G01R 31/02

Systém a spôsob detekcie poruchy ochranného uzemňovacieho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17268

Dátum: 01.03.2013

Autori: Shoshiev Alexander, Li Kang

MPK: H02H 11/00, G01R 31/02, B60L 3/04...

Značky: uzemňovacieho, ochranného, poruchy, spôsob, obvodů, systém, detekcie

Text:

...krerníkovým čipom riadeného usmerňovacieho zariadenia, ku ktorému je paralelne zapojená monitorovacia impedancia. Najmenej jedna impedancia jedného z hviezdicových usporiadani impedancii je uspôsobená na poskytovanie nízkeho monitorovacieho napätia, ktoré cirkuluje prúd cez uzemňovací vodič a monitorovaciu impedanciu. Napätie na druhom uvedenom prvku budi prostriedok namonitorovanie. Kremíkovým čipom riadený usmerňovač je uspôsobený tak,...

Synchrónny stroj, veterná elektráreň obsahujúca synchrónny stroj a spôsob monitorovania prevádzky synchrónneho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287699

Dátum: 23.05.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, H02K 11/00, G01R 31/02...

Značky: spôsob, monitorovania, elektráren, prevádzky, veterná, obsahujúca, synchrónny, synchrónneho, stroj, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synchrónny stroj s prednostne vyjadrenými pólmi s pólovými vinutiami, ktoré sú medzi sebou galvanicky spojené. Ďalej je opísaná veterná elektráreň, ako aj spôsob monitorovania synchrónneho stroja veternej elektrárne. Úlohou je vytvoriť synchrónny stroj, ako aj spôsob prevádzkovania synchrónneho stroja takým spôsobom, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo požiaru. Synchrónny stroj obsahujúci rotor so súborom pólov, z ktorých každý je...

Zariadenie a spôsob na detekciu porúch stredne napäťových izolovaných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14985

Dátum: 07.08.2009

Autori: Foldyna Jiři, Válek Pavel, Misák Stanislav

MPK: G01R 31/02

Značky: zariadenie, poruch, izolovaných, stredne, detekciu, vodičov, napäťových, spôsob

Text:

...stredne napäťového izolovaného závesného vodiča g obsahuje snímač rozptylového elektrického poľa, ktorým je v tomto prípade prstencový snímač 3, ktorý obopína izoláciu izolovaného vodiča g. Kovový prstencový snímač ą je pripojený k dispečíngu 10, a to postupne cez jednotku já na zistenie impulznej zložky, A/D prevodník 6, frekvenčný ñlter 7, výpočtovú jednotku 8 a vyhodnocovaciu jednotku 9. Jednotka § 5 nazistenie impulzných zložiek...

Zariadenie na testovanie káblov vybavených zástrčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286798

Dátum: 04.05.2009

Autor: Stengel Jürgen

MPK: G01R 31/02

Značky: káblov, zástrčkami, zariadenie, testovanie, vybavených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na testovanie káblov vybavených zástrčkami pozostáva z viacerých adaptérov (4), ktoré sú vybavené uložením na zástrčky priradeným stanovenej zástrčke, meracej techniky (5), počítača (6) na vyhodnotenie údajov zistených meracou technikou (5), pamäte (9) na uloženie dát špecifických pre zástrčku, respektíve pre adaptér (4) a PC (1), ku ktorému je pripojený monitor. Podľa vynálezu je každému adaptéru (4) priradená meracia technika (5),...

Systém výroby káblových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14616

Dátum: 05.04.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: G01R 31/00, G02B 6/44, G01R 31/02...

Značky: systém, zväzkov, výroby, káblových

Text:

...dosky, cez ktoré je skúšobný prístroj spojený s koncami práve vyrobeného káblového zväzku, ako, medzi iným, opisujú dokumenty EP 0 300 141 a DE 939 341, Ulrich Kölm.0011 Aj dokument US 5,535,788 opisuje inštalačnú dosku na výrobu káblových zväzkov,ktorá obsahuje uchytávacie prostriedky pre elektrické funkčné prvky, ktoré môžu byť mechanicky alebo elektricky prekontrolované pomocou minimálne jedného snímača vuchytávacom prostriedku. Na...

Vynálezy kategórie «G01R 31/02» v ZSSR.

Spôsob testovania tvarovaného stavu koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286133

Dátum: 19.03.2008

Autori: Kazuyoshi Tomikawa, Teruyuki Ishibashi

MPK: G01R 31/02, G01R 31/00

Značky: koncovky, stavu, testovania, tvarovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe testovania tvarovaného stavu koncovky sa v kroku S1 vytvorí referenčný tvar vlny na základe zaťaženia, keď sa získa koncovka v dobrom tvarovanom stave, a referenčný tvar vlny sa rozdelí na viaceré segmenty referenčného tvaru vlny, aby sa stanovili singulárne body. V kroku S2 sa segmenty referenčného tvaru vlny obsahujúce singulárne body zintegrujú. V kroku S3 sa vytvorí charakteristický tvar vlny na základe zaťaženia, keď sa získa...

