G01P

Nezávislý spôsob merania rýchlosti navíjania hadice na cievku pásového zavlažovača – Speedmeter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6763

Dátum: 06.05.2014

Autori: Jobbágy Ján, Harašta Stanislav, Holbay Alexander

MPK: G01P 3/18, A01G 25/16, B65H 75/38...

Značky: pásového, speedmeter, hadice, merania, navíjania, zavlažovača, cievku, spôsob, rychlostí, nezávislý

Text:

...stanovený. Dostatočné prídržné sily a udržanie hadice medzi valcami, a to bez preklzu, zabezpečuje ťažná pružina. Jeden z valcov je prítlačný a druhý valec je prepojený s otáčkomerom. Pri zmene priemeru valca prepojeného s otáčkomeromje treba uskutočniť zmenu nastavenia aj v príslušnom programe prostredníctvom USB pripojenia. Snímač otáčok je pripojený k vyhodnocovacej a zobrazovacej jednotke. K meraciemu zariadeniu je možné pripojiť...

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01P 3/68, G05B 23/00...

Značky: spôsobu, turbiny, turbin, jednotlivých, plynovej, monitorovania, elektrárnách, bezkontaktného, parnej, vykonávanie, najmä, spôsob, systém, lopatiek, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Indukčnostný snímač s dvojnásobným induktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287377

Dátum: 16.07.2010

Autori: Puttera Jozef, Haviar Martin, Malý Petr

MPK: G01D 5/00, G01P 3/42, G01L 1/14...

Značky: indukčnostný, dvojnásobným, snímač, induktorom

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) generátora (1) sú pripojené na prvé vstupy svorky (21) a (22) kvázisyntetického rezonátora (2). Na druhé vstupné svorky (25) a (26) kvázisyntetického rezonátora (2) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) všeobecného impedančného konvertora (4). Na meracie svorky (23) a (24) kvázisyntetického rezonátora (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) voltmetra (3). Výstupné svorky (61) a (62) indukčnostného senzora (6)...

Guľkový vibračný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287289

Dátum: 21.04.2010

Autor: Šípka Mojmír

MPK: H01H 35/14, G01P 15/08

Značky: vibračný, guľkový, senzor

Zhrnutie / Anotácia:

Guľkový vibračný senzor podľa vynálezu je tvorený dvoma oproti sebe umiestnenými pólmi (1), oddelenými medzipólovou medzerou (3), ktorá je tvorená prichytením oboch pólov (1) v spoločnom izolačnom puzdre (5) s dištančným výbežkom alebo bez dištančného výbežku a/alebo spojením oboch pólov (1) pomocou izolačnej dištančnej vrstvy/vložky (6) s dierou. Každý pól (1) má pólovú dutinu (2) otvorenú smerom k stredu senzora. Obe pólové dutiny (2)...

Zariadenie na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9428

Dátum: 16.05.2008

Autori: Herden Marc-oliver, Wach Jörg-johannes, Schuhmacher Johannes, Friesen Ulf, Mayer Reinhold

MPK: G01P 15/08, B61K 9/04, B61K 9/00...

Značky: ústrojenstva, súčastí, vozidiel, závad, koľajových, pojazdového, zariadenie, kontrolu

Text:

...sú však relatívne drahé.0009 Tiež dokument WO 00/51869 A opisuje také zariadenie vždy s niekoľkými senzormi zrýchlenia, ako ukazuje tiež W 0 2005/105536, že sú merené kmitania vo vertikálnej a horizontálnej rovine kolesa dvoma kolmo0010 Ďalšia možnost detekcie vykoľajenia poskytuje pneumatický kontrolný pristroj, ktorý pracuje čisto pneumaticky. Základom pre také kontrolné zariadenie je UIC 541-08 Detektory vykoľajenia pre nákladné...

