G02B 6/44

Spôsob ukladania dátových káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286896

Dátum: 17.06.2009

Autor: Prusak Martin

MPK: G02B 6/46, F16L 55/162, G02B 6/44...

Značky: spôsob, káblov, datových, ukladania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ukladania dátových káblov (13) do tlakových potrubí (1), uložených v zemi, a potrubí (1) s voľnou hladinou, kde sa vloží jedna alebo viac ochranných rúrok (15), prichytávajúcich dátové káble (13), do ochranného pruhu (21), napustí sa ochranný pruh (21) živicou, zavedie sa do potrubia (1), potom sa vloží a roztiahne roztiahnuteľná hadica až k tesnému priľahnutiu ochranného pruhu (21) na potrubie (1) a vytvrdí sa živica na vytvorenie...

Spôsob odvíjania optického kábla z krytu optických vlákien z vnútornej káblovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20100

Dátum: 05.08.2008

Autori: Kowalczyk Scott, Coan Jonathan Walter, Kaml Jonathan

MPK: G02B 6/44

Značky: spôsob, odvíjania, optického, káblovej, cievky, kábla, vlákien, vnútornej, optických, krytu

Text:

...bytový dom, podnik atdĺ). Optická sieť 11 obsahuje napájací kábel 15 z centrálnej kancelárie (nie je zobrazená). Napájací kábel 15 vstupuje do vstupného miesta 17 napájacieho kábla (napríklad vláknový rozvádzací rozbočovač, sieťové rozhranie atdĺ), ktore má jeden alebo viac optických rozdeľovačov (napríklad rozdeľovačov 1 na 8, rozdeľovačov 1 na 16, alebo rozdeľovačov l na 32), ktoré vytvárajú množstvo jednotlivých vlákien. V tejto forme...

Pásová spona s napínacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286334

Dátum: 02.07.2008

Autori: Wyder Hans, Manstorfer Karl, Bunschi Hans, Lehmann Peter, Maag Heinz, Hecht Reinhard, Weingarten Marco

MPK: F16L 55/162, G02B 6/44, G02B 6/00...

Značky: pásová, napínacím, spona, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Pásová spona (10, 10') s pásom pásovej spony (16) zahnutým do tvaru krúžku alebo do tvaru špirály a s napínacím uzáverom (20) môže byť výhodne použitá ako vnútorná pásová spona (10') na vkladanie dlhých predmetov, ako napríklad káblov alebo rúr, v potrubných sieťach a obzvlášť v rúrach (12), do ktorých nie je možné vstúpiť. Na upnutie dlhých predmetov je pásová spona vybavená držiakmi (18), ktoré v prípade vnútornej pásovej spony (10')...

Systém výroby káblových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14616

Dátum: 05.04.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: G02B 6/44, G01R 31/00, G01R 31/02...

Značky: káblových, výroby, systém, zväzkov

Text:

...dosky, cez ktoré je skúšobný prístroj spojený s koncami práve vyrobeného káblového zväzku, ako, medzi iným, opisujú dokumenty EP 0 300 141 a DE 939 341, Ulrich Kölm.0011 Aj dokument US 5,535,788 opisuje inštalačnú dosku na výrobu káblových zväzkov,ktorá obsahuje uchytávacie prostriedky pre elektrické funkčné prvky, ktoré môžu byť mechanicky alebo elektricky prekontrolované pomocou minimálne jedného snímača vuchytávacom prostriedku. Na...

Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakom pre uloženie vláknových optických konektorov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8329

Dátum: 13.06.2005

Autori: Smith Trevor, Barth Michael, Blenker Bernard, Norris Jeffrey, Vongseng Soutsada

MPK: G02B 6/38, G02B 6/44, G02B 6/00...

Značky: spojovacia, telekomunikačná, skriňa, príslušný, konektorov, spôsob, optických, držiakom, uloženie, vláknových

Text:

...rozdeľuje optický signál od káblu vonkajšieho zariadenia do množiny optických vláknových káblov, ukončených optickými vláknovými konektormi. Táto množina káblov smeruje od deliča donanipulačnej oblasti a do oblasti pre uloženie prebytočnýchkáblov. Množina konektorov týchto káblov je uloženáv konektorovom držiaku, pričom konektorový držiak je uložený V montážnom otvore v oblasti pre uloženie prebytočných káblov Skriňa obsahuje sústavu...

