G01N 27/00

Zariadenie na monitorovanie adhézie elektrického železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285922

Dátum: 08.10.2007

Autor: Liu Rong Fan

MPK: G01N 27/00

Značky: vozňa, elektrického, adhézie, zariadenie, železničného, monitorovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Monitorovacie zariadenie na monitorovanie adhézie hnacej jednotky elektrického železničného vozňa zahŕňa regulačnú jednotku (18) na regulovanie elektrickej energie privádzanej do motora (12) hnacej jednotky a monitorovaciu jednotku (22) na napájanie regulačného stupňa (18) referenčným signálom generovaným na základe aspoň jedného prevádzkového parametra motora s cieľom regulovať preklzávanie kolies hnacej jednotky. Monitorovacie zariadenie...

Kapacitný snímač s násobením kapacity a kompenzáciou strát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285082

Dátum: 18.05.2006

Autori: Malý Petr, Mališ Jiří

MPK: G01R 27/26, G01R 15/14, G01N 27/00...

Značky: násobením, kapacity, strát, kapacitný, kompenzáciou, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstupné svorky (11) a (12) kapacitného senzora (1) sú pripojené vstupné svorky (21) a (22) násobiča kapacity (2). Na výstupné svorky (23) a (24) násobiča kapacity (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) komplexného konvertora (3). Na kompenzačné svorky (35) a (36) komplexného konvertora (3) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) kompenzátora (4). Výstupné svorky (33) a (34) komplexného konvertora (3) sú výstupnými svorkami kapacitného...

Prístroj na meranie vlhkosti rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3693

Dátum: 08.01.2004

Autori: Šurianský Jozef, Spodniak Pavel, Spodniak Peter

MPK: G01N 27/00

Značky: meranie, metodou, rezonančnou, prístroj, vlhkosti

Text:

...a vlhkosti, prípadne obsahu inej meranej látky vo vzorke materiálu sa určuje zmeraná vlhkosť ako konečný údaj vlhkomera.Merná frekvencia je určovaná tak, aby bolo možné selektovať žiadaný typ polarizácie materiálu meranej vzorky a tak je možné vyberať a kvantifikovať žiadaný typ chemickej látky vo vzorke.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. 1 je znázomené schematické usporiadanie prístroja pre meranie vlhkosti...

Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279429

Dátum: 02.02.1994

Autori: Polakovičová Jozefína, Polakovič Jozef

MPK: G01N 27/48, G01N 27/00

Značky: spôsob, stanovenia, kvapalín, zloženia, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že do vzorky meranej kvapaliny sa ponorí kapilára s dlhým časom života ortuťovej kvapky, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú elektródu a kontinuálne sa meria závislosť nabíjacieho prúdu in a čas života ortuťovej kvapky tau. Zloženie a vlastnosti kvapaliny sa stanovia z časovej závislosti nabíjacieho prúdu in = f(t).

Zařízení pro vysokofrekvenční bezkontaktní měření vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270085

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zuska Jiří, Gaš Bohuslav

MPK: G01R 27/00, G01N 27/00

Značky: bezkontaktní, měření, vodivosti, vysokofrekvenční, zařízení

Text:

...vstupem prvního přepínače 1. Na druhý vstup prvního přapínače 5 je připojan druhý výstup budícího generátoru l. Výstup prvního přepínače 5 je spojen se vstupem zesilovače 2, který může případně.obsahovat i usměrňovač střídavého napätí. Výstup zesilovače 2 je napojen na vstup druhého přepínače 5. První výstup druhého přepínače É je výstupem měřícího zařízení a může být spojen s výstupním obvodom 2 měřícího zařízení, který zařízení přizpůsobuje...

Způsob stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267124

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lexa Jiří, Štulík Karel

MPK: G01N 27/00

Značky: způsob, stanovení, rtuti

Text:

...rozpouštěcí analýzou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se spojí dělení e koncentrování rtuti na indikační elektrodě chemicky modifikované tri-n-oktylfosfinoxídem s jejím elektrochemíckým stanovením.Výhodou tohoto řešení způsobu stanovení rtuti je to, že celý postup analýzy lze snadno autometizovat a použít například i v mobilním anelyzátoruo Protože tri-n-oktylfosfinoxid jako modifikátor índikační elektrody-zajišťuje...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gilar Oldřich, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/00

Značky: elektrochemický, senzor, stanovení, enzýmový, způsob, přípravy, alkoholů

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rashad Mohamed, Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00, G01R 31/00

Značky: třídění, součástek, presnosti, polovodičových, oblastí, obvodů, způsob, geometrie, funkčních, hlediska

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Měrný vodivostní článek na měření elektrické vodivosti kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260955

Dátum: 12.01.1989

Autori: Engler Jürgen, Lange Christine, Kühnlenz Hans

MPK: G01N 27/02, G01N 27/00, G01N 27/07...

