G01N 1/22

Držiak senzora CO

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6611

Dátum: 02.12.2013

Autori: Mižáková Jana, Mižák Jozef, Židek Kamil, Piteľ Ján

MPK: G01N 1/22

Značky: senzora, držiak

Text:

...často iba na dočasné použitie, pričom tomu je prispôsobené aj jej konštrukčné vyhotovenie. Existujú aj senzory CO vhodné pre tzv. low cost orientačné meranie koncentrácie CO, ktoré však nie sú vhodne prispôsobené na použitie na priame meranie koncentrácie v spalinách.Navrhovaný držiak umožňuje montáž senzora CO do odbemého miesta s možnosťou jeho variabilného umiestnenia na kontinuálne meranie koncentrácie obsahu C 0 v spalinách....

Zariadenie na odber plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11399

Dátum: 26.01.2008

Autor: Basler Christian

MPK: G01F 13/00, G01N 1/22, A61M 16/20...

Značky: zariadenie, odber, plynů

Text:

...plynového zariadenia jednou rukou bez náročného-3 0011 Ďalej môže byť výhodne na ventilovej jednotke nasadený tiež manometer. Takýto manometer môže byť priamo integrovaný vo ventilovej jednotke tak. že na vonkajšej strane resp. povrchu ventilovej jednotky je uložený ukazovateľ stavu. Alternatívne môže byť vo ventilovej jednotke vytvorená prípojka, na ktorej je nasadený manometer tak, že predovšetkým so svojím indikačným prvkom vyčnieva...

Výstupná časť plynovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4443

Dátum: 04.05.2006

Autor: Bernát Radoslav

MPK: G01N 1/20, G01N 1/22

Značky: plynovej, výstupná, část, sondy

Text:

...rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je rez rovinou B-B z obr. 2.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVýstupné časť plynovej sondy podľa obr. 1 pozostáva zo sklenenej rozvodnej trubice l zasunutej do plastovej vložky 2 s osadením 3. Vložka 2 s tesniacimi o-krúžkamí 4 je vložená do stĺpa 5, tak že medzi osadením 3 a koncom stĺpa 5 je vôľa cca 1 mm. Stlp 5 je v spodnej časti upevnený v hornej prírube 6, ktorá sa opiera o ventilátor 7....

Vstupná časť plynovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4419

Dátum: 06.04.2006

Autor: Bernát Radoslav

MPK: G01N 1/22

Značky: plynovej, vstupná, sondy, část

Text:

...a vyžaduje časté pravidelne čistenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vstupná časť plynovej sondy podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že na koniec komina je medzi komínom a sklenenou prívodnou trubicou vložená vložka s osadením. Na homú časť vložky je nasunutý valcový filter. Filter je celý z kovovej tkaniny alebo z kovovej tkaniny je len valcový plášť filtra a horný otvor filtra je uzavretý zátkou.Filter je pomeme...

Spôsob a systém odoberania vzorky z atmosféry z bezpečnostnej nádrže reaktora jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15934

Dátum: 13.10.2005

Autori: Hill Axel, Eckardt Bernd

MPK: G01N 1/22, G01N 1/10, G21C 17/028...

Značky: nádrže, reaktora, zariadenia, odoberania, bezpečnostnej, vzorky, atmosféry, spôsob, systém, jadrového

Text:

...presnosťou. Veľmi rozdielne stavy atmosféry od saturačných podmienok až k stavu silného prehriatía sú) vytvárané dôledku obsahu rádioaktívnych vzácnych plynov a aerosólových štiepných produktov, prítomnýchuvoľňovať pri interakcii betónu s roztavenou aktívnou zónou. Práve pri aktívnom riadení priebehu havárie a cielenom riadení protiopatrení sú také systémy nedostatočné.systémom odberu vzoriek kziskaniu vzorky zatmosféry...

Vynálezy kategórie «G01N 1/22» v ZSSR.

