G01L 1/18

Zariadenie na meranie procesných veličín pri osových operáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7392

Dátum: 01.04.2016

Autori: Bujna Marián, Pap Miroslav, Olejár Martin, Korenko Maroš, Cviklovič Vladimír, Drlička Róbert

MPK: G01L 1/18, B23B 39/12

Značky: osových, procesných, meranie, operáciách, zariadenie, veličin

Text:

...adresy z paralelného portu sa definuj e, ktorá z procesných veličín bude aktuálne meraná. Po spustení programu sú ako prvé odmerané povrchové teploty obrábanej vzorky prostredníctvom termoelektrických snímačov teploty, a potom je odmeraná osová sila a krútiaci moment prostredníctvom tenzometrických snímačov sily. Všetky tieto procesné veličiny sú reprezentované napäťovými signálmi v rozsahu 0 - 5 V. Dĺžka merania jednotlivých procesných...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti piezorezistivních snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256791

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudláček Zdeněk

MPK: G01L 1/18

Značky: zapojení, snímačů, závislosti, teplotní, tlaku, kompenzaci, piezorezistivních

Text:

...následující. Substrátový přechod tvoří součást křemikové destičky s piezorezistory,v čímž je zaručen dokonalý přestup tepla. U mechanické části snímače není zapotřebí umístění speciálníhotčidle teploty ateplotní kompenzaci je možné provádět v celém rozsahu pracov-nich teplot snímače tlaku. Kromě toho je celé elektrické zapojení poměrně jednoduché 3 možností stavění výstupního napětí na určitou hodnotu požadovanou uživatelem bez ohledu-na...

Snímač tahové síly tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229490

Dátum: 01.03.1986

Autori: Slezák Jiří, Nedbal Petr, Buráň Vojtěch

MPK: G01L 1/18

Značky: tkaniny, tahové, síly, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače tahové síly tkaniny, který je vytvořen tak, že v blízkosti vazného místa je umístěn třmen a mezi jeho příruby zasahující opěrný váleček připevněný na držáku. Tkanina procházející s částečným opásáním opěrného válečku mezi ním a třmenem, deformuje v závislosti na tažné síle tkaniny držák opěrného válečku nebo držák třmenu, přičemž vznikající deformace je měřena čidlem, vysílajícím deformaci úměrný signál do...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Homuta Libor, Thuma Jioí, Šob Josef, Mainx Oskar, Šafáo Jan

MPK: G01L 1/18, G01L 9/06

Značky: tenzometry, člen, měrný, polovodičovými, snímače, silového

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...