G01M 1/00

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01M 13/00, G01M 1/00...

Značky: najmä, elektrárnách, turbin, jednotlivých, turbiny, lopatiek, bezkontaktnú, plynovej, parnej, systém, diagnostiku

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Spôsob a zariadenie na uhlovo presné ustavenie pneumatiky na ráfiku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4076

Dátum: 23.12.2004

Autori: Grommes Wolfgang, Albersmann Rainer

MPK: F16F 15/00, B60B 3/00, G01M 1/00...

Značky: uhlovo, pneumatiky, zariadenie, spôsob, ustavenie, přesné, ráfiku

Text:

...pneumatík na ráfikoch.Úloha vynálezu spočíva V tom, ďalej zlepšiť zariadenievyssie uvedeného typu tak, že všetky nevyhnutné kroky spôsobu na ustavenie pneumatiky na ráfik pri montáži, sú uskutočňované v jednom zariadeni, resp. stanici, bez toho, že vznikne nebezpečenstvo poškodenia kolesa.Ďalšia úloha vynálezu spočíva V tom, že známe spôsoby ustavenia sú zdokonalené tak, že sú zjednodušene auskutočňované na jednom zariadeni, resp....

Zariadenie na nasadzovanie vyvažovacieho závažia na vyrovnanie nevyváženosti na okraj ráfika kolesa motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6131

Dátum: 16.06.2003

Autor: Metzger Jochen

MPK: G01M 1/00

Značky: motorového, kolesa, ráfika, závažia, okraj, zariadenie, nasadzovanie, nevyváženosti, vozidla, vyvažovacieho, vyrovnanie

Text:

...ráfika v zmiešanej prevádzke pri vyvažovani rôznych typov kolies značné ťažkosti. Riadené polohovanie pružiny a axiálne prisúvanie, akonečné nastavovanie polohy Vyvažovacieho závažia do Vyvažovacej polohy vyžadujú pre každý postup separátne riadiace a Vodiace zariadenie, pričom pri rôznych typoch kolies musia byť elektronicky riadené pohyby0009 Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie vúvode uvedeného druhu, s ktorým je dosiahnuté bezporuchové...

Spôsob a zariadenie na výrobu disku kolesa, ako aj spôsob montáže kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5833

Dátum: 04.06.2003

Autor: Vanetta Aldo

MPK: F16F 15/00, G01M 1/00, B60B 3/00...

Značky: spôsob, zariadenie, kolesa, výrobu, montáže, disků

Text:

...vysoké náklady, zatiaľ čo odstránenie nevyváženosti v prípade pneumatiky, najmä pri masovej produkcii, nie je vhodné. Vynálezcovská koncepcia okrem toho zohľadňuje okolnosť, že pri výrobe disku kolesa je nielen meranie stupňa nevyváženosti, ale aj odstránenie nevyváženosti pomerne jednoduché, pretože tak či tak sa robia mechanické opracovania. Zohľadňujúc tieto okolnosti pozostáva vynálezcovská koncepcia v tom, že odstránenie...

Vynálezy kategórie «G01M 1/00» v ZSSR.

Hydrostatický simulátor dynamického zaťažovania mobilných energetických prostriedkov a ich uzlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264705

Dátum: 12.09.1989

Autori: Petranský Ivan, Drabant Štefan

MPK: G01M 1/00

Značky: mobilných, zatažovania, energetických, simulátor, dynamického, uzlov, prostriedkov, hydrostatický

Text:

...elektronický riadiaci systém umožňuje podľa vopred zvoleného algoritmu simulo 3 . 264705vat ľubovoľný priebeh zaťaženia na vstupnom hriadeli simulátcra. Algoritmus zataženia je zadaný pomocou klávesnice. Riadiaci program umožňuje vytvárať zaťaženie podľa analyticky zadanej funkcie napriklad sinusový priebeh, jednotkový skok, trojúholníkový priebeh atd. a obecný,prevádzkový priebeh prostrednictvom vzorkovaného spojitého...

Zařízení pro vyrovnávání souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245102

Dátum: 15.12.1987

Autor: Sponer Gisbert

MPK: G01M 1/00

Značky: rotačních, zařízení, souososti, provozu, vyrovnávání, hřídelů, soustrojí

Text:

...vlivem rozndílných dilatací vodorovný posuv ložiska tak, aby byla splněna podmínka vyrovnání hřídelů v horízontálním smeru. To má značný význam, i když s využitím ložískov-ých stojanů lze získat pouze menší posuvy, řádově několika desetin milimetru do 0,5 mm ve výškovém i vodorovném smeru.Další příkladná aplilkace zařízení podle vynálezu je uvedena na obr. 4. Zařízení obsahuje stroje 1, 2, 3, 4, 5 s xhřídell spojený mi v soustrojí, dále...

