G03D

Zařízení pro zpracování fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242616

Dátum: 01.05.1988

Autor: Blabolil Karel

MPK: G03D 13/04

Značky: fotografických, zařízení, materiálů, zpracování

Text:

...může být opatřeno magnetem a dnonádobky magnetickým spinačem, který po uplném ponoření vývojnice do zpracovatelské lázně dá povel ke epuätění elektronického časovacího obvodu pro odměření doby chemické reakce v príslušné zpracovateleké lázni. Odpadá tak měření času jinými,poněkud méně pohodlnými prostředky. pVývojnice vybavená horním a spodním světlotěaným průtokovým labyríntem umožňuje dokonalé praní proudem vody.Příklad provedení...

Zařízení pro označování negativních materiálů značkou ze samolepící pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242844

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kysilka František, Schoedlbauer Vladimír

MPK: G03D 15/00, G03B 1/00

Značky: značkou, samolepicí, zařízení, pásky, negativních, označování, materiálů

Text:

...těleso l, ve tvaru ležícího U, tvoří kostru celého zařízení. Na jeho bočníoh stěnách jsou na vodíoích lištách g suvně připevněna ramena 2 pro odvíjecí cívku 5 a navíjecí cívku ll. V základním tělese l je uložena prosvětlo~ vací skříň §, napojená na sit kabelem Q, která má zabudovány uvnitř žárovky gg, chladící ventilátor gł a na povrchu prosvětlovací matnici gg. Na čelní stěně základního tělesa l jsou umístěny ovládací prvky vypínač Ž žárovek...

Zařízení pro lepení jednostranně perforovaného filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242816

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vaššová Gabriela, Rychlý Jozef, Capuliak Jozef, Chmela Štefan

MPK: G03D 15/04

Značky: pásu, filmového, perforovaného, jednostranně, lepení, zařízení

Text:

...znázorněno na přiloženém výkresu, kde je naobr. 1 šikmý pohled shora na lepící zařízení obr. 2 pohled na zařízení podle obr. 1 v řezu A-A.Jak vyplývá z obr. 1, je zařízení pro lepení tvořeno tělesem 1, v jehož horní stěně je upraven vodicí kanál 3 a kolmo k němu široká drážka 1. Na vyvýšené rovinné ploše li této horní stěny je vložen posuvný člen 3, který âe v drážkách gl vysouvá242 816 kolmo směrem k vodicímu kanálu 3, majícímu na obou...

Zařízení pro redukovatelné zpracování světlocitlivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242061

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eobirka Ján, Guspan Jozef

MPK: G03D 3/10

Značky: zpracování, redukovatelné, materiálů, zařízení, svetlocitlivého

Text:

...o přímočarýl pocuvam materiálu.Vyvolávací zařízení dle obr. 1. jo tvořeno vúlcovou kyvetou ł, obsahující príslušnou zpracovatelakou lâzoő g. V ono kym vety je otočně upovněn držák g, ktorý nooo Iouatavu výkyvně uložených rámočků 5 se zpracovñvaným materiálom 2. Ránočky 3 jsou jednostranné upovnöny v držiku Q pomocí závö|ů§ a jejich výkyvný pohyb je atranovł omezon doraz 1, tvořenými výrazy v tělose držñku Q, Pohonná jednotka o motorom,...

Zařízení ke spojování dvou konců filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236264

Dátum: 01.02.1988

Autor: Machač Antonín

MPK: G03D 15/04

Značky: spojování, filmového, zařízení, konců, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke spojování dvou konců filmového pásu s jednostrannou nebo oboustrannou perforací pomocí průsvitné lepicí pásky, které je tvořeno základní deskou s vytvořenou vodicí dráhou a přítlačnou deskou s děrovacími kolíky. Pod základní deskou je rovněž uložena kulisa, která přikrývá celý prostor perforačních otvorů ve vodicí dráze. Na horní stěně této kulisy ulpívají výstřižky samolepicí pásky, vystřižené a přitlačené děrovacími kolíky....

Vynálezy kategórie «G03D» v ZSSR.

Zařízení pro podélné rozřezávání pásek, zejména filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254602

Dátum: 15.01.1988

Autor: Veselý Jiří

MPK: G03D 15/04

Značky: zejména, filmu, rozřezávaní, pásek, podélné, zařízení

Text:

...prstenci kruhových tvarů, mezi nimiž jsou uloženy kotoučové nože s plným tvarem po celém ohvodě, přičemž unášecí kladka je opatřena pružinou a vodící kladka obsahuje zvýšené vnější okraje snímatelných prstenců. Poloha vodicí kladky na čepu je ustavena pomocí matice. Unášecíkladka je odpružena pružinou tak, aby její okraje zapadaly mezi zvýšené vnější okraje snímateląných prstenců vodicí kladky. Kotoučové nože unášecí a vodioí kladky...

Zařízení na mokré zpracování fotografických podložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245260

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krajcsi Péter, Schwarz Horst, Reiter József, Kircheck Heinz-peter

MPK: G03D 3/08

Značky: zařízení, zpracování, fotografických, podložek, mokré

Text:

...qepes oópaóarusaoruue nazzepy, npmem ,ILOJIJíCIłO water) MGCTO HGOÓXOJLIIMOG Bosneñcname odpad ryzaeuvąxeñ xwmxoccrn Ha nomomcn.mm pzuxcmas aroü sąaaqn comacno maoópeweumo npenycraowpeno two npm ropmaouranbrłorvx Ilpoxoxçueumn nomomex qepes saunooópaauuü (Saxo OÓPaÓaTHBGJOIHMM paGTBOpOM, B ROTOpOM ypozaeas xznmcocmm B 0 npewm oópaóoTKn nomepmmsaewca Hąu mocxocwam nogąnosezxm, ,um/une M óoxoBue CTGHKM Barum oópasymwca HenoopencwBGHHO...

Zařízení pro postupné oddělování jednotlivých listů ze stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231961

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ackeret Peter, Baur Max

MPK: G03D 15/10, B42F 7/14

Značky: jednotlivých, zařízení, oddělování, postupné, stohu, listů

Zhrnutie / Anotácia:

Spolehlivou výměnu listů různých rozměrů, ve všech polohách i stupni naplnění, zejména při prohlížení fotografií, zajišťuje popisované jednoduché zařízení, sestávající z dosedací plochy pro hrany listů na jedné straně stohu a z posouvacího ústrojí posledního listu stohů, kde dosedací plocha pro hrany listů svírá alespoň v oblasti, na kterou přiléhá hrana posledního listu, ostrý úhel s plochou posledního listu obrácenou ke stohu a nejméně na...

Zariadenie na vyvolávanie exponovaného rezaného farebného fotografického papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 239395

Dátum: 15.05.1985

Autori: Soueek Jaroslav, Kopsa Jan, Eichoo Viktor

MPK: G03D 3/10

Značky: zariadenie, farebného, rezaného, papiera, fotografického, exponovaného, vyvolávanie

Text:

...17 pripojené vodorovné rameno» 18,siahajúce až k stene tmavej komory 12. Na stojane 19, upevnenom k stropu tmavej komory 12, je vo vzdialenosti od stropu prevyšujúcej výšku hlavných nádob 1 nasadené na tyč 17, ozubené koleso 20 s výčnelkom, zapadajúcim do jej drážky, nad ním ozubená matica 21, natočená na jej závit a nad ňou ešte príložka 22, pevne pripojená k stojanu 19.Ozubené koleso 2 U i ozubená matica 21 sú samostatne otáčane známymi...