G01N 29/04

Nedeštruktívna kontrola metalurgických výrobkov ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11202

Dátum: 25.06.2007

Autori: Petit Sébastien, Bisiaux Bernard, Lesage Frédéric, Deutsch Sylvain

MPK: G01N 29/22, G01N 29/04, G01N 29/06...

Značky: výrobkov, kontrola, ultrazvukom, metalurgických, nedeštruktívna

Text:

...a poplachový stupeň pracujúci na základe výstupu 2 usporiadania typu neurálneho obvodu a- triediaci a označovací automat upravený na oddelenie a označenie rúrok, ktoré sú považované za nevyhovujúce číselnýmVynález môže taktiež slúžiť ako zariadenie pre nedeštruktívnu kontrolu rúrok (alebo iných metalurgických výrobkov) počas výroby alebo na výstupe z výroby, ktoré zahŕňa- usporiadanie ultrazvukových prevodníkov so zvolenou geometriou, ktoré sú...

Spôsob kontroly kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1876

Dátum: 16.10.2003

Autori: Melz Matthias, Micko Jan, Wang Zhiguo

MPK: G01H 1/00, G01N 29/04, G01N 29/34...

Značky: spôsob, kvality, kontroly

Text:

...že rezonancia sa pohybom pohyblivého dielusa rezonancia skutočne pozoruje, keď sa vybudzuje periodickým pohybom s rovnomerne vzrastajúcou (alebo klesajúcou) frekvenciou, preto rozhodujúcim spôsobom závisí od relatívnejfázovej polohy medzi budiacim pohybom a rezonanciou pri zhode oboch svojich frekvencii. Táto fázová poloha je však náhodnou veličinou. Preto môže dôjsť k tomu, že najmä intenzita silne tlmených rezonancií sa nezisťuje...

Spôsob a zariadenie na určovanie rýchlosti šírenia zvuku v materiáli v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2772

Dátum: 13.05.2003

Autori: Deppe Gerd-joachim, Sauerland Martin

MPK: G01N 29/04, G01H 5/00

Značky: rychlostí, zariadenie, určovanie, zvuku, materiáli, šírenia, spôsob, teploty, závislosti

Text:

...prístrojom na meranie hrúbky steny,ktorý pracuje na princípe Iaserovo ultrazvukového meracieho postupu na meranie hrúbky horúcich stien (odrazová metóda). Na základe známej hrúbky steny môže byť po zmeraní časového intervalu medzi signálom a ozvenouvypočítaná rýchlosť šírenia zvuku pri danej teplote.0010 Nevýhodou je tu však, že pri vyšších teplotách vzorka rúrky rýchlo zokovinovie, a tým je skreslený výsledok merania. Ďalej je...

Spôsob skúšania kvality odliatkov prostredníctvom vírivého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2905

Dátum: 11.10.2002

Autor: Folz Heinrich

MPK: G01B 11/02, G01N 29/04, G01N 27/90...

Značky: odliatkov, prostredníctvom, vířivého, kvality, spôsob, prúdu, skúšania

Text:

...procesu,bez toho, že by kvôli tomuto skúšaniu dochádzalok nejakým významným časovým oneskoreniam.Tým, že sa diely pohybujú magnetickým poľom,nenastáva ani žiadne iba lokálne skúšanie. V priebehu pohybu magnetickým poľom môžu byť preskúšani vírivým prúdom podrobené rôzne oblasti dielu. Tým sa ďalej s výhodou zlepší vierohodnosťFri opisaném postupe kalibrovania pomocou bezchybného dielu alebo viac bezchybných dielov sa ako výhodné ukazuje...

Sposob určenia textúry keramického výlisku ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260266

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kalužná Marta, Kozík Tomáš, Štubňa Igor, Kolník Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: výlisků, textury, keramického, ultrazvukom, určenia, spôsob

Text:

...zložitú aparatúru a špeciálnu prípravu vzorky elektrónový rastrovaoí mikroskop).Ďalšou metódou je primlešavanie zafarbe.ných kusov cesta do vstupnej časti vákuového lisu. Týmto spôsobom sa dá orientačne.posúdiť .pravvidelnost ukladania cesta vo výlisku, čo súvisí s textúrou, neda sa však určit smer uloženia anizometrických kryštálov surovín. Metóda vlhčenia plátku a metoda zmrazovanla piatku vyrezaného z výliskuumožňujú objavit len oblasti...

