G03F

Polyuretánové formulácie založené na predpolyméroch na výrobu holografických filmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11050

Dátum: 02.02.2010

Autori: Hönel Dennis, Weiser Marc-stephan, Fäcke Thomas, Bruder Friedrich-karl, Rölle Thomas

MPK: C08G 18/10, C08G 18/48, C08G 18/67...

Značky: filmov, založené, polyuretanové, výrobu, predpolyméroch, holografických, formulácie

Text:

...di- a/alebo triizokyanátov s uretánovými, močovinovými,karbodiimidovými, acylmočovinovými, izokyanurátovými, alofanátovými, biuretovými,oxadiazíntriónovými, uretdiónovými, iminooxadiazíndíónovými štruktúrami, každáVýhodnými monomémymí di- a/alebo triizokyanátmi, ktoré sa môžu používať ako zložka Al), sú butyléndiizokyanát, hexametyléndiizokyanát (HDI), izoforondiizokyanát (IPDI),trimety 1-hexametylén-diizokyanát (TMDI), a/alebo...

Fotopolymérna formulácia s nastaviteľným mechanickým modulom Guv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11698

Dátum: 03.11.2009

Autori: Weiser Marc-stephen, Bruder Friedrich-karl, Fäcke Thomas, Hönel Dennis, Rölle Thomas

MPK: G03F 7/027, G11B 7/24, G03H 1/00...

Značky: nastavitelným, mechanickým, modulom, fotopolymérna, formulácia

Text:

...profilu použitia daných médií vyrobiť médiá s defmovanými modulmi, ktorésa v ich kontraste indexu lomu An sotva líšia. To má pre výrobcov fotopolymémych formu lácií tú výhodu, že pri obmedzenom počte vhodných zložiek môžu byť poskytnuté fotopolyméme formulácie, ktoré spĺňajú požiadavky ich aplikácie a ich použitia, medzi ktorými hrá rozhodujúcu úlohu mechanický modul, bez toho aby sa koncový užívateľ musel uchýliť kukompromisom...

Rozpúšťadlo na vymývanie polyméru a jeho použitie na vývoj flexografickej tlačiarenskej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11237

Dátum: 09.10.2009

Autor: Aydogan Figen

MPK: G03F 7/32

Značky: polymerů, flexografickej, použitie, rozpúšťadlo, vývoj, dosky, tlačiarenskej, vymývanie

Text:

...kde každé rozpúšťadlo obsahuje jednu zo štyroch zlúčenín (a, b, c alebo d) a navyše sa môže pridať butanol (20-30 ), ako druhá zložka).0009 US 5 354 645 je dokument zodpovedajúci dokumentu EP 355 789 a opisuje rovnaké predmety.0010 EP 1 085 003 opisuje iné rozpúšťadlo na použitie v litografii (vynález č. II). Opisujú sa dva príklady trojzložkového rozpúšťadla obsahujúce éter, ester a alkohol, to je zmes ester/éter hybrid (1,3-PDMEA) a iný...

Fotopolymérové systémy pre optické prvky a vizuálne znázornenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10767

Dátum: 19.09.2009

Autori: Fäcke Thomas, Hönel Dennis, Stoeckel Nicolas, Roelle Thomas, Bruder Friedrich-karl, Weiser Marc-stephan

MPK: C08G 18/67, C08G 18/76, C08G 18/77...

Značky: prvky, systémy, fotopolymérové, znázornenie, vizuálne, optické

Text:

...ktoré sú ale tiež veľmi slabé, a ktoré sú čítateľné iba s elektronickými detektormi. Na optické použitie v celej viditeľnej oblasti nie sú takéto zmesiZ nezverejnenej PCT prihlášky PCT/EP 2008/002464 sú známe zmesi uretánakrylátov, ako záznamových monomérov, v polyuretánových matríciach. Ako Záznamové monoméry, tak aj ichmnožstevné oblasti, ako aj možné oblasti použitia, sa opisujú nekonkrétne široko.Vychádzajúc z PCT/EP 2008/002464 sa...

