G01R 29/08

Zapojenie elektronickej jednotky, najmä na detekciu živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4039

Dátum: 03.01.2005

Autori: Krasula Luboš, Karáč Zdenko

MPK: G08B 21/00, G01R 29/08

Značky: živých, zapojenie, jednotky, organizmov, elektronickej, najmä, detekciu

Text:

...poľa je pripojený digitálny blok 6 na moduláciu nosnej frekvencie a udržiavanie výkonu a stability referenčného elektromagnetického poľa, pričom referenčný oscilátor 1 je cez výstupy prepojený s analógovým blokom 7 a prevodníkom f/Ul. Snímací oscilátor 2 na snímanie veľkosti elektromagnetického poľa vyžiareného živým organizmom a na snímanie frekvencie a demoduláciu prijímaných signálov je pripojený k prevodníku f/U 2 5 a...

Zariadenie na meranie miery špecifickej absorpcie vyžarovania v mobilnej telekomunikácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 26

Dátum: 30.07.2002

Autori: Picard Dominique, Veysset Rémy, Chauvin Sébastien

MPK: G01R 29/08

Značky: zariadenie, vyžarovania, miery, špecifickej, mobilnej, absorpcie, meranie, telekomunikácii

Text:

...telefónnym terminálom. celulárnej siete s časovým multiplexom, zariadenie podľa vynálezu je výhodne vybavené prostriedkami na príjem taktogenerovaného elektromagnetického pola a prostriedkami naobnovenie synchronizovaného hodinového signálu na obálke časového multiplexu uvedeného elektromagnetického pola. Prostriedky na synchrónnu detekciu môžu byť pripadne doplnené emulátorom na generovanie referenčného signálu.Zariadenie je výhodne...

Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 24

Dátum: 12.07.2002

Autori: Le Brusquet Laurent, Chauvin Sébastien, Picard Dominique, Veysett Remy, Fleury Gilles

MPK: G01R 29/08

Značky: elektromagnetického, okolitého, poľa, spôsob, zariadenie, vykonávanie, analýzy, prenosné

Text:

...základňových staníc tak, žeaplikuje kritérium výberu založený na štatistickyvyhodnotených vlastnostiach poľa vyžarovaného týmto typomstanice. Spôsob podľa vynálezu umožňuje výhodne merať intenzitu žiarenia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie. Tieto intenzity potom môžu byť po extrapolácii na maximálnu prevádzku porovnávané s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi napr. referenčným úrovniam stanoveným príslušnými predpismi....

Zapojení pro bezdotykové měření útlumu prostředí a objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260205

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polívka Jiří

MPK: G01R 29/08

Značky: měření, zapojení, objektu, prostředí, útlumu, bezdotykové

Text:

...k výstupu mikrovľnného radiometrm.g,přičemž indikátor § útluu je spojen e druhým výstupom zeslav bovaěe Q.V zapojení znázorněném na obr. 3 je vyaílací zařízení tvořeno širokopáemovým generátorem ł, k jehož výstupu je přes první zeelabovaě Q připojena trychtýřová vyeílaoí anténa 3. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa Q. která je pŕtpejena k prvnímu vstupu druhého zeelabovače §, jehož první výstup je připojen ke vstupu...

Způsob vzorkování a měrné vedení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258990

Dátum: 16.09.1988

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 29/08

Značky: způsob, tohoto, měrné, provádění, vzorkování, vedení, způsobu

Text:

...dvojice vzorkovacích klíčů g. Elektrická vzdálenost A 45 mezi vzorkovacími klíči g v jedné dvojici svou volbou určuje šířku pásma pro zobrazovaný průběh Elektrická vzdálenost A§f mezi jednot 1 i~ vými vzorkovacími klíči g na měrném vedení l musí být větší,než je šířka vzorkovacích impulzů. Tato podmínka je nutná, aby nedocházelo ke zkreslení vícenásobnými odrazy od vzorkovacích míst. snahou je pro tento případ zabezpečit opět co nejužší...

Zariadenie na vyvažovanie supravodivých gradiometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241571

Dátum: 15.09.1987

Autori: Campbell Ramsey, Velez Emilio

MPK: G01R 29/08, G01R 33/028

Značky: supravodivých, gradiometrov, zariadenie, vyvažovanie

Text:

...na teplotu tekutého hélia a opätovnélio zohriatia na izbovú teplotu po vybratí z kryostatu. Gradiometer vyžaduje menejjčasté nastavovanie a je celkove odolnejší aj voči mechanickým otrasom.Na pripojenom výkrese je príkladné usporiadanie, kde na obr. 1 je čiarkovane znázornená regulačná krivka gradiometra 2. rádu pri obvyklom vyvažovaní pomocou jedného korekčného prvku a plnou čiarou znázornená regulačná krivkaçtoho istého gradiometra pri...

Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 235232

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zrubec Vladimír

MPK: G01R 29/08

Značky: gradiometrov, poľa, vyvažovania, osovú, magnetického, druhého, zložku, řadů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vyvažovania gradiometrických systémov. Jeho účelom je zlepšit stabilitu vyváženia gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa. Tento účinok sa dosahuje použitím kompaktného telesa gradiometra a dvojice korekčných prvkov efektívne ovplyvňujúcich plochu slučiek gradiometra. Možno ho použiť predovšetkým u supravodivých gradiometrov druhého rádu určených na meranie biomagnetických polí a geofyzikálny výskum.