Zisťovanie rýchlosti pre systém tachografu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7810

Dátum: 28.08.2007

Autori: Fritsch Gerd, Schmidt Gunnar

MPK: G01P 21/00, G01P 3/00

Značky: tachografu, systém, zisťovanie, rychlostí

Text:

...ktorý je rozšírený o funkciu zapisovača nehôd známeho tiež pod označením čierna skrinka, ukladanie jazdných dát V posledných minútach poprípade sekundách pred nehodou, aby bolo možné rekonštruovaťSpis DE 102 10 320 Al sa týka kontroly doby jazdyu nákladných automobilov duálnym záznamom.Úkol predloženého vynálezu spočíva v tom, že sa má vytvoriť spôsob, ktorý vykáže čo najväčšiu ochranu proti manipuláciám soPodľa vynálezu je tento úkol...

Spôsob a zariadenie na riadenie hnacej súpravy motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7978

Dátum: 29.01.2004

Autori: Gärtner Volker, Leipnitz Klaus, Bothe Edgar, Tonn Armin, Becher Alwin

MPK: G01P 13/04, G01P 3/488

Značky: riadenie, hnacej, motorových, vozidiel, súpravy, spôsob, zariadenie

Text:

...snímača vytvára riadiaci impulz pre následne zaradenú jednotku. Súčasne nazáklade pevného vzťahu fáz vedie každý impulz každého signálu k zmene aktuálnehopriebehu úrovní signálov snímačov. Na prekontrolovanie platnosti riadiaceho impulzu prijímaného následne zaradenou jednotkou sa porovnáva vždy aktuálny priebeh úrovne s tým priebehom úrovne, ktorý bol aktuálny v časovom okamihu bezprostredne predchádzajúceho riadiaceho impulzu. V prípade,...

Elektromotorický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283120

Dátum: 03.01.2003

Autor: Bormann Jürgen

MPK: F16D 1/06, F16C 35/06, F16B 21/20...

Značky: pohon, elektromotorický

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri snímači otáčok elektrického pohonu mohlo magnetické teleso (2), citlivé v tlaku a ťahu, pevne montovať na rotorový hriadeľ (1) aj pri väčších teplotných toleranciách, je magnetické teleso (2) nasunuté voľne, bez tlakových a ťahových pnutí, s vlastným centrovaním na rotorový hriadeľ (1), je pritláčané axiálne pred ním na rotorovom hriadeli (1) pripevneným prítlačným dielom, tvoreným prítlačným kotúčom (3), dosadajúcim čelnou stranou...

Spôsob kontroly snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2117

Dátum: 14.11.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: G01P 21/00, F03D 11/00

Značky: snímača, kontroly, spôsob

Text:

...do zariadenia amôže tak jednoduchým spôsobom zaznamenať prevádzkové parametre požadované nakoreláciu a vykonať zodpovedajúce porovnanie. Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Príklad uskutočnenia vynálezu je ďalej bližšie opísaný na základe obrázkov. Pričom ukazujú obr. 1 veternú elektráreň aobr. 2 charakteristické krivky prevádzkových parametrov vetemej elektrárne.Obrázok 1 ukazuje vetemú elektráreň svežou...

Systém na detekciu pohybu tlačovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9206

Dátum: 25.07.2002

Autori: Furrow Edward, Bradfield Gerald, Snyder Paul

MPK: G01D 5/14, G01D 5/22, G01P 13/00...

Značky: tlačovej, detekciu, pohybu, pásky, systém

Text:

...tak, aby sa pohybovala V uvedenej kazete, osovo predĺženého komponentu s proximálnymkoncomupevnenýmnauvedenomrotátorea distálnymkoncom na uvedenej kazete, pričom uvedený rotátor je nainštalovaný tak, aby sapohybovals uvedenwnosovopredĺženwnkomponentom,transformátora pohybu na transformáciu lineárneho pohybu uvedenej pásky na rotaćný pohyb osovo predĺženého komponentu, ďalej z logickej jednotkytlačiarne, ktorá prijima digitálne...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: media, meranie, kvapalného, rychlostí, směru, plynného, ultrazvukové, zariadenie, číslicové, prúdenia, priestore

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: ultrazvukové, zariadenie, směru, rychlostí, rovině, media, plynného, kvapalného, meranie, číslicové, prúdenia

