G01R 31/28

Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288241

Dátum: 18.12.2014

Autori: Vince Tibor, Kováčová Irena, Molnár Ján, Kováč Dobroslav

MPK: G01R 31/00, G06F 11/22, G01R 31/28...

Značky: elektrických, obvodov, zariadení, zapájanie, variabilné, zapojenie, automatizované, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1), ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zberníc. Tento zabezpečuje komunikáciu s blokmi vstupných svoriek (33), (34) až (Y). Komunikácia s blokom vstupnej svorky (33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbernicu (9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu z prvej adresovej zbernice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30)...

Elektronický obvod na vyhodnotenie informácií zo senzorov s variabilným elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14541

Dátum: 30.03.2010

Autori: Volf Jaromír, Novák Martin

MPK: A61B 5/103, G01G 19/414, G01D 5/00...

Značky: vyhodnotenie, informácií, odporom, elektrickým, senzorov, obvod, variabilným, elektronický

Text:

...znázorňuje blokovú schémupredkladaného elektronického obvodu na vysokorýchlostné vyhodnotenie informácii zo senzorov s variabilným elektrickým odporom. napr. z taktilných senzorov na báze vodivého elastoméru.Podrgbny gogis grikladu uskutočnenia gnálezu0010 Elektronický obvod pre vysokorýchlostné vyhodnotenie informácií zo senzorov s variabilným elektrickým odporom, kde tento senzor je tvorený maticou, zloženou zo stlpcov a riadkov....

Testovacie zariadenie na testovanie vopriek pod teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9943

Dátum: 16.01.2008

Autor: Linnerbauer Horst-dieter

MPK: G01R 31/28, G05D 23/19

Značky: vopriek, zariadenie, teplotou, testovacie, testovanie

Text:

...staniciam), nachádzajú sa vjednotlivých komorách aj menšie hmoty, ktoré sa tým ľahšie temperujú.Nakoniec sa v rámci vynálezu môže temperovaný objem pre jeden hybrid udržiavať optimálne nízky.o Ďalej hybrid vrámci vynálezu nie je vystavený žiadnym záťažiam, pretože komoraposkytuje ochranné transportné puzdro.o Ako pozitívum sa musí zdôrazníť aj minimalizácia nebezpečenstva elektrostatickýchpoškodení na základe uzatvorenej...

Zariadenie na testovanie dosky plošných spojov s vodivými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12276

Dátum: 01.02.2007

Autor: Schurwanz Jürgen

MPK: G01R 31/28

Značky: plošných, drahami, dosky, zariadenie, vodivými, spojov, testovanie

Text:

...plošných spojov zapojená medzinulový vodič a ochranný vodič, takže nemá k dispozícii žiadny vlastný zdroj elektrického napájania. Pomocou vyhotovenia podľa tohto vynálezu prebehne testovanie len vtedy, keď niekto vybudí indukčnú cievku pomocou primárneho vysielača.0007 Bolo by síce možné aj také riešenie, v rámci ktorého sa do napájacieho obvodu namiesto indukčnej cievky zapojí batéria, ale spôsobilo by to trvalú spotrebu elektrickej energie...

Spôsob jednorazovej kalibrácie digitálnej meracej sústavy pracujúcej v režime minimálneho počtu vetiev zo všetkých možných vetiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6324

Dátum: 21.12.2006

Autori: Mlnařík Karel, Srb Stanislav, Bukač Pavel, Faran Antonín, Dobiáš Radek

MPK: G01R 31/28, B61L 7/00, B61L 21/00...

Značky: sústavy, meracej, spôsob, režime, digitálnej, kalibrácie, všetkých, jednorazovej, vetiev, pracujúcej, možných, minimálneho, počtu

Text:

...obvod, komparátory,t.j. zložitý hardvér, čo môže predstavovať veľkú poruchovosť a nízku vlastnú spoľahlivosť. Nevýhodnosť môže byť vo vyhodnocovaní meranej hodnoty vzhľadom na požadovanú toleranciu. Určitá nevýhoda tiež môže byť zapojenie poskytujúceriadiaci signál, ukazujúci platnosť signálu zo systému. Majoritný obvod obsahuje subsidiárne podsystémy, ktoré môžu ziyhať.0011 Majoritný systém ako taký je charakterizovaný hlasovaním Y zX...

Vynálezy kategórie «G01R 31/28» v ZSSR.

Spôsob kontroly výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6230

Dátum: 15.10.2003

Autori: Netzel Mario, Pawel Sascha, Lehmann Jan, Herzer Reinhrad

MPK: G01R 31/28, G01R 31/26, G01R 31/02...

