G03C

Spôsob 3D sledovania reklamných plôch bez 3D okuliarov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6161

Dátum: 04.06.2012

Autor: Polák Branislav

MPK: G03C 9/06, G02B 27/22, B44F 1/10...

Značky: spôsob, okuliarov, reklamných, ploch, sledovania

Text:

...posolstva.Pomocou spôsobu 3 D sledovania reklamných plôch bez 3 D okuliarov je možne trojdimenzionálne sledovanie reklamy na dvojrozmemých reklamných plochách, ako napr. na citylightoch, citylightoch na zástavkách mestskej hromadnej dopravy, výkladoch v nákupných centrách, plagátoch alebo bíllboardoch. Na dosiahnutie trojrozmemého sledovania je nevyhnutne jednak umiestnenie anaglyficky upraveného obrázka na reklamnej ploche ajednak...

Spôsob výroby magnetických predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6138

Dátum: 03.05.2012

Autor: Bendík Peter

MPK: B42D 15/02, G03C 11/14, B42D 107/00...

Značky: spôsob, predmetov, magnetických, výroby

Text:

...metalickým vzhľadom povrchu magnetký, ktorý doterajšie riešenia nemajú, čím technické riešenie do istej miery odstraňuje nedostatky doteraz používaných technológií spôsobu výroby magnetických predmetov. Technické riešenie používa čiemo-biely fotomateriál so zlatým a striebomým povrchom alebo farebný metalický fotomateriál, ktorého ceny boli niekoľkonásobne vyššie ako ceny klasických materiálov, jeho využitie bolo aktuálne hlavne V...

Spôsob priestorového zobrazenia obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5122

Dátum: 05.03.2009

Autor: Valíček Štefan

MPK: G02B 27/22, G03C 9/00, G03B 35/00...

Značky: priestorového, zobrazenia, spôsob, obrazů

Text:

...obrazu. Na LCD displeji sa body pre ľavé oko zobrazujú na pámych riadkoch a pre pravé na nepárnych. Za displejom je holografická matrica, ktorá smeruje rozdielny obraz do ľavého a pravého oka. Nevýhodou tohto spôsobu je nutnosť presného umiestnenia polohy hlavy človeka pred obrazovkou. Toto sa čiastočne môže odstrániť umiestnením dvoch kamier na monitor na snímanie polohy hlavy, pričom podľa aktuálnej pozicie sa prispôsobuje holograñcká...

Vrstvená dosková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1075

Dátum: 20.09.2002

Autori: Mussard Gilles, Bernhart Kurt, Marx Bele

MPK: G03C 11/00

Značky: jednotka, dosková, vrstvená

Text:

...súspojené so strednou vrstvou prostredníctvom adhezívnychplôch. Pre adhezivne plochy pritom môžu byť použité rôzneZ US 5 595 794 A je už známa vrstvená dosková jednotka, V ktorej je pre archiváciu fotografického obrazového materiálu fotografia vlepená pomocou dvoch polyuretánových adhezívnych vrstiev medzi dve sklenené dosky, čím je vytvorené päťvrstvové spojenie, Takáto vrstvená dosková jednotka je však vhodná iba pre archiváciu vo...

Výroba striebra zo sulfidu strieborného reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282349

Dátum: 27.11.2001

Autor: Komoráš Robert

MPK: G03C 5/395

Značky: sulfidů, alkalických, kovov, reakciami, dusitanmi, výroba, dusičnanmi, strieborného, striebra

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elementárneho striebra (Ag) zo sulfidu strieborného (Ag2S) oxidačno-redukčnými reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov je založený na nasledovných reakciách: Ag2S + 2MeNO3 --> 2Ag + Me2SO4 + 2NO
Ag2S + 2MeNO2 --> 2Ag + Me2SO4 + N2, kde Me je alkalický kov (Li, Na, K, Rb, Cs) v rozsahu reakčných teplôt od 300 °C do 1000 °C.

