G02B 6/38

Zásuvka optických sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6248

Dátum: 02.10.2012

Autor: Křeček Miroslav

MPK: G02B 6/40, G02B 6/36, G02B 6/38...

Značky: zásuvka, sietí, optických

Text:

...Q. Podobné zaoblené vysoké vodiace plôšky Q sú vyhotovené v stredovej časti bázy Q zvonka kruhov vytvorených plytkým vedením Q. V opisovanom príklade uskutočnenia sú priečne záchyty Q vytvorené aj na bočných stenách Q a ploché vysoké vodiace plôšky 32 sú vytvorené aj pozdlž jednej z bočných stien Q.Pri jednej z bočných stien Qje pomocou pevnej bariérovej plôšky Q s priečnymi záchytmi Q vytvorený rezervný priestor 5 l na uloženie rezervnej...

Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakom pre uloženie vláknových optických konektorov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8329

Dátum: 13.06.2005

Autori: Smith Trevor, Norris Jeffrey, Blenker Bernard, Barth Michael, Vongseng Soutsada

MPK: G02B 6/00, G02B 6/44, G02B 6/38...

Značky: vláknových, konektorov, skriňa, uloženie, spôsob, držiakom, spojovacia, príslušný, telekomunikačná, optických

Text:

...rozdeľuje optický signál od káblu vonkajšieho zariadenia do množiny optických vláknových káblov, ukončených optickými vláknovými konektormi. Táto množina káblov smeruje od deliča donanipulačnej oblasti a do oblasti pre uloženie prebytočnýchkáblov. Množina konektorov týchto káblov je uloženáv konektorovom držiaku, pričom konektorový držiak je uložený V montážnom otvore v oblasti pre uloženie prebytočných káblov Skriňa obsahuje sústavu...

Obruba na prípojku kábla s optickými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5263

Dátum: 11.01.2005

Autori: Buddington Geoffrey, Cheale David, Shaw Jennifer

MPK: G02B 6/38

Značky: kábla, obruba, optickými, vláknami, prípojku

Text:

...okolo vonkajška nákružku l§ aobruba 22 je posunutá na prichytenie kevlarových vlákien glmedzi vnútrajškom obruby 33 a vonkajškom nákružku lg.0012 Konečný krok pri montáži prípojky lg zahŕňa stlačenie obruby gg (napríklad s využitím zatláčaciehonástroja) na odhalenú Časť nákružku lg a plášta § kábla lĺ.0013 Po uskutočnení týchto nwntážnych krokov HĎŽE byt prípojka lg vložená napríklad do objímky, ktorá má ako taká známy tvar a konštrukciu....

Optická vsuvka na krátke spojenie a zástrčka na krátke spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10068

Dátum: 27.08.2003

Autori: Kopf Pia, Hahn Joachim, Kunstmann Rudolf, Seidenfaden Miquel

MPK: G02B 6/38

Značky: spojenie, zástrčka, vsuvka, optická, krátké

Text:

...rýchle diagnostikovanie komponentov vzájomne prepojených V kruhovej štruktúre a optických. vláken kruhovej štruktúry ako takých, bez toho, aby sa vyžadovalo fyzickéodpájanie komponentu od dátovej prípojnice. V pracovnom stavedátového systému prípojníc (normálnej činnosti) sa zástrčka na spojenie nakrátko zasúva do optickej pripájacej polohy, aby sa kruhová štruktúra uzavrela. Zástrčka na spojenie nakrátko je manuálne odnímateľná.0007...

Zostava konektora pre optické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4533

Dátum: 07.08.2003

Autori: Demissy Daniel, Weynant Eric

MPK: G02B 6/38

Značky: zostava, konektora, vlákna, optické

Text:

...navrátiť späťdo kľudovej polohy, pokiaľ príčina deformácie pominula.Ako je uvedené V zhora uvedenej prihláške, tak príkladom takého materiálu je akýkoľvek materiál, ktorý sa deformuje v rámci svojej medze pružnosti v dôsledku pôsobenia mechanickej deformácie. Iným príkladom môže byť akýkoľvek materiál, ktorý sa rozpína V dôsledku zvýšenej teploty, a potom sa navracia do svojho pôvodného kĺudového stavu, pokiaľdôjde na zníženie teploty na...

