G01N 33/24

Zapojenie na meranie penetrometrického odporu pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6904

Dátum: 03.10.2014

Autor: Hrubý Dušan

MPK: G01N 33/24, G01N 3/42

Značky: odporu, penetrometrického, zapojenie, meranie, pôdy

Text:

...a prispôsobenie optoelektronického snímača k analógovo-číslicovému prevodníku vylúčiť a pripojiť ich priamo. Súčasťou optoelektronického snímača sily je tyč s penetrometrickým kužeľom s vrcholovým uhlom 30 ° podľa normy ASAE S 313.1, ktorá je všeobecne uznávané ako svetový štandard.Ulrrazvukový snímač vzdialenosti je použitý na meranie hĺbky pôdy a jeho výstup je pripojený na analógový vstup mikrokontroléra. K zápisu novej hodnoty...

Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6640

Dátum: 08.01.2014

Autor: Kelemeca Vasil

MPK: G01N 33/24

Značky: obsahu, energie, využiteľnej, biologicky, zisťovania, spôsob, pôde

Text:

...v pôdnom substráte alebo v rastlinnej hmote pomocou respiračného zariadenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa určí biologicky využiteľná energia pôdy V MJ/mz respiráciou hodnotenej vzorky pôdy v množstve 100 g na ploche 0,015 m 2 z nameranej hodnoty váhového množstva respirovaného kyslíka pri konštantnej vegetačnej teplote 25 °C počas 96 hodín, zo známej chemickej väzby vodíka H ako nosiča biologicky využiteľnej energie v hodnote 120...

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283728

Dátum: 18.11.2003

Autori: Drabálek Ivan, Stančíková Mária, Fuska Ján, Proksa Bohumil

MPK: A61K 7/48, A61K 35/02, G01N 33/24...

Značky: predovšetkým, antireumatických, liečivého, bahna, hodnotenia, účinkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna zbaveného nadbytočnej vody je charakteristický tým, že sa liečivé bahno pripravené z mladého bahna zrecím procesom obsahujúceho v prevažnej miere sírne zlúčeniny, železité, mangánové a desulfikačné baktérie, podrobí postupnej niekoľkostupňovej extrakcii účinných zložiek. Extrakcia v jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje za stáleho miešania, najviac počas 24 hodín pri pomere...

Reflektometrický měřič vlhkosti pro kapilárně porézní materiály, zejména pro zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270000

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malicki Marek, Skierucha Wojciech

MPK: G01N 33/24

Značky: měřič, porézní, materiály, zejména, zeminu, kapilárne, reflektometrický, vlhkosti

Text:

...Uživatel musí přepínst sondy následnými ručními operacemi, ktoré sestávnjí z rozpojení jedné s připojení druhé sondy ko vstupu přístroje, přičemž pokaždâ jo třeba zapsst jednotlivou délku daného zkušebního vlnovodu do pří stroje.Jsou známy pokusy na přepínáxxí sond za použití mikrovlnných přepínačů, majících impedenci přizpůsobonou impedanoi napájače, oož zvyšuje cenu. systému na měření vlhkosti a komplikuje jeho instalaci. V některých...

Způsob stanovení potřeby organických hnojiv v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269762

Dátum: 14.05.1990

Autori: Volodin Viktor, Kartamyšev Nikolaj, Pychtin Ivan, Orechova Nina, Fedorčenko Alexej

MPK: G01N 33/24

Značky: hnojiv, potreby, půdě, způsob, organických, stanovení

Text:

...2 Kr Ha 1 H 2. Bosenuaauue Muoronernux rpas H HX aanenxa B noqay npusenn K yaemuuennn aneprnu B nowse. Buecenne opranuwecxux ynoápeunü He Tpesyercn.Hpennaraeuuñ cnocos noaaomaer ycranoaurb aueprewuqecxnň sauauc nouau Kax no OTJBJBHNH ñyubrypan. Tax H no ceaoosuporan M na unóue nponemyTKH Bpeneuu.Bnunune Tenneparypu käuúpnMeTpMp 0 BanHa na onpenexeune aueprerxwecxoro nowenuuana.npenen TeHnePaTyPN Kau 0 pnneTpupoBaMun Unpenennerci cocraaon n...

