G02B 27/00

Optická sústava lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7517

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kubošek Pavol, Hubinský Andrej, Dubec Viktor

MPK: G02B 27/18, G02B 27/00, G02B 27/09...

Značky: laserového, zväzku, rozbiehavosti, elektronické, lasera, určená, sústava, ovládanie, optická

Text:

...6 je znázornený stav, ked optická sústava mení rovnobežný zväzok na vstupe na zbiehavý G 0,57 ° na výstupe.Predložené technické riešenie je podrobnejšie opísané a vysvetlené pomocou príkladov uskutočnenia. Vo všetkých príkladoch bol použitý na vsmpe do optickej sústavy laserový zväzok s priemerom 10 mm.Optická sústava znázornená na obrázku l obsahuje bežnú šošovku l s optickou mohutnosťou (p 2 dpt,šošovku g s elektronicky ovládateľnou...

Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserových zariadení nastavovaním výkonu laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7142

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G01M 11/02, G02B 27/00, G02B 26/10...

Značky: zariadení, laserových, laserového, nastavovaním, spôsob, bezpečností, vykresľovania, výkonu, žiarenia, riadenia

Text:

...stanovenú hodnotu alebo výkon vôbec neobmedzí. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore laserového zariadenia je tiež možné zmerať jednorazovo tzv. kalibračným bezkontaktným meraním,pričom namerané hodnoty vzdialeností sa následne uložia do pamäte riadiaceho zariadenia a počas prevádzky sa považujú za konštantné. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore...

Zariadenie na ochranu pred expozíciou laserovému žiareniu v okrajových častiach vykresľovacieho priestoru laserových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6837

Dátum: 02.07.2014

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G03B 27/00, G02B 27/00, G02B 27/09...

Značky: zariadenie, laserovému, expozíciou, okrajových, žiareniu, častiach, laserových, priestoru, vykresľovacieho, zariadení, ochranu

Text:

...priestoru laserového zariadenia.Obr. 5 znázoníuje rez BB z obrázka 4.Na obr. la vľavo je znázomený Výstupný otvor l laserového zariadenia, z ktorého vystupuje laserové žiarenie, na obr. lb vpravo je ten istý Výstupný otvor prekrytý V spodnej časti clonou g. Clona z sa nachádza pred výstupným otvorom L a zabraňuje expozícii V spodnej okrajovej časti vykresľovacieho priestoru. Výšková poloha clony z sa nastavuje jej posunom nahor a...

Optická korekčná pomôcka na úpravu korekčnej chyby ľudského oka alebo na zvýšenie vízu emetropa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287976

Dátum: 25.07.2012

Autor: Urbánek Peter

MPK: G02B 27/00, A61F 9/02, G02C 7/16...

Značky: pomôcka, vízu, korekčná, emetropa, optická, korekčnej, úpravu, chyby, zvýšenie, ľudského

Zhrnutie / Anotácia:

Optická korekčná pomôcka na úpravu korekčnej chyby ľudského oka alebo zvýšenie vízu emetropa využíva princíp viacerých stenopeických štrbín. Optická korekčná pomôcka je tvorená transparentným monochromatickým LCD displejom so sústavou segmentov. Segmenty sú umiestnené ekvidištantne vedľa seba a ekvidištantne nad sebou. Segmenty majú geometrický tvar, ktorý je možné vpísať do kružnice s priemerom 0,26 až 2,0 mm. V danom čase časť segmentov...

Povrchová štruktúra vedúca svetlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16534

Dátum: 08.07.2008

Autori: Stollwerck Gunther, Walze Günther, Haese Wilfried

MPK: G02B 5/02, G02B 27/00, G02B 3/00...

Značky: vedúca, povrchová, světlo, struktura

Text:

...Tieto štruktúry majú vytvárať 3 čisté verné obrazy lámp a rozšíriť sa prostredníctvom dodatočne, aj V rámci štruktúry použitého rozptyľujúceho aditíva, aby sa tak umožnilo homogénne podsvietenie. V tejto konštelácii ale použitá rozptyľujúca prísada ruší svetlo usmerňujúci účinok štruktúry, takže vkonečnomdôsledku nie je možné dosiahnuť žiadne homogénne podsvietenie.V US 2007047260 a US 20062508 l 9 sú opísané Compound Parabolic Concentrators...

Systém na riadenú aplikáciu herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12523

Dátum: 07.07.2006

Autori: Hoeg Arne, Overskeid Oyvind, Stavlund Hein Olav, Overeng Sigmund

MPK: G02B 27/00, A01M 7/00

Značky: herbicídov, riadenú, aplikáciu, systém

Text:

...osvetlením je rovnako velká ako prištandardných elektrických systémoch na poľnohospodárskych strojoch.Čas venovaný diagnostika pred striekaním herbicídmi dnes významne zvyšuje náklady. Aby sa zmapoval výskyt buriny, je potrebné prejsť polom prvýkrát. a potom prejsť polom druhýkrát pri striekanl tam, kde je to potrebné. Taký časovo náročný postup je často pri bežnej prevádzke neakceptovatelný.Ako je uvedené vyššie, predložený vynález sa týka...

