G01R 19/145

Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosférických výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2719

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bačo Milan

MPK: G01R 19/145

Značky: prúdov, impulzných, počítadlo, atmosférických, výbojov, zvedených

Text:

...zo štyroch hlavných častí V snímači vysokonapätových impulzov (1), ktorý je trvalo magnetický prepojený s bleskozvodnou sústavou a elektricky prepojený s prevodníkom (2) nízkonapätového signálu, dochádza indukčným spôsobom k nasnimaniu vysokonapätových výbojov zvedených prvkami bleskozvodnej sústavy z atmosféry. Tietosignály sú v prevodníku (2) vhodným spôsobom transformované dovyhodnocovacieho obvodu (3), ktorý je potom zdrojom impulzov...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279581

Dátum: 11.01.1999

Autori: Léder Andrej, Kolláriková Eva, Kluch Karol, Vasiľ Pavol

MPK: G01R 19/15, G01R 19/145

Značky: priechodu, prúdu, poruchového, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prechodu poruchového prúdu má snímací blok (1) tvorený dvojicou snímačov (11) ležiacich v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami (9) fázy vysokého napätia v transformátorovej stanici a usporiadaných symetricky od strednej prípojnice (9). Výstup je pripojený k logickému bloku (3) s výstupom na signalizáciu a jeho druhý vstup je spojený s výstupom napájacieho bloku (4) spojeného rovnako s logickým blokom (3), ku ktorého ďalšiemu vstupu...

Skúšačka, najmä na vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279632

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kluch Karol

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145

Značky: napätie, vysoké, najmä, skúšačka

Zhrnutie / Anotácia:

Skúšačka, najmä na vysoké napätie, má puzdro (1) z nevodivého materiálu, z ktorého vystupuje dotykový hrot (6), skúšobný kontakt (5) a aspoň jedna dvojica svetlo emitujúcich diód (4) ovládaných druhým nestabilným multivibrátorom (60) uloženým vnútri puzdra (1), ktorý je pripojený k riadiacemu vstupu prvého nestabilného multivibrátora (50) s elektroakustickým meničom (9), pričom prvý a druhý nestabilný multivibrátor (50, 60) sú pripojené ku...

Zapojení elektronických obvodů k vyhodnocení a signalizaci poruchy v elektronických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264424

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bistrý Vladislav

MPK: G01R 19/155, G01R 19/16, G01R 19/145...

Značky: zapojení, vyhodnocení, zařízeních, obvodů, poruchy, signalizaci, elektronických

Text:

...definované doby vyhodnoceni ztráty signálu v kontrolovaném zařízení, která je dána periodou sladu puleů na výstupu frekvenčního děliěe.Príklad provedení je schematicky znázorněn na přípojeném výkrese.vstupní svorka 5 kontrolovaného elektronického zařízení je připojena na první vstup prvého hradla Q, na jehož druhý vstup je připojen jednak kondenzátor 3, jehož druhý vývod je płipojen na zem a jednak odpor gg, jehož druhý vývod je připojen...

Zařízení pro měření elektrického odporu antistatické pracovní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262516

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staroba Josef, Svozil Jiří, Hradil Petr

MPK: G01R 31/12, G01R 19/145

Značky: elektrického, měření, antistatické, obuvi, odporu, zařízení, pracovní

Text:

...i v patní části obuvi. Vypouklá styčná ploche zajišťuje spolehlivá dosednutí elektrodových terčíkñ na vnitřní plochu spodku obuvi. Paralelní připojení obou elektrických terčíků k měřicí jednotce zajiščuje výhodné výsledné vyhodnocování okamžitých hodnot průchozího elektrického odporu snímaných ze dvou míst spodku obuvi.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový nárys s blokovým...

Zapojení pro indikaci napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256883

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Jiří, Staszko Josef, Walek Milan

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145, G01R 19/00...

Značky: zapojení, napětí, indikaci

Text:

...svorku zdroje łł. Druhý konec třetího odporu łg je připojen na druhý kondenzátor gg, druhou Zenerovu diodu gg a osmý odpor łg. Druhý konec druhého kondenzátoru gg je připojen přes první elektroluminiscenční diodu 21 na anamltyristoru gg a dále na druhou elektroluminiscenční diodu gg, která je druhým koncem připojena na sedmý odpor gg, jenž je svým druhým koncem připojen na druhou svorku zdroje łł.Druhý konec druhé zenerovy diody gg je...

Zapojení měřiče proudu zdrojů vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slepieka Zdenik, Boháe Pavel

MPK: G01R 19/145, G01R 19/04, G01R 19/00...

Značky: napětí, proudu, zapojení, vysokého, zdrojů, měřiče, stejnosměrného

Text:

...10, jehož výstup je přiveden na vstup prvního zesilovače 11 impulsů. Z výstupu prvního zesilovače 11 impuisů se napájí svítivá dioda 12 opticky navázaná na světlovod 21. Kladný pól rentgenového zářiče 2 je připojen na iontovou bieskojistku 4. Záporný pol filtračního kondenzátoru 14, anodu stabilizačni Zenerovy diody 13, záporný pol napájení prvního zesilovače 11 impulsů, zaporný pól napájení proudem řízeného muitivibrátoru 10 a na...