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Náhon rýchlomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1862

Dátum: 03.06.1998

Autori: Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Štrbka Peter, Bednár Miroslav, Záhoranský Jozef

MPK: G01P 1/04

Značky: náhon, rýchlomera

Text:

...výkresov, kde obr.1 zobrazuje náhon rýchlomeru v náryse. Na obr.2 je znázornený rez A ~ A náhonom rýchlomeru. Obr.3 predstavuje detail spojenia kúželového snímacieho čapu a kúželového púzdra náhonu rýchlomeru s rezom B - B kúželového púzdra a tretieho ramena. Obr.4 predstavuje axonometrický pohľad na celú zostavu náhonu rýchlomeru. Napokon obr.5 znázorňuje spojenie náhonurýchlomeru so samotným rýchlomerom.Príklady uskutočnenia Náhon...

Viacotvorová rýchlostná sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 277945

Dátum: 09.08.1995

Autor: Plášek Ján

MPK: G01P 5/16, G01F 1/36, G01F 1/46...

Značky: viacotvorová, sonda, rýchlostná

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda s telesom (2) osadeným v prietokovou tekutinou naplnenom potrubí (1) na meranie objemového prietoku tekutín, kde v telese (2) je vytvorený na náporovej strane párny počet otvorov (6), má v prietokovom potrubí (1) vytvorený kolmo na os telesa (2) sondy proti smeru toku tekutiny ďalší otvor (4). Vzájomná vzdialenosť osi tohto otvoru (4) a osi telesa (2) sondy je rovná veľkosti svetlého priemeru potrubia (1) fí"D". Tento ďalší otvor (4) je...

Zapojenie snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280692

Dátum: 08.03.1995

Autor: Gruler Martin

MPK: G01P 15/125, G01D 5/24

Značky: zapojenie, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Na vyhodnocovanie a spracovanie meracích signálov kapacitného diferenciálneho snímača (1) nameraných hodnôt sú v jednom uzatvorenom obvode upravené dva vzájomne sa ovládajúce RC-oscilátory, pričom čiastkové kondenzátory (5, 6) diferenciálneho snímača (1) nameraných hodnôt, určujúce čas trvania, sú spínané proti spoločnému nulovému potenciálu (7) a po nonekvivalentnom spojení čiastkových signálov určuje jeden čiastkový kondenzátor "dlhý" čas...

Spôsob udržiavania alebo zlepšenia funkcie regulácie pri montáži menšieho náhradného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280102

Dátum: 06.10.1993

Autori: Latarnik Michael, Kolbe Alexander, Honus Klaus

MPK: B60T 8/32, G01P 21/00, B60K 28/16...

Značky: regulácie, náhradného, zlepšenia, spôsob, montáži, menšieho, funkcie, udržiavania, kolesa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob udržiavania alebo zlepšenia funkcie regulácie pri montáži menšieho náhradného kolesa upravuje zmeranou frekvenciou otáčania (vER) poháňaného náhradného kolesa korekčným faktorom (K(t)), aby sa funkcia regulácie uchovala alebo zlepšila. Tento korekčný faktor (K(t)) sa zistí pri neaktivovanej regulácii prekĺznutia pri pohone porovnaním frekvencií otáčania (vna1, vna2, va, vER) obidvoch kolies jednej nápravy a porovnaním rozdielov...

Zapojenie na vyhodnotenie signálov predstavujúcich rýchlosť kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278641

Dátum: 13.05.1992

Autori: Fennel Helmut, Latarnik Michael

MPK: B60K 28/16, G01P 21/00, B60T 8/32...

Značky: vyhodnotenie, kolesa, signálov, zapojenie, predstavujúcich, rychlost

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie určené na reguláciu blokovania alebo preklzu pozostáva z výberového obvodu (1), ktorého vstup je napojený na prívod signálov rýchlosti (V(n)) kolesa a ktorého výstup je spojený so vstupom rozdielového člena (2), ktorý je rovnako svojím vstupom pripojený k výstupu z násobičky (3) a ktorého výstup je pripojený na vstup počítača (4), vybaveného ďalej prívodom signálov rýchlosti (V(n)) kolesa, ktorého ďalší vstup je cez pamäť (5)...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277950

Dátum: 15.01.1992

Autor: Havránek Miroslav

MPK: G01L 9/08, G01L 1/16, G01P 15/09...

