G01L 1/16

Zariadenie na meranie priebehu silových veličín pri osových operáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7306

Dátum: 03.12.2015

Autori: Findura Pavol, Kročko Vladimír, Prístavka Miroslav, Žitňanský Ján, Drlička Róbert, Korenko Maroš

MPK: G01L 1/22, G01L 5/16, G01L 1/16...

Značky: veličin, priebehu, osových, meranie, operáciách, zariadenie, silových

Text:

...operáciách.Na meranie osovej sily je použitý tenzometrický snímač vo forme samostatného deformačného telesa s vloženými tenzometrami. Jednozložkový snímač je navrhnutý tak, aby nebol ovplyvňovaný inými zložkami reznej sily, teda V tomto prípade tangenciálnou zložkou vytvárajúcou krútiaci moment na vrtáku. Dôležitou vlastnosťou je priečna tuhosť a orientácia tenzometrov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornená konštrukcia...

Meracie dezintegračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6493

Dátum: 03.09.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: G01L 1/16, B02C 23/20

Značky: dezintegračné, meracie, zariadenie

Text:

...dezintegrácie pri zmene rôznych geometrií dezintegračných klinov 1, pre rôme výšky dezintegračných klinov 1 a tiež pre odlišné osové vzdialenosti hriadeľov. Ak sa mení aj šírka dezintegračných klinov 1, sú k nim uspôsobené aj kotúče g, do ktorých sú tieto dezintegračné kliny Z upnuté. Tým, že kotúče g majú štyri výrezy na dezintegračné kliny Z, je možné meniť počet dezintegračných klinov Z v rozmedzí jedného až štyroch a tak sledovať funkciu...

Spôsob merania dezintegračnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6492

Dátum: 03.09.2013

Autori: Beniak Juraj, Musil Miloš

MPK: G01L 1/16, B02C 23/20

Značky: merania, spôsob, dezintegračnej

Text:

...Podstata technického riešenia spočíva V tom, že tento spôsob merania dezintegračnej sily umožňuje zistenie síl, ktore sú priamo V mieste ich vzniku a to tak, že piezoelektrickými snímačmi síl umiestnenými priamo na funkčných plochách meracieho dezintegračného nástroja osadeného V meracom dezintegračnom zariadení je snímaná deformácia funkčných plôch meracieho dezintegračného nástroja. Zosnímané elektrické veličiny sú prevodníkom...

Spôsob a zariadenie na sledovanie nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3470

Dátum: 12.12.2002

Autori: Lütgens Mirko, Pflueg Christian

MPK: G01L 1/20, B23Q 17/00, G01L 1/16...

Značky: sledovanie, zariadenie, spôsob, nástrojov

Text:

...programovateľnej zosilňovacej jednotky, ktorá je zase riadená tiež na rotore sa nachádzajúcim mikroprocesorom. Zosilnený signál je na rotore digitalizovaný a pomocou modulácie vzávislosti od záťaže vysielaný zrotora na stator. Pre tento účel sú rotor a stator opatrené cievkami na vytváranie elektromagnetického poľa a tvoria transformátor na bezdotykový indukčný prenos energie zo statora na rotor. Modulované signály zo statora sa vedú...

Vynálezy kategórie «G01L 1/16» v ZSSR.

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277950

Dátum: 15.01.1992

Autor: Havránek Miroslav

MPK: G01L 1/16, G01P 15/09, G01L 9/08...

Značky: snímač, piezoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač zrýchlenia, sily alebo tlaku, je tvorený piezoelektrickým elementom (1) namáhaným na strih v smere jeho vnútornej polarizácie (P), ktorý je na protiľahlých plochách kolmých na smer tejto vnútornej polarizácie (P) vybavený elektródami (3). Piezoelektrický element (1) je umiestnený v držiaku (2) a je vybavený v prípade snímača zrýchlenia zotrvačnou hmotnosťou (4) a v prípade snímača sily alebo tlaku prvkom prenosu tejto sily alebo tlaku. V...

Způsob a zařízení k měření neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260964

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hahn Christian, Hoffman Heinz, Forke Klaus

MPK: G01L 1/16

Značky: zařízení, neelektrických, veličin, měření, způsob

Text:

...npeo 6 pa 3 oBaTenH (2) H (3), ycrauonnennme na nsesoanexrpuqecKoMcy 6 cTpaTe (I).Cyöcrpar (1) TaK pacnonomen B Kopnyce (4) qro on oôpaayew Memöpauy Kanepmnasnenux (5). Hepeammnñ npeoôpaaonarenb (2) HBHHETCH mupoKononocHM yan ®opMHmM npeo 6 pa 3 oBaTeneM, KoTopuů npespamaer nocmnaemuň eMy masoxouposan. . . V 26 o 9 e 4Hmü nonquuů curuan s(t) B axycrnqecxym noBepxHocTuym Benny, pacnpocrpannm mymcu 5 Hanpaaneuun npnemaoro...