Vynálezy kategórie «G03C» v ZSSR.

Vícebarevný pozitivně pracující diazografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270655

Dátum: 12.07.1990

Autori: Čihák Vladimír, Živanský Josef, Vrábel Ervín, Gorgoň Oldřich

MPK: G03C 1/56

Značky: pracující, diazografický, pozitívne, vícebarevný, materiál

Text:

...papírovou podložku je neneeena evětlocitlive diazogrefická sestava, obsahující kromě v diezografíí běžných látek jako funkční složky 2-diazo-l-neftol-5 ~eulfokyeelínu (elkalickou eůl), kde její reletívní rychlost fotolýzy je atenovena hodnotou l, e delší diazoniovou 301 e relativní rychlostí fotolýzy minimálně 3, přičemž Její produkty fotolýzy musi mít tak nízkou kopulační energií. aby nebyly schopny bervotvorných reakci. Jedná se především...

Způsob přípravy radiografického ortochromatického halogenidostříbrného filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270451

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pozník Jiří, Vávra Miloš, Vykoukal Zdeněk, Vávrová Jaroslava

MPK: G03C 1/10

Značky: ortochromatického, filmu, přípravy, radiografického, způsob, halogenidostříbrného

Text:

...(epektrćlní nonzlblllcátory vzorce l. ktere jeou ąpltkovány v použi to bromtdojodldootřĺbrnő emulzl. nou uvedeny v tebutce 1).6 0 K 7- c-cHÉ-cRà na ř/ ŕ (u ) x a ľő kdo R 4. R 5 znamenají alkytekuplnu naoycenou nebo nenuycenou s celkovým počtom uhlíkovýchAtomů 1 až 3. korboxyolkylekuplnu o celkovým počtom uhlíkmrých otomů 1 nebo 2 a cultoolkytokupínu c celkovým počtom uhtíkových domů 3 nebo 4.R 6 znamená alkylekuplnu o celkovým počtom...

Způsob přípravy halogenidostříbrného záznamového materiálu na papírových a polyethylenem laminovaných podložkách pro účely fotosazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269875

Dátum: 14.05.1990

Autori: Svoboda Ivan, Foller Jan, Vávra Miloš, Vykoukal Zdeněk

MPK: G03C 1/14

Značky: halogenidostříbrného, podložkách, záznamového, polyethylenem, laminovaných, způsob, materiálů, fotosazby, účely, přípravy, papírových

Text:

...9 celkovým počtom uhlíkových atomů 1 nebo 2, v . o, s s. a N, přičemž v případě z, v . N, R 5 znamená alkylakupinu s celkovým počtem uhlíkovýchuotomů 1 nebo 2, hydrožyothyl, karboxymethyl a karboxyethyl, R 9 znamená vodíkový otom, alkylekupinn e celkovým počtem uhlíkových ntomů 1 neboľotogrsfickú hnlogsnidostřibrná emulze připrovená jednotgryskovým srúžsnim a separací tuhé fáze pomocí aerivdtu islo/ciny má střední velikost části...

Světlocitlivá látka pro zhotovování pozitivních obrazů z negativní fotoreprodukční předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269816

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Zdeněk, Povolný Bohumil

MPK: G03C 1/52

Značky: zhotovování, pozitivních, předlohy, fotoreprodukční, negativní, látka, obrazů, světlocitlivá

Text:

...svätlocitlivá látka pro zhotovování pozitivniho obra zu podle vynálezu. jejíž podstatu tvořiorgwüský koloid ve vodnem roztoku v množství20 až 80 hmot. dilů, sensibilující diazová sůl kondenzátu formaldehydu s 4 ~diazodifenylaminchloridem nebo eírenem v množství 3 až 60 hmot. dilů, organické nebo anorganická kyselina v množství 0,2 až 30 hmot. dílů, konzervační roztok etylesteru kyseliny salicilové v množství 0,2 až 5 hmot. dílů, etylalkohol V...

