G01N 3/00

Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7252

Dátum: 03.09.2015

Autori: Panda Anton, Vitikáč Batešková Eva, Pavlenko Slavko

MPK: G01N 3/08, G01N 3/00

Značky: spojov, záťažových, vykonávania, spôsob, kolíkových, skúšok

Text:

...možnosti požadovaného výsledku. Spomínané elementy zabezpečujú presné odmeriavanie síl potrebných na trvalé prestrihnutie valcového kohka. Podstata riešenia rozoberateľných spojov sa zakladá na opakovaných meraniach, po ktorých je umožnené objektívne vyhodnotenie nameraných hodnôt priemeru, kontroly na odtlačenie, teda sily potrebnej na prvotnú deformáciu a následne strižnej sily spôsobujúcej trvalú deštmkciu valcového kolíka. Takýto...

Diagnostikovanie oceľových konštrukcií pomocou skúšobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6205

Dátum: 06.08.2012

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František, Polák Peter

MPK: G01N 19/06, G01N 3/00, G01N 1/00...

Značky: skúšobných, diagnostikovanie, konštrukcií, oceľových, telies, pomocou

Text:

...Vzhľadom na to, že to môže mať vplyv na statiku, je potrebné miesta odberu materiálu neodkladne adekvátne opraviť. Konštrukciaje počas odberu vystavená riziku poškodenia.Technicke riešenie pozostáva z výroby a umiestnenia skúšobných telies tak, aby bolo možné v prípade diagnostickej kontroly vykonať odber týchto skúšobných telies bez narušenia statiky samotnej konštrukcie.Riešenie je možné realizovať pri výrobe nových oceľových...

Zaťažovacia stolica na dlhodobé sledovanie deformačných vlastností s konštantným prítlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7536

Dátum: 25.10.2008

Autori: Zitt Petr, Pencík Jan, Matejka Libor

MPK: G01N 3/00

Značky: prítlakom, deformačných, zaťažovacia, vlastností, stolica, sledovanie, dlhodobé, konštantným

Text:

...t.j. bez úbytku pôsobiaceho zaťaženia, ktoré by bolo priestorovo úsporné s možnosťou variabilnéhoVyššie uvedené nedostatky doterajších skúšobných zariadení a systémov, ktoré spočívajú v úbytku pôsobiaceho zaťaženia, resp. nemožnosti udržania požadovanej hodnoty prítlaku alebo priestorových a skladovacích požiadaviek, odstraňuje navrhnutá zaťažovacia stolica podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že najednom konci rámu základu...

Snímač pomerných pretvorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 286132

Dátum: 19.03.2008

Autori: Bydžovský Jan, Kraus Luděk, Baláž Pavol, Pasquale Massimo, Švec Peter

MPK: G01N 3/00, G01L 1/12

Značky: přetvoření, poměrných, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri...

Zariadenie na meranie pevnostných chrakteristík lán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4475

Dátum: 01.06.2006

Autor: Tomlain Juraj

MPK: G01N 3/00

Značky: pevnostných, meranie, zariadenie, chrakteristík

Text:

...o ktoré je pripevneriý voľný koniec lana.Na obrázku 3 a 4 je znázomené Zariadenia na meranie pevnostných charakteristík lana priamo na lanovej dráhe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad l Zariadenie na meranie pevnostných charakteristík lán podľa obrázku l až 2 pozostáva z padacej veže, ktorá je vybavená posuvným vedením 6 a upevňovacím bodom V tvare háku v homej časti veže. V 0 vedení 6 je vedené závažie l, ktoré má na...

Zariadenie na meranie modulu pružnosti tenkých vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3587

Dátum: 05.08.2003

Autori: Murín Justín, Lelák Jaroslav, Kalaš Andrej, Kutiš Vladimír

MPK: G01N 3/00

Značky: modulu, meranie, pružnosti, zariadenie, vlákien, tenkých

Text:

...je upevnený v strede 7 voľne uloženej dvojitej kladky 8 s tým, že meraná vzorka 4 je umiestnená nad otvorom 9, ktorý je v strede homej plošiny 10 na stolici 1, pričom v strede na meranej vzorke 4 je voľne uložená otočná kladka 11, na ktorej je závažie 12 a na ramenách 13 stolice 1 sú nastavovacie skrutky 14 a na homej plošine 10 na stolici 1 je ukazovateľ 15 vodorovnej polohy.Zariadenie podľa obr. l pracuje tak, že meraná vzorka 4 je upcvnená...

Zapojení pro záznam a vyhodnocení průběhu dynamické únavové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264867

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šťastný Alois, Nejedlý Vladimír, Patrovský Jiří

MPK: G01N 3/38, G01N 3/00

Značky: únavové, zapojení, záznam, zkoušky, vyhodnocení, dynamické, průběhu

Text:

...činnosti dovoluje pomocí signálu, který je běžně k dispozici na výstupu řídicího bloku pulsátoru, měřit s velkou přesností kmitočet namáhání přímo v závislosti na počtu únavových cyklu, přičemž automaticky vypouští nadbytečná data, nepotřebuje během své činnosti až do samočinného ukončení zkoušky žádnou obsluhu a ze zaznamenaných hodnot může snadno určovat ostatní důležité závislosti,které charakterizují ünavovou zkoušku, přičemž kultura...

