G01N 27/90

Spôsob a merací prístroj na zisťovanie zvarového šva pozdĺžne zvarovaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285977

Dátum: 26.11.2007

Autori: Groos Andreas, Huth Thoralf, Claus Ronald

MPK: G01N 27/90

Značky: zvarového, rúrok, merací, zisťovanie, zvarovaných, pozdĺžne, prístroj, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu na zisťovanie zvarového šva jednotlivých pozdĺž zvarovaných rúrok (1), zhotovených z feritického alebo austenitického materiálu, pri ktorom sa jednotlivá rúrka (1) privádza do jednosmerného magnetického poľa a otáča sa okolo svojej pozdĺžnej osi a rozdiely štruktúry a/alebo permeability existujúce medzi základným materiálom a zvarovým švom sa ako rozlišovacie kritérium zisťujú pomocou snímača (8) umiestneného v blízkosti...

Spôsob skúšania kvality odliatkov prostredníctvom vírivého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2905

Dátum: 11.10.2002

Autor: Folz Heinrich

MPK: G01B 11/02, G01N 29/04, G01N 27/90...

Značky: odliatkov, vířivého, kvality, prúdu, spôsob, skúšania, prostredníctvom

Text:

...procesu,bez toho, že by kvôli tomuto skúšaniu dochádzalok nejakým významným časovým oneskoreniam.Tým, že sa diely pohybujú magnetickým poľom,nenastáva ani žiadne iba lokálne skúšanie. V priebehu pohybu magnetickým poľom môžu byť preskúšani vírivým prúdom podrobené rôzne oblasti dielu. Tým sa ďalej s výhodou zlepší vierohodnosťFri opisaném postupe kalibrovania pomocou bezchybného dielu alebo viac bezchybných dielov sa ako výhodné ukazuje...

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: sonda, výkyvným, vířivých, rotačná, prúdov, uložením, kontrolu, snímača, nedeštruktívnu

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 682

Dátum: 07.12.1994

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: ohybná, prúdov, vodotesná, vířivých, sonda

Text:

...impedanciu systemua tým aj výstupné signály ako aj spoľahlivosť analýzy signalov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vodotesnasonda pre nodeštruktívnu metódu virivých prúdov,hlavne pre kontrolu rúrok tepelných výmenníkov. Podľa tohto technického riešenia ktoreho podstata spočíva V tomäe snímač sondy s vinutim cievok je uchytený na pružnej rúrke z plastu spojenej spojovacim puzdrom s ochrannou rúrkou s prívodným vodičom.Na pružnej...

Způsob pro rozlišování elektricky vodivých a neferomagnetických kovových materiálů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268919

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/82, G01N 27/90

Značky: zařízení, rozlišování, vodivých, tohoto, elektricky, materiálů, kovových, způsob, způsobu, neferomagnetických, provádění

Text:

...tvorená retcrenční cívkou a opět zdrojem konstantního střídavéhoproudu pro její napáöenĺObě zmíněná vetve jsou připojeny ke dvěma vatupúm vektoroveho sčítače, k jehož výstupu je připojen operátor, na jehož výstupu je připojeno měridlo.Výhoda způeobu podle vynálezu spolu ae zařízením pro vykonávámí tohoto zpdsobu spočívá v tom, že potlačujo nežádoucí signál vznikající nedokonalým přiloženía snímače na měřený povrch nebo zakřivením...

Obrazové kontrolní zařízení pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 266494

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volodčenko Dmitrij, Stěpaněnko Alexandr, Semenov Orest, Klujev Vladimír, Kozlov Valerij

MPK: G01N 27/90

Značky: defektoskopii, kontrolní, zařízení, obrazové

Text:

...ocTaBmuecH nqeňxu naMaTH 6 yyT xpánúwb npemnmm uuąopMauum, Kowopax B pemuMe qrennn naew Hcxaxenue.Mna ýcrpanennn ncxamennn B STOM cnyuae Heoőxonnno ynénnunwb uacToTy Tax TOBbIX HMHYJIBCOB oYMEHBNGHHG unnwenbnocrn cTpo 6 npymmeŕo HMnYHbCa H coomsewcwnymman nocTpoü~ Ka qaCTOTHTaŘŤOŘHX uMnynhcoaaeT Bosmomnocrb KOHTp 0 nHp 0 BaTb äöčraroqno Manme no BpěMeHH yqacwxu nHůopMaunoHHorocnrHana HyBennuHBaTL Macmraö uaoöpamenus. p pemmme...

Sonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264164

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krajčovič Peter, Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: vířivých, rúrok, prúdov, metodou, kontrolu, sonda

Text:

...vo väčšine prípadov (napr. kontrola teplov-ýmenných rürok značné časové zdržanie.Podstata navrhovanej kombinovanej sondy pre kontrolu rürok metódou virivých prúdov záleží w tom, že sonda obsahuje meracie cievky pre absolútne i diferenciálne zapojenie. Vývody všetkých cievok sú ve 2dené cez prívodný kábel a prepínač na vstupný konelktor meracieho prístroja. Zmena zapojenia sondy sa dosahuje prepnutím prepínače. Prepínač je umiestnený v...

Zariadenie súosového vedenia vnútornej priechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259558

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: rúrok, metodou, vířivých, priechodnej, súosového, vnútornej, sondy, prúdov, vedenia, zariadenie, skúšanie

Text:

...a lamiel je ich orientácia kolmá -na smer pohybu sondy, čo zvyšuje intenzitu opotrebenia následkom preklápania aktívnych prvkov počas reverzného pohybu sondy. V prípade vodiacich puzdier je zvýšené opotrebenie veľmi závislé na tuhosti pružnosti kompaktných výliskov z plastov.Nevýhody stavu techniky odsträña riešenie podľa vynálezu.Zariadenie súosového vedenia vnútornej p-riechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou virlvých prúdov sa...

Způsob kalibrace e přezkoušení impulsních zařízení na magnetickou kontrolu fyzikálně-mechanických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245466

Dátum: 15.06.1987

Autori: Manz Arnold, Jauch Werner, Reimann Klaus

MPK: G01N 27/90

Značky: kontrolu, způsob, kalibrace, přezkoušení, magnetickou, fyzikálně-mechanických, zařízení, impulsních, parametrů

Text:

...,Km ocymecruema npemaraenoro cnocoda.Icq-pozorne m Kannóponm n nonepxn nunymcnnx ycrpeñcu w uarxnvrnoro xoarpom conepnr Kanóponanny» ummnennyn xamymxy I, nunyncnnm nonruerp 2,. x 3 uepnren 3 mwennocvm nnynoon, pacuozoxemm 3.110.115 odme een cmmerpnn ne tepu 4 n 5 rpamenvra martina-izoro nou, noanmnenmm n reueparopy 6 xanóponaannx no aummryne n nurmaocn 3141137113003. Baron alwmmonnoi xarymn I uoncoennnen no sxony mnyncaoro noJss-nnerpa...

Diferenciálny induktívny snímač na defektoskopiu povrchových trhlín v kovových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 237840

Dátum: 15.03.1987

Autori: Martišovitš Viktor, Kalužay Jozef

MPK: G01N 27/90

Značky: materiáloch, snímač, povrchových, defektoskopiu, induktívny, trhlin, kovových, diferenciálny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie patrí do odboru strojárstva a hutníctva a rieši konštrukciu snímača na defektoskopiu povrchových trhlín v kovových materiáloch. Jeho podstata je v tom, že budiaca cievka indukovaných vírivých prúdov v elektricky vodivom materiáli je uložená v rovnakých vzdialenostiach medzi snímacími cievkami tak, že osi všetkých troch cievok sú navzájom rovnobežné a ležia v jednej rovine, pričom snímacie cievky sú zapojené diferenciálne. Budiaca...

Zapojení pro potlačení nežádoucího signálu vznikajícího zdvihem snímače při zkoušení feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247716

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/86, G01N 27/90

Značky: snímače, zapojení, potlačení, nežádoucího, materiálů, vznikajícího, zdvihem, feromagnetických, zkoušení, signálu

Text:

...vynálezu umožňuje funkci zařízení i při extrémne nízká impedanci snímače. Z toho plyne výhoda spočívající v možnosti propojení snímače s elektronickou částí dlouhým kabelem. Další výhodIoIu je snadná záměiía snímačů s větším rbozptyleííi jejich parametrů.Příkladané prjovedení zapojení podle vynálezu je znázor-něno na příložených vyo Ial.brazeních, kde na obr 1 je schéma» Zčlj 1 mj 8 ~ní, a na obr. 2 je veküooový diagram objas ňujícĺ funkci...