Značky: měrný, vodivosti, článek, kapalin, elektrické, měření, vodivostní

Text:

...Bane nonoro uununnpaý B ero anywpeHHeMnDOCTPaHCTBe nponomeum Bnou snexwponoa, KOT 0 pHe qepes cnepneuue or nepcrnx uaonnwopa nponeneuu K sneKTponaM. Hpyroň Koneu Tpyöm saxaunnnaewcn ceruawum nHoM.Ha npunaraemux pncynxax nsoöpameno cneymmee mur.1 npowoqnad sqeäxa n paspeseHr.3 nnarpawma sanncnmocrn conpowunnennn om enexwponpononocrn nsmepuTenhuoü aqeünn.B xaqecwne npnnepa ocymecmnnenua naoůperennn npencwanneua npowoqnan aueňxa. Ha nonoanue...

Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245330

Dátum: 15.12.1988

Autori: Andrási Ferenc, Gál Melinda

MPK: G01N 27/00

Značky: najmä, meracích, uzatvárací, krytý, zámok

Text:

...resp. trvalým spojením hrotu s doskou plošného spoja elektroniky sondy.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, podľa vynálezu, ktorý umožňuje spojenie dvojdielneho krytu a súčasné upevnenie meracieho hrotu sondy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že uzatvárací zámok pozostáva z tvar-ovo zhodných výstupkov a uzamykacieho kolika, pričom najmenej dvoma výstupkami je opatrená vnútorná časť vrch...

Způsob stanovení nediamantového uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259714

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hejduk Jiří, Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/00

Značky: nediamantového, způsob, stanovení, uhlíku

Text:

...Hüttenm. Ztg 52 1885 Podstata vynálezu spočíva tedy v chemickém spalování nedíamantového uhlíku směsi konc. kyseliny sírové s obsahom 10100 míligramů oxidu clíromového v proudu nosného plynu při teplotě 260 °C a oxidaci alifatických uhlovodíků oxidem měďníatým za zvýšené teploty. Uvolněný oxid uhličitý se zbaví oxidu sírového vymrazením v solance při -20 C a oxidu siříčitého met-zívanadičnanem stříbrnýní. Konečné stanovení oxidu uhličitého se...

Kontrolní zařízení pro zjišťování přítomnosti kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259518

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hegyi József, Hirkó Attila, Kiss Ernö, Dróth József

MPK: G01N 27/00

Značky: zjišťování, přítomnosti, kapaliny, zařízení, kontrolní

Text:

...je, že se jednak indikuje poškození pomiocné sondy a když se některá sonda poškodí, odpojí zařízení podle vynálezu topný system.Příklad provedení kontrolního zařízení po~dle vynálezu je v dalším popsán sa znázorněm na výkresoch, na nichž znázorňuje obr. 1 blokové schéma kontrolního zařízení podle vynálezu, obr. 2 řez sondou připojenouke kontrolnímu zařízení .a obr. 3 různé mě řicí polohy sondy půipojené ke kontrolníml zařízení podle...

Sposob výroby amfolytických pufrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259211

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sova Oto, Dobránsky Tomáš

MPK: G01N 27/00

Značky: amfolytických, spôsob, pufrov, výroby

Text:

...pre analytické i priemyselné použitie izoelektrickej separácie, expedovatelné aj v lyofilizovanom stave, čo predľží expiračnú dobu pufrov.K príprave amfolytických pufrov z odstredeného mlieka s maximálnym obsahom tuku 0,05 objem. percent, ktoré obsahuje 26 až 30 g kazeínu v litri. Prvým krokom je izolácia mliečnej bielkoviny vyzrážaním v izoelektrickom bode pri pH 4,7 jednomolárnym roztokom kyseliny chlorovodíkovej. Po naslednom odstredení...