Zapojení pro přiřazení časového údaje maximální amplitudě vadového echa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260141

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: maximální, zapojení, přirážení, časového, údaje, vadového, amplitudě

Text:

...opatřena časovým výstupem.výhoda zapojení spočívá v tom, že spolehlivým a jedno značným přiřazováním časového údaje amplitudě sledovaného2,impulsu ae dosahuje vyšší přesností a spolehlívosti měření. Tuto fázi měření, tj. přiřazení časového údaje amplitudč,bude tedy možno při mechanizovaném a automatizovaném měře-l pní považovat za dostatečně správnou, i při jednorázovém odečtu a snížit nároky na průměrování, které jsou překážkou při...

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Altmann Josef, Pavíza Pavel

MPK: G01N 29/04

Značky: zařízení, defektoskopii, mobilní, součástí, rotačních, ultrazvukovou, veľkých

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Spôsob nedeštruktívnej pevnostno-defektoskopickej kontroly doskových, najmä dhevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268557

Dátum: 14.03.1990

Autor: Beničák Jozef

MPK: G01N 29/04

Značky: dhevných, pevnostno-defektoskopickej, najmä, materiálov, kontroly, nedeštruktívnej, doskových, spôsob

Text:

...etrednej čaeti. pritom na základe výsledkov meraní na prvej meracej drahe sa následne vyhodnotí pevnoetná kvalita materiálu alebo.prítonnosf vnútorného defektu a na druhej meracej dráhe sa vyhodnotí prítomnosť vnútorného defektu a to v oboch prípadoch podľa kvantitativnaj úrovne zistených hddnät rýcñ 1 oetiäíreúia zvukových impulzov a doekový dravný materiál e nevyhovujâcou pevnosťou alebo 3vnútorným defektom sa označi farebnou značkou, vyšším...

Způsob úpravy kovových lepených spojů a kompozitních panelů pro jejich kontrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267712

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: kontrolu, kovových, lepených, způsob, úpravy, spojů, jejich, kompozitních, panelu

Text:

...měření tuhým prvkem s nekonečnou mechanickou impedancí, nepř. blokem ledu o dostatečně hmotnosti, nebo tuhcu voštinovou konstrukcí. Takový dočasný spoj po dobu zkoušlq se vytvoří např. vazkou, snadno odstranitelnou kapalinou, jakou je glycerin, glykol apod., nebo vrstvou ledu. Přípojením tohoto tuhého prvku, jak je schematicky znázorněno na obr. 1, se mechanická impedcsce zdravé části zvýši až o několik řádu, zatímco mechanická impedance...

Zařízení pro kontrolu vzorků umělých etalonů vad trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267146

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brodský Bohumil, Říha Jiří, Hoření Miroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: vzorků, trubek, etalonu, kontrolu, umělých, zařízení

Text:

...defektoskopu.Zařízení pro kontrolu umělých etalonů vad trubek podle vynálezu umožňuje zjistit nevyhovující akustické vlastnosti pro ultrazvuková vlny u jednotlivých vzorků umělých etalonů před jejich spojením. odpadá tedy vyjmutí vzorku z etalonu, výroba nového vzorku a následné včlenění do etalonu. Tím se výrazně zvýši produktivita prá ce při výrobě etalonů, aníží se náklady na jejich výrobu a zvýší se kvalita etalonů vad...

Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266731

Dátum: 12.01.1990

Autori: Grebenkin Anatolij, Moskovenko Igor, Glagovskij Boris, Lasukova Ljudmila

MPK: G01N 29/04

Značky: jakosti, způsob, uhlíkatých, výrobků, kontroly, nedestruktivní

Text:

...Frekvence elektrického signáluse pote změří za účelem zjištění frekvence akustických kmitů v uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku a stanoví se rychlost šíření akustických kmitü ve zkušebním vzorku a ve s ním porovnáva 4 CS 266 731 B 1ném uhlíkatém výrobku, načež se zjistí tvarový součinitel uhlíkatých výrobků a stanoví se rychlost šíření akustických podélných kmitů v každém uhlíkatém výrobku. 2 dávky zkontrolovaných uhlíkatých výrobků...

