G02B 5/04

Fotovoltaické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10675

Dátum: 05.11.2008

Autor: Slager Ben

MPK: G02B 5/124, H01L 31/0236, G02B 5/04...

Značky: zariadenie, fotovoltaické

Text:

...povlak na0005 lný spôsob pre obmedzenie strát spôsobených odrazom je štruktúrovať povrch aktívnej vrstvy. T 0 je možné uskutočniť bud priamym štruktúrovaním vlastného materiálu, alebo povrchovým štruktúrovaním substrátu, na ktorom je zmienený materiál uložený. Štruktúrovaním aktívnej vrstvy, bežne napr. štruktúrami, ktoré majú tvar pyramid alebo sú v tvare písmenasa dosiahne obmedzenie strát spôsobených odrazom na aktívnej vrstve na...

Objemová akustooptická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269357

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klíma Miloš, Barta Čestmír, Košťál Emil

MPK: G01J 3/14, G02B 5/04, G01N 21/00...

Značky: objemová, jednotka, akustooptická

Text:

...k této boční stěně s píezoelektrickýn nčnlčem je pak umístěn ebsorbér.objemová akustooptícká jednotka podle vynálczu dosahuje oproti dosavadním řeše. nín velkou iířku pąsna akustooptické interakce, což-dovoluje u intenzítního noduléto ru dosáhnout vyäšího nezního nodulačního kmitočtu. Navíc je současně splněna pcdmínka na×inàlnívitupní úhlové apertury, což je zvláätě významne při aplikací ladítelných optických řiltrů s obrazovýni...

Optoelektronické zařízení k přesnému vytyčování a měření rovinnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267653

Dátum: 12.02.1990

Autori: Salowski Klaus-dieter, Drenckhau Jürgen, Rëpske Jürgen

MPK: G01B 3/08, G02B 5/04

Značky: optoelektronické, vytyčování, rovinnosti, zařízení, měření, přesnému

Text:

...posunů vůči etalonovému paprsku používá prvek, jenž nemá elektrické spojení se zpracovatelským uz lem, využívá navíc celý vyzařovací výkon na zpracovánísignálů a maximálně omezuje vzduchovou mezeru, kterou prochází etalonový paprsek.Podle daného vynálezu zařízení se skládá ze zdroje laserového světla včetně příslušné optiky, který stanoví etalon přímosti, z volně nastavitelného oddělovače paprsku s množstvím optických hran, odpovídajícím...

Čtyřkanálový dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264882

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G02B 27/28

Značky: dělič, čtyřkanálový

Text:

...graficky zobrazeno jedno z možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech kostky, kde na vodorovné ose jsou vyneseny vlnové délky v nanometrech a na svislé ose propustnost - bezrozměrná, kde čárkovaně je vyznačen průběh propustnosti v modrém výstupu, plně zeleném, čerchovaně v červe něm a tečkovaně v infračerveném kanálu.Systém barevného dělení tvoří kostka ł pro barevné dělení světla, na kterou je přítmelena kostka g, která sestává ze...

Systém barevného dělení světla s redukovanou propustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257192

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G02B 27/10, G02B 5/122...

Značky: barevného, dělení, světla, redukovanou, propustností, systém

Text:

...je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je püdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava dělicího systému. Směry řízení světla jsou označený dvojitými šípkami a polarizační stavy postupujícího záření jednoduohými šípkami, směry optických os fázové desky a křemenného rotátoru jsou označeny symbolem F. Na obr. 3 je graficky zobrazeno jedno z možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech...

Kostka pro barevné dělení světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257191

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 27/10, G02B 5/04

Značky: dělení, světla, kostka, barevné

Text:

...podle vynálezu je zná zorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je pudorys příkladného provedení a na obr. 2 jev axonometrii zobrazena rozložené sestava kostky. Směry šíření světelného záření jsou označeny dvojitými šípkami a polarizační stavy postupujicího záření jednoduchými šípkami, směry optických os fázových desek jsou označený symbolem F. Na obr. 3 je graficky zobrazeno jednoz možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech kostky,...

Lineárne posuvný optický stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: 243929

Dátum: 15.11.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: G02B 5/04, G01B 5/28, G01B 9/02...

Značky: lineárně, stolík, opticky, posuvný

Text:

...hranolmi, pričom stykové klzne plochy lineárne posuvného štvorbokěho posuvného hranola sú Iratreté silikónovým olejom.vynález lineárne posuvného optického stolíka umožňuje presné vedenie tr-ojbokého meraciełho hranola, ktorý je natmelený na l 1 neárn.e posuvnom hranole, a to s presnosťou min j 1 ml v smere osi. .Posuv i 10 main vedeného štvorboké ho hranola počas merania môžeme vykonávať ročne, .alebo -v prípade automatizá 4cie...

Trojsměrná polarizační dělicí kostka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249294

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 27/26, G03H 1/10, G02B 5/04...

Značky: polarizační, kostka, trojsměrná, dělicí

Text:

...snížených ekonomických nákladoch.Příklad konkxétního provedení trojsměrné polarizačni děllcí kostky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je půdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava. Směry šíření světla jsou vyznačený dvojitými šípkami a polarizační stavy jednoduchými šípkami, směry rychlých os čtvrtvlnových desek jsou označený symbolem F.Trojsměrnou polarizační dělicí...