Značky: piezoelektrický, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač zrýchlenia, sily alebo tlaku, je tvorený piezoelektrickým elementom (1) namáhaným na strih v smere jeho vnútornej polarizácie (P), ktorý je na protiľahlých plochách kolmých na smer tejto vnútornej polarizácie (P) vybavený elektródami (3). Piezoelektrický element (1) je umiestnený v držiaku (2) a je vybavený v prípade snímača zrýchlenia zotrvačnou hmotnosťou (4) a v prípade snímača sily alebo tlaku prvkom prenosu tejto sily alebo tlaku. V...

Zařízení k měření průtočných rychlostí a teplot proudicích látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270452

Dátum: 13.06.1990

Autori: Maceček Antonín, Šen Jaroslav

MPK: G01P 5/10

Značky: rychlostí, teplot, zařízení, proudících, látek, měření, průtočných

Text:

...g. Vnö na můřicí trubici ł jsou umístöny budicí cívky g. Na bočních stranách zařízoní jsou příruby g a vnöjłí části měřicí trubice l., Všechny funkční díly jsou uzavřony v krytu 6. Na krytu g jo upovnőna svorkovnioo j, ko ktori jsou při pojony vývody zo snímacích oioktrod g signáiních napůtí průtoku. zomnlcíoh oloktrod g, budicích cívok g i vývody z čldol 9 toploty. snímací oioktrody g jsou vo tvaru pouzdor g. vo ktorých jsou umístäna...

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270377

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šebek Zdeněk, Raba František, Eichinger Miroslav, Štekl Miloslav

MPK: B60L 3/10, G01P 3/44

Značky: snímač, kolejových, vozidel, protismykové, protiskluzové, ochrany, otáček

Text:

...ochrany za klidu bez potřeby mechanického otáčení věnce.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn snímač otáček podle vynálezu. Snímač otáček je tvořen z autodiagnostického čidla la ozubeného věnce 3, který je uchycen na nápravě kolejového vozidla.K napájecí svorce c autodiagnostického ćidla jje připojen přes prepínač gprvní napájecí vstup gnebo druhý napájecí vstupg. Nulová svorka 3 autcdíagnostického čidlał je spojena se společným...

Snímač otáček příčně vypruženého nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270376

Dátum: 13.06.1990

Autori: Eichinger Miroslav, Štekl Miloslav

MPK: G01P 1/02, B60L 3/10

Značky: snímač, ložiska, vozidla, otáček, vypruženého, kolejového, příčné, nápravového

Text:

...konstrukčních prvků ložiska e jeho příčného vypružení k vytvoření jednoduché spolehlivá konstrukce snímače otáčok pŕíčně vypruženého nápravového ložiska, který zaručuje spolehlivá snímání otáčkových poměru náprav při téměř poloviční šířce ozubeného věnce a minímálních nárocich na zastavěný prostor.Příkladné provedení předmětu vynálezu je patrné z připojeného výkresu.Na čepu nápravył je ve skříni ložiska jgumístěna dvojice vulivých ložisek s...

Zapojení pro měření rychlosti zvukové vlny ve hmotných prostředích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270294

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jaňour Miloš

MPK: G01P 3/54

Značky: zapojení, rychlostí, hmotných, měření, zvukové, prostředích

Text:

...a konečně druhý výstup řidícího obvodu a druhý výstup diskriminàtoru jsou připojeny k čítačí.Zapojením podle vynálozu byly udetraněny nedostatky dosud používaných měřicích metod. odstreněno transportni zpoždění anebo definováno netolik, aby mohlo být do výsledků zečleněno jako konetanta soustavy a dosaženo taková úrovně eignálů, aby mohly vstupovat do eoustavy přímo na úrovni TTL.vynález a jeho činnost znázorňuje přiložený výkres.zapojení...

