G01N 33/44

Spôsob stanovenia prachových a nepravideľných častíc v polymérnom granuláte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269039

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbáľ František, Pechoč Vladimír

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, částic, polymérnom, stanovenia, granuláte, prachových, nepravidelných

Text:

...vrstvy s medzerovitostou Ě 1 minimálne Č 1 0,9. Medzerovitosť fluidnej vrstvy je daná expanziou nehybnej vrstvy E hl/h, kde h je výška nehybnej vrstvy, hl - výška Iluidnej vrstvy. Vztah medzi expanziou E a medzerovitosťou É je E (1 -ć/(1 -ćp (1) takže minimálna expanzia vrstvy musí byť E 1 o(1 -E).Prachové a nepravidelné častice sú prúdom vzduchu vynesené z kolóny, zachytia sa na textilnom filtri a ich množstvo sa stanoví vážením. Doba...

Způsob stanovení hydroxylových skupin v epoxidových pryskyřicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265385

Dátum: 13.10.1989

Autori: Makeš Jaroslav, Šíma Milan

MPK: G01N 33/44

Značky: stanovení, skupin, způsob, pryskyřicích, hydroxylových, epoxidových

Text:

...odměrným alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Z rozdílu spotřeb na títraci obou kyselią stanovených ve slepém pokusu a vlastním stanovení,se výpočte obsah epoxidových a hydroxylových skupin v analyzovaném vzorku. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhá reakční doba, silná afinite acetylbromidu ke vzdušné vlhkosti a nebezpečí určitých chyą plynoucích z toho, že na výsledcích se podilejí dvě na sobě závislé spotřeby odměrného roztoku...

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlíček Jindřich, Zeman Lubomír, Landa Václav, Vašíček Alois, Brummel Michal, Neuhäusl Emil

MPK: G01N 33/44

Značky: zařízení, komplexnímu, jakosti, vyhodnocování, výstřiku

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Solární zařízení pro urychlení zkoušky atmosférického stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261139

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikolášek Vilém, Zeman Václav, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00, G01N 33/44

Značky: atmosférického, stárnutí, zařízení, solární, urychlení, zkoušky

Text:

...záření, -na-př. při oblačném počasí, V noci,příp. za deště podrobovány permanentné působícímu velmi účimnému UV-záření pomocí ,přídalvných UV-zářivek s nízkým elektríckým přík-onem.Dalšíumi výhodamí modifikované-ho zařízení podle vynálezu je .použitelnost stávající-ch pohonných jednotek s e-lektromechainickýmexąpozičnim stojanom naváděným za slunCemua tím relativně malé náklady na výrobu celého zařízení, relativně nízká spotřeba ~elekrtrické...

Zařízení pro měření závislosti měrného objemu plastu na tlaku a teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246238

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boguslavskij Alexadd Semenovie

MPK: G01F 17/00, G01N 33/44

Značky: objemu, závislosti, měrného, zařízení, tlaku, měření, plastů, teplotě

Text:

...teploty tlakové cely, programové nastavení síly nebo deformace programátorem lg. Všechny naměřené hodnoty teploty, síly nebo dráhy jsou zaznamenávány registračním zařízením gg a vyhodnocovány ve vyhodnocovací jednotce gl.Součtový člen ll slouží k porovnání skutečných hodnot síly nebo dráhy, zjištěných snímačem ll síly nebo snímačem lg dráhy s hodnotami nastavenými v programátoru lg. Programátor lg přes přepínač ll měřicích míst určuje, zda...

Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251712

Dátum: 16.07.1987

Autori: Odstrčil Jaroslav, Březík Rudolf

MPK: G01N 33/44

Značky: zařízení, relaxačních, vlastností, těsnicích, kroužků, měření

Text:

...okruhu jsou vytvořeny jednou ze-svěrných desek s tělesem přípravku, mají tedy značnou plochu a proto je jejich funkce citlivá na nečistotyapůaobující přechodově odpory v signalizačním okruhu. Také rovnoběžnoat kontaktních ploch a vůle ve vedení pohyblivé desky zhorěuje citlivoet aignelizačního okruhu. Šistotu kontaktů lze těiko dosáhnout zvlúětě provádí-li se zkouška v kapalnćm prostředí.U doeavadních příetrojů pro měření relaxace napětí...