Způsob přenosu fotografického obrazu na nasáklivé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 268980

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 11/12

Značky: způsob, fotografického, obrazů, materiály, nasáklivé, přenosu

Text:

...tyto pracovní stupně1. Příprava fotografie na fotografický papír e hladkým povrchem nebo diapozitivu na plochý film, oboje strmé gradace, z původního negativu postupem běžným při přípravě fotografií nebo diapozitivů včetně konečného vyprání. Tam, kde by bylo v konečném obrazu na závadu stranové obrácení, založí se původní negativ do rámečku zvětěovacího přístroje vrstvou nahoru.2. Fotografie nebo diapozitiv pripravené podle stupně 1 se...

Žlutá dvouekvivalentová barvotvorná složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268862

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: barvotvorná, dvouekvivalentová, složka, způsob, výroby, její, žlutá

Text:

...dvouekvivelentových složek podle vynálezu jsou nejen jejich vynikající fotografické aplikační vlastnosti, ale i jednoduchost jejich připravy a ekonomickú výhodnoet výroby, dobrá rozpustnost ve vysokovroucích 1 nizko 2 CS 258 862 B 1vroucioh rozpouštědloch o především stabilitu dvouekvivolontových složok aplikovnných vo fotografická emulzi.29.8 g 3-pgtoaylonino-5-isopropyl-1.2,4-thiadiozolu oo rozpuoti vo 100 nl oootonitrilu o pŕidá so 50 ml...

Způsob úpravy bělicího ustalovače ve fotochemii k jeho regeneraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 268732

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuhn Jan, Trojan Miroslav

MPK: G03C 7/42

Značky: způsob, ustalovače, úpravy, fotochemii, regeneraci, bělicího

Text:

...ab bylo nočné po oddělení arełeníny eulndu stŕíbrneho, ustnlovač regenerovat pouhýn doplnění složek vyčgrpąnýcn ,jeho dosąvądní. ponad.,Devkovlní snlíidu. resp. vodneho roztoku tohoto sultidu (vhodne je poułít vodny roztok eultidu eodnőho) známe koncentrace, spoěívd v odaäření roztoku sulíidu a vlití(vhodne je poazle vlití) do plneho objem vyčerpaneho bälícího ustalovače se etanovenou konoentrucí .m. za ohyčejne teploty okolo 20 °c...

Fotografický materiál s vysokou krycí schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268058

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valuš Josef, Čejka Ladislav, Kubín Jiří, Polášková Anna, Pozník Jiří

MPK: G03C 5/16

Značky: vysokou, krycí, fotografický, materiál, schopnosti

Text:

...výhodne ochrsnnő vrstvy. se docili vytvořeni porezni struktury soulza, fixovenó řidkýai interuolskulirniai vazbani a pevnou ochrannou vrstvou. Nezáleži přitoa na druhu použitá tvrdici latky. Fotografický materiál podle vynálezu má vysokou krycí schopnost, nižli obsah střibra, nani náohylný ks vzniku jakýchkoli zákalů či opslescencs nokre zpracovans vrstvy. Materiál Jo přitoa vhodný ke zpracovàni ve všech typoch vyvolávacich...

Způsob přípravy přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268055

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čefelín Pavel, Hudečková Ivana, Hrdlička Jaroslav, Hudeček Slavko

MPK: G03C 1/38

Značky: kopolymerů, styrén-maleinanhydrid, přípravy, přísady, fotografických, bázi, způsob, materiálů, želatinových

Text:

...vysokovroucích FOZPOUŠĚĚÚEI V kombinůcí S tenlídy. odstraňuje přísada na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid o molekulové hmotnosti700 000 až 1 000 000 (stanoveno viskozimetricky), připravená způsobem podle vynálezu. Podstata způsobu přípravy přísady podle vynálezu spočívá v tom, že se srâžecí kopolymerizace styrenu a maleinanhydridu vede tak, že vzniklý produkt vykazoval molekulovou hmotnost 700 000 až l 000 000, přičemž tento...