Značky: výkonových, polovodičových, spôsob, kontroly, prvkov

Text:

...prvku,napriklad V prípade IGBT ako vodiaca plôška riadiacej elektródy(ll). spojenia s izolovanou medenou plochou (16, 18, 19) podložky DCB sa realizujú drôtovými spojmi (12, l 3, l 4). Drôtenéspoje majú pritonx taktiež rozličné funkcie. Spojovacie drôtypotrebné na vedenie hlavného prúdu sa označujú ako spojovacie drôty emitora (14), spojovacie drôty potrebné pre aktivačné zapojenie sa označujú ako spojovací drôt riadiacej...

Zapojenie na kontrolu koncových stupňov, respektíve riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279147

Dátum: 13.05.1992

Autori: Bleckmann Hans-wilhelm, Loreck Heinz, Zydek Michael

MPK: G05B 23/02, B60T 17/22, G01R 31/28...

Značky: koncových, zapojenie, stupňov, obvodů, kontrolu, riadiaceho, respektíve

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši kontrolu výkonových tranzistorov (LT1, LT2, LT3, LT4) a ich prepojenie, najmä so zreteľom na poruchy, ako i zvodové prúdy alebo prúdy bočných zvodov a je určené najmä na riadenie brzdového tlaku systému prekĺzania kolies pri pohone vozidla. Budiace prípoje (S1, S2, S3, S4) budiacich vinutí (W1, W2, W3, W4) ventilov sú prepojené tak porovnávacím zapojením (1), pozostávajúcim z reťazca logických súčtových alebo logických...

Zapojení elektronických obvodů k vyhodnocení a signalizaci poruchy v elektronických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264424

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bistrý Vladislav

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145, G01R 19/16...

Značky: elektronických, poruchy, obvodů, signalizaci, zařízeních, vyhodnocení, zapojení

Text:

...definované doby vyhodnoceni ztráty signálu v kontrolovaném zařízení, která je dána periodou sladu puleů na výstupu frekvenčního děliěe.Príklad provedení je schematicky znázorněn na přípojeném výkrese.vstupní svorka 5 kontrolovaného elektronického zařízení je připojena na první vstup prvého hradla Q, na jehož druhý vstup je připojen jednak kondenzátor 3, jehož druhý vývod je płipojen na zem a jednak odpor gg, jehož druhý vývod je připojen...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: otáček, řízení, kmitočtu, testování, obvodů, fázového, motorů, funkční, děliče, zapojení, stupnicového, detektoru

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Zapojenie obvodov na meranie číslicovo-analógových prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245323

Dátum: 15.12.1988

Autori: Kerekes Jeno, Kassai Ferenc

MPK: G01R 31/28, G01R 31/26, G01R 31/02...

Značky: zapojenie, obvodov, číslicovo-analógových, prevodníkov, meranie

Text:

...prúd/napätie, spínač 5 a první oddelovací sledovač 8 na jeden vstup diierencialneho zosilňovače B je pripojený výstup druhého oddelovacieho sled-ovača 9 pripojeného cez prepínač 4 na deiič 3. Výstup diferenciáineho zosilňovače 6je pripojený na vstup analógového multiplexéra 10, ktorého výstup je pripojený na vstup analógovo-číslicového prevodníka 7. Výstup analogovo-číslicového prevodníka 7 je pripojený na počítač 11. Cez analógový...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kubát Richard, Kolliner René, Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Strnad Pavel, Pokorný Zdeněk

MPK: G01R 31/28, G01R 31/00, G01R 31/26...

Značky: obvodů, spoje, testování, osazené, plošného, logických, odporu, zařízení, desce

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Zapojení základního modulu pro stimulaci a vyhodnocení logických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257977

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kolliner René, Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Strnad Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: stimulaci, vyhodnocení, stavu, základního, zapojení, modulu, logických

Text:

...bloku lg základního měřicího modulu je taktéž spojen s hradlem § 99 bloku lg základního měřicího modulu. Výstup hradla ggg bloku lg základního měřicího modulu je spojen s blokem l řídicích obvodů.Kaskádní zapojení podle obr. 2 je složeno 2 bloku l řidících obvodů, bloku l taktovacíchsignálů, bloku l reference a z bloku lg, gg až gg základních měřicích modulů. Blok lřídicích obvodů je sběrnicovými výstupy spojen s blokem l taktovacích...

Zapojení třístavového výkonového budiče úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257973

Dátum: 15.07.1988

Autori: Strnad Pavel, Uhlíř Karel, Kolliner René, Mattausch Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: úrovní, budiče, výkonového, třístavového, zapojení

Text:

...výstup łgł bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru je zapojen do třetího vstupu bloku lg přepínače funkce, jehož druhý výstup lg je připojen k druhému vstupu bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru, jehož prvý vstup je napojen na výstup lll bloku ll přepínače kanálů, jehož prvý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnicového výstupu lgł bloku lg úrovně signálu a jeho druhý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnioového výstupu lg...