Zariadenie na detekciu plynu s uzatváracou armatúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3182

Dátum: 08.10.2003

Autori: Pagliari Massimo, Soldano Elvio, Sciocchetti Giuliano

MPK: G01N 1/22, G01N 33/00, G01N 1/24...

Značky: uzatváracou, zariadenie, armaturou, plynů, detekciu

Text:

...alfačastice emitované radónom a produkty rozpadu radónu. Všetkytieto zariadenia používajú merací článok s konštantnýmobjemom. 0008 Detekčne zariadenia tohto typu sa inštalujú V prostredi na zodpovedajúcu dobu, počas ktorej radóndifúziou prechádza cez filtračné zariadenie a detektor ho0009 Veľkou nevýhodou pri tomto type zariadení je skutočnosť, že merací článok sa z hľadiska koncentrácie radónu dostáva do rovnováhy s vonkajším prostredím...

Zariadenie na odber vzorky spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 948

Dátum: 14.09.1995

Autor: Bellan Stanislav

MPK: G01N 1/02, G01N 1/22

Značky: vzorky, spalin, odber, zariadenie

Text:

...dobre prístupná pre potreby údržby.Samotné zariadenie je tvorené rúrou DN 80 až i 00 umiestnenou naprieč spaľovacou komorou. v ktorej sú vyvítané otvory po celej dĺžke v smere prúdenia spalín. súčet prierezov otvorov je totožný s prierezom rúry. Na konci rúry mimo kotla je vytvorená komora pre umiestnenie sondy. Komora je dalej prepojená potrubím s dymovodom za ohrievdčmi vzduchu pred spalinovými ventilátormi. Pri kotloch s dvoma ventilátormi...

Vzorkovnica na odber a prenesenie vzoriek plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 58

Dátum: 07.07.1993

Autor: Sýkora Josef

MPK: G01N 1/22

Značky: vzoriek, prenesenie, plynů, odber, vzorkovnica

Text:

...V nádobce je jištěno tlakovými parametry přesně definované připojovací pryžové hadičky, která pŕi prekročení povoleného plnicího tlaku automaticky sklouzne. Hodnota maximálního plnicího tlaku jeoproti této hodnotě pro původní aerosolové nádobky bez otvoru ve dně snížena.Mezikus s manometrem má na své vstupní straně olivku pro připojení k zařízení, 2 něhož se odebírá vzorek. Na své výstupní straně má buď přišroubovanou hustilkovou hadičku...

Zařízení pro řízení odběru vzorků plynu, zejména pro potřeby stanovení cizorodých látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268144

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podhorský Petr, Król Václav, Horák Miroslav, Marek Alois

MPK: G01N 1/22

Značky: zařízení, odběru, cizorodých, řízení, ovzduší, plynů, vzorků, látek, stanovení, zejména, potreby

Text:

...plynu e regulacl okamžítého průtoku plynu absorpčním zařízením bez kolíaáni protoku Další výhodou je, že umožňuje korígovat celkové množství odebranáho plynu v závislosti na okamžité teplotě plynu, Zvýší se tak podstatné přesnost řízení odběru vzorků plynu e umožní se programové řízení odběru vzorků plynu při součesném snížení precnoati obsluhy, Na přípojeném výkrese je neznačen příklad zařízení k řízení odběru vzorků plynu, zejména pro...

Zařízení pro podtlakový odběr plynů a par emitovaných povrchem plastů a hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266081

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kudrna Milan, Tuťálková Alena, Kasík Stanislav, Ševela Pavel

MPK: G01N 1/22

Značky: plastů, podtlakový, povrchem, zařízení, jejich, bázi, emitovaných, plynů, odber

Text:

...rámem a pružně srovnání s okolní atmosférou stačí k utěsnění tohoto prostorurámu poměrně daleko menší přítlačná síla než je tomu u přetlakové deformovatelnou stěnou, ve měkkým těsněním na pružném ho odběru vzorků.Pokud však přece jen vzniknou menší netěsnosti, pak se jími do vnitřního prostoru vlivem podtlaku přisává okolní vzduch, který se stává součástí nosného plynu. Tím je prakticky odstraněna možnost úniku emitovaných látek mimo uzavřený...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Páv Jaroslav, Meyer Bernd, Eidner Dieter, Straka František, Mottitschka Wilhelm, Houda Rudolf, Konrád Bohumil, Müller Ulrich

MPK: G01N 1/22

Značky: předúpravy, provedení, surového, plynů, zapojení, způsob, způsobu, tohoto, generátorového, vzorků

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Odběrová sonda pro analyzátory vzorků plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255779

Dátum: 15.03.1988

Autor: Trajkov Ivan

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorků, analyzátory, plynů, sonda, odběrová

Text:

...trubicí gg, která je na jednom konci vybavena štěrbinovou koncovkou gl, v níž je vytvořena štěrbina gg. Okolo štěrbiny gg je upravena uklidňující komora gą. Opačný konec odběrové trubice gg je zeústěn do připojky ąg, která je prostřednictvím odvodu 31 plynu, sloužícího zároveň pro přívod stlačeného vzduchu, spojene s rozdělovečem žg plynu a vzduchu,s výhodou s trojcestným ventilem. Rozdělovač žg je spojen vedením s nezekresleným...

Přístroj pro odběr plynu z lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 241430

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šlachta Zdenik

MPK: G01N 1/22

Značky: odber, prístroj, plynů, láhve

Text:

...spojene otočnou horní objímkou s manometrem. Těleso přístroje je v dolní části opetřeno dolní objímkou pro upevnění na lehev.Výhodou přístroje podle vynálezu je to že propichovací jehla zastává rovněž funkci ventilů pro přepouštění plynu z pracovní komory do přístroje pro měření množství, složení nebo stavu plynů. Tím odpadává nutnost vybavení přístroje těmito prvky, což vede k úsporám materiálu, přesností a energie při jejich výrobě.výhodou...

Absorbér mikrosložky ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 254737

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valach Roman

MPK: G01N 1/22, B01D 53/18

Značky: mikrosložky, ovzduší, absorbér

Text:

...absorpčního roztoku jeho oběma větvemi, což u dříve navrhovaných absorbérü není zajištěno.Absorbér podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Je tvořen hlavou Q, v níž je vytvořena odtoková komora 3. Odtoková komora A s výstupem lg vzduchu je spojena jednak se vzestupnou trubicí Ä a jednak se sestupnou větví, tvořenou regulátorem á výšky hladiny absorpčního roztoku a sestupnou trubicí g. Sestupná větev je opatřena přívody lg a g...

Vzorkovnica na plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247030

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kovalenko Vitalij Ivanovie, Jakovlev Arian Michajlovie, Chlebnikov Sergej Anatoljevie, Tirešeenko Lev Alexaddovie, Nikolajev Nikolaj Ivanovie

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorkovnica, plyny

Text:

...z vonkajšej strany ventilového uzáveru opatrené olivkami a z vnútornej strany je .na jednom z otvorov stúpacia rúrka siahajúca na dno fľase.Vynálezom .sa dosahuje pokrok V tom, že vzorkovnica na plyny -sa skladá z univerzálneho vventilového uzáveru s dlhodobou životnostou a fľaše, ktorá môže byť zo skla,kovu, alebo umelej hmoty. Výrazný prínosvynálezu je v tom, že umožňuje používať fľaše, ktoré predtým slúžili ako obaly pri doprave chemikálií...