Způsob přípravy přísady do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268036

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doležal Vladimír, Hudeček Slavko, Klein Vladimír, Hudečková Ivana, Hrdlička Jaroslav

MPK: G03C 1/38

Značky: fotografických, materiálů, přípravy, způsob, želatinových, přísady

Text:

...na bázi želatiny a halogenidů etříbra, ovláštä používajícíoh barevná složky ve vodě nerozpuatná nebo velmi málo rozpustně, na bázi kopolymeru styrenu a maleinátu aodněho podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, 2 CS 258036 B 1že ae arážeoí kopolymerizací atyreuu a mnleinanhydridu v prostředí aromatických uhlovodikd, Jako je benzen, toluen či xylen. tvoří suapenze kopolymeru, nnčež se tato suopenze extrahuje vodným louhem oodným...

Dvouekvivalentová barvotvorná složka a způdob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267814

Dátum: 12.02.1990

Autori: Arient Josef, Davídková Pavla

MPK: G03C 7/26

Značky: dvouekvivalentová, její, přípravy, barvotvorná, složka, způdob

Text:

...skupině jako odštěpítelný substinent theofylin /III/ a která se přípravuje kondenzací l-brom nebo 1-chlor-l-pívaloyl 2-chlor-5/2,5-di-terc. pentylfenoxy-omega~butyramido/ ocetanilidu /I/ a theoľylínem /II/ v roztoku dímethylformumidu n acetonotrilu pů sobením triethylaminu./ . CH N C-SH trietxlam ° | u I Ce CH acetonitríl ČH /II/ Cl .Z roztoku se složka ízoluje pomnlým nalítím roztoku na okyselenou Iedovou tříšĺ. Po odsátí a...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrdlička Jaroslav, Čefelín Pavel, Hudečková Ivana, Hudeček Slavko

MPK: G03C 1/38

Značky: materiálů, výroby, způsob, želatinových, bázi, přísady, styrén-maleinanhydrid, kopolymerů, fotografických

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Utvrdzovací roztok pre ustaľovací kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 267756

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 5/38

Značky: ustaľovací, roztok, kúpeľ, utvrdzovací

Text:

...na báze siranu hlinitochromitého je jeho zdravotná závadnosł a znečisťovanie v 3 d. siran hlinitodraselný hnačne znečisčuje vyvolàvacie zariadenia.Iieto nedostatky odstraňuje uvrdzovaci roztok pre ustalovaci kupe( podla vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kyseliny vinnej, tetraooritanu sodného a siranu hlinitého vo vodnom roztoku V pomere 4,4 1 4 až ao.výhodou uvrdzovacieho roztoku podľa vynàlezu je, že...

Kompozice citlivá na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267658

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vannikov Anatolij, Grišina Antonina, Almazova Emilija, Černov Gennadij, Usačeva Tamara, Kazarinov Vladimir, Lužkov Jurij

MPK: G03C 1/72

Značky: kompozice, citlivá, světlo

Text:

...06 Pa 6 DTKH nponcxonur ynaneuue uvupooarnpúüanmero TeTPa 6 pUMHeTaHa u cmuaxa nonusyrnuaxpunara. npuuuunman K norepe cnnen PaUTBUPHMOCTH B oprnnuuecxnx pacruunwenux. Ten canun ooecneuuauercn eosnomnocrb uuuraumuüuoru nauecennn.ÓHÉIOTOJIH. .40 ľ IIHGGIIZIHJIBHHJHHE. 2 l HHłlD-lĺa M 3 l TETPa 6 POHMETaH 3. PH BTOH KCIHEHHHŘ CDCT 8 B KDMIIDTJHIIHH cJIe-nynmuü. Bethnuoeuunuanuunu 4.0 nuncm 0.2 nouucwupon 6.0 Terpaaunuewau 3.0 Tonyoa...

