G01N 27/30

Spôsob detekcie plynov a polovodičový detektor plynov pracujúci pri izbovej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7253

Dátum: 03.09.2015

Autori: Truchlý Martin, Mikula Marián, Haidry Azhar Ali, Kúš Peter, Ďurina Pavol, Pleceník Tomáš, Gregor Maroš, Grančič Branislav, Pleceník Andrej, Satrapinskyy Leonid, Roch Tomáš

MPK: G01N 27/407, G01N 27/30

Značky: pracujúci, polovodičový, izbovej, detekcie, plynov, spôsob, detektor, teplotě

Text:

...na povrchu plynocitlivej vrstvy. Napätie naložené na elektródy potrebné na dosiahnutie zvýšenej citlivosti sa môže meniť v širokom rozsahu hodnôt. Jeho veľkosť závisí najmä na šírke vrchnej elektródy, ale aj na hrúbke plynocitlivej vrstvy a jej mikroskopickej štruktúre, na koncentrácii detegovaného plynu a na jeho difúznej hĺbke.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje priestorové usporiadanie elektród a plynocitlivej vrstvy...

Výroba elektrochemických senzorov pohyblivou plošnou sieťotlačou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4895

Dátum: 30.10.2003

Autori: Yeudall Robert Malcom, Sim Andrew Graham, Mcneilly Brian Andrew, Marshall Robert, Davies Oliver William Hardwicke

MPK: G01N 27/403, G01N 27/30, G01N 33/487...

Značky: plošnou, pohyblivou, senzorov, sieťotlačou, elektrochemických, výroba

Text:

...stanice môžu byť zahrnuté na tlač izolačnýchvrstiev, tlač adhezív a podobne. Poradie tlače závisí na štruktúre požadovanej pre- senzor, aj ked elektródová vrstva(vrstvy) sú často deponované pred0007 WO 9843075 opisuje, ako je elektrochemický senzor vyrábaný rotačnou hĺbkotlačou elektricky vodivého atramentu na flexibilnú sieťovinu, ktorá môže byť polyméma, za vzniku jednej alebo viacerých elektród. Môže byť použitý valec potiahnutý obalom...

Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278632

Dátum: 06.12.1995

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/30, G01N 27/26

Značky: plocha, elektroda, spôsob, sucha, přípravy, referenčná

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá plochá referenčná elektróda pozostáva z nosnej vrstvy (1), ktorá má aktívnu časť (10), oproti ktorej je odvodná časť (1000), medzi ktorými sa nachádza prepojovacia časť (100), pričom na nosnú vrstvu (1) je nanesená vodivá vrstva (2) v aktívnej časti (10) a odvodnej časti (1000), pričom v prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom (101) navzájom prepojené, na vodivú vrstvu (2) je vodivo nanesená strieborná Ag vrstva (3) v aktívnej časti...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Veselý Miloslav, Poláčková Eliška

MPK: G01N 27/30

Značky: prietoková, elektrochemickú, kombinovaná, analýzu, plynov, elektroda

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Vynálezy kategórie «G01N 27/30» v ZSSR.

Nepřímý diferenční snímač koncentrace látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270721

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Rybář Vladimír, Volf Radko

MPK: G01N 27/30

Značky: snímač, látek, koncentrace, diferenční, nepřímý

Text:

...obr. 2 je uvedene zapojení nepřímáho diferenčního snímače,kterě ilustruje způsob měření a tímto snímačem podle vynálezu.První varianta a) na obr. 1 znázorňuje dvě ampěrometrické měrně elektrody l a g v pohledu na aktivní plochy ve tvaru kruhových úsečí, ke kterým je symetricky umístěna poten ciometrícká reíerenční elektroda 1 ve tvaru obdélníka. Druhá varianta b) na obr. 1 znázorňuje ampěrometrioké měrné elektrody l, 3 v pohledu na aktivní...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrochemických, čidel, základu, systému, výroby, elektrodových, způsob

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Panoch Miroslav, Kolínský Miloslav, Semler Miloslav, Mánek Břetislav

MPK: G01N 27/30

Značky: vápníkovou, selektivní, iontově, elektrodu, membrána

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čapoun Tomáš, Halámek Emil

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, iontů, elektroda, iontově, stanovení, organických

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Způsob korozního zkoušení kovů na základě jejich elektrolytického rozpouštění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267286

Dátum: 12.02.1990

Autori: Janeček Zdeněk, Bár Jaromír, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: tohoto, základě, jejich, rozpouštění, provádění, kovů, způsobu, elektrolytického, korozního, zkoušení, způsob, zařízení

Text:

...tak, že vzorek 5 kovu se nejdříve opracuje na předepsané rozměry, odmastíse a sťanoví se jeho počáteční hmotnost m . Vzorek §kovu, o napříkhad tvaru prstence o výšce 10 - 15 mm, pokud sejedná o zkouška trubkových materiálů, se zavěsí na płntinnvý hňček A nnody Q umístěný v nádobě 1 naplněné roztokom olektrolytu, například 3 roztokem Nncl.V roztoku elektrolytu je kolem anody 1 se vzorkem 2 katoda Q, tvořená kovovou sítí § ve tvaru dutého...

Plovákové elektrické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266915

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kaminský Lubomír, Kosek Jiří, Knybel František

MPK: G01N 27/30

Značky: čidlo, elektrické, plovákové

Text:

...kýlovou stabilizační plochou a hladinové dotekové plošký elektrod mají tvar misky nebo kužele s rovnakým úhlem větším než 90 °.Plovákové elektrické čidlo podle vynálezu vyniká vysokou citlivosti a funkční spolehlivostí, protože funkční plochy jeho dotekovýchelektrod ve tvaru misky nebo kuželově formované využívají rozdílné velikosti povrchového napětí vyvolávaného dvěma rozdílnými kapalnými médií.Výnález je V příkladu provedení...

Enzymová elektroda na bázi flavinových oxidoreduktas

Načítavanie...

Číslo patentu: 266011

Dátum: 14.11.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Vrbová Eva, Volf Radko, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: enzymová, flavinových, bázi, elektroda, oxidoreduktas

Text:

...elektrody ve formě kompaktnější vrstvy nebo při koimobilisaci s dalšími enzymy převádějícími analyzovanou látku na substrát přítomné flavinové oxidoreduktasy a hlavně při imobilisaci málo stabilní flavinové oxidoreduktasy, ze které by příprava enzymové elektrody bez koimobilisované katalasy byla prakticky nerealizovatelná.Výhodou enzymových elektrod na bázi flavinových oxidoreduktas dle vynálezu je výrazné zvýšení stability vytvorených...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Panoch Miroslav, Bukovic Jan, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrodu, pouzdro, selektivní, iontově

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Srovnávací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 264046

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grüssner Theodor, Dittrich Klaus, Pollakowski Goetz

MPK: G01N 27/30

Značky: srovnávací, elektroda

Text:

...B 3 neKTp 0 aemecraa He Mewamr axrusnocrn uouon cepeöpa, Hanuquoü B 9 neKTpoe cpasnennn u onpeennmmeñ cwaöunsnocrb norenuuana.B coornewcrnun c nsoöpeweuueu, pemenne aaaqn cocronw B TOM, qro B anexrv poaXcpaBHeHnH, cocTonmňx H 3 Mewannnqecxoro cepeőpa nuöo na cynnànou cepeöpa uoxpuworo cepeöpa, norpymennoro B nacnmpnnsm rpyno pacTBopHMoäconbm cepeöpa Bonuň pacrnop, conbm cepéőpa annnewca cynbmu cepeöpa, a nonnmñ pacrnop ononuuwenbuo...

