnHHM ,Ma omoxonmouemmm npomsurexeü c omoczrenmo Bucorcoü enexmponpoaommocnm n tancom ocraromm mrmnamom.Ilpn npnMeHeImn nponomaoro Maxmmoro onnoxonmoueamnoro npoannmem Boannxam, onuam B odmena cJxywae, cnozmocm npn nepeaone ZIpOHBJIBHHOPO snezcwpocmammecxoro...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245486

Dátum: 15.06.1987

Autori: Truchlik Štefan, Hóz Ivan, Šplháeek Roman, Lyko Jioí, Wiesner Ivo, Kupec Josef, Wichterle Otto Akademik, Muchová Jana

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...rmnponmaa qemupexxnopncrux npeuann n mumaaa. Hpu srou aoaaunaer uenoqna uepenynmuxca arouon Kpeuaua u mumana, csnaaunux uexly codoü qepeà umcnopon. Odpasonanmuncn nponyum conepnum I 0-50 nnyoxueu ruraae, oónanaem óonbmoü ynensaoü nonepxnocmsm u nacoxuun nnsnexmpuuecxuuu cBoncwBauu, xapaxrepauuu nan Anyoxncm Kpeunnx, u onaonpeuexao snaunmennnuun nuruenmnuun cnoücrnauu, xapanmepnumu Ana nayoxncn THTBHB. 06 a oxncna npeumua n rumaua...

Způsob elektrostatického zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240265

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lehotský Ján, Kollár Alojz

MPK: G03G 13/00

Značky: zobrazení, způsob, elektrostatického

Text:

...vynálezu umožňuje získat elektroradiogram i na těch materiáloch, u kterých při expozici uvedeným zářením nedochází ke gevneraci volných nosičů náboje. Tent-o nový způsob vytváření latentního elektrostatíckého obrazu ~v oboru kráukovlnného .a korpuskulárního záření využívá skutečnosti, že záření vytváří v celé řadě organických i anorganických látek hluboká zächytná centra pro nosiče náboje lokální změnou fyzikální struktury v místě dopadu...