Pozitivně pracující světlocitlivá látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267036

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bluchová Lenka, Mistr Adolf, Pichler Jiří

MPK: G03C 1/72

Značky: způsob, látka, pracující, přípravy, světlocitlivá, pozitívne, její

Text:

...s vodou při teplotě C až GC OC za katelýzy slknlických roztoků nebo bázi.Příprava světlocítlivé látky vychází z esterü kyseliny 4-hydroxybenzoavé, které jsou běžně dostupné, neboĺ ee použivají pri výrobě léčiv jako protiplísňový prostředek. Druhou reaktivni komponentou je naftochinondiazid se skupinou sulfochloridovou v poloze 4 nebo 5. Reakce se provádí koncenzaci obou Komponent v prostředí organických rozpouštědel výhodně díoxenu za...

Sposob čistenia zariadení pre spracovanie fotografických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266963

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hlavatý Miroslav, Trokan Peter

MPK: G03C 11/00

Značky: spôsob, spracovanie, čistenia, zariadení, fotografických, materiálov

Text:

...sa nakoniec dokonale vyplšchne vodou (dva krát, 1 D minút pri zapnutej cirkulácii) až do odstránenia zbytkov čistiacich roztokov.Výhodou spôsobu čistenia zariadení pre spracovanie fotografických materiálov podľa vynálezu je predovšetkým jeho rýchlosť okrem toho nedochádza k poškodzovaniu čistenýoh zariadení (vyvolávacie tanky ap.) a čistiaci kúpeľ je možné hned po vyčistení - bez úpravy - vypúšťat do kanalizácie.Roztok A 64 kg...

Fotografická barevná vývojka pro zpracování halogenstříbrných pozitivních barevných materiálů s vodorozpustnými složkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266000

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dostál Josef, Vít Václav, Hrdlička Jaroslav, Kábrt Zdeněk, Prouza Pavel

MPK: G03C 7/30

Značky: zpracování, barevných, materiálů, vývojka, vodorozpustnými, pozitivních, složkami, halogenstříbrných, barevná, fotografická

Text:

...g bromidu draselného, přičemž zbytek do jednoho litru je tvořen vodou.Výhodou vývojky podle vynálezu je, že využívá k vyvíjeni barevných pozitivních materiálůs vodorozpustnými složkami vyvolávací látku CD-3 bez pomocného rozpouštědla. Použití této vyvolávací látky vede ke vzniku žlutého barviva, které má proti vyvíječům AC-60, T-32a TSS bathochromně posunutou maximální absorpoi o IFŽO nm, což vede ke zlepšení podání červené barvy. Navíc...

Způsob přípravy monochlorderivátů alfa, gama-diketoalifatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265610

Dátum: 14.11.1989

Autori: Arient Josef, Dostál Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: sloučenin, monochlorderivátů, alfa, způsob, přípravy, gama-diketoalifatických

Text:

...bromderivátů alfa,gama-diketoalifatických sloučenin méně výhodná a provozně komplikovaná.Podle tohoto vynálezu je možno výše uvedené potíže odstranit výrobou monochlorderivátů alfa,gama-diketoalifatické sloučeniny chlorací výchozí čtyřekvivalentově žluté barvotvorné složky ve specifickém rozpouštědle. Chlorací čtyřekvivalentové složky sulfurylchloridem v dichlormetanu se získá složka, neobsahující ani ve stopách výchozí čtyřekvivalentovou...

Fotografický halogenstříbrný černobílý nebo barevný pozitivní materiál pro výtvarné a umělecké účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 262575

Dátum: 14.03.1989

Autori: Horáček Vladimír, Mojzy Miloš

MPK: G03C 1/06

Značky: výtvarné, materiál, účely, pozitivní, barevný, fotografický, černobílý, umělecké, halogenstříbrný

Text:

...pro zvýšení efektívnosti výroby i pro dosažení nových estetických účinků vynalezeny fotografické materiály s obsahom fluorescenčních barviv přímo v polévąných fotografických nebo pomocných vrstvách a fotografické materiály metalizované,kdy v těchto vrstvách je obsažen kovový prášek bud ve směsi s barvivy nebo samostatné.Nyní byl vynalezen další fotografický halcgenstříbrný pozitivní materiál s novým výrazným estetickým účinkem - perlečovým...