Vysokotlaká pracovní elektroda k elektrochemickému měření koroze kovu za provozních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262878

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prát Lubomír, Bár Jaromír, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: vysokotlaká, podmínek, provozních, elektrochemickému, elektroda, pracovní, měření, koroze

Text:

...z kovu, intiková spojka s přimluänými wâvitmwými apaji umožňudm dokonaló utönnčo mi vnitřnimw pmmmtmwm wlaktwüůy proti vnějůímu roztoku, kromě tone celú aàmkmwmäm ga mhotúvana za snadno doatupných a lcvnýchPríklad vyaokotlaká pracovní elektrody je znázorněn ne při poJenén výkresu.Do stěny ł tlakové nádoby, kterou Jo aokundární perovodní prostor parního parního generátoru Jaderné elektrirny a tlakovodnímí reaktory, je pomocí nćtrubku 2,...

Iontově selektivní elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 262342

Dátum: 14.03.1989

Autor: Skalický Petr

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, iontově, selektivní

Text:

...elektroda s kapalnou membránou spočívá podle vynálezu V tom, že má tvar injekční stříkačky a je tvořeno pláštěm, vnitřní referentní elektrodou, referentním roztokem a kapalnou membránou, přičemž vnitřní referentní elektroda, neho její plášč mají tvar pístu. V případech, kdy je možné snímat vnitřní potenciál referentní elektrodou bez převodu, je LISE tvořena pouze pláštěm, referentní elektrodou a kapalnou membranou a neobsahuje referentní...

Voltammetrická mikroelektroda na bázi uhlíkového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 259429

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vedral Zdyněk

MPK: G01N 27/30

Značky: voltammetrická, mikroelektroda, vlákna, bázi, uhlíkového

Text:

...elektrody jsou v praxi určeny pro aplikace V elektrochemíi a poiužívají speciální uhlíková vlákna zahraniční výroby.Výše uvedené nedostatky wodstraňílje Voltnametrická elektroda na bázi uhlovodík-ového vlákna podle vynálezu. Tatvovoltametrická tmikroelektrrooa je tvořena skleněnou mikrokapilárou, jejímž středem prochází vodič,například měděný, ktery je uvnitř skleněnémikrokapiláry sp-ojen vodivým tmelem se souose uloženým...

Elektroda kapacitního vlhkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244783

Dátum: 01.06.1988

Autori: Chomo Pavel, Kravec Karol, Vodák Vladislav, Oršu1ák Jaroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: kapacitního, elektroda, vlhkoměru

Text:

...materiálu, kterým může být například molítan nebo mechová guma Na funkční straně je tento pružný nevodivý materiál opatřen minimálně jednou tvárnou vodivou elektrodou a na druhé straně je upevněn na pevném elektricky nevodivém základě, například na polystyrénu. Relativní permítivita pružného nevbdivého materíálu a pevného nevodívého základu je menší nebo rovna relativní permitivitě suchého měřeného prostředí.Takto uspořádaná elektroda...

Elektroda chemicky modifikovaná filmem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255980

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lexa Jiří, Štulík Karel

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: elektroda, modifikovaná, hmoty, plastické, filmem, chemicky

Text:

...používat, závisí hlavně na složení analyzovaných roztoku a způsobu regenerace. Elektroda podle vynálezu spojuje výhody zlaté elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tri-n-oktylfosfinoxid. Umožňuje například stanovení rtuti,arzénu, antimonu, selenu a uranu.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočíva ve stabilizaci tri-n-oktylfosfinoxidu na povrchu zlaté elektrody jeho uložením ve filmu 2 vhodné plastické hmoty,...

Chemicky modifikovaná rtuťová filmová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242593

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mráz Stanislav, Vlasák Ludvík

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: filmová, elektroda, rtuťová, modifikovaná, chemicky

Text:

...podle.vynálezu spojuje výhody rtułové elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tr 1-n-oktyl fosfinoxid.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočívá jednak ve vytvoření mechanicky stabilního a rovnoměrně rozloženéhortutového filmu na povrchu stříbrné diskové elektrody a dále ve stabilizaoi tri-n-oktylfosrinoxidu na povrchu rtutověho filmujeho uložením vef 11 mu z vhodné plastické hmoty, například...