Koník s výsuvným hrotem k upínání vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262954

Dátum: 11.04.1989

Autor: Samec Karel

MPK: G01N 29/04

Značky: hrotem, upínání, vývalků, výsuvným, koník

Text:

...hrot g, kterým je upnut něřoný eochor 1, je otočně uložen ve vřetenu u, ktoré je oeově přeetavitclné v konzolea i pnoetŕcdnictvín hýdraulického ovládaoího válce 1 Q , Vnitřní konec vŕetene 11 je, opatřen smykadlem 1, ktoré je spojene a píeitnicí lg ovládacího válce. 1 Q, ktorý je upevněn neni dorazovou doskou l a zadní doskou 11 koníku. Na válcové ploše snykadla g je vytvořena klínová obvodové drážka u, do ktoré zapodejí kuličký g. Roztmč...

Zařízení pro ultrazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261487

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švachouček Stanislav, Marek Jiří, Vatras Miroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukové, zkoušení, mechanizované, zařízení, materiálů

Text:

...manipulátoru je tvořena nejméně dvěma ultrazvukovými sondami, z nichž nejméně jedna je budič náhradního signálu akustické emise.Zařízení pro ultazvukové mechanizované zkoušení vad materiálu umožňuje podstatné urychlit měření tím, že dovoluje současně provádét činnosti, které byly v dřivějších zařízeních časově rozdéleny do následných fází. Vzhledem k možnostem dálkově ovládaných manipulátorů a vhledem k poměrněnízkým ryohlostem posuvu,...

Zariadenie na dialkovú mechanizovanú ultrazvukovú kontrolu zvarov kruhových tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259566

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04

Značky: kruhových, kontrolu, tlakových, ultrazvukovú, zvárov, dialkovú, mechanizovanú, nádob, zariadenie

Text:

...kolesá.Výhoda riešenia spočíva aj v tom, že opísané zariadenie je mobilné a je možné s ním prevádzať UZ-kontrolu objektívne s možnosťou presnej identifikácie možných vád zvarov sústavou UZ-sond bez priamej prítomnosti ukontrolujúceho personálu, čomá význam najmä v podmienkach jadrových elektrární.Na pripojenom výkrese je nakreslené zariadenie na dialkovú mechanizovainú ultrazvukovú kontrolu zvarov kruhových tlakových nádob u jadrových...

Zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného väzbového média pre sústavu UZ-sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 259565

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04

Značky: zariadenie, prebytočného, odvod, privádzaného, uz-sond, rozvodu, väzbového, zabezpečenie, sústavu, media

Text:

...siiového pôsobenia na geometriu UZ-sond od hadicox/ých prívod. Súčasne pevnú pozíciu majú aj spájanie hadicové prívody, medzi externou jednotkou napája 4nia i odsávanie väzobného média, ktoré sa pripájajú na hornej doske.Na prip-ojenom vývkrese je ,nakreslené zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného väzobného média pre sústavu UZ-sond.Zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného...

Zariadenie pre zabezpečenie odsávania väzobného média u ultrazvukových sond s podvstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259351

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01B 21/00, G01N 29/04

Značky: podvstrekom, zabezpečenie, zariadenie, väzobného, odsávania, ultrazvukových, media

Text:

...sondy.Hlavné výhody popísaného zariadenia sú v tom, že je schopné zabezpečiť odsávanie prebytočného väzobného média z kontrolovaného povrchu a to i pri práci na členitých povrchoch v rôznych polohách i vo zvislej pololie. Súčasne sa toto zariadenie vyznačuje malým nárastom vonkajších rozmerov ultrazvukovej sondy, čo je zvlášť dô ležité najmä pri hlaviciach s väčším počtom vsamostatne podvstrekovaných ultrazvukových sond.Na...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: provádění, způsob, spojů, zařízení, lepených, hodnocení, tohoto, způsobu, kvality

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...

Zariadenie na kontrolu svorníkov ultrazvukem a vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258247

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hromek Jaroslav, Kašpar Peter

MPK: G01B 17/04, G01N 29/04

Značky: zariadenie, vírivými, kontrolu, ultrazvukem, prúdmi, svorníkov

Text:

...§ a 2 na obe strany výstrednikom ll o výšku jeho zdvihu. V nosnej doske 3 je otočne uchytený hnací lievik l, širšou častou proti prichytnému kužeľu 3, ktorý je otočne uchytený V nosnej doske 3, špicom proti hnaciemu lieviku l. Hnací lievik l i prichytný kužel g sú umiestnené na jednej osi. Ďalej je zariadenie tvorené dvoma sondami virivých prúdov lg, ktoré sú umiestnené v závitových segmenťoch lg, pevne uchytených o,vyklápacie ramená lg,...