Soustava pro rozdvojení světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263329

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petráň Mojmír, Malý Miroslav, Hadravský Milan

MPK: G02B 27/00

Značky: rozdvojení, soustava, světla

Text:

...hranolu polopropustnou zrcadlící vrstvou rovnoběžně s osou osvětlovací a obrazovou sa vyloučíla součástková četnost doposud používaných soustav pro rozdvojení světla. Takto řešená soustava je kompaktní s neměnnými optickými vlastnostmi.Příkladná provedení soustavy podle vynálezu jsou zobrazena sohenaticky na přiložených výkresoch, kde obr. 1 značí provedení s osou Nipkowova kotouče rovnoběžnou a polopropustnou zrcadlící vrstvou Kostersova...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262185

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petráň Mojmír, Malý Miroslav, Hadravský Milan

MPK: G02B 27/00

Značky: dvojitým, mikroskop, řádkováním

Text:

...řešený mikroskop umožňuje využít objektivů vytvářejících obraz v nekonečnu a ten pak pozorovat nikoliv jednoduchým okulárem, nýbrž donekonečna zaostřenýrn dalekohledem. Doposud tomu tak býv-á u míkroskopu metalografických a mineralo 4gických. Aby se í pro tyto prípady dalo využít míkroskopu s dvojitým řádkováním, opatřeného polopropustným zrcadlem konečné tlouštky, je žádoucí oddělit od sebe zobrazení vzniklé odrazem na jeho ploše neopatřené...

Způsob měření rychlosti, například proudící tekutiny, pomocí laserového dopplerovského anemometru s korekcí na šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 259078

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ptáčník Milan

MPK: G01P 5/20, G02B 27/00, G02B 17/08...

Značky: tekutiny, anemometru, například, dopplerovského, korekcí, měření, rychlostí, laserového, pomocí, proudící, způsob

Text:

...i uvedené šumy, což vede ke znečnému zkreslení výsledků měření, v některých případech ąž o desítky procent, takže metoda je pak v podmínkách nízkeho odstupu signálu od šumu nepoužitelná.Procesor laserového dopplerovského anemometru má ve svéAvetupní analogové jednotce filtrcvou propust a regulovetelný ze silovač. I při relativně dobrých šumových poměrech jsou výsledky měření ovlivněny nastavením ovládacích prvků procesoru. Optimalizace...

Zařízení k bezdotykovému a průběžnému měření příčného rozměru předmětů rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255153

Dátum: 15.02.1988

Autori: Miler Miroslav, Třísková Marta, Skalský Miroslav

MPK: H01S 3/10, G02B 27/00, G03H 1/22...

Značky: předmětů, laserového, průběžnému, rozmítáním, příčného, paprsků, rozměrů, zařízení, měření, bezdotykovému

Text:

...na nepřesnosti měření.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že na čele rozmítací jednotky je umístěn plochý holografioký difrakční rozmítač.výhody zařízení podle vynálezu spočívají v nízké hmotnosti funkční části rozmítací jednotky a jejím rovnoměrném rozložení, protože může být vyrobene jako plochý kotouč. současně nevytváří vířivý pohyb vzduchu při rychlé rotaci. Také bod dopadu zůstává na...

Objektiv pro Fourierovu transformaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229830

Dátum: 15.09.1986

Autor: Mikš Antonín

MPK: G02B 27/00, G02B 9/62

Značky: transformaci, fourierovu, objektiv

Zhrnutie / Anotácia:

Objektiv pro Fourierovu transformaci, zejména pro optické zpracování signálů, obsahující dvě stejné optické soustavy, karé vzhledem k rovině symetrie jsou vůči sobě v zrcadlové poloze a každá sestává ze spojky, rozptylky a menisku, oddělených od sebe vzduchovými mezerami, přičemž počítáno od vstupní plochy objektivu jsou čočky prvá spojka se šestou spojkou, druhá rozptylka s pátou rozptylkou a třetí meniskus se čtvrtým meniskem opticky shodné.

Zdroj jasu o nastaviteľnej hodnote jasu a spôsob nastavenia požadovanej hodnoty jasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229407

Dátum: 15.04.1986

Autori: Obertáš Július, Žatkovič Juraj, Jediný Vladimír

MPK: G02B 27/00

Značky: nastaviteľnej, zdroj, nastavenia, spôsob, hodnoty, požadovanej, hodnote

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká zdroja jasu o nastaviteľnej hodnote jasu, ktorý pozostáva zo zdroja optického žiarenia, optickej sústavy, guľového integrátora a dutiny odraznosti ako aj spôsobu nastavenia požadovanej hodnoty jasu, pričom zdroj optického žiarenia sa nastaví tak, že pri žiarivej energii na konštantnej hodnote teploty rozdelenia sa žiadaná hodnota jasu v guľovom integrátore nastaví menením polohy terčíka odrážajúceho optické žiarenie do priestoru...

Zařízení s odklopným zrcadlem pro získání světelných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228713

Dátum: 25.10.1984

Autori: Bühn Heinz, Hirschfeld Rolf

MPK: G01J 1/10, G03B 27/72, G02B 27/00...

Značky: zrcadlem, signálu, světelných, zařízení, odklopným, získání

Text:

...ocBemeHHH HBĽHETCH paBHOMepHHM. Ema peryxuposanus nHTeHcnmHocTu aocwnrammero HHOCKOCTB BKCHOHEPOBBHMH csewa npncnocoónenme oHaómeHo CBETOÉYBCTBHTBHBHHM BHBMSHTOM, OTHGCGHHHM Hanpaaaenzm excnoHnpoBaHnH. Sro ocymecwsnaemca npn nomomn nonaqn COOTBGTomsymmnx nnçopmaunñ B npncnocoóxeane Luz perynnposaana,CBH 3 aHHOe o exeKTponnTaHneM xamnn, npnqem nonnepazsaewcs EĽGBĽBHHÍ ypoBeHL ocsemenns sa BPBMH BHĽBDEKH. 0 ĽHaKOnpncnocoóneane 3...