Spôsob stanovenia stupňa kryštaličnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235553

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, stanovenia, kryštaličnosti, stupňa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia stupňa kryštaličnosti vo vzorkách polyetyléntereftalátu. Jeho podstatou je sledovanie odozvy vzorky, v podobe entalpickej zmeny, na jej dynamický ohrev v rozmedzí 0,1 až 20 °C za min v intervale teplôt od 85 do 150 °C vo fáze kryštalizácie polyméru. Vynález je možné využiť pri hodnotení vlastností polyesterov súvisiacich s ich kryštalinitou.

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230859

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, stanovenia, gumových, zátok, zdravotníctve, nezávadnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku chloridu sodného o koncentrácii 0,9 % a 10,0 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku chloridu sodného o koncentrácii 0,9 % a 10,0 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút, pri teplote 120 °C, pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje vzhľad roztoku, vzhľad zátky, aktuálna...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230858

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: nezávadnosti, zdravotníctve, stanovenia, spôsob, gumových, zátok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši stanovenie nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve vo vode. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zátky uvedú do styku s vodou po dobu 30 minút pri teplote 120 °C, pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí sa stanoví vzhľad roztoku, vzhľad zátky, aktuálna acidita, vodivosť, arzén, barium, horčík, meď, ťažké kovy dvoma spôsobmi, vápnik, stroncium, soli amónne, amíny, chloridy, sírany, sírniky, thiosírany,...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230857

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, zátok, stanovenia, zdravotníctve, nezávadnosti, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku hydrouhličitanu sodného o koncentrácii 4,2 % až 8,4 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku hydrouhličitanu sodného o koncentrácii 4,2 % až 8,2 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút, pri teplote 120 °C pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje vzhľad roztoku, vzhľad zátky,...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230856

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, stanovenia, nezávadnosti, zdravotníctve, gumových, zátok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku chloridu prokainia o koncentrácii 0,5 percent až 1,0 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku chloridu prokainia o koncentrácii 0,5 % až 1,0 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút pri teplote 120 °C, pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje vzhľad roztoku, vzhľad zátky, farba...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230855

Dátum: 15.11.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: spôsob, nezávadnosti, stanovenia, zátok, zdravotníctve, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve v roztoku glukózy o koncentrácii 5 % až 40 % hmot./obj. Podstata vynálezu je vyznačená tým, že sa v roztoku glukózy o koncentrácii 5 % až 40 % hmot./obj. po uvedení zátky do styku s týmto roztokom po dobu 30 minút, pri teplote 120 °C pri tlaku 0,101 325 MPa a najmenej 24 hodín po vychladnutí stanovuje sa vzhľad roztoku, vzhľad zátky, aktuálna acidita, vodivosť, cudzie...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230676

Dátum: 01.02.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: zdravotníctve, nezávadnosti, spôsob, gumových, zátok, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve. Podstata vynálezu sposob stanovenia nezávadnosti gumových zátok V zdravotníctve je vyznačená tým, že sa zatky uvedú do styku s modelovými roztokmi a) voda apyrogenná na injeciu b) roztok chloridu sodného 0,9 % až 10,0% c) roztok glukózy 5,0 % až 40 0 % d) roztok chloridu prokainia 0,5% až 1,0% e) roztok hydrouhličitanu sodného 4,2 % až 8,4 % po dobu 30 minút pri...

Spôsob stanovenia obsahu stabilizátorov na báze tienených amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245178

Dátum: 16.12.1985

Autori: Kalina Jaroslav, Anderle Alois, Strya Josef, Línek Radislav, Prudil František, Staneek Ivan, Pícha Petr

MPK: G01N 33/44

Značky: obsahu, stanovenia, amínov, spôsob, stabilizátorov, báze, tienených

Text:

.../0,02 mglml/ a Tinuvinu 770 /0,008 mg/ml/ v chloride uhličitom s prídavkom roztoku jódu a krivky la,2 b, 3 b, 4 b ilustrujú priebeh absorpčných spektier roztokov Tinuvinu 622 /0,4 mg/1/, 3 245178Chimosorbu 944 /0,016 mg/ml/, Dastibu /0,02 mg/ml/ a Tinuvinu 770 /0,016 mg/m 1/ v chloride uhličitom bez jódu.Na obr. 2 krivka a znamená absorpčné spektrum extraktu polypropylénového granulátuUvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet...