G01N 1/00

Diagnostikovanie oceľových konštrukcií pomocou skúšobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6205

Dátum: 06.08.2012

Autori: Fodrek Peter, Polák Peter, Kolenič František

MPK: G01N 3/00, G01N 19/06, G01N 1/00...

Značky: konštrukcií, telies, diagnostikovanie, pomocou, oceľových, skúšobných

Text:

...Vzhľadom na to, že to môže mať vplyv na statiku, je potrebné miesta odberu materiálu neodkladne adekvátne opraviť. Konštrukciaje počas odberu vystavená riziku poškodenia.Technicke riešenie pozostáva z výroby a umiestnenia skúšobných telies tak, aby bolo možné v prípade diagnostickej kontroly vykonať odber týchto skúšobných telies bez narušenia statiky samotnej konštrukcie.Riešenie je možné realizovať pri výrobe nových oceľových...

Hĺbkový vzorkovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5331

Dátum: 07.12.2009

Autor: Katona Csaba

MPK: G01N 1/14, G01N 1/00

Značky: vzorkovací, systém, hĺbkový

Text:

...rúr, koncovka s očkom naboku a koncovka s očkom navrchu.3) Elektrický priemyselný vysávač s hadicou.Výhody hlbkového vzorkovacieho systemu° odber vzoriek z celého objemu bunky potravinového sila v takom množstve, ako je to vyžadované príslušnými slovenskými a medzinárodnými normami° nevyžaduje sa neužitočná manipulácia s tovarom pri jeho premiestňovaní do náhradných buniek z dôvodu vzorkovania celého objemu a tým nedochádza k žiadnej strate...

Zariadenie na izostatické lisovanie vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266984

Dátum: 12.01.1990

Autor: Uhrík Miroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: lisovanie, zariadenie, vzoriek, izostatické

Text:

...a forma s pevným a pohyblivým piestom je týmito vložená medzi piesty hydraulického lisu s pákovým piestovým čerpadlem.Vynález zariadenia na izostatické lisovanie vzoriek malých rozmerov umožňuje rýchle a jednoduché izostatické lisovanie malých vzoriek do tlakov cca 200 MPa. Veľkost pracovného priestoru, a tým i velkosť lisovaných vzoriek, je limitovaná použitým lisom, jeho tlačnou silou a rozmermi. Výhodne ho možno použit najmä tam, kde je...

Způsob přípravy vzorku plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264626

Dátum: 14.08.1989

Autori: Češka Tomáš, Eidver Dieter, Meyer Bernd, Hoffmann Werner, Mottitschka Wilhelm, Rabe Wolfgang, Konrád Bohumil

MPK: G01N 1/00

Značky: plynů, přípravy, způsobu, vzorků, tohoto, zařízení, způsob, provádění

Text:

...si uchovala teplotu nejméně 20 K nad rosným bcdem vodní páry při normálním tlaku tak, aby škrticí element tvořil uzávěr trubice. která dostatečně daleko zasahuje do tlakového prostoru a těsně přiléhá k přírubové trubici, a aby druhý. otevřený konec trubice byl přímo spojen s odběrovým zařízení pro analýzu.Škrticí prvky mohou být bud pevná nebo přestavné. Aby se zamezilo vniknutí kondenzátu,který teče zvláště v určitých provozních situacích...

Měřicí zařízení pro vyhodnocování reflexních fotometrických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263743

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janda Jiří, Vojtek Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: zařízení, vyhodnocování, fotometrických, signálu, měřicí, reflexních

Text:

...hodno tu koncentrace v požadovaných jednotkách.A Měříoí zařízení podle vynálezu je sohématicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr, l je zapojení měříoího zařízení a na obr, 2 jsou časové průběhy.Měřící zařízení sestává z přes spínač 2 připoen zdroj 3 konstantního proudu spoen přes J r Joptickou komůrku 2 s převodníkem Q proud/napětí, K optické komůrce E je přiložena testovaná nebo referenční zona Ž, Pře vodník Q...

Skládaná směšovací a reakční komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263413

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ehrenberger Jaroslav, Řeřicha Ladislav

MPK: G01N 1/00

Značky: skládaná, reakční, komora, směšovací

Text:

...stavebnice z různéno počtu modulů dvou typů. Jeden z těchto modulů je proveden jako trojoestný, druhý jako dvoucestný. Jejich kombinací lze sestavit různé varianty směšovacíoh komor podle druhu analyzy a aplikace přístroje. Oba moduly skládané směšovací komory jsou provedeny z umělé hmoty a do každého z nich je zalisuváno teflonové jádro s příslušným počtom otvorů pro připojerí vnějších obvodů. otvory obsahují vynrání pro těsnění a...