Regulační snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270082

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankásek Jan

MPK: G05D 3/00, G01P 13/00

Značky: regulační, snímač

Text:

...clona 2, obě ve tvaru kruhových výsečí. soustava tvorená kluznými pooložkami 2, první clonou g a druhou clonou g je na čepu ll zajiätäna pojistným kroužkem Q. První clona g a druhá clona g jsou navzájem propojeny staväoími prvky 3, v tomto případě šrouby, která jsou umíetěny v drážkách tvaru oblouku vytvorených v obou clonáoh 3, 2, což umožňuje vzájemné pootočení první clony g a druhé clony Q. K první clona 3 je pripojen unášecí čep gg. K...

Zapojenie na meranie uhlového zrýchlenia tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: 269600

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balara Milan

MPK: G01P 3/481

Značky: meranie, zapojenie, zrýchlenia, tachodynama, úhlového

Text:

...1. Výstup jg analőgovej pamäti 1 je pripojený na vstup Ag diferenčněho člena. Rozdielový signál idferenčněho člena 5 je cez výstup 51 vedený na vstup 51 enelógovej pamäti zrýchlenie 5 z ktorej cez výstup zg vychádza výsledný signál zodpovedajúci uhlovému zrýchleniu. Riadiaci logioký obvod Q cen treti výstup § 1 ovláda spriemerňovač g cez jeho vstup gą. Zároveň cez prvý výstup gg ovladá analógovú pamät 1 cez vstup 31 a cez druhý výstup ál...

Zařízení pro řízení otáček pohonu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269314

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drobný Josef

MPK: G05D 13/64, G01P 3/08

Značky: pásového, řízení, otáček, pohonů, dopravníku, zařízení

Text:

...g pravá vstupní hřídel 2s pravým ozubeným kolem 2 a levá vstupní hřídel 2 s levým ozubeným kolem lg. Pastorky ll jsou otočně uloženy na tělese poháněcího bubnu l. Každý paháněcí agregát, reprezentovaný pravou vstupní hřídelí 2 A levou vstupní hřídelí Ž, je opatřen kotoučam n brzdou, tj. pravá vstupní hřídel 2 brzdou 3 ą levá vstupní hřídel Ž brzdou §. Na obr. jsou vyznsčeny i otáčky 2 poháněoího bubnu 3, pravé vstupní hřídsli 2 odpovídají...

Pětiotvorové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269239

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nožička Jiří, Beran Tomáš, Legnerová Hana

MPK: G01P 5/14

Značky: pětiotvorové, tlakově, čidlo

Text:

...spojení e přesnýoi výrobními metodami, umožňuje dosáhnout úplne shodnoutí parametra všech čídel vyrobených podle etejných výkreso. Pak stačí provést oejchování pouze u kontrolního vzorku, u všech ostatních čidel se velmi eložitó e pracne cejchování uěetří.Příkled provedení pâtiotvorového tlakoveho čidle podla vynàlezu je znázorněn nepřipojených výkreeach, kde na obr. 1 je nakreslen evíslý řez převážně částí čidla v rovínâ jeho osy eymetrie, na...

Vstupní obvod pro číslicový otáčkoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 268864

Dátum: 11.04.1990

Autori: Soukup Karel, Erhart Jiří, Walter Karel, Uxa Ivo

MPK: G01P 3/44

Značky: číslicový, otáčkoměr, vstupní, obvod

Text:

...genarátoru lg hodinových impulaů a eoučinovým hradlem §J§ se dvěma vstupy §Jl, §Jg, gàł, głg, z nichž prvni vstup äłł, gàł je připojan na negovaný výstup gg, gi zadniho dynamického D-klopného obvodu głł a druhý vstup § 43 § 13 na datový vstup gg, gg zadniho dynamického D-klopného obvodu głi, e tim současně k přimámu výstupu gł. gg předniho dynamickén ho D-klopného obvodu l, §. Nagovaný výstup âàg prvního ooučinového hradla § je připojen na...