Způsob přípravy koncentrovaných fotografických vyvolávacích roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262377

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vávra Miloš, Čermák Jiří, Salamon Miloslav, Kmoníčková Světla, Suchánková Libuše

MPK: G03C 5/30

Značky: koncentrovaných, vyvolávacích, způsob, přípravy, fotografických, roztoku

Text:

...nebo glykolétery. Jiné systémy používají přídavku hydroxylaminů, které dle patentových a literárníoh údajů zastávají též funkci rozpouštědla. V tomto případě je pak sižičitan nahrazen vázáním oxidu siřičitého na hydroxylamin. Obecně jsou v těchto roztocích popisovány koncentrace vyvolívacích látek 5 až 45 l hmot., poměr hydroxyalkylaminu a jeho adičního produktu s S 02 v rozmezí 0,1 až 31 a obsah vody v těchto soustavách od O do 20 5.Nyní...

Vyvolávací roztok pre spracovanie halogénstrieborných materiálov mäkkej až kontrastnej gradácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261663

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 5/30

Značky: halogénstrieborných, vyvolávací, materiálov, gradácie, roztok, kontrastnej, spracovanie, mäkkej

Text:

...viacej druhov vyvolávacích roztokovjtónově, perovkové čo si zasa vyžadujepoužitie viacerých vyvolavacich zariadení.Tieto nedostatky odstraňuje vyvolávací roztok pre spracovanie halogénstrieborných materiálov mäkkej až kontrastnej gradäcle podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z 5 až 30 hmot. dvojsiričitanu dvojdraselného, 0,5 až 5 hmot. acetónu, 1 až 8 hmot. vyvolävacej látky, resp. zmesi vyvolávacich látok, 8 až 18...

Koncentrát vo vode ťažko rozpustných zložiek vyvolávacieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261662

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 5/30

Značky: ťažko, vyvolávacieho, roztoku, rozpustných, zložiek, koncentrát

Text:

...spornaľujúcej vyvolávanie a zvyšok do 100 hmot. vody.Výhodou koncentrátu podľa vynálezu je jeho stabilita voči vonkajším vplyvom a vyššia životnosť. Pri jeho príprave odpadá zohievanie, čim sa znižuje nepriaznivý vplyv vzdušnej oixidácie a šetrí sa energia. Takýto koncentrát je možné pripraviť do zásoby. - v čase potreby sa vyvolavaci roztok pr 1 praví zmiešaním s roztokom zložiek vo vode dobre rozputných.Uvedené príklady ilustrujü, ale...

Extremně citlivý fotografický negativní materiál s teplým tónem obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261451

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dostál Josef, Arient Josef, Vít Václav

MPK: G03C 1/10, G03C 1/34

Značky: fotografický, teplým, extrémně, citlivý, tónem, negativní, obrazů, materiál

Text:

...Pro snížení barevneho závoje je zde využíváno vysoce reaktivních azurových složek.V patentovém spisu EP 45 27 jsou rovněž popsány fotografické materiály, kde je obraz po vyvolání tvořen kombinací třibarviv. Výsledkom je pak černý nebo tmavě šedý obraz, spektrálně podobný vyvolanemu stříbru. Pro snížení barevného závoje jsou využívány vodorozpustné reaktivní žluté složky. Ty však zpusobují pokles citlivosti.I v dalších patentových spisech,...

Automatický tiskařský stroj pro tisk textu na kinofilm

Načítavanie...