Fotoiniciačné prostriedky, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286855

Dátum: 25.05.2009

Autori: Eckstein Ernst, Aebli Beat Michael, Köhler Manfred, Holer Martin

MPK: G03F 7/029, C08F 2/46

Značky: fotoiniciačné, přípravy, použitie, spôsob, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vodné nesedimentujúce suspenzie fotoiniciátora stabilné pri skladovaní obsahujúce (a) mono- alebo bis-acylfosfínoxid vzorca (I), kde R1 je C1-C20 alkyl C2-C20 alkyl prerušený jedným alebo viacerými atómami O C1-C20 alkoxy fenyl-C1-C4 alkyl alebo fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný C1-C20 alkylom, C1-C12 alkoxy, halogénom, cyklopentylom, cyklohexylom, C2-C12 alkenylom, C2-C18 alkylom prerušeným jedným alebo viacerými...

Vynálezy kategórie «G03F» v ZSSR.

Spôsob tvarovania tenkých vrstiev v kryoelektronike s použitím fullerénu C60

Načítavanie...

Číslo patentu: 286586

Dátum: 29.12.2008

Autori: Vincenc Oboňa Jozef, Chromik Štefan

MPK: H05K 3/02, H01L 39/24, G03F 7/027...

Značky: použitím, fullerénu, spôsob, kryoelektronike, tenkých, tvarovania, vrstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe štruktúr s využitím tvarovaných tenkých vrstiev YBCO, potrebných pre kryoelektroniku, sa často stáva, že použitá maska v kombinácii s použitým leptadlom nezabezpečí kvalitný výsledok. Objavujú sa chyby nedokonale odleptaných plôch so zvyškami rezíduí, chyby následkom podleptania vytvarovaných motívov atď. Vynález rieši výrobu masky z fullerénu C60, ktorý sa nanáša na inverznú masku vyrobenú optickou litografiou pomocou vákuovej...

Spôsob štruktúrneho vzorovania povrchu lisovacieho plechu alebo nekonečného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11339

Dátum: 11.05.2007

Autor: Reichert Jordi Fred

MPK: G03F 1/00, B44B 5/02, B29C 59/00...

Značky: spôsob, vzorovania, nekonečného, pásu, povrchu, lisovacieho, štruktúrneho, plechů

Text:

...a kvapalného vosku na chladný lísovací plech tuhne potom vosk príliš rýchlo a vytvára neúplne zmáčané štruktúry ako miesta studených spojov. Ani ohriatíe lisovacieho plechu nevedie kvýsledku, lebo potom sa kvapalný vosk rozteká a zmenšuje dosiahnuteľné rozlíšenie.0005 Z W 0 01/ 17794 Al je známy spôsob opracovania povrchu pre lisovaciu dosku, pri ktorej je použitý UV lak na nanášanie masky. UV lak je vytvrdzovaný prostredníctvom...

Spôsob výroby rovnakého dekoru za použitia vzorovej tlače ako aj zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9399

Dátum: 07.05.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B41M 1/10, B41F 33/00, B44C 5/04...

Značky: použitia, spôsob, rovnakého, výrobu, dekoru, výroby, zariadenie, tlače, vzorovej

Text:

...spôsob na zvýšenie reprodukovateľnosti farieb,ktoré boli prostredníctvom atramentového tryskového systému (InkJet systému) nanesené na papiere rôznej farby. K tomuto sa farebné hodnoty papiera, ktorý má byt potlačený, započítavajú do tlačiarenských farieb, ktoré majú byt použité.0009 Zo zverejnenia Manažment farieb a získanie rastra v proofe v časopise Druckspiegel, 1/2003, strana 20 až 22, je známe nastavit atramentovú tryskovú tlačiareň...

Spôsob a zariadenie na výrobu fotopolymerizovateľných valcovitých bezšvových flexografických tlačových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3594

Dátum: 12.10.2005

Autori: Stebani Uwe, Krauss Uwe, Metzmann Udo

MPK: G03F 7/18

Značky: spôsob, bezšvových, fotopolymerizovateľných, válcovitých, prvkov, výrobu, zariadenie, flexografických, tlačových

Text:

...okrúhlych flexografických tlačových foriem by nemala toleranciahrúbky zvyčajne presahovať i 10 m.V prípade, že tolerancia hrúbky fotopolymerizovateľnej vrstvy pre sleeve nie je dostačujúca, je potrebné povrch sleeve dodatočne upraviť. DE-A 31 25 564 a EP-A 469 375 uverejňujú spôsoby na zlepšenie kvality tlače, u ktorých sa povrch valcovitého flexogratického tlačového prvku najskôr obrúsi, následne sa vyhladí pomocou vhodného rozpúšťadla a...