Přenosný penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269623

Dátum: 11.04.1990

Autori: Varecha Ladislav, Zágora Milan, Ehrlich Petr

MPK: G01N 33/24, G01N 19/00

Značky: penetrometr, prenosný

Text:

...rámu přesehuje přes páku. V měä řicím rámečku může být například upevněno registreční zařízení, skládejicí se z pisátka,podložky, záznsmového listu a posuvněho zařízení.řístroj podle vynálezu umožňuje statické penetreění sondování na zhutnělých püdách,snadné odečítání měřených hodnot a plynulé měření.Na výkresoch Jsou příklady provedení přenosného penetrometru, kde na obr 1 je bokorys základního provedení, na obr. 2 je pohled na měřicí...

Sposob stanovenia humínových látok vo vodách a vodných výluhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266131

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bíliková Anna

MPK: G01N 33/24

Značky: huminových, stanovenia, výluhoch, vodných, vodách, spôsob, látok

Text:

...vyžaduje zdlhavejšiu prípravu pred ich použitím a tiež že látky typu polystyrén ďivinylbenzén nie sú dostatočne vyhovujúce pre tieto účely vzhladom na to, že mnohé prirodne látky, včítane humínových látok sa čiastočne irreverzibilne viažu a prenikajú do týchto sorbentov, dôsledkom čoho môže dochádzať až k rozkladu polymérov. výhodnejšie pre tieto účely sa javia iönomeniča na báze celulôzy, ktoré sa ľahko upravujú, majú požadované...

Signalizačné zariadenie zahlbovania penetrometrických hrotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265310

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lackovič Jozef, Mazúr Marián, Bavolár Jozef, Hájik Peter

MPK: G01N 33/24

Značky: hrotov, zahlbovania, penetrometrických, zariadenie, signalizacné

Text:

...stojanom a na obr. 3 je pôdorys penetrometra s usporiadaním signalizačného zariadenia v priečnom reze s obvodovým stabilizačným stojanom.Signalizačnégzariadenie zahlbovania penetrometrickýoh hrotov uložené na základovej doske l s penetrometrickými hrotmi lg pozostáva z voliča 1 hlbkových intervalov valcového tvaru, na ktorom sú rovnomerne vytvorené tri stupnice intervalových zánwov g každá s prvým intervalovým zárezom ga vytvoreným hned nad...

Přenosný klínový tvrdoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 262328

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chovanec Dušan, Bílek Ludvík

MPK: G01D 5/12, G01N 3/42, G01N 33/24...

Značky: prenosný, tvrdoměr, klinový

Text:

...pružiny a rozměr hloubky nevnikle části nástroje se přenâší na číslicový úchylkoměr.Klín je přitlačením čela přístroje na objekt tlačen stálou silou pružiny, přičemž stálá síla pružiny umožňuje porovnatelnost měření. Rozměr hloubky nevniklé části klínu,zaohyoený na číslicovém úchylkoměru, je možné dát do vztahu k oharakteristiokým mechanickým pevnostem.Příklàd provedení tvrdoměru podle vyná 1 ezuije,zobrazen na výkresu, kde obr. llje pohled...

Edometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257918

Dátum: 15.06.1988

Autori: Brůha Petr, Šťastný Jaromír

MPK: G01N 33/24, G01N 15/08

Značky: edometr

Text:

...257918že vedený pist nedosedá v počátku zkoušky na vzorek zeminy celou plochou a následný posun pistu neni relevántni změně výšky vzorku., stejně jako u předchozich známých typů edometrů, je i u Bishopova edometru vzorek zeminy stlačován jen shore proti pevné základné, což vyvolává ve vzorku značné nehomogenni napjatost, negativně ovlivňujici celkovou hodnotu stlačitelnosti vzorku.Uvedené nevýhody odstraňuje edometr podle vynálezú, jehož...