Číslo patentu: 261235

Dátum: 12.01.1989

Autor: Selin Bjorn

MPK: G03C 11/02

Značky: kinofilm, textů, stroj, tiskařský, automatický

Text:

...uspožádána také první dráha lg posuvu štočků, ktoré jsou posouvány tlačkou ll, která je tažena prostřednictvím kladkového závaží s která je znázorněna na obr. 2 v jedně koncové poloze, v níž je první dráha lg posuvu štočků prázdna. Na opačné straně dráhy 5 posuvu filmuje uspořádána druhá dráha 33 posuvu štočků, která přijímá použité štočky, přiváděné z polohy 3 štočku umístěné pod drahou g posuvu filmu.Důležitý charakteristický rys vynálezu...

Světlocitlivý materiál pro diazografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255258

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kopelent Jindřich, Živanský Josef, Gorgoň Oldřich

MPK: G03C 1/52

Značky: diazografii, světlocitlivý, materiál

Text:

...nebo produkty jejich fotolysy neposkytují barevné sloučeniny. Dochází však ke zvýšení absorpčního maxima azobarviva při stejně vlncvé dćlce.Tato skutečnost platí nejen pro monochromní azobarviva, ale i pro směsná azobarviva v případě například černých tőnů, kde je použito směsí různých kopulačních komponent.Přídavek cyklických ketonů, jejich derivatů nebo autokondenzačních produktů k diazografické sestavě je výhodný u jedno i...

Způsob emulgace vodonerozpustných barvotvorných složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254718

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vít Václav, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: barvotvorných, vodonerozpustných, emulgace, složek, způsob

Text:

...rozpouštědla, ale nízkovroucí rozpouštědlo se oddestiluje z roztoku ještě před emulgací. Vodonerozpustná látka, která se rozpustila ve vysokovroucím rozpouštědle za pomoci nízkovroucího rozpouštědla se po jeho úplném nebo částečném odstranění již nevylučuje z roztoku. Roztok se rozmíchá pomocí kavitačního míchadle při teplotě 30 až 90 °c s vodným roztokem želatiny. V samotném vysokovroucím rozpouštědle se složky ve výše uvedeném...

Zariadenie k ohrievaniu a digerovaniu fotografických emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 247271

Dátum: 15.01.1988

Autor: Salvet Miroslav

MPK: G03C 1/00

Značky: emulzií, digerovaniu, zariadenie, fotografických, ohrievaniu

Text:

...vsádzky emulzie a to preto, lebo dielekirické pole účinkuje naraz V celom objeme a ohrievanie sa nezačína od steny nádoby. Vysokou frekvenciou vzniká vnútorné trenie čiastíc v dielektriku a tým vzniká naraz v celom objeme vsádzky teplo. Rýchlosť ohriatia mnohokrát vzrastie, straty sa zmenšujú,urýchľujú sa tepelné i chemické reakcie.ohrievanie sa reguluje na samom generátore prístrojmi, vypnutím sa preruší prúd medzi elektródami. Prerušením...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Steppan Hartmut, Dönges Reinhard, Geissler Ulrich, Ruckert Hans

MPK: G03F 7/00, G03C 1/68, G03C 1/72...

Značky: výroby, způsob, účinné, směs, světlo, složky, citlivá

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Světlotěsně adjustovaný fotografický materiál pro RTG – snímkování, zejména ve stomatologické praxi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šandera Zdenik, Slouka Pavel

MPK: G03C 5/16

Značky: fotografický, praxi, světlotěsné, stomatologické, snímkování, zejména, materiál, adjustovaný

Text:

...na ošetřované mikroby uvolněnými do prostředí.I další výhody vynálezu jsou evidentní citlivý obsah RTG-materiálu nepřijde cestou od výrobce až do okamžiku vyvolání vůbec do styku s okolním prostredím a je chráněn před neúmyslným osvětlením, takže jeho poškození a/nebo znehodnocení je omezeno na nejmenší možnouTím podstatné klesne i obtěžování pacientů při nutnosti opakování snímku, i možnost ztrát, způsobených nežádoucím osvitem poškozeného...