Referentní elektroda pro elektrochemická měření za zvýšených teplot a tlaků v korozním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254086

Dátum: 15.01.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 27/30

Značky: prostředí, teplot, korozním, elektroda, referentní, měření, elektrochemická, tlaku, zvýšených

Text:

...můstku s něřeným nédie je zproetředkováno diafragmou, která sestává z korundové frity, zatavené do skleněné trubičky, která je zalisována do teflonového pouzdra druhého solného můstku. Takto upravená elektroda je umístěna přímo do tlakového prostoru,a to tak, že tak zvaná horká část se zalisovanou diafragmou je umístěna v náplní autoklávu a horní studená část je vsunuta do tlakového pláště, který je opatřen chladicím pláštěn a tlakovou...

Enzymová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 243864

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek Juraj, Fris Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, enzymová

Text:

...změna vodivosti jsou líneární funkci koncenftrace močoviny v reakčním médiu. Pokud analyzovaný vzorek sám již obsahuje ionty. je třeba jeho vodivoat odečiety za tim účelem se analýza opakuje s membránou obeahujíci místo enzymu stejne množství inaktivní bílkoviny. Je už jen technickou záležitosti změřitľoba signály současně, eventuálně přímo jejich diterenci. A .7Předností biosenzoru je ekonomika analýz, neboč se mnohonásobne využije...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251272

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chmátal Vladimír, Vencl Josef, Černý Vratislav, Zemanová Jana

MPK: G01N 27/30

Značky: množství, volného, alkalického, sledování, čidlo, kontinuální, hydroxidů

Text:

...obsahem hydroxidu při teplotách až § 50 OC při současném dosažení vysoké stability odporové konstanty a snadné demontáže a montáže nových měřicích elektrod při případném mechanickém poškození.Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu při přípravě aromatických hydroxylátek tavením arensulfokyselin, tvořené dvěma elektrodami a čidlem pro teplotní korekci vodivosti, spočívá podle vynálezu v tom, že těsnicí...

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: draslíkovou, selektivní, membrána, elektrodu, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Způsob úpravy elektrody pro elektrochemická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 248655

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubias Jiří, Váňa Jaroslav, Lakomý Jaroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: měření, elektrody, elektrochemická, způsob, úpravy

Text:

...mezikruž musí se vhodným způsobem obrušovat. nesmí být křehká, což by způsobovalo její odlupování z povrchu elektrodą a naopak nesmí být příliš mäkká, aby.se neroztírale po aktivovanó ploäe mezikruží pretencová elektrcdyuNevýhodou popsaněhc stavu techniky Je, že vytvoření ochranná vrstvy na povrchu elektrody je pracné a po určité době dochází k Jejímu porušování a odlupování od povrchu elektrcdy. za tohoto stavu měřený roztok preniká mezi...

Elektroda pro elektrochemické stanovení kyslíku v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229292

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tenygl Jiří, Varhaníčková Hana

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, elektrochemické, plynech, stanovení, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že v porézní trubici jsou umístěny nastřižené kotouče ze stříbrného plechu se středovým otvorem, které jsou mechanicky pevné a elektricky vodivě spojeny ve stříbrnou šroubovici, která je rozebíratelně spojena s částí porézního držáku s trapézovým závitem, do něhož je pevně zašroubován a kontaktním drátkem pevně otočen oboustranný šroubek. Oboustranný šroubek je zašroubován do středové závitové spojky, spojené s...

Způsob a zařízení ochrany konektoru elektrody měrného článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231421

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pejřil Petr, Souček Jaroslav

MPK: G01N 27/30, G01N 27/07

Značky: ochrany, způsob, zařízení, článků, konektoru, měrného, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Ochrana konektoru elektrody měrného článku je docílena úplným naplněním konektoru izolační hydrofobní kapalinou, např. chemicky čistým silikonovým olejem. Aby se docílilo úplného odstranění vzduchu z konektoru, a tím se eliminovaly změny objemu následkem změn tlaku při hloubkové sondáži, ap., je konektor uzpůsoben pro vypuzení plynu při propojování. Toto uzpůsobení zajišťuje pružná manžeta kolem konektoru a těsnicí šroub s pružnou průchodkou na...