G01N 33/49

Spôsoby na oddeľovanie častíc pomocou zariadenia s deliacim prvkom s veľkostnou selektivitou, ktorý má podlhovastú nábehovú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21048

Dátum: 14.03.2014

Autor: Hvichia Georgi

MPK: B01L 3/00, C12Q 1/24, C12N 5/09...

Značky: deliacim, pomocou, hranu, podlhovastú, částic, selektivitou, prvkom, veľkostnou, nábehovú, zariadenia, ktorý, oddeľovanie, spôsoby

Text:

...častice môžu byť oddelené, keď sa nechajú plynúť cez kanál, a častice sú získavané na základe ich schopnosti plynúť cez oddelujúci stupeň.Všeobecnejšie povedané, predkladaný vynález sa teda týka zariadenia na oddeľovanie menších a väčších častíc. Zariadenie obsahuje teleso a kryt, ktoré vymedzujú medzi sebou prázdny priestor. Prázdny priestor obsahuje deliaci prvok,ktorý oddeľuje vtokovú oblasť a výtokovú oblast prázdneho priestoru. Deliaci...

Jednorazová mikrokyveta na stanovenie obsahu hemoglobínu v plnej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18662

Dátum: 05.08.2009

Autori: Hensel Sike, Dumschat Christa, Hirschfelder Monika

MPK: G01N 21/03, G01N 33/49

Značky: plnej, mikrokyveta, hemoglobinu, jednorázová, obsahu, stanovenie

Text:

...ktorá je - ako známe vodná.0008 Predložený vynález vychádza z definície problému dosiahnutia urýchlenia priebehuvťahovania kvapky krvi až po vierohodné uskutočnenie merania.0009 Na vyriešenie tejto úlohy sa pri jednorazovej mikrokyvete typu uvedeného V úvode podľa vynálezu navrhuje, aby sa spolu s hemolyzačným prostriedkom na steny vylúčila prinajmenšom jedna prísada aaby táto prinajmenšom jedna prísada vykazovala fomiu inertnej soli alebo...

Zariadenie a spôsob elektromechanickej detekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20175

Dátum: 25.10.2008

Autori: Newman Peter Michael, Hodges Alastair

MPK: C12Q 1/56, G01N 33/86, G01N 33/49...

Značky: zariadenie, elektromechanickej, detekcie, spôsob

Text:

...kombinovanou referenčnou a protielektródou, vysoké úrovne na prekonanie inherentne nízkeho signálu v tomto návrhu koplanámej elektródy v určitých uskutočneniach,V ktorých poznatky obnovia elektroaktívnu skupinu prepojením jej detekcies oxidácíou glukózy. Výhodou niektorých predkladaných uskutočnení je to, žeprotiľahlé elektródy môžu automaticky obnoviť detekovanú látku bez nutnosti0008 Opalsky a kol. (EP 1,234,053 B 1) taktiež opisuje...

Mikrofluidné zariadenie a metóda na určenie času zrážania tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9487

Dátum: 22.09.2008

Autori: Sádaba Champetier De Ribes Iňaki, Peón Eguiguren Juan Antonio

MPK: B01L 3/00, G01N 33/49

Značky: určenie, metoda, mikrofluidné, času, tekutin, zrážania, zariadenie

Text:

...patentu US 2007/0122849/1 zverejňuje štruktúru testovacej vzorky v mikrofluidných čipoch určených na kvantitativnu analýzu a detekciu.EP 0394070 B 1 popisuje mikrofluidné zariadenie s jedným kapilámym kanálem, optimalizované na určenie APTT vo vzorke krvi, s objemom 40 l a rezidenčným časom 2005. Zariadenie používa ako reagent zmes aktivovaných agentov pre aktivované čiastočne merania tromboplastínového času a zmes fosfolipidov....

Zariadenie na klinickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283344

Dátum: 09.05.2003

Autor: Martinell Gisper-sauch Enrique

MPK: G01N 33/53, G01N 35/00, G01N 33/49...

Značky: klinickú, zariadenie, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na klinickú analýzu obsahujúce jednotky na prípravu, zaobchádzanie a analyzovanie klinických vzoriek, je vybavené podkladovou doskou s tromi hlavnými úrovňami, obsahujúcou centrálnu plochu (1) a dve obvodové plochy (2, 3) na nižších úrovniach, pričom prvá úroveň (2) je vybavená zakončeniami (15) na činidlá a vzorky s prostriedkami na uskutočnenie cyklického miešania jednotlivých nádobiek a tiež s prostriedkami na rozpoznávanie...

Spôsob stanovenia celkovej koncentrácie hemoglobínu v neriedenej a nehemolyzovanej celej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Svensson Johnny, Pettersson Joakim

MPK: G01N 33/487, G01N 21/31, G01N 33/49...