Kábel s optickým vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284321

Dátum: 23.12.2004

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01B 7/295, H01B 7/29, G02B 6/44...

Značky: optickým, vláknom, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Kábel s optickým vláknom na prenosové siete, ktorého vnútorná konštrukcia, uzatvorená do vonkajšieho plášťa (7), pozostáva z centrálnej rúrky (2), v ktorej je uložené najmenej jedno optické vlákno (1) s ochranou, ďalej pozostáva z ťahového prvku vo forme vankúša (3) a/alebo lanka (4) a z výplňového obalu (5). Na výplňovom obale (5) kábla s optickým vláknom je pod vonkajším plášťom (7) kábla umiestnená oheň blokujúca vrstva (6), pozostávajúca z...

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283973

Dátum: 20.05.2004

Autor: Macken Luk Jozef

MPK: G02B 6/44

Značky: optických, vlákien, řadič

Zhrnutie / Anotácia:

Radič optických vlákien obsahuje rovinný nosič, na ktorom sú umiestnené prvé otvory (8, 9) a aspoň jeden druhý otvor (10, 11) pre optické vlákna (2). Prvé a druhé otvory (8, 10) sú umiestnené na protiľahlých stranách rovinného nosiča a medzi prvými a druhými otvormi (8, 10) je umiestnený aspoň jeden prostriedok na uloženie optických vlákien (2), ktorý obsahuje zakrivenú stenu (13, 14) vystupujúcu zo základne a obklopujúcu uzatvorenú oblasť na...

Systém na ukladanie rozvádzacích zariadení pre medené káble a/alebo káble s optickými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11240

Dátum: 16.04.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: H02B 1/50, H02G 9/10, G02B 6/44...

Značky: ukladanie, systém, optickými, měděné, rozvádzacích, vláknami, káble, zariadení

Text:

...skrine, a protiľahlou stenou šachty ako pracovný priestor.Pretože sa ani pri montážnych, ani pri servisných prácach na zariadeniach techniky rozvodu resp. techniky prenosu káblami nepohybuje, je pri prenosoch s vysokými prenosovými rýchlosťami zabránené výskytu bitovej chybovosti.Okrem toho je navrhované, aby šachta obsahovala v svojej dolnej časti priestor na uloženie káblov, ktorým prebiehajú káble, zavádzané bočnými otvormi steny...

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283867

Dátum: 27.02.2004

Autori: Macken Luk Jozef, Van Noten Lodewijk Cordula Michael

MPK: G02B 6/44

Značky: optických, řadič, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie je tvorené dvoma radičmi (21), ktoré sú umiestnené svojimi vnútornými stranami k sebe, pričom priechodné otvory (12) radičov (21) na seba nadväzujú a tvoria jeden priechod. Každý radič (21) má najmenej dva vstupné otvory (8, 9) a najmenej dva výstupné otvory (10, 11) a najmenej dva vodiče (13, 14) optických vlákien (2), a je v podstate symetrický k rovine prechádzajúcej medzi dvoma vodičmi (13, 14) optických vlákien (2) každého...

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283865

Dátum: 27.02.2004

Autori: Van Noten Lodewijk Cordula Michael, Macken Luk Jozef

MPK: G02B 6/44

Značky: vlákien, řadič, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Radič má tesne pri každom vstupnom otvore (8, 9) usporiadané riadiace prostriedky (16, 17) ohybu optického vlákna (2) od vstupných otvorov (8, 9) k vodičom (13, 14) optických vlákien (2) v minimálnom ohybovom polomere, rovnajúce sa aspoň kritickému ohybovému polomeru optických vlákien (2), pričom je ďalej vybavený základňou (33), na ktorej sú uložené miskové moduly (31), na prispôsobenie spojov medzi optickými vláknami (2) vystupujúcimi z...

Základňa radiča optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 281300

Dátum: 09.04.1997

Autori: Daems Daniel, De Coster Pieter, Macken Luk Jozef, Van Noten Lodewijk Cordula Michael

MPK: G02B 6/38, G02B 6/44

Značky: základna, vlákien, radiča, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Základňa obsahuje prvý priechod (8) smerujúci pozdĺž jednej pozdĺžnej okrajovej časti pre vstupujúce vlákna, druhý priechod (9), smerujúci pozdĺž protiľahlej pozdĺžnej okrajovej časti pre vychádzajúce vlákna, väčší počet prvých vodiacich zariadení (10) pre vlákna od seba vzájomne oddelené po celej dĺžke základne (7) a vychádzajúce od prvého priechodu (8) a smerujúce cez základňu k druhému priechodu (9), pričom vlákna v týchto vodiacich...