Způsob odběru plynných vzorků z pracovního nebo životního prostředí a podtlaková vzorkovnice k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245837

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eech Miloslav, Macho Miloslav

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorků, životního, vzorkovnice, způsob, podtlaková, plynných, pracovního, odběru, prostředí, provádění

Text:

...zhotoveny z tvrdého polymerního materiálu, umožňujicího umístit v nádobce 1 reagenční roztok ke kvantitativnímu zachycení sledované složky z ovzduší. Spojení víka 4 s valcovou nádobkou 1 může být samozřejmě rovněž provedeno například vnějším a vnitřním závítem, vždy se však do drážek 3 vkladá těsnění 130. Vrchol víka 4 přechází v- hlavici 5 s nátrubkem li, opatřeným osovým otvorem 7, který je současně zaústěn do svislého osového ot voru B,...

Zařízení na odběr vzorků vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242744

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chorvát Pavol, Gajdoš Anton

MPK: G01N 1/22

Značky: zařízení, vzorků, vzdušiny, odber

Text:

...na odběr vzorku vzduäirxy jsou mezi sebou propojeny teflonovou trubkouelektricky otipěnou, utěsnänou do připojovacích nátrubků e vloženou do gumové spiralní hadice.Výhodou předmětu vynálezu je možnost provadět odběr- vzorků za definovaných termodynomiokých podmínek, dále v odstranění nežddoucích strát. vzorku a zachování reprezentatívnosti,odnranâní kontauinace vzorku materiálem hadice a poslěze pak možnost provádět odběry vzorka i za...

Způsob odběru vzorku plynu ze zpracování tuhých paliv a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247715

Dátum: 15.01.1987

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/22

Značky: plynů, zpracování, odběru, tuhých, palív, provádění, tohoto, zařízení, vzorků, způsob, způsobu

Text:

...hrdlo 15 do jímky 16 je uskutečněnąo přes samločlnný ventil 17 kapaliny. Vařák 7 je opatřen prvními hladinovými čí-dly 18, jímka 18 je opatřena druhýmí hladilnovými čidly 19. jímka 16 je opatřena samločínným odpouštěcím ventilem 20 kondenzátu. K horní části 12 expandéru10 je přes regulátor 21 tlaku připvojeno. po trubí 22 pro odvod vzorkovaného plynu a odtahovací psotrubí 23 do plyoojenííí expanzních topných plylnů. Topné těles-o 8 je opat...

Spôsob odberu reprezentatívnej vzorky vzdušniny pre stanovenie sírouhlíka a sírovodíka v priestoroch vo výrobe viskózových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242475

Dátum: 31.08.1985

Autori: Ivannikov Alfred Vasiljevie, Sauermann Werner

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorky, sírouhlíka, odběru, vlákien, reprezentatívnej, spôsob, fólií, výrobe, vzdušniny, priestoroch, sírovodíka, viskózových, stanovenie

Text:

...za zložitý heterogénny systém a nie ako prúdiacu zmes plynov molekulovo rozptýlených v priestore, ktorý vypĺňa.Z fyzikálneho hladiska môžeme prúdiacu vzdušninu považovat za aerosol, ktorého čiastočky sú tvorené kvapôčkami vody,Veľkosť ktorých ale aj množstvo vo vzdušnine sa s klesajúcou teplotou, Vzdialenostou od zdroja vodných pár a teda aj od stroja mení, dochádza ku ich rekombinácii čo do Veľkosti aj počtu V objemovej jednotke...

Způsob nepřetržitého odvodu části proudu surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230655

Dátum: 15.01.1985

Autori: Oberländer Gerhard Rndr, Müller Reinhard, Funke Werner

MPK: G01N 1/22

Značky: nepřetržitého, částí, proudu, odvodu, plynů, surového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím způsobu a zařízení pro kontinuální odběr vzorků plynu ze surového plynu, který je pod vysokým tlakem a má vysokou teplotu a je silně znečištěn prachem, mazutem a vodní parou, bez ohrožení bezpečnosti, je možno získat čistý a chladný měřený plyn, kontinualně vedeny k měřicím přistrojům pro řízení plynových generátorů. Dosažení uvedeného cíle se dosahuje v podstatě použitím dvojnásobného anizokinetického odběru jednak surového plynu z...