Způsob zkoušení nehomogenních stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 260020

Dátum: 15.11.1988

Autori: Herlt Manfred, Kalow Dieter, Mathick Wolfgang

MPK: G01N 3/00

Značky: způsob, nehomogenních, zkoušení, stavebních

Text:

...He npesmcnna rnepnocmn Hcnonbsyenmx sanonnareneů-Kpynnoćwb sepeu hcnonbsyeuux Maccoaux-qaçrnunonxHa 6 MTb MEHBWG MaxcuuanbHora pasuepa sepna, npemMymecTaeHHo 9 nopnnxe nennqnn 2 MM- - . V- Hoaepraeuaa ncnmmanum nnomanb na ncnmwyeuon npenMewe gonna ÓHTB MHH-~ Manbuo a HHTB pas öonbme, qeM Maxcmuanbno nosnomnan nnomann ceueuun Max CHM 8 HbHOPOpa 3 Mepa sepua5 MHHHM 8 nbHaH PHy 6 HHa cH 0 ca nmőàpaerca 3 aàsncumocru or MKCHManbHOPQ...

Způsob automatizovaného vyhodnocování zkoušek odolnosti proti tečení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251422

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vitvar Zdeněk

MPK: G01N 3/00

Značky: vyhodnocování, automatizovaného, tečení, materiálů, proti, způsob, odolností, zkoušek

Text:

...adres impulsy do binárního čítače lg.Éřevodník lž binárního kődu je napojený na generátor lg funkce,vybavený magnetickou páskovou pamětí, na které je zakődována informace pro pohyb posuvného zatěžovacího servomechanismu 5, nastavovacího a měřicího servomechanismu 2.a servomotoru 2 regulátoru teploty. Dále jsou zde-zakődovány další informace pomocných funkcí pro zastavení čtení programu a řízení časových prodlev využívaných k respektování...

Způsob a zařízení pro hodnocení kvality formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251159

Dátum: 11.06.1987

Autori: Latzman Karel, Švancara Jiří, Smutný Jaroslav

MPK: G01N 3/00

Značky: směsi, způsob, formovací, zařízení, hodnocení, kvality

Text:

...stejné jako zhotovování slévárenských forem na automatických formovacích linkách. Tlak je vyvinut krokovým motorem pomocí ozubeného soukolí a pohybových ěroubů a je vyhodnocován tenzometrickým snímačom sil. Pevnost v tlaku je zjiětována na normalizovaném zkušebním válečku v okamžiku rozdrcení..-3 251 159 Pevnoet ve střihu je hodnocena rovněž na válečku a je vyhodnocovana speciálně vyrobeným tenzometrickým snímačom sil. Toto čidlo je vyrobeno z...

Zariadenie na modelovanie účinkov úderov na zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248577

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bacmaňáková Alena, Horvát Ivan, Klementev Ivan

MPK: G01N 3/00

Značky: zeminu, účinkov, modelovanie, zariadenie, úderov

Text:

...sú sériovo pripojenésnímač tlaku, regulátor a akčný člen výstup akčného člena je napojený na tlakovú komoru priamočiarsho hydromotora.Hlavná výhoda tohto usporiadania spočíva v jednoduchosti riešenia a.v malých nákladoch na jeho uskutočnenie.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená na priloženomvýkrese. Padajúca hmota l pôsobí údermi na vzorku g, pričom údery sa pridávajú k nastavenému statickému prítlaku, ktorý sa nanáša piestnicou 1...

Zařízení pro určování doby vytvrzování slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 237963

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bass Vadim Gerasimovič, Kukuj David Michajlovič, Gurov Nikolaj Nikolajevič, Matlin Josif Avsjevič, Balinskij Vaclav Romualdovič, Ledjan Jurij Pavlovič

MPK: G01N 3/00

Značky: vytvrzování, určování, jader, slévárenských, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro určování doby vytvrzování slévárenských jader. Podstatou řešení je, že zařízení je opatřeno elektrodami, které jsou upevněny v dielektrické desce, na jejíž protilehlé straně je vešroubován držák sestávající z válcovitého jádra se zářezy a rukojetí a prstence elektrod ponořené do jádra mají kuželovitý tvar.

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228887

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chromý Stanislav

MPK: G01N 3/00

Značky: cementů, portlandského, pevnosti, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu vyznačující se tím, že se nejprve stanoví obsah alitu a belitu ve slínku, ze kterého byl cement vyroben a ze zjištěných hodnot se pevnost ?p cementu zjistí podle vztahu ?P =A.??PA,+B.??PB kde A je hmotnostní procento obsahu alitu a B je hmotnostní procento obsahu belitu ve slínku, ?PB je konstanta nezávislá na výrobní lokalitě udávající pevnost belitického cementu vztaženou na jedno procento...