Zásobník vzorků pro analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261603

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tomsová Zdeňka, Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Strejc Bořivoj

MPK: G01N 1/00

Značky: zásobník, analýzu, vzorků

Text:

...a reagencií při použití a značná v-ariabilita .aplikací zásobníku vzorkü proti doposud známým systémům. Pozoruhodná je vysoká reprodukovatelnost a návratnost při zpětné desorpoi ze zásobníku Vzorků, která byla ověřena při mnohonásobném opakovaném použití, při záchytu a ucho-vávání radioaktivních a velmi toxických sloučenin je jednorazové použití zásobníku ekonomicky velmi snadno zdůvodnitelné.V dalším popisu je vynález blíže -obj-asněn...

Způsob kontroly charakteristik materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244791

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kokles Emil, Podstanický Alexander, Kysel Bohumil

MPK: G01N 1/00, G01N 1/02

Značky: způsobu, zařízení, charakteristik, způsob, kontroly, materiálů, provádění, tohoto

Text:

...mora. Horní polokomora může hýt na spodním okraji opatřená první porézní vložkou a dolní polokomora může být na horním okraji opatřena druhou porézní vložkou. Další komora může mít s výhodou kolem průchozího otvoru pro kontrolovaný materiál uloženo těsnění a je opatřena v horní části prvním trubkovým odvodem a v dolní části dolním trubkovým odvodem pronikající těkavé látky. K další komoře můžou být ve směru pohybu kontrolovaného materiálu...

Zařízení pro rozklady analytických vzorků za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255028

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jaroš Jaroslav, Vitha František, Radil Vojtěch, Batík Jan

MPK: G01N 1/28, G01N 1/00

Značky: vzorků, rozklady, zařízení, zvýšeného, teploty, analytických, tlaku

Text:

...Pod izolační nádobou ll je uložen motor gl ventilátoru gg, na jehož hřídeli gg je umístěno oběžné kolo gą ventilátoru gg. Kolem oběžného kola gą je uložene topná spirála li, která je uchycena sloupky 1. Oběžné kolo g je umístěno mezi dnem izolační nádoby ll a dnem vnitřní nádoby lg. Ve dnu vnitřní nádoby lg je upraven otvor pro cirkulaci vzduchu. K vnějšímu povrchu izolečního víka Q vyhřívací nádoby lg, které je opatřeno držadly 31, je...

Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241254

Dátum: 01.09.1987

Autori: Sýkora Jan, Prchlík Vojtich

MPK: G01N 1/00

Značky: proudícím, ukládání, prostředí, zařízení, zejména, zkušebních, vzorků, plastů

Text:

...vzorků.Nevýhody a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je zařízení pro ukládání zkušebních vzorků zejména plastů, v proudícím prostředí pro zkušební a laborator i 2 i 241 254ní média. tvořené průtočnou trubicí opatřenou ve své podělné ose čtyřhranným průtočným otvorom a na svém konci přechodovým tělesem. kde průtočný otvor je opatřen podélnými drážkami pro uložení zkušebních vzorku a jeho podstata spočíva v tom, že...

Způsob výroby zkušebního tělíska pro klínovou válcovací zkoušku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251610

Dátum: 16.07.1987

Autori: Holota Jiří, Hodina Jaroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: klínovou, válcovací, výroby, tělíska, zkušebního, zkoušku, způsob

Text:

...a nebo se předchozím tvářením smaže rozdíl nové výrobní technologie.Hlavním problémom tedy je způsob výroby zkuěebního ingotku, který musí mít na jedné straně co do vlastností značnou podobnost s ingotem provozním, dále musí mít. podobnou licí struktura, být prost ocelárenských vad jako jsou lunkry. zeleniny spod., přičemž však na druhé straně nesplňuje základní požadevek oceldrensld, tj. nutnost. úkosu, potřebnáho pro stripování e zdravé...

Zařízení pro odběr vzorků látek proudících potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 249329

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jelínek Pavel, Moravus Jaroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: potrubím, látek, vzorků, proudících, odber, zařízení

Text:

...utěsněným válcovým segmentem. Válcový segment je uložen kyvně souose s osou potrubí a sdružen s odběrným elementem k vypouštění odebíraných vzorku látek a kyvně zařízení řídí intervaly odběru a dobu otevření i množství odebraného vzorku, což umožňuje programovat celkovou skladbu vzorku. Válcový segment je přitlačen k potrubí těsnícím třmenem s přítlačnými prvky a je z polohy zavřené za účelem odběru vzorku spojen s kyvným...

