G01N 27/85

Zařízení pro magnetizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 267684

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novikov Alexej

MPK: G01N 27/85

Značky: zařízení, magnetizaci

Text:

...uucuxuxuapuuwnuuoro Murepuanu ununouner ua uuer aanuxauua cnuunux unuuň u sony KuuTponn noAnepmHnaTL HY na Tpeayenoü TpaeK 1 opuu. Ynenuqeune aaanpa Memny nanaruuuuuanueñ cuurenuñ u nuHepxHocTnm nanenun nponcxonnr B 0 apena nepennnmeunn HV na onuoro MGCTB ycrauuunu u npyrüeí B Múneur KOHTPOMR nomnca Hanarununbaanmeň cucwenu KacamwcaKÚHTPCIJIHPYGMLYŘ nanepxuocTu. a ÚäTEM PH HOBOIJÚTB 0601108 38 BWET BKCHEHTPHÚIIUCTH...

Magnetizační zařízení pro magneticko-grafickou kontrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266391

Dátum: 13.12.1989

Autori: Novikov Alexej, Kozlov Valerij

MPK: G01N 27/85

Značky: kontrolu, magneticko-grafickou, zařízení, magnetizační

Text:

...cuupnnrc mna. vo novu wmcnu mmvnmu míľâll-lKtjldťix 2. FJIMSHIIJIITJKGFCHIIX Hłl BHIIMKH CFJGPHOPD snem.ycTp 0 McTnm Hanarnmwmuanmn paoaTaaT caanynmmn uapasun.NmTmňu 7 ma ycTuMamnMuaoT Hu Manuawm 3 Tax. wTaou maumn cmapnura mum. na Kowmpmn npmnaumvwnhno pamnmmuu HouuTwno Muruwvunň uanmcu (ne nokaaan Ha omrypeb. pacnanaruacu Mo men nmnnmrwmm nnrumvmnwmmunn 1. CWKÁMM 2 Tmxnanň Kavymkm. counmnanmue u nawannenbnyu Marnurnnynlłľflłlh....

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258958

Dátum: 16.09.1988

Autori: Míšek Bohumil, Horák Vladimír

MPK: G01N 27/85

Značky: kontrolu, vlastností, nedestruktivní, feromagnetických, materiálů, zapojení, strukturně-mechanických

Text:

...vstup můstkového detektoru Q. Výstup můstkového de~ tektoru Q je pracovním přívodem 1 napojen na pracovní vstup usměrňovače l. Výstup zdroje g magnetizace je napojen na vstup měřicí sondy 2, jejíž výstup je připojen na pracovní vstup zesilovače5. První výstup zesilovače gvje spojen s precovním vstupem můstkového detektoru Q a do tohoto spojení je napojen výstup z tvarovacích obvodů Ž, na jejichž vstup je připojen druhý výstup zesilovače...

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258957

Dátum: 16.09.1988

Autori: Míšek Bohumil, Horák Vladimír

MPK: G01N 27/72, G01N 27/85

Značky: strukturně-mechanických, kontrolu, feromagnetických, zapojení, nedestruktivní, vlastností, materiálů

Text:

...kde je prove deno usměrňovačem l usměrnění jednotlivých napětí, která se při-.vádějí do teplotně kompenzovaného stabilizátoru g napětí, jehož jedna větev je spínána bud tvarovanou sítovou freKvencí,nebo oscilátorem, čímž V generátoru 1 pulsů vzniknou pravoúhlé impulsy o amplitudě stabilizovaného napětí ą frekvenci sítě nebo oscilátoru. Po výkonovém zesílení v magnetizačním zdroji 5 je tímto signálom napájena měřicí sonda 5, pomocí které...