Spôsob hĺbkotlače s radikálovo vytvrditeľnými tlačiarenskými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 186

Dátum: 16.10.2002

Autor: Schmidt Helmut

MPK: C08F 290/02, C08F 290/06, C09D 11/10...

Značky: radikálovo, hĺbkotlače, tlačiarenskými, vytvrditeľnými, farbami, spôsob

Text:

...farby ako pravidlo vyžadujú viskozitu, ktorá je v porovnaní s inými systémami tlačiarenských farieb nízka, a ktorej uvádzaná hodnota sa pohybuje často medzi 50 a 100 mPas. Tieto nízke viskozity sa doteraz dosiahli, nehľadiac na epoxidový systém navrhovaný V EP-0686509 ~Al, ktorý obsahuje extrémne vysoký podiel reaktívneho riedidla, len u bežných hĺbkotlačových farieb, to znamenáspojivovú zložku obsahujú vodou riediteľné disperzie,...

Pozitivní elektronový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270749

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bednář Bohumil, Maroušek Vladimír, Paleta Oldřich

MPK: G03F 7/26

Značky: elektronový, rezist, pozitivní

Text:

...nejen hodnoty molárních hmotnosti a distribuce vznikajících polymerů, ale i jejich hodnoty Tg, adhezi k podložce, rozpouštěcí charakteristiky a litografické vlastnosti.Směs monomerü obsahující (2,2,3,3-tetrafluor-2-methyl-2-butyl)methakry 1 át (h,3 g),methylmethakrylát (3,2 g) a (2-hydroxyethyl)methakrylät (0,5 g) byla polymerizována v roztoku dioxanu pri teplote 60 °C po dobu 6 hodin za inloiace 2,2 Šazo-bis-isobutyronítrilu o koncentraci...

Kopolymery 2,3-epoxypropyl-a /2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270650

Dátum: 12.07.1990

Autori: Láznička Vladimír, Maroušek Vladimír, Bednář Bohumil

MPK: G03F 7/26

Značky: jejich, přípravy, 2,3-epoxypropyl-a, 2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů, způsob, kopolymery

Text:

...evětle v přítonnoetí bežne používaných fotoínícíátorů nebo derivátů fenylozoíeobutyonítrílu.složení kopolymero a jejích Iolúrní hnotnoet lze měnit v široká intervalu v závioloetí na uložení polyleraćní núeady e polynoročních podmínkách. S roetoucím obeahow halogenderívatd atyronu v neeedö klooala rychlost kopolyoerízace. Tento pokles byl u kopolynerů e 4-ch 1 or-vĎ~Iethy 1 etyrenen doprovázon 1 výrazným pokleeen eolúrních hmot 2 C 8 270 550 B...

Negativní elektronový a rentgenový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270649

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bednář Bohumil, Maroušek Vladimír, Mistr Adolf

MPK: G03F 7/26

Značky: elektronový, rezist, rentgenový, negativní

Text:

...kopolynorech je možná za použití ooučaoných technologií. Noatovaní vlaotnoatí raziatu lze provóet v širokou rozsahu volbou pomeru aonooero a polyoeročních podnínok.Rychlost kopolylorlzsca vzrůeto o kleasjícío oboohsn chlordorivátů otyronu v polyIůľační HI 501. přičemž u 4-chlor-K-Iethylotyronu Je přibližně o řád nižší než u 4-chlorotyronu.docházi ke znečn 6 nu«onižoni kontrastu reziotuĺHodnoty výtěžku eiřováni roetou e rootoucim obsahom...

