G01N 31/16

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Panoch Miroslav, Novák Vladimír

MPK: G01N 31/16

Značky: zinku, koncentrace, kapalných, pevných, mazivech, stanovení, způsob

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Způsob odměrného stanovení N-substituovaných maleinimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264678

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, maleinimidů, způsob, odměrného, n-substituovaných

Text:

...zhydrolyzuje a případně současně i nadbytečné rozpouštědlo odpaří,a vzniklý roztok maleamátu se běžným způsobem acidímetrícky ztitruje. Obsah se stanoví výpočtem ze známého vzorceM - relativní molekulovou hmotnost stanovované látkyz - počet maleinimidových skupin v moekuleSN - objem použitého a kalického louhu na hydrolýzu vzorku v mlCN - koncentrace kyseliny chlorovodíkové při titraci v m 1a() - obsah substituovaného maleinimidu ve vzorku...

Způsob nitrometrického stanovení azidových aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261774

Dátum: 10.02.1989

Autor: Douša Svatopluk

MPK: G01N 31/16, G01N 33/50

Značky: stanovení, nitrometrického, aniontů, azidových, způsob

Text:

...jsou jednotlivé soutěživé. Výsledkom tohuto společného vyššího účinku je přesné a nerušené dosažení bodu ekvivalence a možnost použití jednoduché, rychlé Š přesné titraění metody ke stanovení azidového iontu i ve vzorcíoh, ubsahujících značné Srocento hílkovin, bez potřeby složité analytické instrumentace. Ke konzervaci se azid sodný používá v koncentraci kolem 0,1 S a diagnostika jsou poměrně drahá. K analýze se proto užívapo 1 ml preparátu a...

Zariadenie na indikáciu koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253908

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dzurov Ján, Berčík Juraj, Vyskočil Leoš

MPK: G01N 31/16

Značky: koncového, titrácie, indikáciu, zariadenie

Text:

...ovplyvňovanie priebehu titrácie indikačným systémom.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že výstupný signál priamo závisí od koncentračných pomerov v- okolí indikačnej elektródy, čo umožňuje využiť popísané zariadenia ako vysokocitlivý elektrochemický detektor, napríklad v kvapalinovej chromatografii a pod.Na pripojených výkresoch sú uvedené dva príklady zapojenia indikačného zariadenia podľa vynalezu, kde na obr. 1 je zapojenie s priamym...

Způsob měření při potenciometrické titraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 239131

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vitha František, Batík Jan, Novotný Luděk

MPK: G01N 31/16

Značky: měření, způsob, potenciometrické, titraci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření při potenciometrické titraci, založený na přidávání titračního činidla do titrační nádobky, v níž je nadávkovaný kapalný vzorek a roztok maskovacích látek. Potenciál se snímá kombinovanou skleněnou elektrodou. Konstantní přítok titračního činidla se přeruší před dosažením potenciálu odpovídajícího bodu ekvivalence. Pro toto přerušení se odečte velikost spotřeby titračního činidla a po ustálení i hodnota potenciálu. Pak se do...

Způsob stanovení amoniaku, pyridinových bází a aldehydů vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 245194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelío Miloš

MPK: G01N 31/16

Značky: amoniaku, způsob, aldehydů, stanovení, vedle, pyridinových, bázi

Text:

...vybavení laboratoře, postačí pH-metr, zdroj inertního plynu, elektrické hnízdo a běžné laboratorní sklo vyhovuje tedy podmínkám pro provozní využití.Nový způsob je blíže specifikován a objasněn V příkladech provedení.5 ml vzorku vodné vrstvy vzniklé při syntéze pyridinu a pikolinů předpokládaného složení pyridin, směs píkolinů a dalších substitučních derivátů, formaldehyd, acetaldehyd a amoniak, označeného MRyK 5/2/ bylo odpipetováno...

Nepřímý způsob chelatometrického stanovení barya

Načítavanie...

Číslo patentu: 246189

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pechman Václav, Horák Ladisiav

MPK: G01N 31/16

Značky: způsob, stanovení, chelatometrického, barya, nepřímý

Text:

...způsobu je kvantitativní reakce, při ktere nedoohází k vytěsňování barya z komplexu chelatonátu barnatého, barevný přechod ze žlutozelené do fialová se děje jedinou kapkou 0,05 mol/litr roztoku měânaté soli, způsob není závislý na množství amoniaku v uvedeném koncentračním rozmezí ani na koncentraci indiferentních amonných,sodnýoh s draselnýeh solí ve formě dusičnanů, ohloridů a chloristanů.Přítomnosti síranových iontů není na závadu,...

Způsob stanovení dusíku Kjehldalovou metodou v materiálech obsahujících sloučeniny dusíku s kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245671

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pišoft Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: kjehldalovou, materiálech, dusíku, způsob, stanovení, metodou, sloučeniny, obsahujících

Text:

...s hydroxidem sodmfm (S. Pappalardo Cim. et industr. /Mílano/ 46 (1964) nebo líthnym (S. V. Savčíllo a kol. Vysokotempsraturnyje něorg. sojediněnija, Haukova Dumka Kijev (1965) 395).Jak bylo uvedene, zmíněné postupy jsou však náročné na potřsbnou pracovní dobu nebo jsou málo spolehlivá s hlediska kvantity, popříp. mnohdy jsou obtížné reprodukovatelné.Uvedené nedostatky so nsprojevují při postupu podle tohoto vynálezu, jehož předmětem je...

