G01N 25/00

Spôsob a zariadenie pre stanovenie dymového bodu uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12413

Dátum: 28.12.2005

Autori: Reminiac Myriam, Pestiaux Pierre

MPK: G01N 21/72, G01N 25/00, G01N 25/52...

Značky: dymového, stanovenie, uhľovodíkov, spôsob, zariadenie

Text:

...bod testovaného uhľovodíka,pričom sa odstráni subjektivita operátora.Predmetom vynálezu je spôsob stanovenia dymového bodu uhľovodíka s rôznymi etapami definovanými normou ASTM D 1322 alebo jej ekvivalentmi medzi rôznymi vzhľadmi plameňa v závislosti na polohe horákav lampe vyznačením zvláštneho vzhľadu plameňa a odčítaním výšky tohtoplameňa na stupnici v mm, vyznačený tým, že sa pomocou digitálnej kamery sníma alebo jej ekvivalentu sníma a...

Spôsob stanovenia reaktivity uhlíkových produktov k vzduchu a oxidu uhličitému a indexu tvorby sadzí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281259

Dátum: 09.09.1993

Autori: Naterstad Tormod, Foosnaes Trygve, Bergli Knut

MPK: G01N 25/00, C01B 31/20, C09C 1/48...

Značky: spôsob, produktov, vykonávanie, oxidů, reaktivity, tvorby, indexu, vzduchu, stanovenia, sadzí, uhličitému, zariadenie, uhlíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania reaktivity uhlíkového materiálu k vzduchu a k oxidu uhličitému a jeho indexu tvorby sadzí, pričom všetky tieto hodnoty sa merajú v priebehu toho istého testu, v ktorom sa najskôr analyzuje reaktivita k vzduchu, po jej ukončení sa automaticky na tej istej vzorke analyzuje reaktivita k oxidu uhličitému a index tvorby sadzí sa stanoví zhromaždením a odvážením sadzí vytvorených zo vzorky v priebehu skúšky. Zariadenie na uskutočnenie...

Zařízení ke zjišťování teploty tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268309

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bielavský Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: teploty, zařízení, tání, zjišťování

Text:

...pozornost jiné pracovní činnosti, čímž dochází k úspořeJedno z možných provedení vynálezu je znázorněno na přiloženěm výkresu, kde na základně l zařízení ke zjišřování teploty tání je místěna tevící plotna g, na kterou se uíatuje zkoušená látka lg. Tavicí plotna g je opatřena teploměren 3 a nad touto tavicí plotnou g je umístěno optické zařízení 5, mikroskop pro pozorování krystalů látky. Tavicí platna g je dále opatřena platinovým...

Zařízení pro stanovení obsahu těkavých složek v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264528

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kovář Jiří, Fáber Zdeněk, Fexa Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: olejích, obsahu, stanovení, složek, zařízení, těkavých

Text:

...a čidlo umístit v jednom termostatovaném bloku, jehož teplota je řízcna regulátorem teploty, přičemž prostor čidla je od desorpční nádobky oddělen porézní přepážkou. Toto uspořádání odstraňuje dopravní zpoždění a zabraňuje kondenzaci par ve spojovacím potrubí, které by muselo být za řazeno mezi vývod desorpční nádobky a přívod vk čidlu. Čidlo lze přes zesilovač spojit s vyhodnocovacím zařízením. K automatickému řízení lze použít řídící...

Zařízení pro měření hustot tepelných toků a tepelného odporu nánosů na přestupních plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262170

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zuzaňák Aleš, Pokorný Bohumil

MPK: G01N 25/00

Značky: přestupních, plochách, toků, zařízení, hustot, odporu, tepelných, měření, nánosu, tepelného

Text:

...a tepelných odporů nánosů na přestupních plochách podle vynálezu-spočívají v tom, že odpadá problematicke měření .teplot proudících médií, jelikož .k vyhodnocení tepelného odporu vznikejícílío nánosu stačí stenovit pouze časovou závislost rozdílů vnitřní a vnější ,povrchové tep 4loty obo-u trubkových sekci za předpokladu,že známe jejich tepelné vodivosti anebo ,pokud zaříze-ní ocejchujeme.Další výhodou zařízení podle vynalezu je jeho...

Zařízení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262137

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00

Značky: popelu, určení, obsahu, nedopalu, zařízení

Text:

...tyto nevýhody společně odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačené tím,že reaktor se VZJOĽKGIII a teploměrným čídlem umístěný v upícce je napojen na přívodní potrubí inertního plynu .o na přívodní potrubí měřitenlneho množství reakčního plynu poskytujícího intalpícký efekt reakcí s uhlíkem v ne-dopalu, například vzduc.hu nebo kyslíku.Výhodou zařízení podle vynáłlezu je hlavně jednoduch-ost a. též rychlost stanovení,příčemž výsledky...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 7/02, G01N 25/00

Značky: nedopalu, popelu, obsahu, zapojení, určení

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...