Ťažná hlavica na optický kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280421

Dátum: 15.01.1992

Autori: Bortolin Bruno, Boero Paolo

MPK: G02B 6/44

Značky: hlavica, kábel, opticky, tažná

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažná hlavica obsahuje ťažný prvok (13) pripojený na jednom konci k axiálnemu silovému prvku kábla a k plášťu kábla, a na druhom konci pripojený k uchopovacej ťažnej hlave, pričom ťažný prvok (13) je obklopený ohybným vodiacim telesom (16) a drážkami (17) na pásikové pramene (4), presahujúce koniec kábla, umiestnenými v predĺžení drážok káblového jadra, nasledovaným smerom k uchopovacej ťažnej hlave úložným telesom z pružne deformovateľného...

Optický kábel s kombinovanou ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260791

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frič Ondrej, Kollárik Pavol, Blanárik Miroslav

MPK: G02B 6/02, G02B 6/44

Značky: ochrannou, vrstvou, kombinovanou, opticky, kábel

Text:

...k preskupeníu sklených ko-rdov, ktoré tvoria súčasť kombinovanej ochrannej vrstvy, pri ohýbani a skrúcani optického kábla, a to bez toho, v aby tieto museli byt spletené. hiôžu byt tedaukladané navzájom paralelne, čo podstatne urýchľuje výrobný proces.Materiálne zloženie lepiv.ej CÍÍSlPBPZÍE a plášte z PVCumožňuje vytvorit pevné spojenie v jednej operácii pri vytláčaní vonkajšieho plášta. To tiež priaznivo vplýva na kontinuálnosť a rýchlosť...

Optický kábel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254030

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kollárik Pavol, Verbich Otto, Blanárik Miroslav, Miertuš Roman

MPK: H01B 11/22, G02B 6/44, H01B 13/22...

Značky: kábel, spôsob, výroby, opticky

Text:

...že zjednodušuje celú konštrukciu optického kábla a tým aj jeho výrobu. Voči ovíjaniu sa zvyšuje rýchlosť až o jeden rád predtým 2,5 až 5 m/min., teraz 50 m/min.. Vytvorenie ochranného obalu optického vlákna sa uskutočňuje v jednej technologickej operácii, pričom sa zároveň centruje optické vlákno bez toho, aby bolo mechanicky namáhané na ťah. Tým sa podstatne zvyšuje plynulosť výroby. Vytvorenie matematického modelu konštrukcie umožnilo...

Zařízení pro snímání útlumu světla ve světlovodném vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245628

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláo Karel, Velísek Radomír, Kůr Jan, Rybár Alfonz, Kirchner Stanislav

MPK: G02B 6/44, G02B 6/00

Značky: snímání, útlumu, světlovodném, zařízení, světla, vlákně

Text:

...utlumu světla se skládá ze známého fotodetektoru 3 a z duté otočné hřídele 3 vyřešené tímto vynálezem. Fotodetektor 3 je nehybně uchycen na stroji pro talent světlovodných vláken 39 a prostřednictvím převlečně matice 31 je spojcn s výstupnín koncom otočné duté hřídele 3, jejíž první část 25 je určena pro spojení s hnacím ústrojímłg.Druhá část 3 g je uložena v cívce lg pro navíjení světlovodného v 1 ákna 2 g. V otočné duté hfídelig je...

Zařízení pro vzájemné optické propojování optických systémů s vláknovými světlovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240291

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eollák Marián, Baláš Vratislav

MPK: G02B 6/44, G02B 6/24

Značky: optické, propojování, systému, vláknovými, světlovody, vzájemné, optických, zařízení

Text:

...na obě operační roviny 1 x, 1 y. Pro jejich vzájemné optické spojení jsou pouzity úchytiné a přítlačné prvky 2, 3, umístěné na základním nosném tělese 1. .V případě optického propojování desti áček A s vláknovými světlovody s podlož kou B s planární světl-ovodnou strukturou jeun z .jedné strany, je zařízení uspořádáno tak, že nad horizontálni operační rovinou 1 x a nad vertikální operační rovinou 1 y je umístěn jeden střední úchytný,...