Spôsob overovania kabeláže aspoň jedného elektrického motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11732

Dátum: 28.06.2005

Autor: Lagabe Grégoire

MPK: G01R 31/02

Značky: jedného, aspoň, spôsob, overovania, elektrického, motora, kabeláže

Text:

...mohol byť jednoduchým a spoľahlivým spôsobom zistený. Takže sa neskúma meranie vopred určenej hodnoty intenzity prúdu, ale len zmena intenzity prúdu medzi intenzitou prúdu v obvode, ked je motor napájaný a spočíva v krajnej polohe na jednej strane, a intenzitou prúdu v obvode, keď nie je motor napájaný, na0012 Podľa zvláštneho vyhotovenia sú upravené aspoň dva motory, z ktorých každý je spojený s dorazom krajnej polohy a je prostredníctvom...

Spôsob bezvýkopového kladenia plastových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1518

Dátum: 09.02.2005

Autor: Späth Thorsten

MPK: F16L 11/12, E21B 17/00, E21B 7/00...

Značky: kladenia, plášťových, spôsob, rúrok, bezvýkopového

Text:

...do vrstvy z gumovitêho materiálu V blízkosti vnútorného prierezu elektricky vodivý drôt, aby sa tak včas zabezpečilo, že bola hadica vo vnútri poškodená, takže sa dá potom systém ihneď odtlakovať. Elektricky vodivý drôt môže pozostávať z hliníka a nachádzať sa skrutkovito vnútri vnútornej gumovitej vrstvy. Hadica vykazuje tiež vonkajšiu gumovitú kryciu vrstvu a je ohybná, čo je potrebné pre použitie, menovite na dopravu média na opieskovanie...

Spôsob kontroly výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6230

Dátum: 15.10.2003

Autori: Lehmann Jan, Pawel Sascha, Netzel Mario, Herzer Reinhrad

MPK: G01R 31/28, G01R 31/26, G01R 31/02...

Značky: prvkov, spôsob, kontroly, polovodičových, výkonových

Text:

...prvku,napriklad V prípade IGBT ako vodiaca plôška riadiacej elektródy(ll). spojenia s izolovanou medenou plochou (16, 18, 19) podložky DCB sa realizujú drôtovými spojmi (12, l 3, l 4). Drôtenéspoje majú pritonx taktiež rozličné funkcie. Spojovacie drôtypotrebné na vedenie hlavného prúdu sa označujú ako spojovacie drôty emitora (14), spojovacie drôty potrebné pre aktivačné zapojenie sa označujú ako spojovací drôt riadiacej...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/02, G01R 31/00, G01R 31/08...

Značky: kabelů, testování, zařízení

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Zapojení pro měření proudů v izolaci statorového vinutí elektrických strojů chlazených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260492

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mrázek Josef, Vlnař František

MPK: G01R 31/02

Značky: vinutí, proudu, strojů, izolaci, elektrických, chlazených, měření, vodou, zapojení, statorového

Text:

...chladící vody, o hodnotě RS. První vstupní svorka 9 měřiče 8 proudu je spojena s armaxturou 14 rozvodu chladící vody.Podmínkou přesné-ho měření .při zapojení podleobr. 1 je, aby svodový odpor R vodních trubic byl alespoň 10 Ukrát větší, nežli vstupní odpor měřiče 8 proudu.Na obr. 2 je zapojení vcelku stejně jako na obr. 1 až .na to, že první vstupní svorka 9 měřiče B proudu je přes druhý zdroj 17 stejnosměrného napětí spojena s armaturou 14...

Ovládacia sústava stýkača

Načítavanie...

Číslo patentu: 279204

Dátum: 05.08.1998

Autor: Moreau Dominique

MPK: G01R 31/02, G05B 11/00, G05B 11/01...

Značky: sústava, ovládacia, stýkača

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacia sústava je určená pre stýkač (21) obsahujúci výkonové spínače (27, 28, 29), ktoré sú mechanicky spojené s elektromagnetom, ktorý má budiacu cievku (26), ktorej jedna svorka je trvale pripojená k jednému pólu napájacieho zdroja a druhá svorka je pripojená k voliacemu obvodu ovládacej sústavy, uspôsobenému buď na pripojenie obvodu cievky (26) k druhému pólu napájacieho zdroja najmenej jednou cestou, alebo na prerušenie napájania....