Způsob stanovení dusíku v látkách na bázi nitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240141

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeková Marta

MPK: G01N 31/16

Značky: bázi, stanovení, dusíku, látkach, způsob, nitridů

Text:

...ky-seliny o známém titru a nespotřebovaná kyselina se títruje zpět alkalickým hydroxidem. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se 10 až 140 mg rozmělně.ného vzorku vpraví do korozivzdorného au toklávu, přidají se 2 až E ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, popřípadě s příměsí 0,2 až 4 ml kyseliny sírové zředěné 11 a/nebo kyseliny fosforečné, chlorovo díkové, chloristé, popřípadě 20- až 30peroxidu vodíku, nato se autokláv...

Způsob analytického stanovení o-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237258

Dátum: 01.05.1987

Autori: Körbl Jiří, Jančik Fedir, Havel Karel

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, analytického, způsob, o-nitroanilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu analytického stanovení o-nitroanilinu v technickém benzofurazan-N-oxidu, ze kterého se benzofurazan-N-oxid připravuje. Podstatou vynálezu je odměrné bromometrické stanovení o-nitroanilinu, spočívající v reakci o-nitroanilinu s bromem za vzniku dibromderivátu o-nitroanilinu a v analytickém stanovení přebytečného bromu reakcí s jodidem draselným a v titraci odměrným roztokem thiosulfátu sodného.

Způsob stanovení 3- a 4- sulfoftalových kyselin a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237721

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Lakomý Jaroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: solí, stanovení, způsob, jejich, kyselin, sulfoftalových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení 3- a 4- sulfoftalových kyselin s výhodou se vzorcích reakčních směsí po sulfonacích či technických produktů s vysokým obsahem minerálních kyselin nebo solí, spočívající v tom, že se analyzované vzorky titrují silnou bází o definované koncentraci s výhodou hydroxidem sodným a z celkové spotřeby titračního činidla se vyhodnotí rozdíl mezi prvním a druhým potenciálním skokem, který je úměrný obsahu...

Způsob selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238948

Dátum: 16.03.1987

Autori: Novák Josef, Roušalová Blanka Rndr

MPK: G01N 31/16

Značky: fosfornanů, kvantitativního, odměrného, selektivního, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů ve vodném roztoku vedle fosforitanů, fosforečnanů a organických látek na bázi alfa-hydroxykyselin oxidimetrickou titrací železnatých iontů vzniklých oxidací fosfornanů železitou solí v přítomnosti heterocyklických ligandů s konjugovanou dvojnou vazbou -N-C-C-N za katalýzy stříbrnými ionty v kyselém prostředí. Vynález je využitelný zejména při kontrole vyčerpání...

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236625

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zemanová Eva, Kir Kvetoslav, Babčáková Oľga

MPK: G01N 31/16

Značky: obsahu, organických, spôsob, fosfátoch, stanovenia, fosfitoch, chlóru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch. Riešenie pojednáva o spôsobe stanovenia obsahu chlóru v organických fosfátoch a/alebo fosfitoch, pričom sa na odváženú vzorku fosfátu a/alebo fosfitu pôsobí 0,01 M až 5 M roztokem alkoholátu v množstve 2 až 150 ml tohto roztoku na 1 g navážky vzorku pri teplote 0 až teplote varu roztoku, pričom sa roztok mieša po dobu maximálne 105 minút, potom sa pridá kyselina v...

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle

Načítavanie...

Číslo patentu: 230291

Dátum: 15.10.1986

Autori: Švancarová Mária, Babčáková Oľga, Pajonková Irena, Zemanová Eva

MPK: G01N 31/16, C07D 257/02

Značky: spôsob, stanovenia, nadúvadle

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu metódou podľa Fischera, vyznačujúci sa tým, že sa na návažok nadúvadla pôsobí vodorozpustným nižším alkoholom s 1 až 5 atómami uhlíka, s výhodou metylalkoholom, v množstve 10 až 50 objemových dielov, s výhodou v množstve 20 až 33,3 objemových dielov alkoholu na 1 hmot. diel nadúvadla po dobu 5 až 60 minút, s výhodou po dobu 10 až 45 minút, pri...

Způsob stanovení obsahu námelových alkaloidů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232991

Dátum: 15.07.1986

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 31/16

Značky: derivátů, námelových, alkaloidů, stanovení, obsahu, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Postupem podle vynálezu lze velmi jednoduše a rychle stanovit obsah peptidických námelových alkaloidů a jejich derivátů s derivátů lisuridu a nikotergolinu, a molekulovou hmotností vyšší než 330, např. v léčivých přípravcích, v centigramové a miligramové pracovní oblasti i v přítomnosti doprovodných látek bez předchozí izolace, metodou extrakční titrace v systému chloroform - vodná fáze (pH<3), odměrným roztokem anionaktivního tenzidu, na...

Spôsob stanovenia obsahu vody v močovino-formaldehydových kondenzátoch a/alebo predkondenzátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230117

Dátum: 01.05.1986

Autori: Raškovská Anna, Zemanová Eva, Milichovský Miloslav, Babčáková Oľga

MPK: C09J 3/16, G01N 31/16

Značky: stanovenia, predkondenzátoch, kondenzátoch, močovino-formaldehydových, spôsob, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia obsahu vody v močovinoformaldehydových kondenzátoch a/alebo predkondenzátoch metódou podľa Fischera, vyznačujúci sa tým, že sa na močovinoformaldehydový kondenzát a/alebo predkondenzát po dobu 5 až 60 minút, s výhodou po dobu 10 až 35 minút, pri teplote miestnosti p8sobí nasýteným roztokom lignosulfonanu v metanole s obsahom 0,01 až 0,30 % hmot., s výhodou s obsahom 0,06 až U,19 % hmot. vody v tomto roztoku, pevné podiely z...