Elektrochemické čidlo ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gilar Oldřich, Marek Miroslav, Veignerová Blanka, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/00

Značky: ethanolu, čidlo, elektrochemické

Text:

...působí pouze na jeden příslušný typ sledované látky. .V případě enzymové oxidacą katalyzovaná oxidázami obsahujícímí flavinový kofaktor, lze sledovat látkovou bilanci spctřebova~ ného kyalíku. Při aplikaci vhodného enzymu, kdy dochází k enzymově oxidaci etahnolu, lze množství otahnolu v plynné fázi charakte~ rizovat stechiometrickou spotřebou kyslíku.Z tohoto principu vychází elektroehemioké čidlo ethanolu tvořené datektorom kyslíku...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Jursa Pavel, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/00

Značky: detektor, plynné, ethanolu, fázi

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Elektroda chemicky modifikovaná filmem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255980

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lexa Jiří, Štulík Karel

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: modifikovaná, plastické, hmoty, elektroda, filmem, chemicky

Text:

...používat, závisí hlavně na složení analyzovaných roztoku a způsobu regenerace. Elektroda podle vynálezu spojuje výhody zlaté elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tri-n-oktylfosfinoxid. Umožňuje například stanovení rtuti,arzénu, antimonu, selenu a uranu.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočíva ve stabilizaci tri-n-oktylfosfinoxidu na povrchu zlaté elektrody jeho uložením ve filmu 2 vhodné plastické hmoty,...

Chemicky modifikovaná rtuťová filmová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242593

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vlasák Ludvík, Mráz Stanislav

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: chemicky, rtuťová, modifikovaná, filmová, elektroda

Text:

...podle.vynálezu spojuje výhody rtułové elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tr 1-n-oktyl fosfinoxid.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočívá jednak ve vytvoření mechanicky stabilního a rovnoměrně rozloženéhortutového filmu na povrchu stříbrné diskové elektrody a dále ve stabilizaoi tri-n-oktylfosrinoxidu na povrchu rtutověho filmujeho uložením vef 11 mu z vhodné plastické hmoty, například...

Způsob měření adheze mezi kovovým a izolačním materiálem v oblasti supravodivosti a zapojení k provádéní způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236200

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: zapojení, adheze, oblastí, způsob, materiálem, způsobu, měření, supravodivosti, kovovým, izolačním, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zapojení jsou určeny zvláště pro určování vhodných technologických postupů a volbu materiálů pro kryogenní zařízení, zejména pro Josephsonovy přechody. Podstata způsobu spočívá v tom, že adheze se určí z velikosti elektrického proudu protékajícího smyčkou v okamžiku odtrženi smyčky, nanesené na jedné straně izolační podložky, od vodiče nebo druhé smyčky, umístěné na druhé straně podložky, působením odpudivých sil vyvolaných elektrickým...

Měřič vlhkosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236199

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: měřič, plynů, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, citlivý a stabilní měřič vlhkosti plynů. Měřič používá vrstev citlivých na vlhkost změnou jejich elektrického odporu při jejich umístění mezi dvěma elektrodami. U měřiče se využívá změny elektrického odporu až o 10 řádů. Podstata měřiče spočívá v tom, že vrstva mezi spodní a vrchní elektrodou je z polysiloxanu. Vrchní elektroda lze vytvořit s maximálním obvodem za účelem zvýšení citlivosti měření...

Způsob stanovení obsahu chlorovodíku v plynném prostředí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246256

Dátum: 15.12.1987

Autori: Komissarov Viktor Nikolajevie, Brod Gerc Naumovie

MPK: G01N 27/00

Značky: obsahu, stanovení, plynném, provádění, zařízení, způsobu, tohoto, způsob, prostředí, chlorovodíku

Text:

...je tvořeno plynem mezi oběma deskami, na které je přivedeno elektrické napětí. Permitivita dielektrika, tvořeného plynem, je proměnná v. závislosti na obsahu chlorovodíku v plynu. Chlorovodík je silně polárním plynem a zvýšení elektrické vodivosti kondenzátoru je proto závislé na obsahu polární látky v plynu, procházejícim mezi deskami. e-li však plyn zbaven vlhkosti, jsou změny vodivosti nepatrne proto je třeba pro zvýšení citlivosti metody...

Zapojenie pre meranie koncentrácie a polarity iónov vo vzduchu a v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244970

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fiedler Gerhard, Fritzsche Werner

MPK: G01N 27/00

Značky: iónov, meranie, koncentrácie, plynoch, zapojenie, polarity, vzduchu

Text:

...elektródového kondenzátorového systému je pripojená jednak cez prvý odpor na prvú vstupnú elektrádu operačného zosiiňovača so vstupným odporom väčším ako 1014 Ohmu a jednak cez sériovú väzbu druhého odporu a štvrtého odporu na zdvojený prepínač. Druhá vstupná elektróda operačného zosilňovača je uzemnena. Zdv-ojený prepínač je priamo spojený s výstupnou elektródou operačného zosilňovače a s jedným pálom vyhodnocovacieho prístroja. Ďalej...

