G01T

Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7121

Dátum: 05.05.2015

Autori: Balara Milan, Piteľ Ján, Hrehová Stella, Tóthová Mária

MPK: G01T 1/08, G01S 5/00

Značky: zdroja, systém, detekcie, polohy, žiarenia, senzorický

Text:

...systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou, profiloVou tyčou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a signálovými spojmi. K základovej doske je pripevnená profilová tyč, V ktorej kútoch sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho Vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj. Na základovú...

Zariadenie pre rádiologickú charakterizáciu chránené proti parazitným zdrojom ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14924

Dátum: 11.03.2010

Autori: Ducros Christian, Lamadie Fabrice, Brenneis Christophe, Girones Philippe

MPK: G01T 1/169, G01T 7/00

Značky: zariadenie, ionizujúceho, zdrojom, proti, žiarenia, chránené, charakterizáciu, parazitným, rádiologickú

Text:

...žiarenia,ktoré sú umiestnené mimo pozorovacie pole kolimátora. Kolimátor je v podstate vytvorený v tvare písmena U s otvorom a dnom, na ktorého úrovni je umiestnený citlivý koniec meracej sondy.Kolimátory opatrené otvormi o rôznych rozmeroch môžu byť umiestnené v držiakuJe výhodné, že meracia sonda je rovnako výmenná.Meracia sonda môže byť spektrometrická gama sonda alebo sonda dávkovej intenzity.Navyše je zariadenie pre...

Zdokonalené zobrazovacie zariadenie gama žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10074

Dátum: 12.12.2005

Autor: Le Goaller Christophe

MPK: G01T 1/164

Značky: zariadenie, zobrazovacie, žiarenia, zdokonalené

Text:

...rádioaktívne prvky zodpovedne za žiarenia gama, ktoré je emitovane zdrojom gama žiarenia, takým spôsobom, že zdokonaľuje presnosť uskutočňovaných meraní.Za týmto účelom sa vynález týka zobrazovacieho zariadenia gamažiarenia definovaného v patentovom nároku I. Zariadenie je vybavené gamakamerou s pozorovacím poľom, ktoré je usporiadané okolo osy. Navyše zariadenia zahrnujekolimatovaný spektrometrický detektor gama žiarenia s kolimátorom...

Spôsob prípravy SiO2 – aerogélového scintilátora dopovaného difenyloxazolylbenzénom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279969

Dátum: 12.01.1995

Autori: Pavlovič Peter, Jesenák Karol, Ružička Ján Ivan, Kuchta Ľubomír, Fajnor Štefan Vladimír

MPK: C01B 33/18, G01T 1/04

Značky: dopovaného, scintilátora, spôsob, difenyloxazolylbenzénom, přípravy, aerogélového

Zhrnutie / Anotácia:

SiO2 - aerogél sa nechá nasycovať parami 1,4-bis[5-fenyl-2-oxazoly]benzénu pri teplote 200 až 300 °C za zníženého tlaku počas 10 až 30 hodín. Takto pripravený scintilátor je použiteľný ako scintilačný detektor na sledovanie mikročastíc s nízkou energiou, ako aj na sledovanie mikročastíc a ťažkých iónov v prípadoch, keď je nevyhnutné postaviť do cesty registrovanému objektu čo najmenšie množstvo detegujúcej látky.

Vynálezy kategórie «G01T» v ZSSR.

Multielementná proporcionálna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280038

Dátum: 17.06.1992

Autor: Janík Rudolf

MPK: H01J 47/14, G01T 1/29, G01T 5/12...

Značky: komora, proporcionálna, multielementná

Zhrnutie / Anotácia:

Multielementná proporcionálna komora na meranie nízkych aktivít žiarenia a elimináciu priehybu čiel komory vplyvom napínania vlákien. Riešenie pozostáva z horného čela (1) a dolného čela (13) navzájom spojených rozpernými kolíkmi. Anódové vlákna sú vedené v anódových puzdrách (2) uložených v otvoroch v hornom čele (1) a v dolnom čele (13) a sú upnuté v hornej doske (8) a v dolnej doske (10). Podstatou riešenia je, že okolo anódových puzdier (2)...

Uspořádání detekčního systému pro osobní dozimetr dceřiných produktů radonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270295

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: G01T 1/02, A62B 18/08

Značky: dceřiných, uspořádání, osobní, systému, produktů, radonu, detekčního, dozimetr

Text:

...produktů radonu oodle vvnálezu je jednoduché konstrukce. která má ze následok nízkou ooruchovoet. He součástí osobníhe svítidla. jehož hmotnost a rozměry zvětšuje jen minimálně. Soudržný celek je snadno rozebíratelný. avšak demontáž systému nepovolannn nsnhou s úmvelná vvřszení dozimetru z činnosti jsou zneenedněnv. uspořádání je konstruováne tak. že je odolné proti mechanickým vlivům a zabraňuje vniknutí stékající vodv, hláte a kalu do...