Způsob stanovení obsahu hydroxylových skupin v organických látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256665

Dátum: 15.04.1988

Autor: Franc Jaroslav

MPK: G01N 25/00

Značky: hydroxylových, obsahu, stanovení, způsob, látkach, skupin, organických

Text:

...§ spojena s horní částí azotometru ł. (Objem 2,6 ml, děleni po 0,02 ml). Azonometr ł je dole na jedné straně zaslepen, na druhé straně je spojen s hadicí s vyrovnávaoí nádobkou 3. Kapalinu V azotometru tvoří nasycený roztok chloridu sodného. Reaktorek g se zahřívá vyhřivacím blokem 1, který má teplotu 2600 Í 2 °C.zahřívání se provádí v inertní atmosféře (dusík, arqonl. Inertní plyn pro vyplachováníreaktorku 3 se odebirá z tlakové lahve. Niže...

Způsob desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 253806

Dátum: 17.12.1987

Autor: Žagmen Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: plynů, měřicích, analyzátorů, desaktivace, vodivostních, elementů, způsob, tepelně

Text:

...technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelné vodivostních analyzátorů plynu a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů neho jejích slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na...

Držák plochých vzorků, například plíšků, pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimek Pavel, Holas Mikuláš

MPK: G01N 25/00

Značky: plochých, měření, vzorků, například, držák, dilatace, plíšků

Text:

...možnosti změny tvaru a síly vzorku. Uložení vzorku podle vynálezu je velmi výhodné,nebot vzorek nepřichází do styku se základním těleaem držáku vytvořeného například z křemene. Užíváním nového držáku se značně rozšíří možností splnit požadavky řešitelů výzkumných ůkolú,kteří požadují provádění dilatometrických měření na nestandardních vzorcícheNa připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku podle vynálezu, a to na obr. 1 v...

Držák plochých vzorků například plíšků pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eerný Miloslav, Dvooák Anton3n

MPK: G01N 25/00

Značky: plíšků, dilatace, měření, držák, vzorků, plochých, například

Text:

...opěrné tyčky a snímací tyčky se zářezy. Velikost zářezů se řídí tlouščkou plíšku. opěrná tyčka se zářezem je pevná, ale v případě potřeby snadno vyměnitelná. Snímací tyčke se zářezem je volná.Držák umožňuje rozšířit sortiment vzorku měřených s rychlým ohřevem i ochlazováním a realizovat požadavky řešítelů výzkumných úkolů. Držákem je umožněno měření dilatace tenkých plechů tlouščky do 1 mm a délky do 20 mm, dále pak provádění rychlých...

Zařízení pro uložení vzorku tvaru válečku nebo trubky pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Miho Ján, Chýla Augustin, Eermák Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: zařízení, vzorků, trubky, dilatace, válečků, tvaru, uložení, měření

Text:

...je, že zajiščuje volný povrch vzorku a dostatečný okolní prostor pro odvod ochlazovacího média. Z hlediska přesností měření a okamžitě reakce materiálu vzorku na okolní teplotu zařízení zajišťuje v podstatě volně uložení vzorkú. které umožňuje provádět zkoušení při aplikaci jakýchkoliv režimu ohřevů a ochlazování. Uvedený způsob uložení vzorků může být poułit i bez chlazení plynem pro pomalé rychlosti ohrevu a ochlazování s tím, že omezení...

Zařízení ke stanovení minimální filmotvorné teploty nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241224

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bárta František, Jáger Vladimír, Šlauf Miloslav, Kozel Stanislav

MPK: G01N 25/00

Značky: zařízení, nátěrových, filmotvorné, teploty, minimální, stanovení

Text:

...elementu přímo s podkladovou deskou se dosáhne jejího ochlazování s relativně vysokou účinnosti za předpokladu účinného odvádění tepla v ohřívane částí termoelektrického elementu, které je možno realizovat nejlépe pomocí ka palinového chladiče nebo vzduchového chladiče s případnou nucenou. cirkulací vzduc.hu.Postup měření na zařízení podle vynálezu je následující Nejprve se povrch podkladové desky očistí a odmastí a na regulátorech...

Spôsob skúšania návarového kovu pre rozvláknovacie kotúče voči tepelnej únave

Načítavanie...

Číslo patentu: 251534

Dátum: 16.07.1987

Autori: Nemčok Ondrej, Šály Jozef, Hano Ondrej, Benko Bernard, Gašpar Alojz

MPK: G01N 25/00

Značky: návarového, spôsob, voči, tepelnej, kotúče, únavě, rozvláknovacie, skúšania

Text:

...prerušenia prevádzky na dlhší čas,alebo pri jej úplnom zastavení.Uveldene .nevýhody sú -d.o značnej .miery odstránené spôsobom -słkúšanía podľa vynálezu, .podstata ktorého spočíva .v tom, že návarový kov rozuvláĺkňovaciehto kotúče sa-ohreje na teplotu od 1 150 do 1 350 °C, doba zotrvania na ohreve 40 až 80 setkúrud,načo sa vnútorný obvod rozvlárknovacieho ikotúča po dobu 100 .až 200 sekúnd ochladzuje prúdom média, napr. vody, o teplote 15 až...