Značky: hemoglobinu, nehemolyzovanej, stanovenia, spôsob, celej, koncentrácie, celkovej, neriedenej

Text:

...mimo detekčné rozmedzie.0009 W 0 01/53806 opisuje zariadenie, ktoré je obzvlášť vhodné na optické merania na celej krvi. Toto zariadenie zahŕňa absorpčný filter alebo interferenčný filter, ktorý zaisťuje korekciu výkyvov citlivosti detektora a efektívnej dĺžky optickej dráhy, ako bolo pozorované pri rôznej miere rozptylu. Zariadenie využíva veľký detektor na detekciu rozptýleného svetlaprcchádzajúceho cez absorpčný filter alebo interferenčný...

Hyperrozvetvený amylopektín na použitie pri spôsoboch chirurgického alebo terapeutického ošetrenia cicavcov alebo pri diagnostických metódach, najmä na použitie ako plazmaexpander

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2099

Dátum: 06.08.2002

Autor: Sommermeyer Klaus

MPK: A01N 1/02, A61K 31/716, A61K 47/36...

Značky: diagnostických, spôsoboch, cicavcov, chirurgického, hyperrozvetvený, amylopektín, ošetrenia, metódach, najmä, použitie, plazmaexpander, terapeutického

Text:

...nevýhody chýbajúcej úplnej metabolizovateľnosti amylopektínového derivátu hydroxyetylškrobu. Zároveň by nový plazmaexpander mal mať viac globulárnuštruktúru, a tým by mal vytvárať pomerne nízkoviskózneZa úlohu vynálezu sa môže považovať objavenie ďalšíchoblasti použitia istých amylopektínov.Tieto úlohy a taktiež ďalšie úlohy neuvedené samostatne,ktoré sa však dajú voľne odvodiť 2 úvodnej diskusie, sa riešia prostredníctvom predmetu nároku 1....

Diagnostické proužky ke stanovení peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260408

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil, Sedlinská Božena

MPK: G01N 33/49

Značky: diagnostické, vodíku, proužky, peroxidu, stanovení

Text:

...peroxidem vodíku za vzni- ku příslušného chinioniminoveho nebo dia- zamerocýaninověho barvlva probíhá značnej, pomalu. Urychlení této reakce je možné o becně dosáhnout celou řadou vhodných katalyzátorů. V praxi se však nejlépe osvědčilfenzym peroxidaza, který také tvoří nezbyt nou součást proužků podle vynálezu.Vedle těchto hlavních složek mohou proužky podle vynálezu s výhodou Obsahovat řadu dalších pomocných látek vytvářejících vhodné...

Prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263655

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 33/49

Značky: významných, stanovení, prostředek, biologických, diagnostický, kapalin, součástí

Text:

...do oxidačně-kopulační reakce, jejímž výsledkem je intenzívně zharvené chinoniminové nebo diazamerccyaninové barvivo. Jako tzv. aktivní komponenty jsou k tomu nejčastěji užívány aromatícké nebo heterocyklické aminy, zejména 4-aminoantipyrín a/nebo heterocyklické hydrazony. jako například N-methyl-2-benzthiazolinonhydrazon. Jako pasivní komponenty je pak možné použít různé fenoly nebo naftoly, sekundární nebo texcíární aromatické nebo...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí tělních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260663

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 33/49, A61B 10/00

Značky: analytický, významných, prostředek, součástí, stanovení, diagnostický, kapalin, tělních

Text:

...řešení všechny uvedené nedostatky neodstranuje.Nyní bylo zjištěno, že ke zcela dokonalému oddělení krevních elementů od aéra a jeho rychlému a naprosto stejnoměrnému proniknutí k reakčnímu systému v nasákavém nosiči umožňuje semipermeabilní membrána, vytvořena ze směsi hydrofilních a hydrofobních látek, při čemž však hydrofilní složka musí být navíc i rozpustná ve vodě. Předmětem vynálezu je tedy analytický prostředek ke stanovení...

Způsob dělení krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 259884

Dátum: 15.11.1988

Autori: Helger Roland, Limbach Berthold

MPK: G01N 33/48, G01N 33/49

Značky: způsob, dělení

Text:

...Prípadne je možný přídavek látek zesilujících aglutinaci, například. kationtových polymerů jako hexadimethrinbrromidujpolymeru N,N,N,N-tetrametbylhexvamethylendiaminu a trimethylenbromirdir, N,N,N,N-tetramethyl-LG-hexanndlaminového .polynieru s LB-drbrompropanem, polyN,N,N,Nťtetramethyl-N-trimethyle 1111 examethylendianomiumdibromidu.ako obzvláště vhodné se osvědčily »směsi lektinfi s .malým podílem kationt-ových polymerů, například...