G02F 1/29

Zařízení pro harmonickou analýzu rozdělení světelné energie v odraženém svazku paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G02B 27/10, G02F 1/29, G01J 3/06...

Značky: světelné, rozdělení, zařízení, analýzu, svazků, energie, harmonickou, odraženém, paprsků

Text:

...na kterém je vytvořena soustava clon a to první kalibrační clona já, druhá kalibrační clona gg, první měřicí clona Al, druhá měřicí clona Ag a třetí měřicí clona Až. Všechny tyto clony jsou na válci 1 vytvořeny tak,že jejich osy AQ jsou rovnoběžné s osou ggg válce A a jsou vzhledem ke své ose AQ ve směru 3 rotace válce 5 symetrické. Obvodová délka ggg uvedených clon je větší, než obvodobá délka průsečíků krajnícn aperturnich paprsk⳧ł...

Zařízení pro měření struktury povrchu opracované plochy bezkontaktním způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256968

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G01J 3/06, G02B 27/10, G02F 1/29...

Značky: bezkontaktním, měření, struktury, povrchu, opracované, zařízení, plochy, způsobem

Text:

...łál výstupního svazku lgg s povrchem válce 3. Mažimální výška A 32 jednotlivých clon je menší, než je délka łgg obrazul§, který je vytvořen V obrazové rovině li spojného válcového členu lg, jak je znázorněno na obr. 2.Tvary jednotlivých clon jsou podle obr. 3 voleny tak, že první kalibrační clona 32 je tvořena zcela transparentním obdélníkem uvedených rozměrů, zatímco druhá kalibrační clona Ag je tvořena stejným obdélnikem s nulovou...

Sposob Q-spínania tuholátkového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 254936

Dátum: 15.02.1988

Autor: Schmeringa Peter

MPK: G02F 1/29, H01S 3/10

Značky: spôsob, lasera, tuholátkového, q-spínania

Text:

...rozrušenia transparentného materiálu. Ďalšou výhodou je, že svetelný lúč ktorý spína, nemusí byť bližšie fázovo a polarizačne definovaný, čo u doteraz známych zariadení nie je a v konečnom dôsledku vý 4konovo velmi obmedzuje takéto lasery a tiež, že všetky doterajšie systémy modulovali lúč na základe vnášania strát do rezonátora, avšak u Q-spínania podľa vynálezu sa nevnašajú do rezonátora straty, ale sa mení refľexivita výstupného...

Zapojení ke stabilizaci proudu paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230186

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ježek Ladislav

MPK: G02F 1/29

Značky: proudu, zapojení, paprsků, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke stabilizaci proudu paprsku sestávající z vysokonapěťového zdroje, operační jednotky, regulace proudu paprsku a elektronového systému vyznačené tím, že vstup (31) regulace proudu paprsku (3] je spojen s výstupem (24 ] operační jednotky (2), jejíž první vstup (21) je spojen s referenčním výstupem (11) vysokonapěťového zdroje (1), druhý vstup (22) je spojen jednak s nízkonapěťovým koncem kaskády (12) vysokonapěťového zdroje (1) a...