G01W

Automatický korekčný váhový zrážkomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 287239

Dátum: 15.03.2010

Autor: Schwarz Juraj

MPK: G01W 1/14

Značky: korekčný, váhový, zrážkomer, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický korekčný zrážkomer, ktorý meria tekuté a pevné zrážky, pozostáva z modulu elektroniky (2), ktorá spracováva signály z vážiaceho mechanizmu zrážkomera (1), snímača teploty vzduchu (4), detektora zrážok (3) a vyhodnocuje silu vetra pôsobiacu na vážiaci mechanizmus zrážkomera (1), ktorá sa využíva na korekciu nameraných údajov v závislosti od jej veľkosti v module korekcie zrážok (5).

List rotora pre veternú elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9302

Dátum: 13.12.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: B64D 15/20, G01W 1/00, F03D 11/00...

Značky: elektráren, veternú, rotora

Text:

...sObrázok l znázorňuje pohľad spredu na vetemú elektráreň podľa prvého príkladu uskutočnenia, obrázok 2 znázorňuje pohľad vreze na úsek listu rotora vetemej elektrárne z obrázka l, obrázok 3 znázorňuje pohľad zhora na úsek listu rotora zveternej elektrárne z obrázka 1, aobrázok 4 znázorňuje pohľad zhora na úsek listu rotora vetemej elektráme podľa0018 Obr. 1 znázorňuje pohľad spredu na vetemú elektráreň podľa prvého príkladu uskutočnenia....

Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3803

Dátum: 06.04.2004

Autori: Kluch Karol, Šitár Ľubomír, Pitoňák Ján, Madanský Jozef, Belejkanič Michal

MPK: G01W 1/02

Značky: autonómna, stanica, meteorologických, monitorovacia, parametrov, námrazy

Text:

...sú kvantífikované namerané hodnoty. Na základe týchto skutočnosti sa môže zodpovedný pracovník rozhodnúť, či si vyžiada kontrolnú snímku.Krátku textovú spravu s potrebnými údajmi si môže vyžiadať dispečer kedykoľvek aj v pripade. že nie sú splnené podmienky pre námrazu. Takýmto spôsobom možno preveriť správnu funkciu systému.V prípade, ak sa autonómnna monitorovacia stanica podľa technického riešenia umiestni na uzemňovacom lane,alebo na...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlica Ivo, Hutla Petr, Lonský Jiří, Haš Stanislav

MPK: G01N 19/10, G01W 1/02

Značky: zařízení, vzduchu, mrazu, teploty, zjišťování, vlhkosti

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Způsob určení toku vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265140

Dátum: 13.10.1989

Autori: Foken Thomas, Zelený Jaroslav

MPK: G01W 1/02

Značky: určení, způsob, vlhkosti

Text:

...vzduchu,W . T je střední hodnote součinu W. TI nąčež se určí tok vlhkosti podle rovnicede 1 W. Tà - w. Ť 0,153 ĺ 3 í) e w (IIL kde Tá je pulsace teploty vzduchu závislá na vlhkosti vzduchu,Tř je pulsace teploty vzduchu nezávislá na vlhkosti a eje pulssce tlaku vodních par.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že se na minimum omezí rušivé vlívy přístrojové techniky, čímž se podstatné zvýší přssnost měření. Výhodou je též...

Vynálezy kategórie «G01W» v ZSSR.

Způsob měření rychlosti infiltrace vody do nenasycené zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263025

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lichner Ľubomír

MPK: G01W 1/14

Značky: zeminy, infiltrace, měření, nenasycené, rychlostí, způsob

Text:

...nenasycené zeminy pod infiltrometrem se zavede na hrobu uzavřená sondážní trubka, zvolená dávka vody se označí redioindikátorem e detektorem záření zepuštěným do sondážní trubky na märném kabelu se sleduje v časových relecích vertikální pohyb označené dávky vody.Výhodou způsobu měření rychlosti inriltrace podle vynélezu je získání reprezentativních a reprodukovatelnýoh výsledků měření i v nehomogenních zeminách, za relativně krátký čas a s...

Zařízení na měření směru a rychlosti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255300

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01W 1/02

Značky: směru, zařízení, větru, měření, rychlostí

Text:

...nárys a na ohr. 4 h půdorys koule lgłg a na jejím plášti je znâzorněno rozmístění na tlak citlivých elektrických převodníků l, g, 3, g. Koule lglQ je upevněna na sloupku lQQg prostřednictvím dutého válce łQłg, kterým prochází svazek vodičů ve formě kabelu lggg.obr. 5 nepopisuje provedení vynálezu, ale slouží k vysvětlení funkce vynálezu. Ta je zhruba následující Rotační těleso například ve tvaru válce l 3 gQ na jehož plášti jsou pravidelně...