Ovládacia sústava elektrického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278497

Dátum: 09.07.1997

Autor: Moreau Dominique

MPK: G05B 11/01, G01R 31/02

Značky: zariadenia, ovládacia, elektrického, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacia sústava elektrického zariadenia obsahuje stýkače (3) s elektromagnetom (9) budeným cievkou (7) pripojenou k dvom napájacím svorkám, ktorých napájací obvod prechádza vymeniteľným funkčným modulom (48), elektricky spriahnutým s obvodom tejto cievky kontaktnými kolíkmi (51, 52), zaisťujúcimi súčasne mechanické pridržiavanie modulu (48) na skrini stýkača (3). Kolíky (51, 52), ktoré na každom izolačnom puzdre (47) zodpovedajúceho funkčného...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/02, G01R 31/08, G01R 31/00...

Značky: zapojení, místa, velikostí, vzniku, určení, vedení, odrazů

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Zapojenie obvodov na meranie číslicovo-analógových prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245323

Dátum: 15.12.1988

Autori: Kerekes Jeno, Kassai Ferenc

MPK: G01R 31/02, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: meranie, prevodníkov, obvodov, číslicovo-analógových, zapojenie

Text:

...prúd/napätie, spínač 5 a první oddelovací sledovač 8 na jeden vstup diierencialneho zosilňovače B je pripojený výstup druhého oddelovacieho sled-ovača 9 pripojeného cez prepínač 4 na deiič 3. Výstup diferenciáineho zosilňovače 6je pripojený na vstup analógového multiplexéra 10, ktorého výstup je pripojený na vstup analógovo-číslicového prevodníka 7. Výstup analogovo-číslicového prevodníka 7 je pripojený na počítač 11. Cez analógový...

Zařízení pro kontrolu elektrických spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259040

Dátum: 16.09.1988

Autori: Aleksakov Gabriel, Medvěděv Arkadij, Kaprilovič Jurij, Volkov Alexandr, Fomičev Vladimir

MPK: G01R 31/02

Značky: kontrolu, elektrických, zařízení, spojení

Text:

...uarepuana coennemnn. . .Ha nropou aumonç reueparopą I oopuupyewca KODOTKHŘ Mnynbc, cooraerçwnymľ mmü mponry uapacTaHnnroKa n xonwponmpyeuou coennnenn. 3 TOT uunynbc nocwy-z.naer na ynpąnnnmmne axou Knmueä 7 u 12. qro npunor x KpaTKOBpeMeHHOMy na sauuxaunn. Knmu 7 Kparxospeuenno nponycxaer na aanouunammnň YCHHMTGHB .8 yponenn nanpnxenua U coornerçTnymmum nanenm nanpnxenux na conpownanenm xoawponuý.nemu TOKa Harpyxenua, HO 110 58113113...

Zapojení pro lokalizaci a určení velikosti nehomogenit ve vedeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 245235

Dátum: 01.07.1988

Autor: Baláš Vratislav

MPK: G01R 31/08, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: zapojení, určení, lokalizaci, nehomogenít, vedeních, velikostí

Text:

...§ řídíoích obvodů je zároveň připojen ke korekčnímu článku g.V zapojení podle vynálezu, znázorněném na obr. 2, je měře~ né vedení l připojeno ke sdružovacímu obvodu g, který je připojen jednak k výstupu generátoru § a jednak přes směšovač g k selektivnímu obvodu 5. Selektivní obvod 5 jepřes převodník lg a korekční článek g připojen k druhému indikátoru lg indikačního zařízení §, jehož první indikátor lg je připojen přes první řídící obvod lg...

Zařízení k lokalizaci zkratů v plošných spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257556

Dátum: 16.05.1988

Autor: Gazárek František

MPK: G01R 31/02

Značky: plošných, spojích, zkratu, lokalizaci, zařízení

Text:

...B 5 a kondenzátorem gł. Rezistor 55 je tvořen odporem testovaných vodičů a je součástí elektrického obvodu astabilního multivibrátoru, do něhož je začleněn prostřednictvím prvního zkušebního hrotu 3 a druhého zkušebního hrotu Ě. Na obr. 2 jsou navíc uvedeny rezistory EQ, 33 a blokovací kondenzátor Q k vytvoření referenčního potencionálu v případě použití jednoduchého napájecího zdroje g, dále oddělovací kondenzátor gg a elektroakustický měnič...