Zařízení ke stanovení vlhkosti tuhých nebo plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247408

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Vratislav, Smutný Ladislav, Patrovský Vinceslav

MPK: G01N 27/00

Značky: stanovení, tuhých, plynných, vlhkosti, látek, zařízení

Text:

...termostatované pícce. Voda uvolněná ze vzorku do nosného plynu zreaguje v konvertoru na spalitelné plyny, tj. vodík nebo uhlovodíky, které se pak v měrné detekční trubici zoxidují,přičemž úbytek kyslíku se projeví významnou změnou potenciálu měrné trubice. Pro kvantitatívní měření je třeba sestavit kalibrační graf, kde se vynáší plocha píku proti odpovídajícímu známemu množství uvolněné vody do nosného plynu. závislost je v širokém rozsahu...

Zapojení měřících obvodů pro kontrolu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244622

Dátum: 14.10.1987

Autor: Petzoldt Karl

MPK: G01N 27/00

Značky: měřicích, kontrolu, čerpadel, vstřikovacích, zapojení, obvodů

Text:

...kódovým vstupom j jo čítač m zdvihů spojen s výstupom ovládaoího obvodu 13 čítačo. zdvihd. Indtkaco 11 zdvihu je spojene o čítačom lg zdvihu a s třídíoím vstupom g zdvihovohb kpmpsrátoru 14.Svým spouätčcím vstupom Qje zdvihový komporátor A spojen s přodvolbou 11 počtu zdvihd. Vstup zpoždovacího obvodu jj je spojen sołzdvihovým komparátorom 11 a výstup zpoždovaoího obvodu L 2 je spojon se spínacím obvodom 14 konce měření o s...

Způsob kontroly tepelného zpracovánÍ ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241267

Dátum: 01.09.1987

Autori: Soueek Jan, Kellner Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: oceli, tepelného, kontroly, způsob, zpracování, ložiskové

Text:

...zpracování hotových součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli podle vynálezu poskytuje ve srovnání se všemi dosud používanými způsoby kontroly objektivní informaci kvantitativního charakteru. Nevyžaduje destrukci součástí a je méně pracný a náročný na čas, než většina doposud používaných způsobů kontroly. Při jeho automatizaci jej bude možné použít pro statistickou až stoprocentní výstupní kontrolu tepelného zpracování součástí...

Zařízení pro analýzu plynů s galvanickými články s pevným elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245251

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fritschi Edgar, Bartoszyk Gerd, Satzinger Gerhard, Barth Hubert, Hartenstein Johannes

MPK: G01N 27/00

Značky: plynů, zařízení, články, pevným, galvanickými, analýzu, elektrolytem

Text:

...SJIBRTPNIKTOB conepaar coJm c Icuçixoponułnm amonam amwąpnnon. v ~Eoam napmaarsnoe nameme mcnopona B Bamąpnrenno 1 úrase .panna napmansnonay naanemm awanounoro rasa, Hanpmĺuep, namepexum mcporconnenrpannn IBÍHOBJWIG, worm maoxpamaercaBxmanne sroro naBJxeBJm Ha. Hanpmenne mamu. EcJm ne nap-ľ nyramnoe nannerme mcnopona B nsMepzreJmHoM rase OEJILHO VAH 0 ero yqnrunan, mm zero dana npemxomena KOMÓKHBJIEH . W cnnaxon narqmca, eonepmamero S 02 -...

Zariadenie na automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233229

Dátum: 17.04.1987

Autori: Gašparík Ladislav, Marek Štěpán

MPK: G01N 27/00

Značky: meraný, objekt, prítlačnej, změne, zariadenie, stavu, automatické, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu s univerzálnym použitím v ručnej, poloautomatickej a automatickej prevádzke. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že senzor prítlačnej sily s mechanizmom na vyvodzovanie prítlačnej sily je pripojený cez meraný objekt na vyhodnocovací obvod zmeny stavu meraného objektu a na zosilňovač, ktorého výstup je...

Sonda pro stanovení chemického potenciálu kyslíku v roztavených kovech a struskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233268

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maděřič Rostislav, Lánský Vladislav, Leško Juraj, Macoszek Milan, Bury Pavel

MPK: G01N 27/00

Značky: chemického, struskách, roztavených, kyslíku, stanovení, sonda, potenciálu, kovech

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro stanovení chemického potenciálu kyslíku v roztavených kovech a struskách, vytvořena nevratnou elektrodou s čidlem, je založena na tom, že nevratná elektroda (3) je spolu s nosnou trubicí (4) uchycena v keramické vložce (2), v jejímž ústí je upevněn pevný elektrolyt (5), převrstvený referenční, elektrodou (6) a zasypaný izolačním zásypem (8) z oxidické nebo silikátové keramiky a nosná trubice (4) je opatřena alespoň jednou ochrannou...