Zariadenie na modelovanie zaťažujúcich účinkov pohybujúceho sa kolesa po žeriavovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: 240319

Dátum: 15.06.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: G01M 1/00

Značky: kolesa, pohybujúceho, zaťažujúcich, žeriavovej, modelovanie, zariadenie, dráhe, účinkov

Text:

...zaťaženie. Po uvedení do. stroja zatažovacla sila môže byť buď konnika v mieste styku s hornou podkolajnieo-~štantná alebo premenlivá pulzujúc-a).Zvlášť vhodne bude skúšky vykonávať v skúšobných strojoch so servohydraulickým systémom riadeným clektronickýmiprvkami,ktoré umožňujú i stochastický priebeh zaťaženia. Pritom je možná rôzna kombinácia počtu zdvih-ov, resp. prejazdov kolesa cez sledovaný prierez skúšobného nosnika ako aj...

Vyvažovací linka plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249987

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hampl Karel, Starý Jiří

MPK: G01M 1/00, G01M 1/38

Značky: plastů, linka, vyvažovací

Text:

...pojezd 5, poháněný vzduchovým válcem. Na čele pojezdu A směrem k vertikálně pohyblivému stolu g, jehož pohyb je ovládán vzduchovým válcem, je umístěn nárazník§.Asi uprostřed pojezdu A je uložena čtverice středicích a upínacích, horizontálne pohyblivých válečků Q, které jsou navzájem spojeny ozubením a jejichž stŕedicí a upínací funkce je vyvozována vzduchovým válcem.Pojqzď 3 je ukončen vertikálne pohyblivým unašečeml, ovládaným vzduchovým...

Zařízení pro stabilizaci souososti hřídelů rotačních soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235745

Dátum: 01.12.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01M 1/00

Značky: soustrojí, zařízení, hřídelů, stabilizaci, souososti, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je napomáhat vyrovnávání souosostí hřídelů rotačních soustrojí. Jedná se zejména o velká soustrojí, jako jsou turbosoustrojí nebo soustrojí s kompresory, která používají pro upevnění ložiskových stojanů nosné prvky, například nosnou stolici nebo samostatnou podstavu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do nosných prvků zabuduje konzervativní teplosměnné ústrojí, které vyrovnává teplotu v různých částech nosných prvků, a tím...

Způsob vratného znehybnění soustavy mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232955

Dátum: 15.07.1986

Autor: Liška Oldřich

MPK: G01M 1/00

Značky: vratného, znehybnění, soustavy, mechanismu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vratného znehybnění soustavy mechanismů pomocí licích izolantů a/nebo nízkotavitelných slitin obsahujících nejméně 40 % hmot. vizmutu, při kterém se do soustavy mechanismů přimísí 0,5 až 50 % hmot. licího izolantu jako je parafinový, popřípadě ve formě částic o velikost 0,5 až 2 000 um, nebo se do soustavy přidá eutektická tavitelná slitina o teplotě tání v rozmezí 41,5 až 111° C jako je slitina o teplotě tání 95 °C sestávající z 56 %...

Zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230503

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fikar Zdeněk, Korec Ladislav

MPK: G01M 1/00

Značky: zapojení, napájecího, tenzometrické, můstky, zdroje, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky, které umožňuje kompenzaci teplotní citlivosti těchto můstků. Zapojení je možno použít v měřicí technice při měření neelektrických veličin. Napájecí diagonála tenzometrického můstku je připojena mezi výstupní a zemnicí svorku zapojení, která využívá vlastnosti, že velikost odporu polovodičového můstku je závislá na teplotě a v souladu s touto závislostí se mění...

Zařízení pro měření házivosti disků kol automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229126

Dátum: 01.02.1986

Autori: Císař Bohuslav, Rod Čestmír

MPK: G01M 17/00, G01M 1/00

Značky: měření, zařízení, automobilů, házivosti, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro měření házivosti disků kol automobilů, sestávající ze stojanu, teleskopu, úchylkoměru a jeho držáku. Držák je suvně uložen na tyči stojanu prostřednictvím třmenu. Na jednom konci je držák opatřen ovládacím prvkem, kdežto na jeho opačném konci je upraveno vnější oko, ve kterém je uloženo vnitřní oko. Vnitřní oko je pevně spojeno se šroubem opatřeným po celé délce závitem a procházejícím přes třmen až do tělesa...