Zařízení pro zjišťování vlastností horninových vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257904

Dátum: 15.06.1988

Autori: Valas Milan, Bujok Petr

MPK: G01N 33/24

Značky: vzorků, zařízení, horninových, zjišťování, vlastností

Text:

...à přiveřeríě zarážkové koliky 16, a z čelniho kruho-fvého prstence l 1 který dosedá na těsnicí perforovanou přepážkuž§v~i Opěrny kruhový prsteneć 12, čelni kruhový prstenec łl jsou spoje 4 unyve vodícím šroubem lg pomoci tří symetrickymumistěných vzpěrĺ lg, gg. Vzpěra łgjà opatřenevodicím nábojem g. Vzpěra ggm AVAÁje °patřena maątkm 3.2. která Umožňuje posun čelního kruhovéhoprstence u a tím i podélnou stebílizaci jednotlivých elementůj ve...

Zařízení pro zjišťování abrazivních vlastností hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245996

Dátum: 01.03.1988

Autor: Janoška Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: abrazivních, vlastností, zařízení, hornín, zjišťování

Text:

...Ložískem, na které dosedá stěžejiĺpřítlačná páka, vzepřená opěrným Ložískem upevněným na jejím kratším ramenu o vrchní Ltžínu a zatížená závažím uspořádaným na jejím delším ramenuVýměnu zkušebních nástrojů upnutých v nástrojovém sklíčídLe usnadnuje zvedací vačka se zvedací pákou, uspořádanâ pod nosným kotoučem upevněným na svíslém hnacím hřídeLíVýhodou zařízení podle vynálezu je zajíštění konstantního přítlaku na zkušební nástroj po celou...

Zařízení pro měření ulehlosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247426

Dátum: 15.10.1987

Autori: Voeadlo František, Eermák Bohuslav, Hrubý Vladimír

MPK: G01N 33/24

Značky: ulehlosti, půdy, měření, zařízení

Text:

...zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že horní část přítlačného článku anímacího zařízení je opřena o pružnou vložku, uchycenou v rovině předního pracovního povrchu pracovního nářadí a spodní část snímacího zařízení je uchycena v pracovním nářadí pružnou podložkou s matkou. Snímací zařízení je tvořeno piezoelektrickými snímači, nebo kapacitními snímači, nebo elastickými snímači.Příklad provedení zařízenípro měření ulehlosti...

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: způsob, kvantitativního, produktech, stanovení, příměsí, sorpčních, nežádoucích, ropných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Zařízení pro stanovení fyzikálních vlastností zemin při bobtnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251109

Dátum: 11.06.1987

Autor: Pexa Ladislav

MPK: G01N 33/24

Značky: stanovení, fyzikálních, vlastností, bobtnání, zemin, zařízení

Text:

...výkresech je znázorněno zkušební zařízení, kde na obr. 1 je v řezu celková sestava zařízení, na obr. 2 je znázorněn detail dna zařízení.Zařízení pro stanovení fyzikálních vlastností zemin obr. 1 má v tělese l zařízení ve Spodní časti pláště vytvořenu komoru lg, v tělese l zařízení je umístěn vnitřní válec g, ve kterém jsou uloženy spodní odběrný píst A a odběrné valečky g, které mají z obou stran umístěny porézní destičky lg, s...

Experimentálne modelové územie s podzemnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233267

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kudličková Jana, Repka Tomáš

MPK: G01N 33/24

Značky: experimentálne, modelové, územie, podzemnou, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši hydrologický výskum a hydrologické merania ako aj sledovanie poľnohospodárskej činnosti a jej vplyv na životné prostredie najmä na kvalitu podzemných vôd na experimentálnom modelovom území s podzemnou vodou. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou výskumných polí oddelených podzemnými tesniacimi stenami a medzipoliami v smere prúdenia podzemnej vody, pričom na výstupe výskumných polívsmere prúdenia sa nachádzajú čerpacie studne s...