Spôsob kontinuálneho merania teplotnej závis- pri hlbokých teplotách a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251477

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vertaľ Stanislav

MPK: G01N 3/18, G01N 25/00

Značky: teplotách, závis, kontinuálneho, merania, teplotnej, uskutočneniu, zariadenie, hlbokých, spôsob

Text:

...Limožňuje zároveň odčitaf okamžitú hodnotu fyzikálnej veličiny a určiť jej príslúchajúcu teplotu a taktiež lokálnu zmenu fyzikálne veličiny a jej príslušný teplotný interval a rýchlosť zmeny teploty vzorky a zmeny fyzikálnej veličiny v závislosti od teploty je rôzne nastaviteľná.Príklad uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je znázornený zisťovaním závislosti elektroodporu vzorky kovu od teploty T, tiež jeho prípadných lokálnych anomálií V...

Zařízení k měření tepelné propustnosti zejména plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249342

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hdeš Luboš

MPK: G01N 25/00

Značky: zařízení, útvaru, plošných, propustností, zejména, tepelně, měření

Text:

...automatizaci a kontinualizaci měření a dále pak pomalé ustalování teploty vzorku,což prodlužuje dobu měření.Nevýhody známých zařízení odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spoČívá V tom, že je tvořeno plošným čidlem tepelného toku, které je jednou svou plochou~ v tepelném kontaktu 5 povrchem kovového bloku udržovaného pomocí topného vinutí a regulátoru na předem zvolené teplote, zatímco druhá plocha čidlä tepelného toku je v...

Zařízení pro zkoušení únavy materiálu, zejména neizotermické nízkocyklové únavy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234492

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vojtěchovský Karel, Budáč Cyril, Bohatec Karel

MPK: G01N 25/00

Značky: zařízení, nízkocyklové, zkoušení, zejména, materiálů, neizotermické, únavy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění volby pozitivního tepelně mechanického zatěžovacího cyklu a použití stejné metody zkoušení a vyhodnocení jako v případě zkoušek izotermické únavy. Podstatou vynálezu je, že výstup operačního zesilovače (11) signálu termočlánku (8) je napojen prostřednictvím vstupního odporu (14) na invertující vstup operačního zesilovače (15) signálu snímače (23) deformace.

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232335

Dátum: 15.07.1986

Autor: Franc Jaroslav

MPK: C08B 15/02, G01N 25/00

Značky: skupin, karboxylových, zařízení, oxycelulóze, stanovení, obsahu, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze se provádí tak, že se oxyceluloza termicky štěpí při teplotě 220 až 260 °C v inertní atmosféře, uvolněný oxid uhličitý se jímá v azotometru a z jeho objevu se vypočte obsah -COOH skupin v oxycelulóze. Zařízení obsahuje vyhřívaný reaktor s injekční jehlou, která je spojena s azotometrem, obsahujícím vyrovnávací nádobku. Nenáročná a účinná metoda stanovení karboxylových skupin v...

Způsob termálního rozkladu vzorku hornin v hermeticky uzavřeném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235675

Dátum: 01.06.1986

Autori: Peštová Hana, Mejstříková Lubomíra

MPK: G01N 25/00

Značky: hornín, prostředí, vzorků, způsob, uzavřeném, hermetický, rozkladu, termálního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalý rozklad vzorku horniny pro analýzu v hermeticky uzavřeném prostředí. Vzorek o hmotnosti do 1 g. uložený v teflonové nádobce, ovlhčí se nejdříve 0,5 až 1 ml 35 % kyseliny chloristé a potom se doplní teflonová nádobka na 90 % objemu 18 % kyselinou chlorovodíkovou a vloží se do autoklávu a zahřívá po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 °C. Poté je vzorek rozložen a připraven k chemické analýze.

Způsob stanovení stupně zesítění krystalinických homomerů a kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246651

Dátum: 16.12.1985

Autori: Veverka Josef, Vít František, Rovnaník Eduard, Zavadil Jan

MPK: G01N 25/00

Značky: krystalinických, stanovení, kopolymerů, homomerů, zesítění, způsob, stupně

Text:

...blokového až etatistického kopolymeru (J/q nebo J/mol) m. molârní zlomek príslušné výchozí polymerní eložky1 ZSHpi entalpie tání nebo tuhnutí příslušné výchozí nezesítované polymerní složky.V případě homopolymeru, kdy je príslušný molární zlomek roven jedné, se uvedený vzoreckde XHP je opět entalpie tání nebo tuhnutí výchozí nezesítované polymerní složky.. Podle vyná 1 ezu 1 ze stupeň zesítění stanovit i pre kopolymery...