G01M 3/00

Vstrekovacie zariadenie odorantu do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6770

Dátum: 06.05.2014

Autor: Reiter Róbert

MPK: G01M 3/00, B01F 3/04, F17D 3/12...

Značky: media, vstrekovacie, zariadenie, odorantů, plynného, kvapalného

Text:

...nad rámec rozsahu, pre ktorý je určené, a činnosť zariadenia pri poruche, údržbe alebo výmene injekčného dopravného zariadenia. Z uvedených dôvodov umožňuje používanie injekčného dopravného zariadenia určeného na svoj bežný prevádzkový výkon bez zohľadňovania príp. krátkodobej potreby väčšej dávky odorantu V prevádzke, pričom zdôvodu súčasného použitia dvoch injekčných dopravných zariadení sa nemusí často z prevádzkových dôvodov...

Zařízení k indikaci statického nevývažku obrobků rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266888

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sklenář Miroslav, Volf Bohumil

MPK: G01M 3/00

Značky: obrobků, indikaci, rotačního, zařízení, nevývažku, statického, tvaru

Text:

...vůlí do podélných výřezů le nástavce 1 d nosného pouzdra 1. Je však třeba uvést i to, že funkční délka M těchto kulových čepů 29 je shodná se vzdálenosti N roviny os čepů 22 d Cardanova kloubu 22 od mezikružné čelní plochy nástavec 1 d nosného pouzdra 1popisovanćho zařízení. To má příznivý účinek na funkční spolchlívost a idcntiíikační schopnost tohoto zařízení, o jehož činnosti bude pojctlííántr v tiâllŠĺlíl. Uvedené výřczy le. množňtlii...

Způsob pro určování trhlin v betonech a ve využívaných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266370

Dátum: 13.12.1989

Autori: Häussler Frank, Langrock Ernest-jürgen, Schrenk Arno, Hermann Andreas, Baumach Hartmut, Pursche Klaus-dieter

MPK: G01M 3/00

Značky: materiálech, betonech, trhlin, určování, způsob, využívaných

Text:

...FĚHMIÍW IĺlĺĺUDM IIÍ) ľllĺľľlľ 1,. Fill ĺlíĺllľĺÁYľĺłšlü FIŽIJIhKILJ IČ lĺillřlüň Cľľlĺlflüĺĺlľlbl hIľlIIlĺi| HID summer Mil IZNIIHĽJIÉN ÄIM/X nľJMMľiľĺiďälil llĺllťľĺiłlłlâíłřllł| 9 lc MIrIľJľWľJüJICIŇl-IĽIM ITFIÍEOWIOIIDH WIJIII IWNOTS Tľłälllvlľlhl. ĺĺTIl-äľifłüň (ř) IMIFJHTłĺíľlJľll-Ilüň Ľ-EJJIIáłMFIIWÍ JU, Yyľllĺłłl ľĺJJlbKLZI |IIC.YTFIM. Tůľłlľł XIVBJKIUT lillůčlüpllíäřüůllłü IÍIITTZIOĚFĚICYTVIŠI Ill...

Zkušební zařízení, zejména pro zkoušení průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263444

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: průmyslových, zkoušení, zařízení, armatur, zkušební, zejména

Text:

...ievém podstavci łłł nosného rámu je uchyceneztěleso łá s váloovou část૧ a jeřábový sloup łg procházející průchozím otvořem v tělese łá. Na jeřábovém sloupu łi je uchyoen konzolový jeřáb Li. Na suportu łl je současně uloženo otočné rameno łlł, převodovka 1 g a měřící zařízení ł 12 zakončené upínacím hřídelem ł 1.0 točné rameno gzł jena suportu łl uloženo točně kolem svislé osy § 11 e je zajistitelné v potřebné poloze pomocí zápsdky § 15....

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pridöhl Eckhard, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/00

Značky: primárního, stavu, víka, parního, kolektoru, diagnostiky, generátoru, spoje, rozebiratelného, provozní, zapojení

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Stimulátor zatažovania lopatiek turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250862

Dátum: 14.05.1987

Autor: Puškár Anton

MPK: G01M 13/00, G01M 3/00

Značky: stimulátor, turbin, lopatiek, zatažovania

Text:

...lopatlkálch almvplitúdy .deformácie od 4.Pri súčasnom Ipôsolbení mechanického namaihania s ultrazvukovou frekvenciou, programovom rlaidaeni teploty, tlaku a zloženia plynu prúdiaceho na skúšané l-oplatky sa dosiahne až ltll-násotbné skrátenia času skúšok lopatiek.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady zostavenia simulátora podľa nvynálezu, lklde na obr. 1 v hornej časti jeúprava pre zaťažovanie jednej lopatky a v dolnej časti (pre...

Zařízení pro cyklické tlakové zkoušky trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249671

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíc Vladimír

MPK: G01M 3/28, G01M 3/00

Značky: trubek, tlakově, zařízení, zkoušky, cyklické

Text:

...Z s dvojitým elektrickým vysilačem signálu, výpustným ventilem § a třetím spojovacím šroubenim Žł v úpravě koule-kužel pro potrubni styk s oběhovým systémem přes vstupní ventil ll . K áolni části o délce l m jedné ze zkousenych trubek Á je měděnými svorkami lg připojeno přes chladící mědéné lišty sekundárí vinutílłz elektrického transformátoru o napětí 5 V. K primárnímu vinutí ip tohoto transformátoru je v sérii zapojen řiditelný indukční od«...

Zařízení pro odplynění nebo odvzdušnění a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236594

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00, G01N 3/10

Značky: zejména, zařízení, naplnění, těles, prostoru, hydraulické, zkoušky, vnitřních, odvzdušnění, kapalinou, odplynění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zařízení pro odplynění nebo odvzdušnění a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, kdy plnění kapalinou se provádí ve dvou etapách a je kombinováno s vakuováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z potrubí 3 pro přívod kapaliny opatřeného uzávěrem 31 a z potrubí 2 pro vakuování opatřeného alespoň jedním tlakoměrem 24 a vakuoměrem 25 a spojeného s vakuovacím...

Způsob odplyňování nebo odvzdušňování a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236590

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01N 3/10, G01M 3/00

Značky: způsob, naplnění, zkoušky, vnitřních, těles, odvzdušňování, zejména, odplyňování, prostoru, hydraulické, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zejména dostatečného odvzdušnění nebo odplynění vnitřních prostorů těles a naplnění těchto prostorů kapalinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plnění vnitřních prostorů kapalinou se provádí ve dvou etapách, přičemž při prvním plnění se plní první část vnitřního prostoru V tělesa 1, zbývající část prostoru V se vakuuje a při druhém plnění se doplní kapalinou do plného objemu...

Způsob měření netěsností chladicího okruhu elektrické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 228650

Dátum: 01.01.1986

Autori: Peterek Josef, Adamus Miloslav, Pola František

MPK: G01M 3/00

Značky: chladicího, způsob, elektrické, měření, netěsnosti, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly těsnosti hladicího okruhu elektrické pece. Řeší způsob měření, při kterém zůstává chladicí okruh připojen k tělesu pece. Měření spočívá v tom, že se změří ustálená hodnota tlaku ochranné atmosféry pece se zapnutým ventilátorem a potom se změří ustálená hodnota tlaku ochranné atmosféry pece se zapnutým ventilátorem. Porovnáním obou hodnot tlaku se určí vadná část chladicího okruhu.