Detektor neutrónového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 270163

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čarný Peter, Lieskovský Miroslav

MPK: G01T 3/08

Značky: neutrónového, žiarenia, detektor

Text:

...tejto premene sú detekovené v G-M trubici. Vretve olova epolu e főliou z medi e hlinika elúži na odtienenie žiarenia gama v pripade použitia detektora v zmiešanon radiačnom poli žiarenia gama e neutrínov.Výhoda použitie popieovaneho detektora neutrőnovàho žiarenia oproti jeetvujúcim detektorom, ktorých vlastnú detekčnů šesť tvori G-M trubice, epočive v možnosti použitia v zmiešaných poiiach žiarenie gone a neutrőnov s prevládejúcim zastúpením...

Zařízení pro výměnu vzorků v kapalinovém scintilačním čítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 269757

Dátum: 14.05.1990

Autori: Prokofjev Sergej, Korobčenko Leonid

MPK: G01T 7/08, G01T 1/204

Značky: výměnu, zařízení, kapalinovém, čítači, scintilačním, vzorků

Text:

...Kauepa 21 usnepeuua co caewoaonon 22 H oorosnexwponuunu yunomurenauu. oxpymeuuan uamuruoä oóonuuxoä 23. Bxonuoe orsepcrue Kanepu 21 Hanepeunn uaxonurca nan ounn ua oTeepcTuñ nunru 2. odpaaya c unn oraepcrue aaa nocjaaxn onaxoua 19. Buyrpu BTOPOFD oraepcwua nunwu 2 uaxoanrcnłcwon 1. Hepe sro oTBepcTue onaxou 19 npuunnaewcn Ha usnepeuue. Houuñ uuuuunp A c BEPTHKBHBHNMH naaanu oxpymaew cwou 1 H nonaumeu oruccuremnuo era. npu STUH crom 1...

Zařízení pro určování kontaminace radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 269121

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčík Stanislav, Chábera Tomáš, Wilhelm Ivan, Vitha František

MPK: G01T 1/167

Značky: ovzduší, radonu, určování, kontaminace, zařízení

Text:

...diakriuinsce. výstupy těchto tří nezávislých diskriulnatorů §, lg, gâ jsou pripojeny na vyhodnocovacl část gg v to~ to případě pro jednoduchost reprczentovanou vyhodnocovací jednotkou Q.zařízení pracuje takto. Plyny, jejichž zsmoření je zjiäřováno, přečerpvává plynové čerpadlo A aeroaolovýn filtre łł. Množství přečerpaného plynu sc stanoví z údajů průtokouěru. Radioaktivnl prvky, obsažené v čerpanén plynu, resp. vzduchu ve formě asrosolů...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: riadený, korelačný, komorou, elektrostatickou, spektrometer, automatický

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Elektronický obvod na stabilizaci scintilačních detektorů záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268759

Dátum: 11.04.1990

Autor: Michme Norbert

MPK: G01T 1/40, G01T 1/20

Značky: detektoru, obvod, stabilizaci, záření, scintilačních, elektronický

Text:

...M KOTOQBQ MOJKGT óblTb HOMBIJQEHRýľJlľKlĺüxlłlłll-ICIM TIPMGIĚIFJC. nPM QTOM HYKHO óUJICl IIÚÓMTbCFI TOPO. HTDÓH CTEłJICI DOBMOXHNM HQIAMFJHBHIIIFJmlťľlĺľ-ířllllKči. xilfJíâkTlľłpł-hłů 1 unopnaw ovxrypa KClTDPCJľľJ PGCFIUJIOKEH-â B CHEKTPE SHBPFMVI HBCKCIJIbKD Ill/UKBAnn ooecnewenmn Tpeayenoň Tuunvcrm mm e 0 cnpow 96 onMMocTM pe 9 yAbTaTon msmepcnmn npm Heňrpmnmmn aKTmnaumaHMnM ananmae Ha oanop 0 cxuaxmnax pemanmmnm oaKTapahm qnannrcn...

Automatický Mössbauerov spektrometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 268580

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gröne Rudolf, Lipka Jozef

MPK: G01T 1/00

Značky: mössbauerov, spektrometer, automatický

Text:

...časového intervalu,pomocou zariadenia výmeny absorüátoruv, na meracom mieste vymenia neznáme absorháto ry a standartný absornátor, pricom ľladĺaca jednotka, ktorá riadi cyklickú výmenu absoroátnmv, aicasneS VÝmC 0 U prepne cast pamate mnohokanúlnvćho amplitúdového analyzátora, do ktorej sa ukládajú namerané výsledky tuk, že každému mnrnnćmu ahsorhalnrn je rirndcnñ vždy jemu odpovedajúce cast pamäte. Podla zmeny parametrov štandartného...

Způsob detekování záření radionuklidů zadržených na filtru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268447

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01V 5/04, G01T 1/169, G01N 23/207...

Značky: radionuklidu, filtru, provádění, způsobu, zadržených, detekování, zařízení, způsob, záření

Text:

...případ, kdy vrstva hmoty 1 působící zpětný rozptyl, respektive odraz částí § toku částic beta a kvant zářeni game a X má tvar desky zhotovené například z mosazi a spojene s podložkou 3, která je 2 jíneho materiálu. Podložka 3 s vrstvou hmoty 1 je v blízkosti filtru § s depozitem 5 aerosolu s radionuklidy. Z druhe strany k filtru 5 je přiblížen detektor 5 sondy záření §. Na obě strany filtru § vystupuji z depozitu 5 podíly 1 a § toku záření...