Zařízení k měření elektrické vodivosti grafitových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238141

Dátum: 16.02.1987

Autori: Altrichter Jan, Valeš Jiří

MPK: C03B 5/033, G01N 27/00, C03B 20/00...

Značky: zařízení, vodivosti, elektrické, měření, grafitových, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru měřicí techniky a řeší problém třídění grafitových kroužků používaných v pecích pro výrobu křemenného skla. Měřicí cívka má dvě vinutí, z nichž jedno, budicí je připojeno na zdroj elektrického proudu a frekvenci O,5 až 50 kHz a druhé měřicí, je připojeno na milivoltmetr.

Způsob elektroanalytického měření s kompenzací chyb a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236777

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kecskés Lajos, Havas Jenö, Daróczy János, Müller Henrik, Erdélyi János

MPK: G01N 27/00

Značky: kompenzaci, tohoto, elektroanalytického, měření, způsob, způsobu, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektroanalytického měření s kompenzací chyb pomocí mořicího řetězce obsahujícího čidla a referenční elektrody, u něhož se měření provádí opakovaně, vyznačující se tím, že se část mědicího řetězce zkratuje po dobu opakovaného měření a hodnoty získané při obou měřeních se spolu srovnají a na základě tohoto srovnání se vytváří na nezkratované části mědicího řetězce měrný signál kompenzovaný na chyby.

Zařízení pro měření vlhkosti textilního pásu na úpravárenských strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248796

Dátum: 12.02.1987

Autor: Stejskal Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: textilního, zařízení, měření, vlhkosti, strojích, pásu, úpravárenských

Text:

...1 icového převodníku Ä je spojen s prvním vstupem čítače 3, spojeného svým druhýmvstupem s prvním výstupem časové základný 5 a s druhým vstupem analogově číslice vého převodníku.§ a svým výstupem s prvním vstupom zásobníkové paměti Q. zásobníkové pamět 6 je spojene svým-druhým vstupem s druhým výstupem časové základný Q a svým výstupem s prv ním vstupem pamětového pole 1. Pámětové pole 1 je spojeno svým druhým vstupem s výstupemą...

Zařízení k indikaci kompaktní kovové substance ve směsi materiálů, zejména strusek na pásovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232575

Dátum: 01.01.1987

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01N 27/00

Značky: pásovém, dopravníku, kompaktní, substance, strusek, zejména, materiálů, kovové, zařízení, směsi, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k indikaci kompaktní kovové substance ve směsi materiálů, zejména strusek na pásovém dopravníku. Vynález řeší problém odlišení kompaktní kovové substance od rozptýlené kovové substance ve směsi materiálů, zejména strusek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pod pásem pásového dopravníku je umístěno první zařízení k indikaci kovové substance pro první zónu indikace, jehož výstup je spojen s prvním vstupem obvodu...

Přímočtoucí kapilární magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233813

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kovář Jiří, Kůs Josef, Otto Karel

MPK: G01N 27/00

Značky: přímočtoucí, analyzátor, kapalinách, magnetický, částic, kapilární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímočtoucího kapilárního magnetického analyzátoru částic v kapalinách, opatřeného supermagnetem s pólovými nástavci vytvářejícími štěrbinu, umožňujícího kvantifikovat velikost a koncentraci otěrových částic v exploatovaných olejích či solubilizovaných plastických mazivech či v jiných kapalinách, které jsou součástí tribosystému nejen stroje, ale i živého systému, např. synoviálního mazu kloubních systémů člověka. Jeho podstata...

Způsob určení velmi malých koncentrací kyslíku v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242031

Dátum: 22.08.1985

Autor: Tolnay Marián

MPK: G01N 27/00

Značky: kyslíku, malých, tohoto, velmi, provádění, způsobu, koncentrací, způsob, plynech, určení, zařízení

Text:

...vakua menší než 10 Pa.Změří se rezonanční kmitočet piezoelektrického rezonatoru 12 a pak se odpaří z odpařovacího elementu 17 takové množství látky 21, aby vznikla na elektrodě 11 vrstva o tloušťce 2 až 100 nm. Tloušťka vzniklé vrstvy se určí z údaje o změně kmitočtu pomocí čítače 14. Napařený materiál 22, v t-omto případě na povrchu elektrody 11 piezcelektrickéh-o rezonâtoru 12 musí být zvolen tak, aby jeho povrch mohl být působením...