Zapojení na zkoušení monostabilních klopných obvodů a generátorů obdélníkových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254060

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jízdný Oldřich, Sýkora Tomáš

MPK: H03K 3/284, G01R 31/28

Značky: generátoru, zapojení, monostabilních, obvodů, kmitů, obdélníkových, zkoušení, klopných

Text:

...se na výstupní kontrolní svorku Q přípojí osciloskop, případně čítač neb jiný vhodný indikátor a na výstupní synćhronizační svorku gg vstup synchronizece indikátoru. Nakonec se na skupinu výetupních spouštěcích svorek Q a na skupinu vstup ních generátorových svorek 93 připojí prostřednictvím konektoru zkoušený obvod, uspořádaný zpravidla na desce s plošnými spojí a obsahující monostabilní klopné obvody, případně dále generátory obdélníkových...

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bulla Ján, Vyskoeil Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: diagnostické, převodníku, frekvenčne, zjišťování, zařízení, správné, funkce, analogového

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Zapojení pro testování propojovací sítě desky plošných spojů osazené součástkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241749

Dátum: 15.09.1987

Autori: Forman Luboš, Koukal Antonín, Švarcberk Jaroslav

MPK: G01R 31/02, G01R 31/28

Značky: desky, zapojení, sítě, propojovací, testování, spojů, osazené, součástkami, plošných

Text:

...rozměry a zvyšuje rychlost a spolehlivost proti použití spínaci matice z relé.Konkrétní provedení zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém obrázku.Základní obvody 1 až N polovodičové spínaci matice jsou svými prvými svorkami 111 až N 11 přlpojeny na prvou napěťovou sběrnici 41, svými druhými svorkami 112 až N 12 na prvou napěťovou sběrnici 43, svými třetírni svorkami 113 až N 13 na druhou proudovovu sběrnici 42, svými čtvrtými...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Felcman Jioí, Pech Jaroslav, Šandera Zdenik

MPK: G01R 31/02, G01R 27/14, G01R 31/28...

Značky: způsob, hrotu, plošných, desek, spojů, měřicích, vadných, lokalizace, testeru

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Diagnostická sonda měřící impedanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240728

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vostárek Oldoich, Janoušek Josef

MPK: G01R 27/02, G01R 31/28

Značky: měřicí, sonda, impedancí, diagnostická

Text:

...rozsahu měření, což umožňuje efektivní měření, zejména vnitřních přechodů integrovaných obvodů.Na výkresu je naznačen příklad zapojení podle tohoto vynálezu, tvořící diagnostickou sondu měřicí impedanci.Měřená impedance 1 je připojena na záporný měřicí hrot 2 a dále přes ochrannýrezistor 3 na první vývod kondenzátoru 4 derivačního obvodu a bázi ,tranzistoru 5 tvarovacího obvodu, přičemž jeho emitor je uzemněn a kolektor je připojen na...

Elektronický obvod pro odstranění falešných vstupních impulsů čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244884

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kobayashi Noboru, Baldvin John James

MPK: G01R 31/28

Značky: elektronický, obvod, falešných, vstupních, čítače, impulsů, odstranění

Text:

...4 znázorňuje zapojení pro vratný čítač.Elektronický obvod ł /obr. l/ pro odstranění falešných impulsů má dva vstupy, prvý vstup 3 a druhý vstup 3 a jeden výstup 2. Prvý vstup 3 je pŕipojen na vstup g klopného obvodu É a druhý vstup 3 je připojen jednak na vstup prvního derivačního obvodu 4 a jednakpřes negátor 2 na vstup druhého derivačního obvodu É. Výstupy obou derivačních obvodů 1, 5jsou připojeny každý na jiný vstup hradla 1 NAND....

Zařízení pro impulsní kontrolu elektronických obvodů spektrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247696

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01R 31/28

Značky: elektronických, obvodů, spektrometru, impulsní, zařízení, kontrolu

Text:

...elektronických obvodů je možno do hotového programovatelného spektro metru dodatečně zabudovat. Ne přiloženém výkresu je zobrazen příklad blokovéhoschematu zařízení pro programovou kontrolu elektronických obvodů jednokenálového spektrometru.V zařízení pro impulsní kontrolu elektronických obvodů jednokanálového spektrometru g je impulsní vstup gél spektrometru g spojen s výstupem 11 detektoru 1 radioaktivního záření a současně je spojen i s...

Zapojenie logickej sondy s čítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230869

Dátum: 15.11.1986

Autori: Petrík Jaroslav, Lachovič Peter

MPK: G01R 31/28

Značky: sondy, čítačom, logickej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie logickej sondy s čítačom, najmä pre vyšetrovanie statických a dynamických dejov, prebiehajúcich v číslicových zariadeniach, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z napäťového obmedzovača (1), ktorého výstup je spojený s paralelne spojenými vstupmi prvého, druhého, tretieho a štvrtého komparátora (2, 3, 4, 5), pričom prvý výstup (11) prvého komparátora (2) je spojený s čítačom (8) a druhý výstup (12) prvého komparátora (2) je pripojený...