Zařízení k měření ulehlosti a vlhkosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239605

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Pekarik Marian, Frimm Richard, Minczinger Štefan, Baránková Edita

MPK: G01N 33/24

Značky: zařízení, ulehlosti, měření, půdy, vlhkosti

Text:

...v důsledku velmi proměnlivých fyzlkálních vlastností püdy na jednotlivých měřených místech.Nedostatky stávajících řešení zařízení pro měření ulehlosti půdy a její vlhkosti jsou V podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu pro měření ulehlosti a vlhkosti půdy,jehož podstata spočívá v tom, že držák, uložený čepem ve slupicą je ve své spodní části opatřen pracovním orgánem, přičemž držák je v horní části opřen o siloměrný člen a ve...

Způsob stanovení pucolánové aktivity silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231365

Dátum: 01.03.1987

Autor: Brandštetr Jiří

MPK: G01N 33/24

Značky: aktivity, silikátových, materiálů, pucolánové, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Do reakčního roztoku, tvořeného zředěnou silnou minerální kyselinou se vpraví nejprve navážka tuhého vzorku v práškovité formě, pak zředěná kyselina fluorovodíková a nakonec roztok draselné soli, přičemž se po každém přídavku změří změna teploty směsi, způsobená každou ze tří proběhlých reakcí, načež se provede kalibrace navážkami čistého amorfního oxidu křemičitého shodným postupem. Vynález lze použít v široké míře v silikátové chemii a...

Přístroj pro stlačování zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248637

Dátum: 12.02.1987

Autori: Maceková Věra, Eichler Jaroslav, Weiglová Kamila

MPK: G01N 33/24

Značky: prístroj, zemin, stlačování

Text:

...destíěkou e s porézním válcem.Jak petrno z obr. 1 je v tělese 1 přístroje vlolsn propustný prstenec 2, zhotovení například z propustněho porcelánu. Ve epodní části telesa 1 přístroje je vloženo propustná destičks A. zetímco horní strana telesa 1 přístroje je uzavřens horní propustnou destičkou 3 zhotovenou rovněž z propustného materiálu, na níž je umístěna tuhé destičke. na níž je vyvozován konsolidační tlak.Do přístroje je možno vložit...

Zařízení pro měření ulehlosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248318

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadlec Vítězslav, Svatoš Zdeněk, Hula Josef, Sakun Vjačeslav

MPK: G01N 33/24

Značky: ulehlosti, půdy, měření, zařízení

Text:

...pracovního orgánu, na obr. 2 je znázorněno řešení pracovního orgánu uchyceného k příčnému otočnemu rámu, kde ovládaným sílovým zařízením je pracovní orgán. Na obr. 2 není znázorněno propojení ovládaného zařízení s ovládacím zařízením. Na obr. 3 je znázorněno řešení pracovního orgánu, kdy je poloha pracovního orgánu regulována sílovým válcem, tj. ovládacím zařízením je.silový válec a ovládaným zařízením je.pracovní orgán. Na obr. 3 není...

Způsob stanovení uvolnitelné zásoby fosforu z půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247986

Dátum: 15.01.1987

Autor: Macháček Václav

MPK: G01N 33/24

Značky: fosforu, způsob, uvolnitelné, zásoby, stanovení, půdy

Text:

...vzorků s vodou a katexen ve vodíková tema(přístupný P), kdy Je sledována časová závislost extrahovaná formy P po dobu 10 až 100 min. Z rozdílu přístupu( rony a vodorozpuetné forąy P ee vypočte pohyblivé forma P. Extrapolace do času t-O min. nebo výpočet se provede s líneární závislosti P na Yt-(obr. l) a do času tl 20 min. z kvadratícká závislosti P na t (obr. 2).Přednoetí způsobu podle vynálezu spočívaáí převážně v tom, že žádná z netod v...