G01L 9/06

Tlakový snímač s kapalinovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263545

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machala František, Ostřížek Vlastimil, Matal Oldřich

MPK: G01L 9/06

Značky: náplní, kapalinovou, snímač, tlakový

Text:

...tvaru plastické oddělovací membrány. Pro uzavření tlakového čídla v pouzdře tlakového snímače s vąkuovanou kapalínovou náplnínejsou nutné nákladné specíální přístroje a přípravky a pracnosts tím spojená je úměrná pracnosti výroby tlakového čidla. Pouzdro tlakového snímače je snadno demontovatelné, což činí opravy snímače rentabilnímí. Utěsnění pouzdra jediným těsnicím elementem, plastickou oddělovací membránou, snižuje poruchovost u tlakových...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: tlaku, snímačů, závislosti, kompenzačního, stanovení, polovodičových, kompenzaci, teplotní, odporu, hodnoty, způsob, optimální

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Zapojenie pre snímanie tlaku pomocou piezorezistívneho tenzimetrického mostíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261806

Dátum: 10.02.1989

Autor: Balogh Emil

MPK: G01L 9/06

Značky: tenzimetrického, mostíka, pomocou, piezorezistívneho, zapojenie, tlaku, snímanie

Text:

...vstupný odpor diferenciálneho zosilňovača v priamej väzbe a skutočnosť, že výstupné odpory oboch vetiev diferenciálneh-otenzometrickeho mostíka sú vo vyváženomstave rovnaké, má ako dôsledok minimálnydriift diľerenciálneho zosilňovače. Použitím nulovacleho odporu a nulovacie-ho potenciometra je možné ľubovoľne voliťpracovný -bod tohto obvodu, čo znamená, že pracovnú oblast diferenciálneho zosilňovača je možne orientovať okolo nuly alebo...

Zapojení číslicového měřiče tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250200

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havel Antonín, Neckář Ivan

MPK: G01L 9/06

Značky: měřiče, číslicového, zapojení, tlaku

Text:

...s jednoducłdmi obvodovými zapojeníni a s vysokou stabilitou a přesností ůření tlaku.V zařízení zapojené podlepvynálesu je odečítaný údaj jednoznačnä určen na zobrazovači. Vzhledem k jednoduchá konstrukci, necitlivoeti a otřesy a vibrace, umožnłná zapojení podle vynálezu, ve ktere ůie být použito snadno dostupných součástek, je číslicevý nłřič tlaku podle vynalezu provozní spolehlivůjüí a podstatnł levnijlí na obdobná dosud známá nařízení.V...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Šob Josef, Šafáo Jan, Mainx Oskar, Homuta Libor, Thuma Jioí

MPK: G01L 1/18, G01L 9/06

Značky: silového, polovodičovými, tenzometry, měrný, člen, snímače

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...