Sposob hydrofobizácie SiO2 povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266298

Dátum: 13.12.1989

Autori: Veselý Michal, Čeppan Michal, Lapčík Ľubomír, Škyrta Ján, Kovalčík Martin, Brezová Vlasta, Zelenay Emil, Flassik Robert, Blecha Jozef, Lodes Antonín, Mikula Milan

MPK: G03F 7/16

Značky: povrchov, spôsob, hydrofóbizácie

Text:

...škoricový aldehyd) a nasorbovaný povrch sa vystaví po dobu 3 až 15 sekúnd účinku nizkoteplotnej plazmy o výkone 10 až 30 W budenej vo vzduchu alebo kyslĺku (výhodne pri nizkom tlaku) vysokofrekvenčným, striedavým alebo jednosmerným generátorom plazmy. K vytvoreniu chemicky aktívnych systémovmolekúl aromatického aldehydu s excitovanými časticami plazmy, elektrónmi a fotônmi cestou rudikálových reakcií. Takýto aktívny systém je schopný...

Ochranný lak proti působení kyselých leptacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261613

Dátum: 10.02.1989

Autor: Adámek Zdeněk

MPK: G03F 7/00

Značky: působení, proti, leptacích, ochranný, lázni, kyselých

Text:

...Využíva se polymerů obsahujícĺch v řetězci Skupiny, které působenlm alkálií nebo amoniaku převedou polymer naselin přecházejí na původní HGTOZPUSÍHDU formu nebo síťují účinkem vícemocných kovů, např. ZnŽt nebo Ca z leptacího roztoku.Ie 100 ml 50 vodného roztoku aníoniakein zmýdelněnélío kopolymeru akrylonitrlletylakrylátu se přidá za mícháiíí 1 g motylenové modři rozpuštěné ve 200 ml roztoku etanol-voda 1 1.K navažce 10 g polymeru 111251...

Způsob čištění pozitivních světlocitlivých roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259458

Dátum: 17.10.1988

Autori: Slovák Zdeněk, Láznička Vladimír, Mistr Adolf, Housková Alena, Smrž Miloslav

MPK: G03F 7/26

Značky: pozitivních, způsob, světlocitlivých, roztoku, čištění

Text:

...kombinovat dle obsahu nečistot.Do bañky se predloží 130,9 g 1-methoxy-2-acethoxyethanu a 65,7 g 2-ethoxyethanolu. Pak se za míchání pridá v jedné dávce 28,5 g pozitivní světlooitlivě látky - monoesteru 1,2-naftochinon-2-diazido-5-sulfonové kyseliny s 2,2-bis(oxyfenylrpropanem. Po jejím rozpuětění se přidá 7,5 g makroporézního kopolymeru 61 hmotnostních 2-oxyethylmethakrylátu a s 39 hmotnostními ethylendimetakrylátu o porozitě...

Způsob kontroly vyvolávání fotochemických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244095

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: G03F 7/00

Značky: materiálů, vyvolávání, kontroly, způsob, fotochemických

Text:

...světla na ekvidistantních obrazových prvcích,se podstatným způsobem mění při změnách tlouštky těchto obrazových prvků.Předností postupu podle vynálezu je snížení nároků na přesnost s reprodukovatelnost řady technologických kroků a veličín n skutečnost, že se technologický proces řídí a přeruäuje podlepožadovaného výsledku. Důsledken je znenšení náročnosti procesu a/nebo zvýšení jeho výtěžnosti.Při postupu podle vynálezu se na podložku nenese...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: měření, fotochemických, materiálech, způsob, záznamu

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Způsob fotomechanického zhotovení obrazu na syntetických hmotách a minerálních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255261

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jelínek Zdeněk, Povolný Bohumil, Šimák Vilém

MPK: G03F 7/00

Značky: minerálních, zhotovení, syntetických, hmotách, fotomechanického, obrazů, způsob, materiálech

Text:

...všech stávajících technologických parametrů fotomechanického kopírování, jako napr. rozlišovací schopnostitiskových bodů, mechanické odolnosti vyvolatelnosti a citlivosti vrstvy a konečně i jejíprodloužené skladovatelnosti. P ř 1 k 1 a d 1 zhotovení předlohy (kopie) autotypické sítě na aatralonové folii.Kopírovací roztok 934 ml deetilovaná voda 56 g polyvinylalkohol 16 g versatinová červeñ 4 g kondenzát formaldehyd ...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dönges Reinhard, Geissler Ulrich, Ruckert Hans, Steppan Hartmut

MPK: G03C 1/72, G03F 7/00, G03C 1/68...