Piezoelektrická impulsová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 258196

Dátum: 15.07.1988

Autori: Obraz Jaroslav, Vatras Miroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: piezoelektrická, sonda, impulsová

Text:

...vrstvy o tlouštce menší než je polovina vlnové délky ultrazvuková vlny v príslušné planparalelní vrstvě.Akustický odpor střední planparalelní vrstvy je vždy větší než akustický odpor zatěžovacího i tlumicího prostředí. Akustické odpory obou krajních planparalelních vrstev jsou menší než akustické odpory střední planparalelní vrstvy.Uspořádâním piezoelektrické impulzové sondy podle vynâlezu se zvýší šířka frekvenčního pásma i...

Zapojení obvodu vybíracího časového úseku v zařízení pro ultrazvukovou kontrolu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257664

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vokáč Vladimír

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálů, zapojení, kontrolu, časového, ultrazvukovou, obvodů, vybíracího, úseků, zařízení

Text:

...obvodu) Druhý vatup wuhćhohruddovćho obvodu je propojen s výstupom generátor-u pevná clony. Výn tup prvního hradílového obvodu ju.- přívadon na první vstup logickćho obvodu a výstup druhého hradlového obvodu je původu-m druhý vstup lasica-koho obvodu, jehož výstup je spoáon a druhým vstupu obvodu aa V nualátoru dvojkové informace. oGianny, jehož druhý výstup je přivadon na praoovníknnál do íťoäztooknpu. Dofektookop io připojen...

Magnetostrikční budič pro měření vlastností stavebních materiálů a hornin impulsní ultrazvukovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256602

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Jan

MPK: G01N 29/04

Značky: budič, metodou, stavebních, vlastností, ultrazvukovou, materiálů, hornín, měření, magnetostrikční, impulsní

Text:

...k jednoznačnému mechanickému kontaktu břitu, tedy přímkové kontaktní hrany, s povrchem vyšetřovaného objektu bez ohledu na použitý plastický vazební prostředek.Magnetostrikční budič podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je nárys a na obr. 2 bokorys jednoho provedení, na obr. 3 je nárys avna obr. 4 bokorys druhého provedení a obr. 5 znázorňuje příklad přiložení budiče k vyšetřovanému objektu s použitím...

Zariadenie pre urýchlené vytvorenie únavovej trhliny v skúšobných telesách s vrubom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256553

Dátum: 15.04.1988

Autor: Puškár Anton

MPK: G01N 29/04

Značky: zariadenie, telesách, skúšobných, urychlené, únavovej, vrubom, trhliny, vytvorenie

Text:

...a meničov, určovat dĺžku únavovej trhliny.Na výkresoch je na obr. 1 znázornený príklad realizácie zariadenia podľa vynálezu pre ultrazvukové prídavné zaťažovanieťahomtlakuom pred vrubom. Na obr. 2 je príklad realizácie zariadenia podľa vynálezu pre ultrazvukové prídavné zaťažovanie striedavým ohybom pred vrubom.Zariadenie pre urýchlene vytvorenie únavovej trhliny 1 v skúšobných telesách 2 s vrubom 3 využíva statické alebo opakované...

Způsob ultrazvukového měření malých plochých vad v materiálu metodou dynamiky ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255556

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vatras Miroslav, Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukového, metodou, materiálů, malých, měření, dynamiky, plochých, způsob

Text:

...kruhového obecně orientovaného reflektoru, který zobrazuje reálnou plochou vadu v materiálu.Nový účinek je dosahovän tím, že při využití existujících přístrojů pro ultrazvukovou defektoskopii je možno uvede ným způsobem ultrazvukověho měření metodou dynamiky vadového- 2 255 558 echa určit jednoznačně průměr a orientaci kruhového reflektoru, který pro účely srovnání závažnosti vad nahrazuje reálnou malou plochou vadu, přičemž je způsob...

