G01N 19/06

Diagnostikovanie oceľových konštrukcií pomocou skúšobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6205

Dátum: 06.08.2012

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter, Polák Peter

MPK: G01N 19/06, G01N 1/00, G01N 3/00...

Značky: pomocou, skúšobných, diagnostikovanie, konštrukcií, telies, oceľových

Text:

...Vzhľadom na to, že to môže mať vplyv na statiku, je potrebné miesta odberu materiálu neodkladne adekvátne opraviť. Konštrukciaje počas odberu vystavená riziku poškodenia.Technicke riešenie pozostáva z výroby a umiestnenia skúšobných telies tak, aby bolo možné v prípade diagnostickej kontroly vykonať odber týchto skúšobných telies bez narušenia statiky samotnej konštrukcie.Riešenie je možné realizovať pri výrobe nových oceľových...

Zařízení pro získání kořene třísky při obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262396

Dátum: 14.03.1989

Autori: Humár Anton, Piška Miroslav

MPK: G01N 19/06

Značky: kovů, získání, třísky, kořene, zařízení, obrábění

Text:

...sil zastavena ą tento koren třísky zůstává neporušen. K získání tohoto kožene třísky není nutný žádný explozivní zdroj energie, kterého ůčinek by mohl ovlivnit tuto sledovanou oblast, ani není nutná náročná úprava tvaru vzorku,jak je tomu u vzorků s vrubem u jiných způsohů a zařízení k získání kořene tříský. zkreslení výsledků zkouěek v důsledku napěšově-dstormsčních změn v okamžiku přeruäení řezání je prakticky vyloučeno, coi u jiných metod...

Pomůcka k určování orientovaných adhezních charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 258399

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fitz Pavel, Čáp Jaroslav, Polách Oldřich

MPK: G01N 19/06

Značky: určování, adhezních, pomůcka, charakteristik, orientovaných

Text:

...tvaru, na které je nanesena pravoúhlá souřadnicová sit 3. Dale je podložka l opatřena otočným pravítkem Q a rwjúovázacím čepem 1, kterým je pravítko otočně upevněno k podložce 1 V levém dolním rohu souřadnicové sítě g, to je v jejím počátku.Postup při určovaní orientovaných adhéznich charakteristík je následujícíNa podložku ł se položí papír É se zaznamenanou základní skluzovou adhezní charakteristikou Q. výhodné je použít na záznam...

Způsob vytváření a zachování kořene třísky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244178

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tišitel Vladimír, Oehák Radovan

MPK: G01N 19/06, B24B 41/06

Značky: třísky, kořene, tohoto, zachování, způsob, provádění, vytváření, způsobu, zařízení

Text:

...držák Ž vyražeče 5, který společně 5 drážkou gg vytváří dutinu, ve které je zasunut vyražeč 1. Mezi ním a dnem drážky gg je vložena pružina §. Na boku držáku Ž vyražeče 1 je na druhémp 244 17 a čepu lg otočné přichycen palec 2. Ve Spodní části ná na prvním čepn I nasunútou západku Q. Vzorek obráběného materiálu 2 je připevněn šroubem lg na dno vedení l. Na vedení l jsou šrouby.připevněny lišty lg pro vedení urychleného vzorku. Na boku vedení...

Způsob zjišťování řezivosti brousicích kotoučů a brusitelnosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252173

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: tohoto, způsobu, zjišťování, provádění, brousicích, brusitelnosti, řezivosti, kotoučů, způsob, zařízení, materiálů

Text:

...11 a k přítlačnému zařízení 7 je čelné připojeno další čidlo 9 pro měření úbytku materiálu. Proti brousicímu kotouči 2 je umístěn V přítlačném zařízení 7 vzorek 5. Toto přítlačné zařízení 7 je uloženo na pohybovém zařízení 1 D pro najetí a odjetí se vzorkem 5. Pro zjišťování řezivostí brousicího kotouče 2 je vzorek 5 z etalonového materiálu a alternatívne pro zjišťovánĺ brusitelnosti materiálu je etalonový zase brousicí kotouč 2.Při...

Prístroj na skúšky nárazovo-abrazívneho opotrebenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251480

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pillár Jozef

MPK: G01N 19/06, G01N 3/56

Značky: prístroj, skúšky, opotrebenia, nárazovo-abrazívneho

Text:

...na ktoré cyklicky .dosadá Idvojramenná páka uložená otočne V -diržiaku .pripevnen-om na hornom rameni rúrikového rámu a spojená lankom vedeným cez kladku s pritlaučným držiakom vzorky, na -ktorý dosaidá tlavčná skrutková pružina opierajúca sa o podložku uložená vo valicovom puzdre upevnenom uprostred Idlůlľlêľľü ramena rúrkového rámu.Na výkrese je znázornený nárysný po 4ihľa-d na fumkičnú časť prístroja s včiastočným rezom. iPristroj...

Zařízení pro vyvození horizontální složky zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249686

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: složky, vyvození, zatížení, zařízení, horizontální

Text:

...celého zařízení, snednost změny velikosti horizontální složky zatížení a velká přesnosttakto vyvozené složky síly.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na podklade popisu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro vyvozeňílhorizontální složkyzatížení podle vynálezu. 249686 Zařízení sestâvá z tělesa i, V jehož dutině je na stojánku Ž otočně upevněna kladka g, přes kterou je zavěšeno na Vlákŕ...