Zařízení pro kontinuální měření velikosti srážek a hmotnosti námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241412

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vanik Milan, Kuchareík Leoš

MPK: G01W 1/14

Značky: velikostí, měření, námrazy, srážek, hmotnosti, kontinuální, zařízení

Text:

...srážek, tak hmotnost námrazy, jednak zejménato, že poměrně jednoduchým způsobem zjištuje plynulou změnu měřených hodnot a~je schopen výsledky zaznamenávat.Příklad zařízení pro kontinuální měření velikosti srážek a hmotnosti námrazy je v axonometríckém pohledu v úpravě pro měření hmotnosti námazy znázoňąěno na připojeném výkreeüąNa stojanu je na vyhřívaném ložisku Q vodorovně otočně usazena základní deska 5, k jejíž horní straně je...

Zrážkomer s elektrickým odporovým a kontaktným výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245890

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jelínek Jaroslav

MPK: G01W 1/14

Značky: výstupom, kontaktným, odporovým, elektrickým, zrážkomer

Text:

...1.Zrážkomer sa skladá z Val-ca časovej základne 2 a registračným papierom, nad kto. rým- je zachytávajúca plocha 1 spojená s nádržou 3, v ktorej je plavák 4 s tyčkou 5,na ktorej je pero zapisovača B a ,permanentný magnet 9, vedľa ktorého je z jednej strany elektrický odporový obvod 10 zložený z magnetických jazýčkových kontaktov 11, odpo-rov 12 s výstupom 22 a. z druhej .strany permanentnéno Inagnetu 9 je elektrokontaktný obvod 13 zložený...

Zařízení pro měření teploty vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246619

Dátum: 16.11.1987

Autori: Nahodil Zdenik, Krejeioík Jioí

MPK: G01W 1/04, G01W 1/171

Značky: vzduchu, teploty, zařízení, měření

Text:

...opatřena tepelné izolační vrstvou 5 a odrazným nátěrem §, nebo je vytvořena z teplně izolačního materiálu opatřeného na vnějším obvodě odrazným nátěrem à. Odrazný nátěr 5 je s výhodou bílý v případě osáläní slunečním zářením. Clona g je kruhového průřezu a je uchycena horní užší částí ke spodní užší části odtahového komínku l. Odtahový kcmínek l je opatřen na vnějších stěnách absorhčnízn nätěrem 6. AVe spodní širší části clony 2 je uchyceno...

Meteorologický přístroj s registrací a dálkovou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253225

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lastomírský Jan

MPK: G01W 1/02

Značky: prístroj, registraci, signalizaci, dálkovou, meteorologický

Text:

...celkové prostorové a funkční schéma jednotlivých částí přístroje čidlo lg spadu sněhu je tvořeno světelným zdrojem 3 a fototranzistorem gg a pod nimi ležící výškově nastavitelnou vyhřívací mřížkou §. Toto čidlo 15 navazuje na přerušovač łgkterý je v kontaktu s klíčovací jednotkou 1, která je před vysílačem § a elektronickým krokovým voličem Q. Elektronický krokový volič § navazuje pro 3 253225střednictvím tří samotných relé 1, § a 2...

Fotoelektrický snímač rychlosti a směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245645

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mašek Ján, Holeík Ján

MPK: G01W 1/02

Značky: rychlostí, proudění, směru, snímač, fotoelektrický, plynů

Text:

...impulsy gl označené naSnímač je možné mechanicky nastavit tak, aby fotocitlivý prvek li pro orientaci snímače byl nasměrován např. na sever. Pomocí fotocitlivého prvku lg pro snímání rychlosti prouděni a elektronických obvodů jsou vytváŕeny elektrické impulsy UZ průchodem světla kruhově uspo řádanými otvory łâ V první cloně 1.Jejich časový průběh je znázorněn na obr. 2. Úhlové natočení druhé clony l jn dáno polohou směrovky 3. Během...

Zapojení indikátoru směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245392

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lányi Štefan

MPK: G01W 1/04

Značky: zapojení, plynů, směru, proudění, indikátoru

Text:

...směru proudění podle vynálezu a~na obr. 2 je znázorněn příklad kruhového uspořádání indikačních prvků.Žapojení indikatoru na obr. 1 obsahuje snímač 3 směru proudění se směrovkou l,převodník 3 směru proudění na číelicový signál pamet 1. dekodér 5, samostatný indikační prvek Q a kruhově uspořâdané indikační prvky 1. ze snímače 3 směru prouděni přicházejí elektrické signály na vstup převodníku 3. Na výstupu tohoto převodníku 3 je pak v...