Nosič sondy ultrazvukového defektoskopického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245998

Dátum: 01.03.1988

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01N 29/04

Značky: nosič, zařízení, defektoskopického, ultrazvukového, sondy

Text:

...je spolehlivý a přesný pozuv ultrazvuková hlavice a snížené tření v závitech pohybového ěnonbn azatico. Zařízení je přitom výrobné jednoduché, vyžaduje. minimální údržbu s je vhodné pro použití krokových motor-ú řízených mikropočítačem. Oproti dosud známým zařízením se několikanásobně pnodlouží životnost, a. to při podstatné nižších pořizovacích nákladech.Pifíklad provedení zařízení podle vynálezu je schemsticlq znázornän na příložmem...

Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: akustické, väzby, materiálů, kontrole, ultrazvukem, automatické, signalizaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku...

Zapojení pro automatické stanovení středu kruhových těles ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254445

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: těles, kruhových, stanovení, zapojení, stredu, ultrazvukem, automatické

Text:

...snadné a nutné dostavování při změně průměru materiálu rychlé a přesné.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení .pro automatické stanovení středu kruhových těles ultrazvukem podle vynálezu.Příkladnć zapojení je tvořeno tak, že první zdroj l povrchového impulsu je výstupem připojen na první vstup bistabilního klopného obvodu 10, na vstupdruhého klopného obvodu 7 a na první vstup prvního klopného obvodu 3. Druhý vstup prvního...

Zapojení pro registraci vad při automatizovaném zkoušení kruhových těles ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254444

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: zkoušení, ultrazvukem, zapojení, automatizovaném, registraci, těles, kruhových

Text:

...první vstup prvního ěítače 7, jehož druhý vstup je propojen s výstupem nulovactho obvodu 6. Výstup prvního čítače 7 je připojen na první vstup bistabilního klopného obvodu 8, jehož druhývstuppřipojen na výstup prvního logickćho ob-vodu 11, který má první vstup připojen na výstup zdroje ll) startovaeích impulsft. Zároveň výstupbístabilního klopnćho obvodu 8 je připojen na druhý vstup hradlovaeího obvodu 2, jehož výstup jepřipojen na první...

Zapojení pro samočinné nastavování clony pro vybírání ultrazvukových ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236177

Dátum: 01.12.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: vybírání, clony, ultrazvukových, nastavování, samočinně, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné nastavování trvání hradlového impulsu podle skutečné tloušťky předmetu. Uvedeného účelu je dosaženo elektronickým zapojením, v němž číslicový střádač (2) je vstupy zapojen na ultrazvukový měřič (l) tloušťky. Hodinový vstup číslicového střadače (2) je zapojen přes první spožďovací obvod (3) na synchronizační výstup ultrazvukového měriče (l) tloušťky. Výstupy číslicového střádače (2) jsou propojeny se vstupy předvolby...

Ultrazvuková sonda s rozšířeným vyzařovacím diagramem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246607

Dátum: 16.11.1987

Autori: Slovík Josef Ing Bratislava, Mikláš Vlad Imír

MPK: G01N 29/04

Značky: sonda, diagramem, ultrazvuková, vyzařovacím, rozšířeným

Text:

...elektriclq vázané měniče nebo funkční loaovć plochy optická eoustavy jednoho aěniče jsou upevněny na lonovén klínu a jejich úhel, ktorý odpovídá poklesu vyzařendho výkonu jednoduchého näniěe 5 až 15 dB proti naxinu v oee,je nejvýše 20 °.Na připojenón vyh-eeu je názor-něho provedení ultrazvuková sondy e dvěma aěníěi s jejím vyučovacím diesranen.ultrazvukový sonda s rozšíreným vyzaŕovacíls diagram se sklad( z lonováho klíma 1 z uaaplexu, na...

Ultrazvukový přístroj pro automatizovaná spektrometrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 253630

Dátum: 12.11.1987

Autori: Passer Jindřich, Jirk Jindřich

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukový, měření, spektrometrická, automatizovaná, prístroj

Text:

...zrychlení vlastního měření a rovněž se usnadní obsluha ultrazvukovêho přístroje. Zjednoduěení obsluhyzpřístupšuje jeho využití u širšího okruhu pracovníků. Ultra-A zvukový přístroj je univerzálně použitelný pro různé aplikace spektrometrických měření. Ultrazvukový přístroj provádějící automatizovanâ spektrometrická měření je řešen jako kompaktní celek, čímž je uzpůsoben s popsanými výhodami k nasazení v provozních podmínkách nedestruktivní...

Zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované ultrazvukové zkoušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238050

Dátum: 15.10.1987

Autori: Smrčka Michael, Severýn Josef, Jirk Jindřich

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukových, automatizované, vícesondové, elektronických, ultrazvukové, zpracování, zapojení, bloků, zkoušce, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované zkoušce. Zapojení sestává z generátoru synchronizačních impulsů, taktovací jednotky, zobrazovací jednotky, výstupní sběrnice, bloku vysílačů, bloku sond, bloku předzesilovačů, hlavního zesilovače, bloku digitalizace polohy vadové indikace a bloku digitalizace velikosti vadové indikace. Oba bloky digitalizace a programovatelná...

Spôsob kontroly celistvosti potrubia uloženého v zemi akustickou emisiou počas jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239839

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bezdíeek Josef, Bartoo Petr

MPK: G01N 29/04

Značky: počas, akustickou, uloženého, spôsob, kontroly, prevádzky, potrubia, celistvosti, emisiou

Text:

...spočíva v tom, že na potrubie pred uložením do zeme sa pevným nerozoberatelným spojom pripoja zvukovody, výhvodine IVO forme lán, ktoré sú ukončené nad pov-rchom terénu dosadacou plôškou na .pril-oženie sondy aparatúry akustickej emisie.Hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu spočívajú v tom, že u potrubí, ktoré si vyžadujú pravidelnú kontrolu alebo .ktoré sú mimoriadne dôležité, je možné pomocouakustickej emisie vykonať kontrolu ich...

Zapojení elektronických bloků pro indikaci, vyhledání a vzorkování ultrazvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251140

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jirk Jindřich, Passer Jindřich

MPK: B06B 1/00, G01N 29/04

Značky: vzorkování, bloků, zapojení, indikaci, ultrazvukových, vyhledání, signálu, elektronických

Text:

...univerzálne použitelná v různých ultrazvukových přlstrojich a jednoúćelovych ultrazvukových zaŕízenich. Podle specifických požadavků na ultrazvuková přístroje nebo jednoúčelove ultrazvuková zařízení je možno podíl funkcí za pojení dle vynálezu a jejich vzájemné vazby dynamicky měnit.Vyššiho účinku se dosahuje použitím zapojení elektronických bloků podle vynálezu v laboratorních i provozních ultrazvukových přístrojích a ultrazvukových měřicích...

Zařízení pro ultrazvukové zajišťování vnitřních necelistvostí ve hmotě dutých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240185

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sljusarev Jurij Jevgeojevie, Eger Lothar, Böhnke Jürgen, Bogwardt Jörg, Wernitz Horst

MPK: G01N 29/04

Značky: necelistvostí, výrobků, hmotě, vnitřních, zajišťování, zařízení, ultrazvukové, dutých

Text:

...výsíleci a přijímací sondy. Při této metodě prováděné stávejícím způsobem dochází ke zkreslení výsledku vlivem nerovinných ploch tvárnic a orientąci dutín vlivem nevhodného umístění výsílací e přijímací sondy. Určitá část vadných výrobků potom přechází do bezvadných a opačně. U tvarovek,která nemají rovinné plochy e u dutých tvarů nelze ultrazvukovou metodu použít.2 240 135 Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro ltrezvukové...

Měřicí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 244515

Dátum: 16.02.1987

Autori: Jušeík Mikuláš, Zámorský Zdenik, Hojzák Miloš, Kopeok Addej, Blažek Jioí

MPK: G01N 29/04

Značky: hlava, měřicí

Text:

...Mexn coóoñ /cM.nr. 2/ M non~ Knmqenu K renaparopy Bucomoqacroruux anexrpnqecxn xoneóaHnñ, nxonnmemy B cocman curnannsawopa Kacanmx /na qepweme He noxaaanu/. B Kaqecrne OTBBTHOĚ oóxnanmn HCHOHBSYBTCH uamepnwensnum puqar, oópasonannuü Hamepurensnum cwepxnem 3 m unnmanmom I, H coenmmeanuñ c Maccoñ msmepnwensnoñ Mamnau /na qepwea He noxaaana/. Coenmueanue Mexnw coóoñ usMGPHTGHLHHB oóxnanun 8 noncoenmaenu x onom na BXOĽDB amnnnmyno-Qasonoro...