G01N 25/18

Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7134

Dátum: 05.05.2015

Autori: Flimel Marián, Balara Milan

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: meranie, priestore, tepelného, hustoty, zariadenie

Text:

...°. Konštrukcia rámu na prichytenie platničiek (konzola) je z pevného tepelnoizolačného (tepelne nevodivého) materiálu. Platničky sú v konzolách osadené tak, že medzi nimi je dostatočné medzera na prúdenie vzduchu. Káblové pripojenia od platničiek (konektory) sú spojené do jedného káblového zväzku, ktorý je zapojený do meracieho prístroja.Meranie hustoty tepelných tokov na pracoviskách v interiéri, resp. v exteriéri a ich smeru nie je založené...

Ihlová sonda na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7013

Dátum: 07.01.2015

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01K 7/00, G01N 25/18

Značky: přechodovou, sonda, materiálov, vlastností, ihlová, meranie, termofyzikálnych, metodou

Text:

...Conductive Electrical Insulation Materials° ASTM Standard D 5930-0 l, Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transieut Line-Source TechniqueV súčasnosti sú dostupné aj viaceré komerčné prístroje na meranie termofyzikálnych parametrov prechodovou metódou na báze ihlových a plošných sond. Konštrukčná riešenie týchto sond je vždy unikátne a dané účelom použitia a technologickými možnosťami výrobcu.Sú...

Plošná sonda na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7011

Dátum: 07.01.2015

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01N 25/18

Značky: materiálov, plošná, metodou, termofyzikálnych, vlastností, meranie, sonda, přechodovou

Text:

...vlastností materiálov prechodovou metódou. Podstata predkladaného riešenia spočíva v tom, že plošná sonda pozostáva z dutého tela, ochrarmej bariéry, ktorá jednou stranou uzatvára dutinu tela sondy a ktorá je na druhej strane konštrukčne prispôsobená na plošný kontakt s meranýun materiálom. V dutine tela sondy je ďalej na ochrannej bariére umiestnený snímač v tvare disku. Snímač je vybavený dvomi postrannými kontaktovými pásíkmi a súborom...

Metóda merania tepelnej vodivosti materiálov a senzor na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287386

Dátum: 29.07.2010

Autori: Kubičár Ľudovít, Vretenár Viliam, Štofaník Vladimír

MPK: G01K 15/00, G01N 25/18

Značky: merania, vodivosti, metoda, senzor, materiálov, tepelnej, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda je založená na fyzikálnom princípe šírenia sa tepla z miniatúrneho guľového zdroja uloženého v meranom materiáli. Meria sa teplota samotného povrchu guľového zdroja, ktorá vplyvom odvádzania tepla do meraného materiálu spočiatku rastie, potom sa ustáli a začne rásť, keď šíriace sa teplo dosiahne okraj materiálu. Teplota nameraná v ustálenom stave je mierou tepelnej vodivosti meraného materiálu. Tepelná vodivosť sa vypočíta podľa známeho...

Ihlová sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5072

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01N 25/18, G01K 17/00

Značky: sonda, meranie, parametrov, materiálov, tepelnotechnických, ihlová

Text:

...kapiláry je 150 až 300 mm. Do vnútra kapíláry je uložený aktívny viacvrstvový systém v tvare valca, ktorého priemer je totožný s vnútomým priemerom kapiláry.Plošné výhrevné teleso (piecka) je z obidvoch strán izolovaná polyimid kaptonovou fóliou. Jedna strana takto izolovanej piecky je pokrytá homogenizačnou kovovou fóliou (hliník, med a pod.) pomocou vysoko teplotného lepidla a na druhú stranu do stredu piecky je uložený teplotný snímač. Po...

Plošná sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5055

Dátum: 05.12.2008

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01N 25/18, G01K 17/00

Značky: tepelnotechnických, materiálov, meranie, sonda, plošná, parametrov

Text:

...pripojená k meraciemu prístroju.Výhodou tohto riešenia je možnosť merať aj malé vzorky - od priemeru 30 mm, čo sa oceňuje najmä pri vývoji a výskume nových materiálov. Polyimid kaptonová fólia so sklenou textíliou opisaná v konštrukcii aktívnej časti plošnej sondy vytvára časové opozdenie na odozvu jednotkového pulzu do piecky, čo umožňuje tento jav použiť na kalibráciu elektrického výkonu dodávaného piecke pri meraní materiálov s rôznou...

Způsob komplexního stanovení termofyzikálních vlastností látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263494

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nikitskij Vladimir, Platonov Vitalij, Zvirgzde Igor, Beržatyj Vladimir, Šapošnikov Boris, Dymčenko Valerij, Prez Alexej, Leženin Fridrich

MPK: G01N 25/18

Značky: termofyzikálních, látek, vlastností, stanovení, způsob, komplexního

Text:

...noanaeuym na ynpannammnň Bxon ycnnnwens 7 MOMHOCTH peaucropnoro Harpesawena 4. B MOMEHT,Kora nennqna Tennoaoro noroxa HoCTHľaeT nononunnoro sxaqennà or MaKcn~ Manuoro, sanoMHHammee ycrpoňçrno 13 àumcupyer paccuurannoe RK. V Ho nocwnxenuu no Kpnmoñ nepexonoro npouecca Maxcnnansnoro reuna cunxeàun H 2,rennóBoro~noroKa cornacno KoMaHe ycnonnoro nepexona onepann Hz sanucà Baewcn 5 perncwp qôuero Hasuaqennx Mnxponponeccopa 9 H...