Sonda pro elektrický katatermometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240681

Dátum: 01.06.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01K 7/22, G01W 1/17

Značky: katatermometr, sonda, elektricky

Text:

...zakončená šroubem pevně dotaženým do tělesa.Výhodou sondy podle vynálezu je lineární vztah mezi proudem tekoucím topným prvkem, tj. Zenerovou diodou, a elektrickým příkonem dodaným tälssu sondy, který se přemění v Jouleovo teplo,podle rovnice P Uz.I, kde Uz je Zenerovo napětí, které je konstantní. Další výhodou je dokonalý přestup tepla mezi topným prvkem a tělesem sondy.Příklad provedení sondy pro elektrický katetermometr podle vynálezu...

Brzdicí zařízení k polárnímu anemografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242784

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vrábel Ervín

MPK: G01W 1/02

Značky: zařízení, brzdící, polárnímu, anemografu

Text:

...do ramena připevněn přední vyvažovací prvek a ke konci ramena může být připevněn zadní vyvažovací prvek.Takto upravený přístroj je výrobně poměrně jednoduchý a levný, přenosný a dostatečně robustní pro měření v terénu. Jeho nenáročnost umožňuje instalování řady polárních anemografů současně v krajině pro zmapování situace v témže okamžiku. Prototyp přístroje je třeba cejchovat, další sérii je potom možno vyrobit podle tohoto vyváženěho...

Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Marian, Zuskin Silver, Schreiber Rudolf, Ferianc Ľubomír

MPK: G01W 1/02

Značky: rychlostí, vektoru, kolmej, snímač, vzduchu, prúdenia, zložky

Text:

...striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia...

Prevodník rýchlosti prúdenia vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 248983

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: G01W 1/02

Značky: převodník, rychlostí, prúdenia, vetra

Text:

...rýchlosti prúdenia sú vysoké nároky na presnosť vyhotovenia každého Inechanického dielu prevodníka a základne, vysoká závislosť od subjektivnych činiteľov, nízka efektívnosť výroby a vytváranie nedefinovateľných prechodových odporov pri priváraní volfrámových drôtov ku medeným prívodným drôtom.Uvedené nevýhody odstraňuje prevodník rýchlosti prúdenia podľa vynálezu s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi a plochou usmerňovacou...

Zapojení pro prověřování funkce optického měřicího řetězce laserového dopplerovského anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247645

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klaboch Ladislav

MPK: G02B 17/08, G06F 11/08, G01W 1/10...

Značky: řetězce, měřicího, optického, funkce, anemometru, laserového, dopplerovského, prověřování, zapojení

Text:

...přichází na dělič paprsku, kde je dělen na dva vzájemně koherentní vysí~ lací paprsky, které jsou vysílacím objektivem soustředěny do měřicího bodu proudění tekutiny,ze kterého jsou světelné paprsky rozptýlené hmotnou částicí, unášenou proudící tekutinou. přiváděny přes přijímací objektiv a clonu na fotodetektor podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi dělič paprsku a měřicí bod proudění je zařazen v jdnom ze dvou vysí...

Zapojení pro prověřování funkce elektronického měřicího řetězce laserového dopplerovského anemometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232963

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G02B 17/08, G06F 11/08, G01W 1/10...

Značky: anemometru, zapojení, laserového, prověřování, funkce, měřicího, dopplerovského, řetězce, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

U řetězce laserového dopplerovského anemometru LDA vysílací část 1 LDA vysílá dva vzájemně koherentní světelná paprsky do měřícího bodu proudění tekutiny, v kterém je jejich vzájemným průnikem vytvořena optická sonda 2 LDA, z níž světelné paprsky rozptýlené hmotnou částicí unášenou proudící tekutinou jsou přiváděny na vstup přijímací části 3 LDA, napájené ze zdroje 7 a připojené svým výstupem přes přenosovou linku 4 a procesoru 5 LDA na vstup...

Zapojení obvodů pro měření rychlostních profilů proudění tekutiny u mechanických periodických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 232962

Dátum: 15.07.1986

Autori: Jelínek Richard, Klaboch Ladislav, Cibulka Josef, Gardavský Jiří

MPK: G02B 17/08, G01W 1/10, G06F 11/08...

Značky: profilů, proudění, měření, soustav, zapojení, mechanických, rychlostních, tekutiny, obvodů, periodických

Zhrnutie / Anotácia:

Pro měření rychlostních profilů proudění mezi lopatkami kompresorů a turbín se používá laserový dopplerovský anemometr (LDA). Jeho vysílací část 1 vysílá dva vzájemně koherentní světelné paprsky, jejich průnikem v měřicím bodu vzniká optická sonda 2, která se zaměří na roztečnou kružnici, po níž se pohybuje měřené místo zvolené v mezilopatkovém prostoru, představujícím mechanickou periodickou soustavu. Každá hmotná častíce unášená proudící...