Zkušební lepená kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233629

Dátum: 01.03.1987

Autor: Popelek Eduard

MPK: G01N 1/00

Značky: kotva, zkušební, lepená

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební lepená kotva je určena pro provádění kontrolních zkoušek kvality lepicí zálivky kotevních šroubů, upevňovaných lepením do kotevních kanálů. Je tvořena dříkem, upevněným do pouzdra lepicí zálivkou ze záměsi, použité pro upevnění kotevního šroubu, přičemž je zajištěna souosost dříku a pouzdra.

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235380

Dátum: 15.02.1987

Autor: Scholtz Ladislav

MPK: G01N 1/00

Značky: plnenia, spôsob, samovolně, baniek, látok, tlakom, nastaveným, uzavretých, čistých, trojného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia uzavretých baniek trojného bodu čistých látok so samovoľne nastaveným tlakom. Vynález sa týka oblasti metrológie teploty. Vynález rieši problém nastavenia tlaku pár čistej látky, ktorej trojný bod sa realizuje, zodpovedajúci teplote trojného bodu čistej látky. Banka s plniacim otvorom sa cezeň naplní čistou látkou. Potom sa zahreje na teplotu nad teplotou tavenia ale pod teplotou varu čistej látky. Vplyvom teplotnej rozťažnosti...

Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudicím prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247878

Dátum: 15.01.1987

Autori: Domácí Pavel, Konečná Alena

MPK: G01N 1/00

Značky: ukládání, plastů, vzorků, proudícím, prostředí, zařízení, zkušebních, zejména

Text:

...pro ukládání zkušebních vzorků, zej-Á ména plastů, V proudícím prostředí pro zkušební a laboratorní média, tvořenéprůtočnou trubicí, jejíž průtočný otvor je opatřen podélnými drážkami pro uložení zkušebních vzorků, a jeho podstata spočívá v tom, že podělné drážky průtoěného otvoru jsou příčněDalší podetatou vynálezu je, že podélné drážky jsou opatřeny příčnými dietančními destičkami.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v jeho...

Spôsob identifikácie rezonančného dreva pre pianína

Načítavanie...

Číslo patentu: 232606

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rajčán Emil

MPK: G01N 1/00

Značky: dřeva, identifikácie, rezonančného, spôsob, pianína

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru drevárskeho a rieši spôsob identifikácie rezonančného dreva pre pianína na základe fyzikálnoakustických vlastností dreva. Jeho podstata je v tom, že na základe vypočítania hustoty a akustickej konštanty pri referenčnej vlhkosti a porovnania týchto hodnôt sa štandardnými hodnotami sa objektívne rozhoduje, či skúmané drevo môže, alebo nemôže byť použité ako materiál do rezonančných dosák pianín.

Způsob přípravy biologických materiálů určených k rentgenové mikroanalýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 236501

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ponert Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: určených, rentgenově, mikroanalýze, materiálů, biologických, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy biologických preparátů určených k rentgenové mikroanalýze, spočívající v pokrytí biologického preparátu vodivou vrstvou obsahující kov ve vakuu. Doporučuje se jednak pokrytí preparátu tenkou vrstvou obsahující čistý kov, například zlato, hliník platinu, stříbro, nebo pokrytí biologického preparátu uhlíkem a kovem. Tento způsob přípravy biologických preparátů je vhodný jak pro samotnou rentgenovou mikroanalýzu, tak i pro...

Laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233455

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rajniak Pavol, Ilavský Ján, Maťaš Michal

MPK: G01N 1/00

Značky: štúdium, reaktor, laboratórny, radiálnych, profilov, rúrkový, pevnom, axiálnych, lôžku, katalytickom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre chemickoinžinierske merania. Popisuje laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku. Zariadenie pozostáva z rúrky reaktora ukončenej hornou s dolnou vnútornou prírubou a hornou a dolnou vonkajšou prírubou s horným a dolným guľovým uzáverom, ktorých súčasťou sú zariadenia na snímanie fyzikálnochemických vlastnosti, skladujúce sa zo vzdušného...

Sušička vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235698

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Miklenda Jiří

MPK: F26B 17/00, G01N 1/00

Značky: sušička, materiálů, sypkých, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je urychlení procesu sušení, rovnoměrné radiální odsávání plynných zplodin a snížení pracnosti s materiálem. Uvedeného účelu se dosáhne sušičkou podle vynálezu, na jejíž poháněcí ústrojí (3,4) je napojen svislý dutý hřídel (5), otočně uložený ve skříni (1), v jehož spodní části jsou vytvořeny otvory (8) a který je pevně spojen s takířem (7), přičemž jeho horní část je zakončena hrdlem (9) pro umístění šroubového ventilátoru...