Způsob měření koeficienu tepelné vodivosti živných tkání a tekutin v klidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244375

Dátum: 01.06.1988

Autor: Parma Václav

MPK: G01N 25/18

Značky: tepelně, klidu, měření, koeficienu, vodivosti, živných, tkání, tekutin, způsob

Text:

...při měření v tekutině zůatane měřené prostředí v klidu a výsledek není ovlivněn přestupem tepla konvekcí. Vyhodnocením přechodové odezvy prvku se určí jednak oteplení prvku jako veličina závislá na koeficientu tepelné vodivosti měřeného prostředí, jednak vlastní teplota měřeného prostředí. Tato teplota nemusí být předem známa ani stabilizována. Měření může být prováděno periodicky,takže je možné sledování časových závislostí í vzájemných...

Zariadenie na meranie tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242498

Dátum: 15.09.1987

Autor: Alber Ferdinand

MPK: G01N 25/18

Značky: pomocou, meranie, tepelnej, etalónov, zariadenie, vodivosti

Text:

...vzorka a chladiace teleso až po chladič sú uložené v segmentoch izolácie,ktoré vzájomne prlliehajú prítlakom výklopného pruženia uchyteného na stenách skrinky merania.Výhodou zariadenia je konštrukčné jednoduchost a nenáročnosť, urýchlenie procesu prípravy a priebehu merania, možnosť automatického záznamu meraných teplôt a možnost automatizácie procesu merania.Na výkrese je schematvicky znázornenývertikálny rez zariadením a jeho napojenie...

Zařízení pro měření tepelné propustnosti plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251163

Dátum: 11.06.1987

Autori: Holec Jaroslav, Markes Rudolf

MPK: G01N 25/18

Značky: tepelně, měření, zařízení, plošných, propustností, textilií

Text:

...na řízené stejnosměrné napětí, též na střídavě nebo obdélníková napětí.Spojením měřicí součástí s obvodem pro dodávání příkonu a s převodníkem odpor - napětí či odpor - proud je při známétep 1 otní závislosti měřicí součástí dana možnost zjíštovatteplotu v ní a z této teploty a teploty proudícího vzduchu určit tepelnou-propustnoat plošné textílie. Tak odpadá potře ba termostatování, takže zařízení podle vynálezu může být Vytvořeno jako...

Zařízení pro poloautomatické stanovení teploty vzplanutí hořlavých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251137

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horáček Vladimír, Horáček Marcel

MPK: G01N 25/18

Značky: teploty, kapalin, stanovení, hořlavých, vzplanutí, zařízení, poloautomatické

Text:

...vodivé elektrody, a to první snímaci elektroda Á a druhá snímaci elektroda §, upevněné se zapalovací spirálou Q na neznázorněném společném nosiči,který je horizontálně nebo vertikálně otočný. 1j Při zkoušce je nosič natočen tak, aby jak zapalovací spirála g, tak obě snímacĺ elektrody §, É zasahovaly svými aktivnimi částmi do prostoru zkušebního kelímku l. První snímaci elektroda § je připojena na kladné napájecí napětí a druhá snimací...

Sposob merania tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248980

Dátum: 12.03.1987

Autor: Flimmel Jozef

MPK: G01N 25/18

Značky: spôsob, merania, vodivosti, pomocou, tepelnej, etalónov

Text:

...určí ta časť vyvinutého tepla, ktorá za daných podmienok V meracom zariadení preteká mimo skúšaného telesa, na základe čoho vyplynie množstvo tepla pretekajúce skúšanou vzorkou. Výhodou merania súčinitella tepelnej vodivosti pomocou etalónov je zjednodušenie zariadenia a urýchlenie procesu merania. Pri zisťovaní súčinitela tepelnej vodivos ti podla vynálezu sa postupuje tak, že najprvsa uskutoční meranie tepelnej vodivosti etalónu, ktorý...

Způsob stanovení vyrovnání teplot vzorku materiálu pro měření tepelné vodivosti dynamickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235682

Dátum: 01.06.1986

Autor: Šípek Jiří

MPK: G01N 25/18

Značky: vzorků, teplot, tepelně, měření, dynamickou, materiálů, stanovení, způsob, vodivosti, metodou, vyrovnání

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovení okamžiku vyrovnání teplot ve zkoušeném vzorku materiálu pří měření tepelné vodivosti dynamickou metodou se uskutečňuje pomocí dvou diferenciálně zapojených termočlánků (1) a (2), umístěných v geometrickém středu a těsně pod povrchem zkoušeného vzorku (6), napojených přes číslicový voltmetr (3) na minipočítač (4) a programovací jednotku (5). Stanoví se tak automaticky a zcela jednoznačně okamžik vyrovnání teplot v celém průřezu...