Komutační soustava zkušebního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256903

Dátum: 15.04.1988

Autor: Müller Hans-dieter

MPK: G01R 31/02

Značky: soustava, komutační, zařízení, zkušebního

Text:

...HHSKOMY HDOHYCKHQMYCOHPOTHBHGHWD B HDOMEXYTKE MERny croxou n ucroxo MomHonpoBonKmb H 3 MepeHHe nusxoonuux OÓBGKTOB nsuepeHHR. BBHĽY TOĎO, qTo nonxnmueuue oősexron Hsuepennn ocymecrsnxewca no cxąue wuna Mocronoü, uns xamnoro oösexra H 3 MepeHHH muemrćn na nyrn ucnmranun no Buôopy. -A . . V . Sro nosuouner H 3 MepHTb npocwwMcnocoöoM oöpaTHue H npaue conpoTuBneHHn upoMemyrxa aąo-Kaýo B noax. B KHQSCTBG ocwarounoro T 038, BHHHDMGPO R 3...

Zapojení pro testování propojovací sítě desky plošných spojů osazené součástkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241749

Dátum: 15.09.1987

Autori: Forman Luboš, Koukal Antonín, Švarcberk Jaroslav

MPK: G01R 31/28, G01R 31/02

Značky: osazené, testování, součástkami, desky, plošných, spojů, propojovací, zapojení, sítě

Text:

...rozměry a zvyšuje rychlost a spolehlivost proti použití spínaci matice z relé.Konkrétní provedení zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém obrázku.Základní obvody 1 až N polovodičové spínaci matice jsou svými prvými svorkami 111 až N 11 přlpojeny na prvou napěťovou sběrnici 41, svými druhými svorkami 112 až N 12 na prvou napěťovou sběrnici 43, svými třetírni svorkami 113 až N 13 na druhou proudovovu sběrnici 42, svými čtvrtými...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pech Jaroslav, Šandera Zdenik, Felcman Jioí

MPK: G01R 31/02, G01R 27/14, G01R 31/28...

Značky: testeru, způsob, plošných, lokalizace, desek, měřicích, vadných, hrotu, spojů

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Zapojenie pre kontrolu strážičov izolačného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250554

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karvaš Jozef, Kušnier Ignác, Tisaj Jozef, Tomaj Ladislav, Šeliga Marian

MPK: G01R 31/02

Značky: strážičov, zapojenie, kontrolu, stavu, izolačného

Text:

...fáz poistky, štartovacieho spínača a kontrolného miliampérmetra, na zemniacu sústavu. ŠtartovacíIn spinačom zapnutý obvod je zároveň spriahnutý s elektronickými stopkami pripo 4jenými na napájacie napätie a obsahujúcimi kontakt strážiča izolačného stavu a nulovacie tlačidlo.Zariadenie na kontrolu strážičov izolačného stavu rieši možnost preskúšania a nastavenia zníženej IH kritickej hodnoty izolačného stavu siete simulovaním tohto stavu...

Zapojenie pre automatické testovanie, najmä elektrickej inštalácie kompresora chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235391

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šupatík Ivan, Kováčik Ján

MPK: G01R 31/02

Značky: chladničiek, automatické, testovanie, najmä, zapojenie, kompresora, elektrickej, inštalácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otestovanie elektrickej inštalácie kompresora chladničiek na automatickej montážnej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje spojením riadiaceho systému linky z vlastným testovacím modulom s predvoľbou typu testovaného prvku.

Hlídač úrovně střídavých elektromagnetických polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235412

Dátum: 15.11.1986

Autor: Pikl Pavel

MPK: G01R 31/02

Značky: střídavých, úrovně, hlídač, elektromagnetických, polí

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač úrovně elektromagnetických polí pracuje v rychlém přepínacím cyklu, přičemž v prvé části cyklu, tj. v provozním stavu, měří intenzitu elektromagnetického pole na snímací anténě a ve druhé části cyklu, tj. v kontrolním stavu, se automaticky celé toto zařízení samo kontroluje. Tímto způsobem zapojení se odstraní hlavní problém, který může nastat u bezpečnostního zařízení chránícího člověka, a to spoléhání obsluhy na zařízení, které se může...

Systém pro automatické sledování měřených míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229315

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kohut Karel, Kresta Milan

MPK: G01R 31/02

Značky: automatické, sledování, míst, měřených, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického signalizačního systému, který umožňuje sledování měřených míst v elektrických obvodech strojů a zařízení s je vhodný k aplikaci nejen v těžkých podmínkách a agresivním prostředí v hutním a chemickém průmyslu, ale například i ve zdravotnictví. Podle vynálezu výstupy (a až h) měřených míst (A až H) jsou propojeny s vyhodnocovacími obvody (110 až 810), jež jsou svými výstupy (aa až ha) propojeny s kontrolními...