Značky: způsob, citlivá, směs, výroby, světlo, účinné, složky

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Vývojka pro předzcitlivené světlocitlivé vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253072

Dátum: 15.10.1987

Autor: Havránek Karel

MPK: G03F 7/00

Značky: vývojka, světlocitlivé, předzcitlivené, vrstvy

Text:

...vrstvy spočíva v tom. že obsahuje 10 až 20 g hydroxidu sodného, 35 až 55 ml vodního skla 34-38 ° Bé a 0,5 až 2 ml 50-70 silikonové emulze na obsah 1 1 vody.12 g Na 0 H 40 ml vodní sklo 36 ° Bé1 ml silikonové emulze 60 doplnit do 1 1 vodou14 g Na 0 H 50 ml vodní sklo 36 ° Bé1 ml silikonové emulze 60 doplnit do 1 1 vodouPři ručním vyvolávání se vývojka nalije na exponovanou pžedzcitlivenou tiskovou desku a rovnoměrně roztirá plyšovým...

Odvrstvovací zařízení tiskových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ballo Igor, Bonk Štefan, Eepe1 Ladislav

MPK: G03F 7/00

Značky: zařízení, desek, tiskových, odvrstvovací

Text:

...válce, a to vpřímé závislosti na kontinuálním prüchodupro odstranění nebezpečí deformace odvrst-i, vovaných tiskových desek. Další nebezpečí detormace desek je odstraněn-o reversací otáček rotačvních ~válcových kartáčů a stěrnacího válce v momentu, kdy deska dojíždísvou čelni neboízadní hranou pod kartač.nebo stěrací valec. Za tím üčelem přepíná magnetický spínač směr otánček..Reversace otâček je významná i pro zvý šení účinku...

Způsob reprodukce obrazů v reprodukční technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wellendorf Klaus

MPK: G03F 5/00

Značky: technice, obrazů, reprodukce, reprodukční, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reprodukce obrazů v reprodukční technice, při kterém se záznam provádí s jemnějším rozlišením než snímání a jemnější rozlišení při záznamu se provádí větším počtem selektivně buzených záznamových paprsků. Podstata vynálezu pak spočívá v tom, že záznamové paprsky při zjemněné reprodukci čar se používají jednotlivě a řídicí informace pro buzení jednotlivých záznamových paprsků se získává z hrubší snímací informace.

Zařízení pro signalizaci polohy laminovacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247524

Dátum: 15.01.1987

Autor: Indruch Ivan

MPK: G03F 1/00

Značky: signalizaci, zařízení, laminovacích, polohy, válců

Text:

...válce /2/ je upevněno ramínko /3/ se stavitelným dorazem /4/, který se opirá o jednu stranu kyvné páky /5/ a pod druhou stranou kyvné páky je v pracovním zdvíhu uložen mikrospínač /7/. Přes tlačnou pružinu /6/ je zajištěn stály dotyk páky a dorazu.Pružina je dimenzována tak, že při dosednutí na ovládací element mikrospínače je spolehlivě překonána sila jeho vratné pružiny. K tomu dojde, prochází-li laminovacími válci laminovanádeska....

Způsob zlepšené reprodukce obrazů v reprodukční technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233717

Dátum: 15.08.1986

Autori: Wellendorf Klaus, Sing Gerhard

MPK: G03F 5/00

Značky: technice, způsob, reprodukce, reprodukční, zlepšené, obrazů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšené reprodukce obrazů v reprodukční technice, při kterém se záznam provádí s jemnějším rozlišením než snímání a jemnější rozlišení při záznamu se provádí větším počtem selektivně buzených záznamových paprsků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v záznamu puntíků autotypické sítě polotónů se záznamové paprsky budí odděleně a ke zjemněné reprodukci čar se sdružují ve skupiny a po skupinách se budí.