Zariadenie na spojenie optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 878

Dátum: 25.04.2003

Autori: Adomeit Jörg, Kramer Anne, Kahle Eberhard

MPK: G02B 6/38

Značky: spojenie, optických, zariadenie, vlákien

Text:

...vyhotovenia puzdra spojky sa zabráni možnému vytvoreniu medzery V kontaktnom mieste dvoch polovíc puzdra. Vytvarovanie puzdra spojky je Hwžnê V jedinom nástroji. Na západkove upevnenie príchytky objímky v puzdre spojky nie sú, potrebné žiadne blokovacie prvky alebo podobnedoplnkové diely. Použitie západkovêho upevnenia je navyše vhodnepre automatickú montáž. Vytvorenie zaisťovacieho prichytenia napuzdre spojky je realizovateľné bez vybrania...

Spôsob a zariadenie na spojovanie optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1806

Dátum: 11.09.2002

Autori: Bolhaar Ton, Watte Jan, Hultermans Twan, Daems Daniel, Elenbaas Jacco

MPK: G02B 6/38

Značky: spojovanie, vlákien, zariadenie, spôsob, optických

Text:

...styk), musia byt tieto koncové plochy rovnobežné. Preto je potrebné, aby vlákna uložené v telese spojky boli veľmi presne orientované, t.j. voči sebe správne natočené okolo pozdĺžnej osi. Pri terajších spôsoboch spojovania je vzájomná orientáciavlákien ľubovoľná. Prirodzene možno stanoviť správnu orientáciu vlákienskusmo tak, že sa vložia do spojky apotom sa merajú straty spôsobené odrazom pri rôznych orientáciách čelných koncových plôch....

Univerzálny adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2421

Dátum: 27.07.2002

Autori: Adomeit Jörg, Kramer Anne

MPK: G02B 6/38

Značky: adaptér, univerzálny

Text:

...Montáž a demontáž adaptéra je časovo náročná-3 a vyžaduje veľkú obratnosť prstov, predovšetkým pri malých zásuvných konektoroch,ktorých kovania majú ešte priemer iba 1,25 mm, oproti 2,5 mm pri konektoroch SC.Na intemete bolo dňa 06.08.2001 o 15.30 hod. na adrese http//www.senko.com/senkoadv/ okrem zástrčiek LC a zástrčiek MU s vhodnými adapténni pre jednocestné alebo dvojcestné použitie, predstavené adaptérové zariadenie SCLC, ktoré je...

Základňa radiča optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 281300

Dátum: 09.04.1997

Autori: Macken Luk Jozef, De Coster Pieter, Daems Daniel, Van Noten Lodewijk Cordula Michael

MPK: G02B 6/44, G02B 6/38

Značky: radiča, optických, základna, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Základňa obsahuje prvý priechod (8) smerujúci pozdĺž jednej pozdĺžnej okrajovej časti pre vstupujúce vlákna, druhý priechod (9), smerujúci pozdĺž protiľahlej pozdĺžnej okrajovej časti pre vychádzajúce vlákna, väčší počet prvých vodiacich zariadení (10) pre vlákna od seba vzájomne oddelené po celej dĺžke základne (7) a vychádzajúce od prvého priechodu (8) a smerujúce cez základňu k druhému priechodu (9), pričom vlákna v týchto vodiacich...

Způsob spojení optických vláken ve vláknovém optickém děliči

Načítavanie...

Číslo patentu: 247977

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holubová Helena, Kucharski Maciej

MPK: G02B 6/38, G02B 6/42

Značky: optickém, vláken, optických, způsob, spojení, vláknovém, dělicí

Text:

...na která se přilepí třetí optické vlákno.Podstata výnálezu spočívá v too, že ve střední fázi postupu se no vyleätänou, ěikno zbrouäenou plochu alespoň Jednoho ze dvou optických vláken napaří řádovä 0, pm tenká vrstva kovu. Moze se též nepeřit polovina tlouštky vrstvy kovu na šikmo zbrouäenou plochu každého optického vlákna.Justáš e slepování optických vláken se provádí pomocí mikronenipulátoru e uikroskopu. Jako tenká vrstvu kovu se nspeří...